Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdtyngd Sverige Karin Samuelson Britt-Marie Persfalk Marita Linden Sten Walther Fre 15/3 08:30 – 10:30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdtyngd Sverige Karin Samuelson Britt-Marie Persfalk Marita Linden Sten Walther Fre 15/3 08:30 – 10:30."— Presentationens avskrift:

1 Vårdtyngd Sverige Karin Samuelson Britt-Marie Persfalk Marita Linden Sten Walther Fre 15/3 08:30 – 10:30

2 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR2 Vårdtyngd Sverige (VTS) 2008

3 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR33 Övervakning Manuell dokumentation varannan timme, ingen övervakning. Svar: 1 poäng - Intermittent övervakning Kontinuerlig övervakning, manuell dokumentation av timkontroller, dialysprotokoll eller liknande samt dokumentation av omvårdnadsåtgärder i snitt 1 gång per timme. Svar: 3 poäng - Manuell dokumentation på övervakningskurva samt dialysprotokoll 1 gång/timme samt dokumentation av omvårdnadsåtgärder = mer än 2 ’dokumentationer’ per tim. Kontinuerlig övervakning (ex. PDMS), ingen manuell dokumentation. Oklart svar: Revisionsbehov! Tillfällig lösning: 1 poäng?

4 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR44 Problemområden ’Övervakning’  Vad är ’Övervakning’? Manuell dokumentation  Vad ingår i manuell dokumentation? Registrering av -omvårdnadsåtgärder - ’timkontroller’ - mätvärden från t.ex. dialysapparat, aortaballongpump  Ska denna indikator byta namn? ’Dokumentation av övervakning’?

5 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR55 Kontroller av sederingsdjup i snitt 1 per timme och dosjustering/-bolussdos 1 varannan timme Svar: 1 poäng. Vi räknar åtgärder. 1 kontroll per timme och 1 dosjustering per 2 timmar. Det blir 1,5 per timme. Mer än 1 men mindre än 2. Ssk och usk använder tillsammans lite mer än halva VTS-passet att trösta och informera patienten Svar: 3 poäng. De har tillsammans använt > 50% av VTS-passet till att informera/ trösta vilket är ”stort informationsbehov” CNS

6 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR66 Respiration Under ett 8-timmar långt VTS-pass utförs - Sugning 4 tillfällen - Inhalationer 3 ggr - Korrrrrrigering av ventilatorinställning 3 ggr - CPAP behandling 15 min 4 ggr - PEP-ventil 6 ggr Svar: 2 poäng. Räkna åtgärder! Tillsammans blir det 20 st under VTS-passet. Mer än 2 men mindre än 3 åtgärder per timme

7 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR77 Respiration Vård i ventilator med endotrachealtub Svar: 2 poäng. Vård i ventilator med endotrachealtub = okomplicerad ventilatorbehandling Tracheostoma med enbart syrgastillförsel Svar: 1 poäng. Tracheostoma ger inga poäng men 1 poäng för syrgasbehandling

8 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR88 Problemområden ’Respiration’  Hur bedömer vi urträning? Växling mellan respirator/talventil/syrgas på kanyl bedöms som åtgärder ?  Speglas tidsåtgång riktigt av antalet åtgärder?

9 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR99 Cirkulation Lite mer än halva VTS-passet går åt att stabilisera patientens cirkulation genom olika åtgärder och behandlingar Svar: 3 poäng. >50% av VTS-passet Specifik övervakning av cirkulationen t.ex. arytmitolkning. Svar: 1 poäng. Arytmitolkning räknas som ”Stabil med cirkulationsövervakning” Cirkulatoriskt stabil patient med aortaballongpump Svar: 3 poäng. Aortaballongpump = 3 p

10 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR10 Problemområde ’Cirkulation’  Ja, det finns! Återkommer strax!

11 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR11 Sår, drän, sonder 2 usk utför en sårvård som tar 30 minuter Svar: 2 poäng. En sårvård som tar 30 minuter = 3 st. sårvård (1 ’sårvård’ = 10 min). 2 personal ger också 2 poäng. Omläggning av CVK – 11 minuter Svar: 0 poäng. Ingår ej i sårvård! 2 sårdrän från buken, 1 nasogastrisk sond och 1 stomi Svar: 3 poäng. Fyra ’slangar’ (utfarter!!)

12 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR12 Njure CRRT Peritonealdialys på barn Peritonealdialys på vuxen Vägning av blöjor  Svar: 3 poäng  Svar: 2 poäng  Svar: 1 poäng (jämställs med timdiuresmätning)

13 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR13 Infusion, Transfusion… Vid ett tillfälle under passet kan jag räkna till 10 samtidiga infusioner/enteral nutrition och transfusioner Svar: 3 poäng. 8 eller fler infusioner/enteral nutrition 20 enheter blod vid blödningschock under en timme Svar: Poängsätts endast under indikator ’Cirkulation’ Du ger injektioner samt tabletter via sond i snitt 3 gånger per timme, samtidigt går 2 infusioner Svar: 3 poäng.

14 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR14 Problemområde ’Infusion,transfusion…’  Hur särskilja indikatorerna ’Cirkulation’ och ’Infusion, transfusion….’ ?? Svårbedömt och oklart - viktigt att inte dubbelregistrera!

15 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR15 Provtagning UKG har utförts av personal från kardiolog-avd och du har utfört 2 sårodlingar och tagit 2 ”blodgaser”. Svar: 2 poäng. 3-4 prover per VTS-pass. UKG räknas som provtagning bara om det är avdelningens personal som utför. Du tar ett ”utredningspaket” med 15 provrör vid samma tillfälle. Svar: 1 poäng. Det är ett provtagningstillfälle oavsett antal analyser Under VTS-passet tar du tre sårodlingar från tre olika sår och tre blododlingar och tre blodgaser Svar: 3 poäng. Maxpoäng vid 5 prover

16 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR16 Hygien mobilisering 2 usk och 1 ssk har använt mer än halva VTS-passet till att renbädda, patienthygien och mobilisering Svar: 3 poäng Olika personalkategorier har tillsammans använt mer än 50% av passet Nästan 25 % av passet har 1 ssk och 1 usk använt till att assistera rtg-personal vid flera undersökningar Svar: 1 poäng Upp till 25% av passet, alla personalkategorier sammanräknas

17 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR17 Problemområde ’Hygien…’  Kan vara svårt att beräkna vad andra gör och beräkna tiden för detta

18 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR18 Speciell behandling Patienten har CVK, dialys-CVK, artärnål, epiduralkateter och 2 PVK Svar: 2 poäng för CVK. Patienten har en CVK och får ett pleuradrän under passet. Svar: 3 poäng. Det blir 2 poäng + 1 extrapoäng för inläggning under VTS-passet. CVK ger 2 poäng oavsett antal Transport till rtg med 1 läkare och 2 usk Svar: 3 poäng Olika personalkategorier sammanräknas

19 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR19 ’Närstående, externa kontakter’ En närstående till patienten är närvarande och stöttar patienten under hela VTS-passet Svar: 1 poäng Läkare konsulterar kollega per telefon, ssk konfererar med lab, usk informerar närstående och kurator har kontakt med sociala jouren. Tillsammans använder de mer än 25% av VTS-passet Svar: 2 poäng Sammanlagda tiden blir mer än 25 % men mindre än 50% av VTS-passet

20 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR20 Problemområde ’Närstående externa kontakter’  Svårt att veta tidsåtgång för andra  Ssk registrerar, andra utför……

21 2008-03-14Britt-Marie Persfalk, Marita Lindén, Karin Samuelson och Sten Walther - SIR21 Specialfall Omhändertagande av avliden Poäng endast under:  Hygien och mobilisering  Sår, drän, sond och stomi  Närstående och externa kontakter Vård av donator Bedöms som vanligt Patient på t.ex. operation hela passet Poäng endast under:  Närstående och externa kontakter


Ladda ner ppt "Vårdtyngd Sverige Karin Samuelson Britt-Marie Persfalk Marita Linden Sten Walther Fre 15/3 08:30 – 10:30."

Liknande presentationer


Google-annonser