Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra.” Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra.” Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska."— Presentationens avskrift:

1 ”I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra.” Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

2 Innehåll 1.Varför arbeta forskningsinformerat/evidensbaserat? 2.Hur vi använt forskning för att utveckla praktiken 3.Resultat 4.Förutsättningar för att arbeta forskningsinformerat Forskardagen 20110915

3 Definition av Evidence Based Library and Information Practice (EBLIP) “… ett arbetssätt inom biblioteks- och informationsverksamhet som förordar insamling, tolkning och integration av giltiga, viktiga och tillämpbara: - användarrapporterade -av bibliotekarier observerade och -forskningsbaserad evidens. Bästa tillgängliga evidens, anpassade efter användarnas behov och preferenser, används för att öka kvaliteten hos professionella bedömningar …” (Booth 2006) Forskardagen 20110915

4 1. Varför arbeta forskningsinformerat på KIB? Kund  Kunskap om våra användares behov och beteenden  Förståelse för lärande-/forskningsprocessen Medarbetare  Attraktiv arbetsplats  Stärka professionen genom kompetensutveckling  Verktyg och metoder att se på verksamheten med kritisk blick Forskardagen 20110915

5 1. Varför arbeta forskningsinformerat på KIB? Ledning  Legitimitet  Kvalitet i processer och resultat  Omvärldsbevakning  Underlag för beslut - förankra beslut  Effektivtet  Bättre resursutnyttjande! Forskardagen 20110915

6 2. Exempel på hur KIB använt forskning för att utveckla praktiken Vad: Rekryteringsprocessen Hur: Utifrån forskning om rekrytering har vi tillämpat metodik för processen. Forskardagen 20110915

7 2. Exempel på hur KIB använt forskning för att utveckla praktiken Malin Lindelöw Lotta Åstrand KIB 20101126

8 Validiteten hos olika bedömningsmetoder 1,0Perfekt förutsägande av personens prestation 0,56Kompetensbaserade intervjuer (SHL:s studie) 0,54Arbetsprover 0,51Färdighetstest 0,51Strukturerade intervjuer 0,38Ostrukturerade intervjuer 0,26Referenser 0,18Yrkeserfarenhet i år 0,10Antal utbildningsår 0,0Slumpmässigt samband med prestation Källa: Schmidt, F.L. & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262–274. Forskardagen 20110915

9 Hur vi arbetat med modellen? Rekrytering Kravprofiler, rollbeskrivningar Mall för medarbetarsamtal Bemanning av projekt Kunskapsspridning externt Planer framöver: Medarbetarrollen Koppling måluppfyllelse - belöningssystem

10 Kravprofil:  Utbildning  Erfarenhet  Kunskap  Kompetens: personliga, sociala och analytiska förmågor och färdigheter  Övriga krav Forskardagen 20110915

11 Hur vi arbetat med modellen? Rekrytering Kravprofiler, rollbeskrivningar Mall för medarbetarsamtal Bemanning av projekt Kunskapsspridning externt Planer framöver: Medarbetarrollen Koppling måluppfyllelse - belöningssystem

12 Återkoppling utifrån bedömningsgrunder Hej! Vi har nu tillsatt tjänsten som matematisk statistiker med inriktning mot bibliometrisk analys. Det var 46 personer som sökte, bland dem flera som motsvarade den profil vi satt upp i den annons vi använde - till exempel du. Bland er som var på intervju valde vi ut två stycken som vi gick vidare med och det är en av dem som nu fått tjänsten. De kompetenser som vi bedömde att han var starkast inom var följande: Kunskaper i statistik och statistisk metodutveckling Erfarenheten av att verka som metodstöd och ge statistisk fortbildning Projektledning Erfarenheten av databashantering, komplexa data och SQL programmering Han har också en lång utbildning inom statistik, erfarenhet av att producera statistiska analyser och enligt sina referenser mycket god samarbetsförmåga. Det var roligt att få träffa dig ändå, och jag hoppas att vi kan få tillfälle att ses någon annan gång! Vänliga hälsningar Malin Lotta Åstrand KIB 2010060212

13 Respons från en sökande …Stort tack för infon! Roligt att få höra att ni hittat någon som passar profilen så pass bra, och för egen del uppskattar jag verkligen att få höra hur ni resonerat och vilka kompetenser ni prioriterat. Det är skrämmande många arbetsplatser som inte ens hör av sig för att berätta att tjänsten är tillsatt. Det var riktigt roligt att träffa er också! Överlag var intervjun hos er bland de mest professionella och genomtänkta jag varit med om, och jag fick ett väldigt positivt intryck av KIB… Forskardagen 20110915

14 3. Resultat:  Bättre träffsäkerhet vid rekryteringar  27 kompetenta medarbetare  Gemensam begreppsmodell  Tydlighet/transparens  Delaktighet och förankring  Möjlighet till reflektion, självinsikt och lärande hos enskilda medarbetare och i organisationen  Medarbetarsamtalet utgår från kravprofil  Effektivt resursutnyttjande  Kvalitetssäkrad icke-diskriminerande process  God bild av arbetsgivarvarumärket Forskardagen 20110915

15 4. Förutsättningar för att arbeta forskningsinformerat  Ledningens engagemang och stöd, tid och resurser Koppling till målen - strategiskt  Organisation och kultur som stödjer lärande grupper, interaktiv process. Ok att testa.  Drivande personer, motiverade, entusiasmerar andra  Stödjande strukturer och ansvar för spridning och uppföljning  Tillgång till forskning, t ex databaser och litteratur Forskardagen 20110915

16 Litteratur: Booth, Andrew & Brice, Anne (red.) (2004). Evidence-based practice for information professionals: a handbook. London: Facet Haglund, Lotta & Herron, David (2008). Evidensbaserat biblioteksarbete som en metod att stimulera kompetensutveckling. Paper presenterat vid konferensen Mötesplats inför framtiden. http://bada.hb.se/bitstream/2320/4059/1/HaglundHerron.pdf Lindelöv, Malin (2008). Kompetensbaserad personalstrategi : hur du tar reda på vad organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden. Stockholm: Natur och Kultur. Schmidt, F.L. & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of esearch findings. Psychological Bulletin, 124, 262–274. Forskardagen 20110915

17 TACK! ? Forskardagen 20110915


Ladda ner ppt "”I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra.” Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser