Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek"— Presentationens avskrift:

1 Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek
”I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra.” Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

2 Innehåll Varför arbeta forskningsinformerat/evidensbaserat?
Hur vi använt forskning för att utveckla praktiken Resultat Förutsättningar för att arbeta forskningsinformerat Forskardagen

3 Definition av Evidence Based Library and Information Practice (EBLIP)
“… ett arbetssätt inom biblioteks- och informationsverksamhet som förordar insamling, tolkning och integration av giltiga, viktiga och tillämpbara: - användarrapporterade -av bibliotekarier observerade och -forskningsbaserad evidens. Bästa tillgängliga evidens, anpassade efter användarnas behov och preferenser, används för att öka kvaliteten hos professionella bedömningar …” (Booth 2006) Forskardagen

4 1. Varför arbeta forskningsinformerat på KIB?
Kund Kunskap om våra användares behov och beteenden Förståelse för lärande-/forskningsprocessen Medarbetare Attraktiv arbetsplats Stärka professionen genom kompetensutveckling Verktyg och metoder att se på verksamheten med kritisk blick Forskardagen

5 1. Varför arbeta forskningsinformerat på KIB?
Ledning Legitimitet Kvalitet i processer och resultat Omvärldsbevakning Underlag för beslut - förankra beslut Effektivtet Bättre resursutnyttjande! Forskardagen

6 2. Exempel på hur KIB använt forskning för att utveckla praktiken
Vad: Rekryteringsprocessen Hur: Utifrån forskning om rekrytering har vi tillämpat metodik för processen. Forskardagen

7 2. Exempel på hur KIB använt forskning för att utveckla praktiken Malin Lindelöw
Lotta Åstrand KIB

8 Validiteten hos olika bedömningsmetoder
1,0 Perfekt förutsägande av personens prestation 0,56 Kompetensbaserade intervjuer (SHL:s studie) 0,54 Arbetsprover 0,51 Färdighetstest 0,51 Strukturerade intervjuer 0,38 Ostrukturerade intervjuer 0,26 Referenser 0,18 Yrkeserfarenhet i år 0,10 Antal utbildningsår 0,0 Slumpmässigt samband med prestation Källa: Schmidt, F.L. & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262–274. Forskardagen

9 Hur vi arbetat med modellen?
Rekrytering Kravprofiler, rollbeskrivningar Mall för medarbetarsamtal Bemanning av projekt Kunskapsspridning externt Planer framöver: Medarbetarrollen Koppling måluppfyllelse - belöningssystem

10 Kravprofil: Utbildning Erfarenhet Kunskap
Kompetens: personliga, sociala och analytiska förmågor och färdigheter Övriga krav Forskardagen

11 Hur vi arbetat med modellen?
Rekrytering Kravprofiler, rollbeskrivningar Mall för medarbetarsamtal Bemanning av projekt Kunskapsspridning externt Planer framöver: Medarbetarrollen Koppling måluppfyllelse - belöningssystem

12 Återkoppling utifrån bedömningsgrunder
Hej! Vi har nu tillsatt tjänsten som matematisk statistiker med inriktning mot bibliometrisk analys. Det var 46 personer som sökte, bland dem flera som motsvarade den profil vi satt upp i den annons vi använde - till exempel du. Bland er som var på intervju valde vi ut två stycken som vi gick vidare med och det är en av dem som nu fått tjänsten. De kompetenser som vi bedömde att han var starkast inom var följande: Kunskaper i statistik och statistisk metodutveckling Erfarenheten av att verka som metodstöd och ge statistisk fortbildning Projektledning Erfarenheten av databashantering, komplexa data och SQL programmering Han har också en lång utbildning inom statistik, erfarenhet av att producera statistiska analyser och enligt sina referenser mycket god samarbetsförmåga. Det var roligt att få träffa dig ändå, och jag hoppas att vi kan få tillfälle att ses någon annan gång! Vänliga hälsningar Malin Att anstränga sig lite kring bedömningar för beslutet betyder mycket för dem som inte fick jobbet. Lotta Åstrand KIB

13 Respons från en sökande
…Stort tack för infon! Roligt att få höra att ni hittat någon som passar profilen så pass bra, och för egen del uppskattar jag verkligen att få höra hur ni resonerat och vilka kompetenser ni prioriterat. Det är skrämmande många arbetsplatser som inte ens hör av sig för att berätta att tjänsten är tillsatt. Det var riktigt roligt att träffa er också! Överlag var intervjun hos er bland de mest professionella och genomtänkta jag varit med om, och jag fick ett väldigt positivt intryck av KIB… Forskardagen

14 3. Resultat: Bättre träffsäkerhet vid rekryteringar
27 kompetenta medarbetare Gemensam begreppsmodell Tydlighet/transparens Delaktighet och förankring Möjlighet till reflektion, självinsikt och lärande hos enskilda medarbetare och i organisationen Medarbetarsamtalet utgår från kravprofil Effektivt resursutnyttjande Kvalitetssäkrad icke-diskriminerande process God bild av arbetsgivarvarumärket Forskardagen

15 4. Förutsättningar för att arbeta forskningsinformerat
Ledningens engagemang och stöd, tid och resurser Koppling till målen - strategiskt Organisation och kultur som stödjer lärande grupper, interaktiv process. Ok att testa. Drivande personer, motiverade, entusiasmerar andra Stödjande strukturer och ansvar för spridning och uppföljning Tillgång till forskning, t ex databaser och litteratur Forskardagen

16 Litteratur: Booth, Andrew & Brice, Anne (red.) (2004). Evidence-based practice for information professionals: a handbook. London: Facet Haglund, Lotta & Herron, David (2008). Evidensbaserat biblioteksarbete som en metod att stimulera kompetensutveckling. Paper presenterat vid konferensen Mötesplats inför framtiden. Lindelöv, Malin (2008). Kompetensbaserad personalstrategi : hur du tar reda på vad organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden. Stockholm: Natur och Kultur. Schmidt, F.L. & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of esearch findings. Psychological Bulletin, 124, 262–274. Forskardagen

17 TACK! ? Forskardagen


Ladda ner ppt "Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek"

Liknande presentationer


Google-annonser