Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10.2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10.2011."— Presentationens avskrift:

1 Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10.2011

2 Finska Vindkraftföreningen r.f.  Föreningen grundades 1988  Samarbete med systerföreningen Vindkraftföreningen (VKF)  Medlemmar: Över 120 företagsmedlemmar Ungefär 200 privatpersoner  Samarbete med företag, privata personer med intresse för vindkraft, internationella organisationer, politiker etc.  Målsättning: Främjandet av vindkraften i Finland Publicering av tidskriften Tuulienergia Distribution av information via internet Deltar i vindkraftsmässor Ordnar och deltar i konferenser Deltar i den allmänna och politiska debatten  http://www.tuulivoimayhdistys.fi

3 Hufvudstadsbladet 21 september 2011

4 PopulationbillionGDP trillion 2005S Energy demand MBDOE Average Growth/Year 2005 – 2030 0,9% Average Growth/Year 2005 – 2030 3,0% Average Growth/Year 2005 – 2030 1,2% 109876543210 1007550250 350300250200150100500 198020052030 2007 EC 1,3% Källa: ExxonMobil Ekonomi och energi globalt

5 Den globala efterfrågan på energi enligt energikälla fram till år 2030

6 Vindkraftskapaciteten i Europa

7 Elproduktion enligt energikällor Finland 2010 (77,0 TWh)

8 Målscenario för 2020 År 2005 var de förnybara energikällornas andel 28,5 % av den totala energikonsumtionen Enligt EU:s målsättning för Finland ska 38 % av den totala energiförbrukningen täckas av förnybara energikällor före 2020 – Vattenkraft 14,4 TWh (13,9 TWh in 2005) – Vindkraft 6 TWh (0,15 TWh) – Biomassa 12,9 TWh (9,7 TWh) Biogasens andel 1,2 TWh (0,5 TWh)

9 Drivkrafter och hinder för vindkraft Drivkrafter/positiva aspekter för vindkraften: Utsläppsmålen för koldioxid (CO 2 ) Minskar beroendet av fossila bränslen, fungerar även som säkring mot förhöjda gas och oljepriser Arbetsplatser skapas (regional spridning) Positiv inverkan på miljön: inga utsläpp (SOX, NOX, partiklar, CO 2 ) Hinder/negativa aspekter för vindkraften: Planering, kräver områdestillstånd: offentlig acceptans Nätverksanslutningen i en del länder har satt eller kommer att möta på begränsningar i och med vindkraftens utbyggnad Negativ inverkan på miljön: visuell inverkan, fågelkollisioner, ljudföroreningar nära vindkraftverken (på ~0-1 km avstånd)

10 Vindkraftsbranschen  Exporten av den finska vindkraftsteknologin är betydande (komponenter, material, turbiner)  90 % går till export  Sysselsätter över 3000 personer  0,3 % av elektriciteten är producerat med vindkraft (0,3 TWh)  Målsättningen är en årlig elproduktion på 6 TWh till år 2020

11 Statistik Nyckeltal  Vindkraftskapacitet: 197 MW  Antal vindkraftverk: 130 verk  Installerad kapacitet under 2010: 50 MW  Medelstorlek per verk: 1,520 kW  Elproduktion under året 2010: 292 GWh  Motsvarar 0,3 % av den totala elkonsumtionen i Finland (87,5 TWh enligt Finsk Energiindustri rf)

12 Finland vs Sverige ”I Sverige finns (juli 2011) 1834 vindkraftverk med en total installerad effekt på 2834 MW.” Källa: http://www.vindstat.nu/

13 Vindkraftskapaciteten upp till 2500 MW år 2020 Målsättningen för vindkraften är en årlig elproduktion på 6 TWh/år 2020 (~2500 MW) enligt regeringens klimat- och energistrategi från 2008 Detta skulle motsvara ungefär 6 % av den totala elkonsumtionen i Finland Källa: Miljöministeriet

14 Garanterat pris för produktionen Stödsystem för produktion av el från förnybara energikällor trädde i kraft i sin helhet den 25 mars 2011 Inmatningspriset för vindkraft garanterar att producenten i 12 års tid får ett stöd på 83,5 euro/MWh för den producerade elektriciteten Den som investerar snabbt får dessutom i högst tre års tid en extra bonus, varvid garantipriset stiger till ca 105,3 euro/MWh Premien betalas kvartalsvis Producenten är själv ansvarig över regleringen Endast nya verk med en effekt på minst 0,5 MW kan utnyttja stödförmånen

15 Installerade vindkraftverk Röyttä 1-8 (8 x Siemens SWT-3.6-120, 3600 kW) Raahe 6-9 (4 x Siemens SWT-2.3-101, 2300 kW) Pori Offshore 1 (1 x Siemens SWT-2.3-101, 2300 kW) Summa 1-4 (4 x Winwind WWD3, 3000 kW) Totalt: 17 verk (52,3 MW) Kemi 1-3 (3 x Nordtank, 300 kW) Laitakari 1 (Nordtank, 500 kW) Ormhälla (Vestas V27, 225 kW) Totalt: 5 verk (1,625 MW) http://www.vtt.fi/windenergystatistics/ Vindkraftsåret 2010 Verk tagna ur bruk

16 Vindkraftsprojekt 2011 ->  Cirka 20 MW kommer att installeras under 2011  Publicerade projekt:  Onshore 3 300 MW  Offshore 3 000MW  Totalt 6 300 MW  Detta överstiger det nationella målet på 2 500 MW, men:  Många projekt är endast i startgroparna  Vissa projekt klara efter 2020

17 Vindatlas Vindatlasen före 1991 61 observationspunkter Fram till 2009: 191 väderstationer Nya vindatlasen: Resolution: Hela Finland 2,5 x 2,5 km Kusten och valda delar av inlandet och Lappland 250 x 250 m

18 http://www.vindatlas.fi

19 Svår start mot målet 2020 Hinder för målsättningen 2011 Radarutredning Flyghinderbegränsning Örnar, flygrutter Överlappande utredningar Avstånd till vägar Arbetet med de problem som presenteras i listan är inlett och lämpliga lösningar sökes Övriga olösta problem Ljudnivån samt kostanderna för nätanslutning Vindkraftsbranschens uppskattning av ny kapacitet

20 Sammanfattning Inmatningstariffen, vindatlasen och hittills publicerade vindkraftsprojekt tyder på stora investeringar inom vindkraftssektorn i Finland innan 2020 Den finska vindkraftsindustrin har möjligheten att mångdubbla omsättningen fram till 2020 Vindkraftssektorn kan erbjuda jobb för mellan 12 000 till 30 000 personer år 2020

21 Tack! Frågor? Kommentarer?


Ladda ner ppt "Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10.2011."

Liknande presentationer


Google-annonser