Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening"— Presentationens avskrift:

1 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
The Swedish Wind Power Association Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

2 VINDKRAFTSINFORMATION
Header Body Text Av Gunnar Grusell, Svensk Vindkraftförening, SVIF Presenterad på SERO:s energiseminarium, ”Energisituationen i Västmanland år 2020 och tiden därefter” 26 jan 2011 på Riksdagen Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

3 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Agenda Header Information om Svensk Vindkraftförening Vindkraft i världen Vindkraft i Europa Vindkraft i Sverige Vindkraft i Västmanland Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

4 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Information om Svensk Vindkraftförening Header Ideell, politiskt obunden organisation Öppen för alla Bildades 1986 Idag mer än 2000 medlemmar många äger delar av eller hela vindkraftverk Informationsmaterial finns utlagd Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

5 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Inflöde av förnybar energi i världen Header Body Text Röd färg Nuvarande global primär energikonsumtion Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

6 Förnybar energi kan till 100 % klara av all energikonsumtion i världen
Header Vindenergi - En viktig del i det nya energisystemet med förnybara energikällor utan fossila och nukleära källor, WWEA Konferens - Tema 100 % förnybar energi är möjlig. Okt -11 i Istanbul med deltagare från 30 länder, Eurosolar Turkiet Förnybar el av konsumtionen, Europa EWEA Pure Power 19 % 34 % 100 % Vision för att till 2050 nå 100 % förnybar energi och möjliggöra politiska åtgärder, Paneldebatt EREC, Europeiska Förnybara Energirådet Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

7 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Vindenergi i världen Header Installerad effekt MW slutet 2010, 5 gånger mer än alla eleffekt i Sverige Energi 430 TWh gånger mer än all elkonsumtion i Sverige, 2,5 % av den globala Sysselsatte 670 000 personer Den snabbast växande energikällan för el Prognos  000 MW (3 gånger mer än idag), Prognos  500 000 MW (7,5 gånger mer än idag), Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

8 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Vindkraftutveckling i 3 regioner Header Utbyggd effekt MW och prognos BTM-Consult År År 2015 Totalt Under året Europa Kina/Indien USA Jämförelse Sverige Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

9 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Vindkraft i Europa Header Installerad effekt, MW Ökning Tyskland 27 364 41 414 1,5 Spanien 20 300 31 300 1,5 Danmark 3 805 5 005 1,3 Sverige  941 3,4 Totalt 87   090 2,0 Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

10 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Stödsystem (Kompensation) för förnybar energi Header EU-direktiv stöd nödvändigt , marknad reflekterar inte de fulla sociala - och miljökostnaderna för använda energikällor Minimipris garanterar fast pris för el till nätet, t.ex. Tyskland under 20 år. Politiken sätter priset öre/kWh. Det varierar med källans lönsamhet Säljbara gröna certifikat – Politiken sätter mängden och marknaden, Svensk Kraftmäkling, priset öre/kWh Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

11 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Utvärdering av stödsystem i Europa Header Priser för förnybar energi i Europa, år 2009, rap. nr 9 Europeiska förnybara energifederationen, EREF, Bryssel. Medlemmar är energiföreningar, Rapporten visar 27 länders stödsystem: 19 Minimipris, 4 Gröna certifikat, 5 En blandning av båda Störst prisreduktion i länder med minimipris under många år Allt fler går över till minimipris Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

12 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Vindkraftens utveckling i Sverige Header Body Text Källa: Vindkraftstatistik 2010, Energimyndigheten Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

13 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
EU-direktiv 2009/28EG, Sveriges mål 2020 Förnybart nu och SERO / REPAP:s plan Header Anger andelen förnybar energi i % av landets energikonsumtion Enligt direktivet 39,8 % 49 % Sverige mål 39,8 % 50% Förnybart nu och SERO 39,8 % 72 % Förnybart nu: LRF, Naturskyddsföreningen, Tällberg Foundation REPAP betyder Renewable Energy Policy Action Paving Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

14 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Förnybar el och vindkraft år 2020 , Prognos Header 25 TWh förnybar el Sveriges mål 12,5 TWh vind, 10 TWh bio 2,5 TWh, vatten, sol, m.m. E.M. 20 TWh vind på land tekniskt möjligt, utökat stödsystem krävs Stor sannolikhet att målet 25 TWh nås, fördelningen mellan de förnybara källorna beror på konkurrenssituationen 6,0 TWh vind med utbyggnaden slutet 2011 6,5 TWh vind återstår 720 GWh/år eller 290 MW/år Utbyggd effekt vindkraft var: 253 MW år 2008, 363 MW år MW år 2010 Gemensam marknad för elcertifikat med Norge kan innebära mindre ny förnybar el/vindkraft i Sverige Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

15 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Opinionsundersökning Header SOM- Institutet, Samhälle, Opinion, Medier har sedan 1999 gjort regionala undersökningar över alla energikällor på upp-drag av Svensk Vindenergi. Resultat för Dalarna A. Hur mycket bör vi i Sverige satsa på vindkraft under de närmaste 5 – 10 åren? 75 % vill satsa mer 15 % vill satsa som idag 3 % vill mindre eller helt avstå 7 % har ingen åsikt B. Hur ställer du dig till etablering av vindkraftverk i närheten av din fasta bostad? 40 % är positiva 26 % är negativa 34 % är neutrala Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

16 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening
Vindkraft i Västmanland Header Vindkraftverk i drift Ett 55 kW verk i Sala och ett 11 kW verk i Västerås Vindkraftverk i framtiden 15-20 st. vindkraftverk på Norrberget Västerfärnebo, Ljömsebo 15 vindkraftverk i Möklinta Hur ser förutsättningarna ut för utbyggnad av vindkraft i Västmanland? Body Text Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening


Ladda ner ppt "Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening"

Liknande presentationer


Google-annonser