Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Swedish Wind Power Association 2011-08-241 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Swedish Wind Power Association 2011-08-241 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening."— Presentationens avskrift:

1 The Swedish Wind Power Association 2011-08-241 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

2 Header • Body Text VINDKRAFTSINFORMATION Av Gunnar Grusell, Svensk Vindkraftförening, SVIF gunnar.grusell@minmail.net Presenterad på SERO:s energiseminarium, ”Energisituationen i Västmanland år 2020 och tiden därefter” 26 jan 2011 på Riksdagen 2011-08-242 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

3 Header • Body Text Agenda  Information om Svensk Vindkraftförening  Vindkraft i världen  Vindkraft i Europa  Vindkraft i Sverige  Vindkraft i Västmanland 2011-08-243 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

4 Header • Body Text Information om Svensk Vindkraftförening  Ideell, politiskt obunden organisation  Öppen för alla  Bildades 1986  Idag mer än 2000 medlemmar många äger delar av eller hela vindkraftverk  Informationsmaterial finns utlagd 2011-08-244 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

5 Header • Body Text Inflöde av förnybar energi i världen 2011-08-245 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening Röd färg Nuvarande global primär energikonsumtion

6 Header • Body Text Förnybar energi kan till 100 % klara av all energikonsumtion i världen  Vindenergi - En viktig del i det nya energisystemet med förnybara energikällor utan fossila och nukleära källor, WWEA  Konferens - Tema 100 % förnybar energi är möjlig. Okt -11 i Istanbul med deltagare från 30 länder, Eurosolar Turkiet  Förnybar el av konsumtionen, Europa EWEA Pure Power 2010 2020 2050 19 % 34 % 100 %  Vision för att till 2050 nå 100 % förnybar energi och möjliggöra politiska åtgärder, Paneldebatt EREC, Europeiska Förnybara Energirådet 2011-08-246 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

7 Header • Body Text Vindenergi i världen  Installerad effekt 197 000 MW slutet 2010, 5 gånger mer än alla eleffekt i Sverige  Energi 430 TWh 2010 - 3 gånger mer än all elkonsumtion i Sverige, 2,5 % av den globala  Sysselsatte 670 000 personer  Den snabbast växande energikällan för el  Prognos 2015 600 000 MW (3 gånger mer än idag),  Prognos 2020 1 500 000 MW (7,5 gånger mer än idag), 2011-08-247 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

8 Header • Body Text Vindkraftutveckling i 3 regioner Utbyggd effekt MW och prognos BTM-Consult År 2010 År 2015 Totalt Under året  Europa87 56510 980179 090  Kina/Indien 57 74721 067184 747  USA40 2745 11196 274  Jämförelse Sverige2 0195746 941 2011-08-248 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

9 Header • Body Text Vindkraft i Europa Installerad effekt, MW 20102015Ökning Tyskland27 36441 4141,5 Spanien20 30031 3001,5 Danmark3 8055 0051,3 Sverige2 0196 9413,4 Totalt87 565179 0902,0 2011-08-249 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

10 Header • Body Text Stödsystem (Kompensation) för förnybar energi  EU-direktiv stöd nödvändigt, marknad reflekterar inte de fulla sociala - och miljökostnaderna för använda energikällor  Minimipris garanterar fast pris för el till nätet, t.ex. Tyskland under 20 år. Politiken sätter priset öre/kWh. Det varierar med källans lönsamhet  Säljbara gröna certifikat – Politiken sätter mängden och marknaden, Svensk Kraftmäkling, priset öre/kWh 2011-08-2410 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

11 Header • Body Text Utvärdering av stödsystem i Europa Priser för förnybar energi i Europa, år 2009, rap. nr 9 Europeiska förnybara energifederationen, EREF, Bryssel. Medlemmar är energiföreningar,  Rapporten visar 27 länders stödsystem: 19 Minimipris, 4 Gröna certifikat, 5 En blandning av båda  Störst prisreduktion i länder med minimipris under många år  Allt fler går över till minimipris 2011-08-2411 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

12 Header • Body Text Vindkraftens utveckling i Sverige 1982-2010 2011-08-2412 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening Källa: Vindkraftstatistik 2010, Energimyndigheten

13 Header • Body Text EU-direktiv 2009/28EG, Sveriges mål 2020 Förnybart nu och SERO / REPAP:s plan Anger andelen förnybar energi i % av landets energikonsumtion 2005 2020 Enligt direktivet 39,8 % 49 % Sverige mål39,8 % 50% Förnybart nu och SERO39,8 % 72 % Förnybart nu: LRF, Naturskyddsföreningen, Tällberg Foundation REPAP betyder Renewable Energy Policy Action Paving 2011-08-2413 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

14 Header • Body Text Förnybar el och vindkraft år 2020, Prognos  25 TWh förnybar el Sveriges mål  12,5 TWh vind, 10 TWh bio 2,5 TWh, vatten, sol, m.m. E.M.  20 TWh vind på land tekniskt möjligt, utökat stödsystem krävs  Stor sannolikhet att målet 25 TWh nås, fördelningen mellan de förnybara källorna beror på konkurrenssituationen  6,0 TWh vind med utbyggnaden slutet 2011  6,5 TWh vind återstår 720 GWh/år eller 290 MW/år  Utbyggd effekt vindkraft var: 253 MW år 2008, 363 MW år 2009 574 MW år 2010  Gemensam marknad för elcertifikat med Norge kan innebära mindre ny förnybar el/vindkraft i Sverige 2011-08-2414 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

15 Header • Body Text Opinionsundersökning SOM- Institutet, Samhälle, Opinion, Medier har sedan 1999 gjort regionala undersökningar över alla energikällor på upp- drag av Svensk Vindenergi. Resultat för Dalarna 2000-2005 A. Hur mycket bör vi i Sverige satsa på vindkraft under de närmaste 5 – 10 åren?  75 % vill satsa mer  15 % vill satsa som idag  3 % vill mindre eller helt avstå  7 % har ingen åsikt B. Hur ställer du dig till etablering av vindkraftverk i närheten av din fasta bostad?  40 % är positiva  26 % är negativa  34 % är neutrala 2011-08-2415 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening

16 Header • Body Text Vindkraft i Västmanland  Vindkraftverk i drift  Ett 55 kW verk i Sala och ett 11 kW verk i Västerås  Vindkraftverk i framtiden  15-20 st. vindkraftverk på Norrberget Västerfärnebo, Ljömsebo  15 vindkraftverk i Möklinta  Hur ser förutsättningarna ut för utbyggnad av vindkraft i Västmanland? 2011-08-2416 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening


Ladda ner ppt "The Swedish Wind Power Association 2011-08-241 Energiseminarium Westerkvarn Gunnar Grusell Svensk Vindkraftförening."

Liknande presentationer


Google-annonser