Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Älvräddarnas Samorganisation • Stopp för fortsatt utbyggnad, stor- som småskalig • Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade Älvräddarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Älvräddarnas Samorganisation • Stopp för fortsatt utbyggnad, stor- som småskalig • Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade Älvräddarna."— Presentationens avskrift:

1 Älvräddarnas Samorganisation • Stopp för fortsatt utbyggnad, stor- som småskalig • Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade Älvräddarna

2 Älvräddarnas Samorganisation • Hållbar utveckling – socialt, ekologiskt, ekonomiskt (Brundtlandrapporten) • Biologisk mångfald lika viktig som klimatfrågan • Energiproduktion måste fasas in under hållbarhetskriterierna Argument

3 Älvräddarnas Samorganisation • Kunskapsöverföring (information) till allmänhet, engagerade och politiker • Medial ”hajp” genom KO-anmälningar och debattartiklar • Direkt påverkan av beslutsfattare på olika nivåer • Samarbete med ”systerorganisationer”, ex. Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, WWF,Greenpeace Modus operandi

4 Älvräddarnas Samorganisation Jorden Materia – slutet Energi - öppet

5 Älvräddarnas Samorganisation Kolets kretslopp, sänkor och källor Klimatet

6 Älvräddarnas Samorganisation Ekologiskt fotavtryck…

7 Älvräddarnas Samorganisation Vi måste klara oss på förnybara energikällor, baserat på flödande inkommande årlig energi, solstrålning. Ger vattenkraft, vindkraft, vågkraft och solenergi/kraft (värmer vatten, alstrar elenergi).

8 Vattenkraften och biologisk mångfald • Gränsen för förlust av biologisk mångfald överskriden mer än klimatgränsen Älvräddarnas Samorganisation

9 Vattenkraften och biologisk mångfald • Förlust av biologisk mångfald sker ofta genom fragmentering och degradering av arters levnadshabitat. Exempel: Byggande av vattenkraft. Lokala ingrepp skapar problemet och effekten är extra tydlig lokalt. MEN! Problemet i sig är inte lokalt utan aggregerat leder detta till en global biodiversitetskris och utmaning på samma sätt som en mängd lokala utsläppskällor av koldioxid leder till en global klimatkris. Älvräddarnas Samorganisation

10 Är all förnybar energi ”grön energi”? All energiproduktion påverkar mer eller mindre. Olika påverkansgrad på biologisk mångfald

11 Älvräddarnas Samorganisation •Vindkraft •Vågkraft •Solenergi •Geotermisk energi •Bioenergi •Vattenkraft

12 Varför är flödet viktigt? Jan Dec Vattendraget i ett fyrdimensionellt perspektiv Longitudniell Vertikal Lateral Temporal

13 Älvräddarnas Samorganisation Elcertifikat •Stöd till mer förnybar energi. •Teknikneutralt system. •Ger subventioner med enbart klimatet i fokus

14 Räddar vi klimatet med svensk export av förnybar energi? Älvräddarnas Samorganisation

15 Överskott av elenergi • Energimyndigheten 11,5 TWh 2012 i Sverige. Kortsiktsprognos hösten 2010, ER 2010:29 • Energimyndigheten 25 TWh 2030 i Sverige. Långsiktsprognos 2008, ER 2009:14 (ny prognos våren 2011) • Vattenfall 25 TWh 2015 i Norden. Planeringsrådet möte 1/2008

16 Terrawattimmar 400 175 145 Total energi- förbrukning Transporter, nära 100 % fossilbränsle -drivet Elkonsum- tion, 98 % koldioxidfri Energikonsumtion i Sverige

17 Terrawattimmar 145 120 100 145 TWh Förbrukning Sverige 95 TWh Om effek- tiviseringar 120 TWh Förnybar produktion UTAN mer vattenkraft 25 TWh Export UTAN mer vattenkraft Elkonsumtion och effektiviseringar

18 Älvräddarnas Samorganisation Elenergibehov •Energieffektiviseringar viktigast. Potential på 30-50 % i Sverige Vad gör politikerna •Vi klarar energi- och effektbehov och klimatmål utan mer vattenkraft. •Vindkraft kan regleras upp till 30 TWh med befintlig vattenkraft. •Priserna påverkas inte, marginalprissättning.

19 Behöver vi mer vattenkraft för att reglera vindkraften?

20 Älvräddarnas Samorganisation Kampanj om reglerbehov •Påstående om att vattenkraft MÅSTE byggas ut. •Inget stöd för detta i rapporter. •Andra sätt finns och dessa diskuteras av Svenska Kraftnät. •Smart Grids och batterier i el/hybridbilar.

21 Älvräddarnas Samorganisation Export för klimatet •Export till länder med behov av förnybar energi. •Vi kan exportera av kommande överskott utan mer utbyggnad. •Export måste ske UTAN att förstöra mer biologisk mångfald i Sverige.

22 Älvräddarnas Samorganisation Restaurera vattendragen •Ryms inom klimat- och energimål •Mer energi utan utbyggnad • Ökad nederbörd, 2-3 TWh • Effektiviseringar, 1-2 TWh •Teoretiskt runt 3,5 TWh minskat vid en total restaurering av samtliga stora vattendrag. 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

23 Älvräddarnas Samorganisation Restaureringsmöjligheter •Forskningsläget. •Upp- och nedströms överlevnad med upp till 95 % möjlig. •Biflöden utgör lekområden även lax. •Torrfåror kan användas till konstgjorda lekområden. •Faktorn mellan odlad fisk och naturlig 3-7 enligt forskarna. •Peter Rivinoja, SLU, Umeå, Olle Calles, Karlstad Universitet •Smoltkvalité och överlevnad hos kompensationsodlad lax och öring ( Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö)

24 Älvräddarnas Samorganisation Andra potentialer •Rapport av fd Nutek. Tillväxtorienterade hållbara turistiska perspektiv på förvaltningen av Östersjölaxen. •4 000 sysselsatta inom besöksnäring kopplad till sportfiske. •Om restaureringar: kanske 10 000 eller fler?

25 Älvräddarnas Samorganisation • Stopp för fortsatt utbyggnad – stor- och småskalig • Restaurering av utbyggda vatten – främst med biokanaler och ekologiska flödesmodeller Älvräddarnas Samorganisation

26 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Älvräddarnas Samorganisation • Stopp för fortsatt utbyggnad, stor- som småskalig • Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade Älvräddarna."

Liknande presentationer


Google-annonser