Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

POSTEN INGET KRISFÖRETAG Detta finns en friska kärna Brev ODR Paket Kassaservice (förutsätter full ersättning)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "POSTEN INGET KRISFÖRETAG Detta finns en friska kärna Brev ODR Paket Kassaservice (förutsätter full ersättning)"— Presentationens avskrift:

1

2 POSTEN INGET KRISFÖRETAG Detta finns en friska kärna Brev ODR Paket Kassaservice (förutsätter full ersättning)

3 Postens ekonomi har sedan 1999 belastats av: Pensionsavsättning Futurum Förvärv ex. DPD Nya kontorsnätet Varumärket E25 Utvecklingssatsningar

4 Affärsstrategi Posten kan inte i fortsättningen leva enbart på brevet. Oadresserade måste bära sina egna kostnader och leverera en rimlig avkastning Paketaffären måste upp i lönsamhet Kassauppdraget skall vara kostnadsneutralt Kraftfulla analyser av -e och internationella satsningar

5 Kundstrategi Förbättra Postens image hos svenska folket Kommunicera och förankra förändringar Framhåll Postens styrkor Rikstäckning Kundmötet Kvalitet Prisvärdhet

6 Personalstrategi Återupprätta personalens förtroende Den goda arbetsplatsen Anställningstrygghet Arbetsmiljö Delaktighet Inflytande Utveckling

7 Vad händer nu Postens strategiarbete Terminalstrukturen Den goda arbetsplatsen Övertalighet i administrationen Ny Vd klart i vår Kassaservicen

8 Det skrivs om Posten Ekonomiska resultatet 2002 IT-satsningar Konsulter Kassaservice Postkontoren Köpa frimärken

9 Strategiarbetet Nystart efter Grabe Presenteras Postens styrelse 20-21 maj Definiera den friska kärnan Se över regleringsfrågorna Uppdatera affärsplanen Se över visionen Tre spår, affärer, medarbetare och struktur

10 Strategiarbetet medarbetare Den goda arbetsplatsen Ledarskap Arbetsmiljö Förebyggande friskvård Anställningstrygghet Delaktighet och individuellt ansvarstagande

11 Strategiarbetet affärer Uppdragen i post- och kassaservicelagarna Friska kärnan Partner Gå ur Förankring och samsyn i KLG jan-febr Konsekvensbedöma effekter mars-april Anpassa affärsplanen april-maj

12 Aktuella SEKO Posten frågor Framtiden för kassaservice Den goda arbetsplatsen Lönekriterier Arbetstidfrågan Medinflytandeavtalet Arbetsmiljö och fackliga organisationen Rationaliseringar i administrationen Verksamhetsplan 2004-2006


Ladda ner ppt "POSTEN INGET KRISFÖRETAG Detta finns en friska kärna Brev ODR Paket Kassaservice (förutsätter full ersättning)"

Liknande presentationer


Google-annonser