Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA till seminarium om Business Health – ett modernt synsätt på hälsa som utgår från affären www.strategic-healthcontrol.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA till seminarium om Business Health – ett modernt synsätt på hälsa som utgår från affären www.strategic-healthcontrol.se."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA till seminarium om Business Health – ett modernt synsätt på hälsa som utgår från affären www.strategic-healthcontrol.se

2 Vi ska prata om Vilka krav affären ställer på individ och organisation? Hur viktigt det är att förstå kopplingar mellan humankapitalets tillstånd och verksamhetens resultat? Synsätt på hälsa som resurs. www.strategic-healthcontrol.se

3 Vi vill ge er, vår kunskap om Hur du kan värdera och realisera en förbättringspotential - som leder till resultat. Effektivitet, utveckling och arbetssätt - som ger resultat. Modeller, metoder och verktyg – som fungerar i praktiken. Att arbeta med investeringar, resultatuppföljning och effektivitetsprojekt. www.strategic-healthcontrol.se

4 Det handlar om att konkretisera direkta effekter av såväl utvecklingsinsatser som investeringar och att kunna avläsa detta i en analys av traditionella befintliga nyckeltal. www.strategic-healthcontrol.se

5 Vi tror på ett arbetssätt som tidigt involverar kompetenser från både ekonomi och verksamhetsstyrning i arbetet med att utveckla humankapitalet. www.strategic-healthcontrol.se

6 Strategic Health Consultants AB est. 2004 Vi arbetar som strategikonsulter med inriktning på ”Business Health”. Vi hjälper våra kunder att hitta arbetssätt som utvecklar och stärker individ, organisation och verksamhet. Vårt mål är att utveckla våra kunders affärer. www.strategic-healthcontrol.se

7 Vi skräddarsyr våra uppdrag www.strategic-healthcontrol.se

8 Hälsa som resurs i utvecklingsperspektiv Vårt arbete leder till att sambanden mellan en organisations hälsostatus och verksamhetens resultatmål blir tydliga. www.strategic-healthcontrol.se MÅL

9 Vi på SHC är specialister inom Business Health - Consulting www.strategic-healthcontrol.se

10 Framgångsfaktorer För att realisera effekter och nå resultat av insatser som stärker humankapitalet är det viktigt med; Timing Förankring på högsta ledningsnivå Ekonomiska bevis (incitament) www.strategic-healthcontrol.se

11

12 Involvera och samverka Ekonomiskt kapital Humankapital Verksamhet Personal Business Controller och HR i samverkan Business Controller och HR i samverkan Attraktiv arbetsgivare Motiverade medarbetare Mervärde Lönsamhet Attraktiv arbetsgivare Motiverade medarbetare Mervärde Lönsamhet Verksamhetsstyrning Mål/Affärsmål LEDNING www.strategic-healthcontrol.se

13 Business Health www.strategic-healthcontrol.se

14 Hur får vi en väl fungerande organisation med ett starkt humankapital som utvecklar affärer? Business Health www.strategic-healthcontrol.se

15 Business Health Management www.strategic-healthcontrol.se

16 Organisatoriskt hälsokapital Organisatoriskt hälsokapital Affärsrecept Humankapital Organisation Nätverk Varu- märke Varu- märke Kunder Proces- ser Proces- ser Relationer Medarbe- tarskap Medarbe- tarskap Ledar- skap Ledar- skap Strategisk hälsorating värderar det organisatoriska hälsokapitalet Kultur Affärsidé Strategier Image Affärsidé Strategier Image TM Ger bra kompletterande information för effektivitetsprojekt (LEAN) Ger bra kompletterande information för effektivitetsprojekt (LEAN) www.strategic-healthcontrol.se

17 Använd information från enkla hälsoscreeningar Följ antal personer i frisk - och riskgrupp; Följ sjuknärvaron; Beräkna underutnyttjad tid; Beräkna prestationsförluster och förbättringspotential; Beräkna produktivitetsbortfall och minskad lönsamhet; Beräkna framtida risker Följ antal personer i frisk - och riskgrupp; Följ sjuknärvaron; Beräkna underutnyttjad tid; Beräkna prestationsförluster och förbättringspotential; Beräkna produktivitetsbortfall och minskad lönsamhet; Beräkna framtida risker Ger bra information för effektivitetsprojekt (LEAN) Ger bra information för effektivitetsprojekt (LEAN) www.strategic-healthcontrol.se

18 Antaganden; -30 % av de anställda är i Riskgruppen år 1. -7 % produktivitetsbortfall på varje person i riskgruppen (132 h). -Total investering/person i riskgrupp = 7 500 kr. -10 % färre personer i riskgrupp efter investering år 2. -Ökad produktivitet med över 20 000 timmar till ett realiserat värde av ca 16 miljoner kronor. www.strategic-healthcontrol.se

19 Hur bra kan det bli? Vi genomför alltid ROI kalkyler och tittar på information utifrån tre perspektiv; www.strategic-healthcontrol.se

20 Välkommen att kontakta oss! Vi på Strategic Health Consultants är specialiserade på att utveckla och implementera ett modernt synsätt på hälsa som resurs som utgår från affären. Företag och organisationer som söker stöd, råd och bollblank och som vill ha tillgång till specialister, med erfarenhet av att arbeta ”hands on”, tycker om oss! www.strategic-healthcontrol.se


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA till seminarium om Business Health – ett modernt synsätt på hälsa som utgår från affären www.strategic-healthcontrol.se."

Liknande presentationer


Google-annonser