Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av värmeprojektet. Bakgrund Ombildningkrav: Ombildningkrav:  Egen tvättstuga  Egen värmeförsörjning  Egen vattenförsörjning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av värmeprojektet. Bakgrund Ombildningkrav: Ombildningkrav:  Egen tvättstuga  Egen värmeförsörjning  Egen vattenförsörjning."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av värmeprojektet

2 Bakgrund Ombildningkrav: Ombildningkrav:  Egen tvättstuga  Egen värmeförsörjning  Egen vattenförsörjning

3 Skapa en lösning som om möjligt är självfinansierande Skapa en lösning som om möjligt är självfinansierande Långsiktighet Långsiktighet Energieffektivisering ur ett brett perspektiv Energieffektivisering ur ett brett perspektiv Miljöhänsyn Miljöhänsyn Öka värdet av fastigheterna och bostadsrätterna Öka värdet av fastigheterna och bostadsrätterna Skapa bättre inomhusmiljö i grå husen Skapa bättre inomhusmiljö i grå husen Målsättning

4 Projektets innehåll och faser Analys och utvärdering Analys och utvärdering Analys och utvärdering Analys och utvärdering Styrelsens förslag Styrelsens förslag Fjärrvärmelösning förberedd för solenergi Fjärrvärmelösning förberedd för solenergi Ny vattenservice Ny vattenservice Sidoprojekt Sidoprojekt Vindsisolering Vindsisolering Takrenovering Takrenovering Värmerör badrum Värmerör badrum ”Elementtvätt” ”Elementtvätt” Varmvattenmätning Varmvattenmätning Likviditet och besparingseffekt Likviditet och besparingseffekt Investering och finansiering Investering och finansiering Genomförande Genomförande Genomförande

5 Analys och utvärdering

6 Energiförbrukningen är inte helt känd Energiförbrukningen är inte helt känd Kostnad baserad på normalår och schablon fördelad Kostnad baserad på normalår och schablon fördelad Varmvattenkostnad beräknad med nyckeltal Varmvattenkostnad beräknad med nyckeltal Energiförluster inte kända Energiförluster inte kända Gula husen: Lågtemperatur system Gula husen: Lågtemperatur system Grå husen: Högtemperatur system Grå husen: Högtemperatur system Förutsättningar för värmelösning

7 Bergvärme Bergvärme Solfångare Solfångare Solfångare med koppling mot bergvärme Solfångare med koppling mot bergvärme Fjärrvärme Fjärrvärme Solfångare + fjärrvärme Solfångare + fjärrvärme Luft/vattenvärme Luft/vattenvärme Utredda värmealternativ

8 Fjärrvärmelösning Plus Lättare att dimensioner Lättare att dimensioner Ger möjlighet att ta fram verklig energiförbrukning Ger möjlighet att ta fram verklig energiförbrukning Mindre investering Mindre investering Möjlighet till komplettering med annan energikälla t ex solpaneler Möjlighet till komplettering med annan energikälla t ex solpaneler Bra kapitalkostnad Bra kapitalkostnad Minus Ger totalt högre kostnad för energi efter några år Vi kontrollerar inte energipriset

9 Bergvärmelösning Plus Ger lägre total energikostnad på sikt Ger lägre total energikostnad på sikt Vi kan påverka energikostnaden Vi kan påverka energikostnaden Möjlighet till komplettering med annan energikälla t ex solpaneler Möjlighet till komplettering med annan energikälla t ex solpaneler Mindre känslig för energiprisökning Mindre känslig för energiprisökning Minus Risk för feldimensionering Osäkerhet om verklig energiförbrukning Osäker energitillgång i marken Hög investering Något högre kostnad de första åren Dyr el för toppning

10 Projektering av värmeanläggning Undercentral placeras i källaren på Starbovägen 32 Undercentral placeras i källaren på Starbovägen 32 Kulvertar grävs mellan Starbovägen 32 och gavel på Starbovägen 59 resp. gavel på Rättar vigs väg 33 Kulvertar grävs mellan Starbovägen 32 och gavel på Starbovägen 59 resp. gavel på Rättar vigs väg 33 Fjärrvärmekulvert grävs från plats mellan skolan och servicehuset till gavel på Starbovägen 32 Fjärrvärmekulvert grävs från plats mellan skolan och servicehuset till gavel på Starbovägen 32

11 Kallvattenservice Placeras i källaren till Starbovägen 22 Placeras i källaren till Starbovägen 22 Service läggs i befintlig kulvert mellan Starbovägen 26 och 36 Service läggs i befintlig kulvert mellan Starbovägen 26 och 36 Allmänt utrymme under Starbov. 22-26 och 32-36 måste vara tomt för arbete Allmänt utrymme under Starbov. 22-26 och 32-36 måste vara tomt för arbete

12 Vindsisolering 18% av föreningens totala energiförbrukning ”läcker” ut genom grå husens tak 18% av föreningens totala energiförbrukning ”läcker” ut genom grå husens tak Isolering med 30 cm Thermocell lösull Isolering med 30 cm Thermocell lösull Thermocell transporterar fukt och möglar inte Thermocell transporterar fukt och möglar inte Vindarna måste vara helt tomma under arbetet Vindarna måste vara helt tomma under arbetet Möjlighet till extra golv under ”snedtaket” Möjlighet till extra golv under ”snedtaket” 30 cm l ö sull L ö sull Befintligt golv 15 cm 30 cm l ö sull L ö sull Befintligt golv 15 cm

13 Dåliga tak. Tre allvarligare läckage hittills Dåliga tak. Tre allvarligare läckage hittills Ska bytas enligt underhållsplan 2013 Ska bytas enligt underhållsplan 2013 Tidigareläggs för att undvika nya läckage som skadar vindsisoleringen Tidigareläggs för att undvika nya läckage som skadar vindsisoleringen Tegel ersätts med 2-kupiga tegelröda betong takpannor Tegel ersätts med 2-kupiga tegelröda betong takpannor Grå husen och carport görs samtidigt Grå husen och carport görs samtidigt Takomläggning

14 Tickande bomb i de grå husens badrum Tickande bomb i de grå husens badrum Självrisk vid skada ca 45.000 kr Självrisk vid skada ca 45.000 kr Drygt 10 lgh har redan haft skada och är åtgärdade. Drygt 10 lgh har redan haft skada och är åtgärdade. Nuvarande rör bakom badkar ersätts med ny rördragning genom vägg Nuvarande rör bakom badkar ersätts med ny rördragning genom vägg Görs när värmesystemet ändå är tömt och avstängt Görs när värmesystemet ändå är tömt och avstängt Värmerör badrum

15 Stopp i vissa element Stopp i vissa element Dålig effektivitet Dålig effektivitet Kemisk rengöring Kemisk rengöring Kan öka energiutbytet 10-20% Kan öka energiutbytet 10-20% Görs samtidigt som värmesystem kopplas in på ny undercentral Görs samtidigt som värmesystem kopplas in på ny undercentral Elementtvätt

16 Montering av mätare för varje lägenhet Montering av mätare för varje lägenhet Debitering av verklig förbrukning ger rättvisa Debitering av verklig förbrukning ger rättvisa Minskar vv förbrukningen med 20-30% Minskar vv förbrukningen med 20-30% Vi vet inte verklig förbrukning Vi vet inte verklig förbrukning Ger begränsad besparingseffekt Ger begränsad besparingseffekt Kräver administration Kräver administration Förslag: Skjuts på framtiden då verklig totalförbrukning är känd och besparingseffekt kan beräknas utan schablon Förslag: Skjuts på framtiden då verklig totalförbrukning är känd och besparingseffekt kan beräknas utan schablon Varmvattenmätning

17 Likviditet och besparingseffekt

18

19 FjärvärmeBergvärme Värmeanläggning 2.200.000 kr 5.750.000 kr - Övrigt (markåterställning, vattenservice, lokalanpassning, projektledning, kulvert. elanslutning) 500.000 kr 1.420.000 kr Vindsisolering 525.000 kr Takrenovering 3.075.000 kr Värmerör badrum 400.000 kr Elementtvätt 100.000 kr Total 6.800.000 kr 11.270.000 kr Investering

20 Föreslaget värmeprojekt inklusive sidoprojekt beräknas till 6,8 mkr Föreslaget värmeprojekt inklusive sidoprojekt beräknas till 6,8 mkr Föreningen har 3,8 mkr reserverade till denna typ av projekt varav 3,0 mkr tas till värmeprojektet Föreningen har 3,8 mkr reserverade till denna typ av projekt varav 3,0 mkr tas till värmeprojektet 0,5 mkr tas ur årets budget 0,5 mkr tas ur årets budget 3,3 mkr kvartstår att låna 3,3 mkr kvartstår att låna Föreningen har en lånelimit 57,0 mkr varav 50,8 mkr är utnyttjat. Föreningen har en lånelimit 57,0 mkr varav 50,8 mkr är utnyttjat. Finansiering

21 Projektets innehåll och faser Analys och utvärdering Analys och utvärdering Analys och utvärdering Analys och utvärdering Styrelsens förslag Styrelsens förslag Fjärrvärmelösning förberedd för solenergi Fjärrvärmelösning förberedd för solenergi Ny vattenservice Ny vattenservice Sidoprojekt Sidoprojekt Vindsisolering Vindsisolering Takrenovering Takrenovering Värmerör badrum Värmerör badrum ”Elementtvätt” ”Elementtvätt” Varmvattenmätning Varmvattenmätning Likviditet och besparingseffekt Likviditet och besparingseffekt Likviditet och besparingseffekt Likviditet och besparingseffekt Investering och finansiering Investering och finansiering Genomförande Genomförande Genomförande

22 Genomförande

23 Frågor ?


Ladda ner ppt "Presentation av värmeprojektet. Bakgrund Ombildningkrav: Ombildningkrav:  Egen tvättstuga  Egen värmeförsörjning  Egen vattenförsörjning."

Liknande presentationer


Google-annonser