Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor Bo-Eric Malmvall 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor Bo-Eric Malmvall 2009."— Presentationens avskrift:

1 Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor Bo-Eric Malmvall 2009

2 Rabies, an acute, fatal encephalomyelitis caused by neurotropic viruses in the family Rhabdoviridae, genus Lyssavirus, is almost always transmitted by an animal bite that inoculates the virus. Bo-Eric Malmvall 2009

3 Rabies Rhabdovirus. Rabiessjuka djur utsöndrar virus i saliven från c:a 14 dagar före de utvecklar symtom på sjukdomen och under hela sjukdomsperioden. Hund och fladdermus kan vara friska kroniska bärare av rabies Finns i hela världen Djurbett Virus transporteras via nervbanor till hjärnan Svår encephalit Oro, ångest, kranialnervspareser, svårt att svälja Död Två svenska fall 1974 och 2000 Vaccin finns men ingen behandling Bo-Eric Malmvall 2009

4 Bo-Eric Malmvall 2009

5 Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. Smittspridning av zoonoser kan antingen ske vid direktkontakt mellan djur och människor eller indirekt, till exempel genom kontaminerade livsmedel eller vatten. Smittämnen kan också spridas med fästingar och myggor Bo-Eric Malmvall 2009

6 Epidemic and Pandemic Alert and Response WHO
Epidemics and pandemics can place sudden and intense demands on health systems. They expose existing weaknesses in these systems and, in addition to their morbidity and mortality, can disrupt economic activity and development. The world requires a global system that can rapidly identify and contain public health emergencies and reduce unneeded panic and disruption of trade, travel and society in general.                       Bo-Eric Malmvall 2009

7 The International Emerging Infections Program (IEIP) is a core component of CDC’s Global Disease Detection Program (GDD), the agency’s principal and most visible program for strengthening global capacity to not only identify but also rapidly and effectively respond to emerging infections around the world.. Bo-Eric Malmvall 2009

8 Bo-Eric Malmvall 2009

9 Smittskyddsläkare i varje län
Bo-Eric Malmvall 2009

10 influensa (fågelinfluensa, Svin influensa) Brucellos Campylobacterios
Zoonoser influensa (fågelinfluensa, Svin influensa) Brucellos Campylobacterios Ekinokockos Enterohemorragisk E. coli (EHEC) Sorkfeber, Ockelbosjuka och fästingburna infektioner Harpest Leptospiros Listerios Mjältbrand (antrax) Nötkreaturstuberkulos Psittakos (papegojsjuka) Rabies Ringorm Salmonellos Toxoplasmos Trikinos Yersinios Zoonoser hos fisk  www.sva.se Bo-Eric Malmvall 2009

11 Zoonoser – överföring via livsmedel
EHEC Campylobacter Salmonella Yersinios Brucellos Listerios Trikinos Toxoplasmos Bo-Eric Malmvall 2009

12 Zoonoser – annan överföring
Direkt inhalation Sorkfeber, tularemi, psittacos, Fågelinfluenza Myggor Ockelbosjukan, malaria, filaria många fler Arbovirus Flugor Trypanosomiasis Fästingar Borrelia Anaplasma TBE Bo-Eric Malmvall 2009

13 Enterohemorragisk E. coli infektion (EHEC)
Verotoxinproducerande E. coli (VTEC) eller shigatoxinproducerande E. coli (STEC). VTEC används för att benämna sjukdomen bland djur i Sverige. Flera serotyper men vanligast 0 157 rapporterade fall varje år i Sverige. Ca 50% (65-80%) är smittade utomlands Utbrott i t.ex Halland 2005. Totalt drabbades 135 personer varav 11 blev allvarligt sjuka. Utbrottet orsakade vårdkostnader på totalt 3,5 miljoner kronor, Sallad som vattnats med förorenat vatten från nötkreatur Andra smittvägar: Mjölk, Köttfärs, Bad i förorenat vatten, Person till person Bo-Eric Malmvall 2009

14 Enterohemorragisk E. coli infektion (EHEC)
Köttfärs skall alltid vara väl genomstekt. Smaka inte på rå köttfärs. Att upphetta livsmedel till 65–70 grader är det bästa sättet att avdöda smittor. Idisslare är en reservoar för EHEC. Djur kan dock bära på smittan utan att vara sjuka. I Sverige har smittan påvisats särskilt hos ungdjur Bo-Eric Malmvall 2009

15 Enterohemorragisk E. coli infektion (EHEC)
Blodiga diarréer. Hemorragisk colit HUS – hemolytiskt uremiskt syndrom Ca 5% främst barn och gamla. Akut njursvikt Hemolytisk anemi Trombocytopeni Encephalit Diagnos Påvisa E.coli med toxinet med PCR teknik Bo-Eric Malmvall 2009

16 Campylobacterinfektion
Bo-Eric Malmvall 2009

17 Campylobacterinfektion
Campylobacter jejuni och C. Coli Många olika djurarter som t.ex. diverse fåglar, gris, nötkreatur, får, get, hund, katt och gnagare Smitta inf kött, opasteuriserad mjölk eller infekterat vatten i naturen Uppvärmning till minst 650C Ca 7000 fall i Sverige, 60% smittade utomlands Kort inkubatiopnstid 1-3 dagar – (10 dagar) Buksmärtor, diarre, feber De flesta bra på en vecka. Bestående ledsymptom förekommer Diagnos: Odla bakterier i faeces Behandling: Behövs oftast inte men ibland antibiotika Bo-Eric Malmvall 2009

18 Toxoplasmos Parasiten Toxoplasma gondii, ett encelligt urdjur (protozo) Katt är huvudvärd. Parasiter i avföringen Andra djur (gris,får eller nöt) parasiten kapslar in sig i muskler människa äter dåligt uppvärmt kött - Direktsmitta Katträck människa De flesta vuxna friska får inga symptom eller lindrig febersjukdom Gravida som smittas kan smitta ner sitt foster hjärnskador Latent sjukdom i många år kan aktiveras vid AIDS Bo-Eric Malmvall 2009

19 Bovin spongiform encefalopati (BSE) och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom vCJD
Galna ko sjukan hittades först i UK 1966 Gemensamt för gruppen är typiska tvättsvampsliknande (spongiforma) hjärnförändringar och att den kan vara smittsam. Sjukdomsgruppen kallas därför också "transmissibla spongiforma encefalopatier" (TSE). Variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD) 1966 Muskelryckningar, demens, död Gemensamt för TSE-sjukdomarna är en inlagring av ett normalt förekommande (men omvandlat) äggviteämne, prion, i hjärnan. Det omvandlade prionet påverkar i sin tur andra prioner i sin omgivning så att de också blir omvandlade och en kedjereaktion påbörjas Ca 200 humana fall främst i Storbritannien varav 167 hade bott i UK Bo-Eric Malmvall 2009

20 BSE och vCJD i UK och EU utanför UK
                                                                                                                                                       37.000 1.000 Bo-Eric Malmvall 2009

21 Bo-Eric Malmvall 2009

22 SARS- Severe Acute Respiratory Syndrome
November 2002 in Guangdong Province. 2003 Hanoi, febr – 2003 mars Hongkong, hela Asien – Torornto, Frankfurt, New York 2003 juni utbrottet slut 8000 fall i 26 länder: 774 dödsfall 2004 enstaka utbrott lab. Smitta och djur smitta Coronavirus SARS-CoV fick ta namn efter Dr Carlo Urbani, den WHO-läkare i Vietnam som först slog larm om den nya sjukdomen, och som själv blev ett av sjukdomens första offer utanför Kina (the Urbani strain) Smittreservoir; Vilda djur; Iller, tvättbjörn, katt . Bo-Eric Malmvall 2009

23 ARBO-virus Arthropod-borne viruses, i.e., arboviruses, are viruses that are maintained in nature through biological transmission between susceptible vertebrate hosts by blood feeding arthropods (mosquitoes, psychodids, ceratopogonids, and ticks). Vertebrate infection occurs when the infected arthropod takes a blood meal. The term 'arbovirus' has no taxonomic significance. Arboviruses that cause human encephalitis are members of three virus families: the Togaviridae (genus Alphavirus), Flaviviridae, and Bunyaviridae. Bo-Eric Malmvall 2009

24 Arbo- encephaliter Amerika EEE: Eastern equine encephalitis
SLE: St. Louis encephalitis LAC: LaCrosse encephalitis WEE: Western equine encephalitis POW: Powassan encephalitis VEE: Venezuelan equine encephalitis Euroasien JE: Japanese encephalitis TBE: Tick-borne encephalitis Australien MVE: Murray Valley encephalitis WN: West Nile encephalitis Bo-Eric Malmvall 2009

25 Sorkfeber nephropathia epidemica
Sjukdomen orsakas av Puumalavirus, ett s.k. hantavirus. Upptäckt första gången under Koreakriget Jättestort utbrott i Norrland. Över 2000 fall 2007 Sprids av skogssork som inte själva blir sjuka. Inhalation av virus som finns i sorkens avföring o urin Inkubationstid 2-6 veckor Feber, muskelvärk, buksmärtor Njurpåverkan – dialys kan krävas Blödningsbenägenhet Diagnos: Serologi Prognos: God. Mortalitet under 1% Bo-Eric Malmvall 2009

26 Ockelbosjukan - lokal virusinfektion
Gästrikland, Hälsingland och Dalarna, Personer - lingonplockare. Ockelbovirus, är en variant av s.k. sindbisvirus, som på andra håll av världen kan orsaka sjukdom som liknar Ockelbosjukan. Fåglar är den sannolika reservoaren. Sprids av myggor Kort inkubationstid Ledbesvär som kan bli bestående, kliande utslag, feber Diagnos: Serologi God prognos Bo-Eric Malmvall 2009

27 Harpest- Tularemi Bakterien; Franscisella tulariensis
Direktkontakt smittade djur, inandning av smittförande damm eller via myggor Vissa år fler fall över 300 fall, Norrland, Svealand Sår Feber, huvudvärk Påverkat allmäntillstånd. Låg dödlighet Diagn: Odl högrisk lab Serologi, PCR Ciprofloxacin eller Doxycyklin Harar, lämlar och andra gnagare drabbas hårdast av harpest. Under ett utbrott Bo-Eric Malmvall 2009

28 Denguefeber Flavivirus. Myggor tillhörande Aedessläktet.
Asien, Afrika, Latinamerika. Epidemier f.n. i Brasilien, Kuba. Vanlig i Thailand Ca 60 hemvändande svenskar /år Influensaliknande symptom, Svår värk (Bone cracker disease !) hudutslag, hudblödningar Hemorragisk Dengue kan bli dödlig. Uppstår vid reinfektion. Immunologisk katastrof Bo-Eric Malmvall 2009

29 Chikungunyavirus-infektion
Utbrott kring Indiska Oceanen. Indien särskilt. 10 tal svenskar Alphavirus. Aedes-myggor,. Flera däggdjur samt även fåglar kan fungera som reservoar. Sprids ej människa till människa Inkubationstid 3-12 dagar Feber, muskelvärk, ledvärk, hudblödningar, utslag Prognos god men kan bli allvarlig Bo-Eric Malmvall 2009

30 West Nile Virus Flavivirus Fåglar – mygga - människa
Upptäcktes 1937 i Uganda Fram till 1999 Afrika Slutet av 1990-talet utbrott i bl.a Italien, Tjeckien, Ryssland Från 1999 fall i USA spridning över hela landet De flesta smittade blir inte sjuka Mild sjukdom – encephalit - dödsfall Bo-Eric Malmvall 2009

31 Virala Hemorragiska febrar
Sjukdom Vektor Värd/reservoar Utbredning Lassafeber Luftsmitta Råtta Västafrika Rift Valley-feber Mygga Flera däggdjur Afrika Krim-Kongo HF Fästing Flera däggdjur Europa,Afrika Gula febern Mygga Människa, apa Afrika, Sydam Marburg, Ebola (Filov.) Okänd Okänd Afrika Hantavirus (HFRS) Luftsmitta Gnagare Europa, Asien Hantavirus (HPS) Luftsmitta Gnagare Amerika Hantavirus HFRS. HFRS = hemorragisk feber med renalt (njur-) syndrom. Hantavirus HPS. HPS = hantavirus med pulmonellt (lung-) syndrom. Bo-Eric Malmvall 2009

32 Virala Hemorragiska febrar
Insjuknar i Feber, muskelvärk Koagulationsrubbningar med blödningar som blir livshotande Hög dödlighet Utbrott främst i Afrika Krim-Kongo ökar i Europa (Balkan) Dödlighet % Vårdsmitta Bo-Eric Malmvall 2009

33 Studded in the lipid bilayer are two integral membrane proteins
The Influenza A Virus RNA viruses of Orthomyxoviridae                                                                                            a globular particle (about 100 nm in diameter) sheathed in a lipid bilayer (derived from the plasma membrane of its host) Studded in the lipid bilayer are two integral membrane proteins some 500 molecules of hemagglutinin ("H") and some 100 molecules of neuraminidase ("N") Within the lipid bilayer are some 3000 molecules of matrix protein 8 pieces of RNA Each of the 8 RNA molecules is associated with many copies of a nucleoprotein several molecules of the three subunits of its RNA polymerase some "non-structural" protein molecules of uncertain function Bo-Eric Malmvall 2009

34 Influensavirus A 1918 H1N1 Spanska sjukan
1957 A/Singapore/57 H2N2 Asiaten 1962 A/Japan/62 H2N2 1964 A/Taiwan/64 H2N2 1968 A/Aichi/68 H3N2 "Hong Kong" 1976 A/New Jersey/76 H1N1 svininfluensa lokalt i USA 1977 A Ryska snuvan H1N1 1986 – 2005 H1N1 och H3N2 samt Influensa B i cirkulation - och i vaccinet H5N1 Fågelinfluensa 2009 Svininfluensan eller Nya influensan Bo-Eric Malmvall 2009

35 Influensa A Feber Muskelvärk Ledvärk Bronchit KOMPLIKATIONER PNEUMONI
OTIT HJÄRTSVIKT ENCEPHALIT Bo-Eric Malmvall 2009

36 Graf 1: Bilden visar andelen (%) fall av influensa-liknande sjukdom (ILS) av samtliga patientbesök rapporterat från sentinelrapporteringen.. Bo-Eric Malmvall 2009

37 Influensa vaccination
Alla över 65 år Alla i medicinska riskgrupper Lungsjukdom Hjärtsjukdom Metabola sjukdomar t.ex. diabetes Nedsatt infektionsförsvar I USA: Alla över 50 år Med riskgrupper Barn mellan 6 mån – 2 år Bo-Eric Malmvall 2009

38 Influensavaccination av 65 + i olika länder, 2000
Sverige kunde inte lämna uppgift ! Jönköping troligen under 40% Bo-Eric Malmvall 2009

39 Åtgärder för att öka andelen som vaccinerar sig mot influensa och pneumokockinfektion
Gratis vaccination mot influensa och pneumokockinfektion till riskgrupper inkluderande alla som fyllt 65 år. Massmediasatsningar; TV-reklam, artiklar i Landstingets tidning – som når alla hushåll och annonser i dagspressen. Utbildning och stimulans av primärvårdssjuksköterskor och kommunernas sjuksköterskor. Registrering som tillåter jämförande statistik mellan länets kommuner och vaccinerande enheter. Återkoppling till vaccinerande enheter avseende relevant statistik. Tävlan tillåten, alla vill vara lika bra som Nässjö Bo-Eric Malmvall 2009

40 Bo-Eric Malmvall 2009

41 Spanska sjukan 1918 - 500 milj blev sjuka - 40 - 50 milj dog i världen
dog i Sverige, många unga Bo-Eric Malmvall 2009

42 Influensa - Smittsamt ?! Bo-Eric Malmvall 2009

43 Fågelinfluensa Två former Högpatogen många fåglar dör
H5 och H7 Snäll variant. Fåglar lite sjuka, tappar fjädjar, lägger färre ägg etc. Kan också vara H5 eller H 7 har då förmåga att utv till högpatogen typ Bo-Eric Malmvall 2009

44 Fågelinfluensa Sprids med vilda fåglar eller genom människor som har med virus i kläder, skor, bilar, annan utrustning Sedan 1959 har tio fall av human infektion med fågelinfluensa dokumenterats. Som regel milda symptom Under åren har 100 tals olika influensastammar givit utbrott av influensa hos fåglar Bo-Eric Malmvall 2009

45 Fågelinfluensa H5N1 högpatogen
Den nu aktuella H5N1startade i Kina 1996. Utbrott i Hongkong (18 humana fall varav sex dog) Hongkong 2003 ( Två fall varav ett dog) Spridning i SO Asien sedan jan 2004 Alla sjuka har haft nära kontakt med sjuka fåglar 10 -tals miljoner sjuka höns men färre än 500 människor varav ca 250 har dött De sjuka ofta tidigare friska barn Bo-Eric Malmvall 2009

46 Bo-Eric Malmvall 2009

47 2006- 2008 1997 2008 Bo-Eric Malmvall 2009

48 Fågelinfluensa H5N1 högpatogen
Humana fall Barn eller unga vuxna Inkubationstid längre än vanlig influensa Hög feber, svår allmänpåverkan, muskelvärk, hosta, diarré, blödningar, m.m. Influensapneumonit, encephalit Multiorgansvikt, leukopeni Behandling med Tamiflu Bo-Eric Malmvall 2009

49 Fågelinfluensa H5N1 högpatogen
Varför oro ?? Kan H5N1 ändra sig och bli nästa humana pandemi Plocka upp genetiskt material från annan human stam ”Reassortment” Gradvisa adaptiva mutationer som gör att virus lättare kan binda sig till humana celler Bo-Eric Malmvall 2009

50 . Members of the cleaning brigades of Mexico City's government disinfect a subway station on May 2, 2009 in Mexico City Bo-Eric Malmvall 2009

51 A young girl wears a face mask to protect herself from swine flu, at Los Angeles International Airport on May 01, 2009. Bo-Eric Malmvall 2009

52 Bo-Eric Malmvall 2009

53 Egyptisk polisman vaktar grisar på väg till slakt
Bo-Eric Malmvall 2009 Egyptisk polisman vaktar grisar på väg till slakt

54 Svin influensa eller den nya influensan 2009
Mexico rapporterar i slutet av april 2009 att man har ett utbrott av en ny Influensa A H1N1 stam Snabb spridning Svår sjukdom hos unga Dödsfall främst ungdomar och yngre medelålders 11 Juni 2009 ; WHO förklarar att det föreligger en pandemi Bo-Eric Malmvall 2009

55 Bo-Eric Malmvall 2009

56 Svin influensa eller den nya influensan 2009
Oktober 2009 Under juni-aug många fall i Australien,, Nya Zeeland, S. Afrika, Argentina Där minskat antal fall nu Ökning på nytt i USA och Mexico Europa fall ca 200 döda Bo-Eric Malmvall 2009

57 Svin influensa eller den nya influensan 2009
infects younger people, the majority of cases have occurred in people under the age of 25 years. around 2% of cases have developed severe illness, often with very rapid progression to life-threatening pneumonia. Most cases of severe and fatal infections have been in adults between the ages of 30 and 50 years. This pattern is significantly different from that seen during epidemics of seasonal influenza, when most deaths occur in frail elderly people. Many, though not all, severe cases have occurred in people with underlying chronic conditions. Based on limited, preliminary data, conditions most frequently seen include respiratory diseases, notably asthma, cardiovascular disease, diabetes, autoimmune disorders, and obesity. At the same time, it is important to note that around one third to half of the severe and fatal infections are occurring in previously healthy young and middle-aged people pregnant women are at increased risk of complications Bo-Eric Malmvall 2009

58 Svin influensa eller den nya influensan 2009
Vaccin Prototypvaccin med fågelinfluensa Snabb utveckling och produktion Snabbt godkännande Innehåller adjuvans med bl.a. skvalen och vitamin E i oljeblandningar Behandling och profylax med Neuraminidashämmare Tamiflu och Relenza Bo-Eric Malmvall 2009

59 Influensabehandling Neuraminidashämmare
Bäst effekt om snabb behandlingsstart helst inom 12 timmar från sjukdomsdebut. Efter 48 timmar ingen säker effekt Minskar sjukdomsduration 1-3 dagar Minskad risk för komplikationer. Färre sjukhusfall Färre dödsfall Minskat antibiotika behov Bo-Eric Malmvall 2009

60 Influensabehandling- Relenza®
Behandling av influensa efter 5 års ålder Inhalation -konc i lunga 1000 ggr IC50 Snabbt insatt effekt Liten risk för resistensutveckling Vissa studier bättre effekt än Tamiflu Risk för bronchospasm Pat måste kunna sköta inhalatorn Ej reg. för profylax i Europa men i USA Bo-Eric Malmvall 2009

61 Influensabehandling- Tamiflu ®
Behandling och profylax från 1 års ålder Per oral behandling Flera studier likvärdig effekt med Relenza Biverkningar : Illamående > 10% Ovanliga biverkningar: Arrytmi. försämrat diabetesläge, konfusion, hudbiverkningar Effekt mot fågelinfluensa Bo-Eric Malmvall 2009

62 Influensabehandling Hur ska vi göra ?
Behandla alla i med riskgrupper med påvisad influensa. Snabbtest Behandla alla i med riskgrupper med influensasymptom om influensa finns i samhället Om möjligt alla över 65 år Kan man behandla alla ? Prioriteringsfråga Har vården kapacitet ? Bo-Eric Malmvall 2009

63 Neuraminidashämmarna
Vilken ska vi välja ?? Tamiflu eller Relenza Relenza finns men marknadsförs inte aktivt Relenza till alla som kan hantera inhalatorn och inte har obstruktiv lung sjukdom över 5 år Tamiflu till alla andra. Barn över 1 år Tamiflu och Relenza är båda reg för profylax Bo-Eric Malmvall 2009

64 Influensaprofylax Vaccination viktigast
Neuraminidashämmare till alla över 65 och personer med riskfaktorer om influensa är påvisad i hushållet eller på ett boende. Bo-Eric Malmvall 2009

65 Influensa Influensa A – årliga epidemier
Sista åren A/H1N1 och A/H3N2 Många sjuka Ca 3000 dör varje år i Sverige Influensa B – årliga mindre utbrott Influensa C – som en förkylning Bo-Eric Malmvall 2009


Ladda ner ppt "Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor Bo-Eric Malmvall 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser