Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjliga motmedel vid influensapandemi Handhygien – Ineffektivt vid effektiv luftspridning Social distansering – Kan ha effekt om man minska alla ”sociala”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjliga motmedel vid influensapandemi Handhygien – Ineffektivt vid effektiv luftspridning Social distansering – Kan ha effekt om man minska alla ”sociala”"— Presentationens avskrift:

1 Möjliga motmedel vid influensapandemi Handhygien – Ineffektivt vid effektiv luftspridning Social distansering – Kan ha effekt om man minska alla ”sociala” aktiviteter – ”högsommarsemester” – Bara görligt om man ser att man snart har något motmedel Andningsskydd – Har effekt, omöjligt att bära längre tid i praktiken

2 Antvirala medel Tamiflu – Tabletter, lösning Lätt att adminstrera, stor risk för resistens Relenza – Inhalation, intravenöst Svåradministrerat, mindre risk för resistens Tamiflu +Relenza beredskapslagrade för en behandlingskur för ca 25% av befolkningen Ett nytt preparat på ingående, ingen radikal förbättring

3 Vacciner Kapacitet för ca 1 miljard? doser på 6 månader? om adjuvans används. Tidigaste leverans 5 månader efter produktionsbeslut Upphandlas gemensamt över den amerikanska kontienten EU vill inkludera pandemiupphandling i en reviderad säkerhetsakt för Europa Ny upphandling i Sverige påbörjad – Kommer produktionsnationerna att släppa vaccin till andra länder vid en verklig kris? Ny publikation antyder att pandemivaccinationer skulle kunna ge skydd mot fågelinfluensan

4 Ett luftburet H5N1-virus Annika Linde

5 Starten H5N1-virus upptäcks i Egypten 7:e Oktober, har drabbat ca 20 personer i en by på landsbygden Endast två har haft närkontakt med höns 7 svårt sjuka, 2 döda i lunginflammation Trots antiviralbehandling runt fallen sprids virus till kringliggande byar och 28/10 hittas fall i Kairo P.g.a. sjukdomens allvarlighetsgrad bestäms vid WHO 29/10 att vaccinproduktion ska påbörjas omgående

6 Spridningen WHO – EU rekommenderar 29/10 att onödigt resande till Egypten ska undvikas Fall upptäcks i Spanien, Italien, England och på Arabiska halvön 1-3/11 Sjukdomen sprider sig snabbt där den upptäckts. Behov av sjukhusvård hos 10% av insjuknade 20% av sjukvårdade behöver IVA-vård p.g.a.lLunginflammation och organsvikt 2% avlider Virus har nedsatt känslighet mot Tamiflu, men är känsligt mot Relenza Två fall i Stockholm insjuknar 6/11 efter Englandsresa Flera sekundärfall veckan efter

7 I kallt och torrt klimat går spridningen snabbt, november perfekt startmånad

8 Unga drabbas

9 Första vaccinleveransen 20 veckor efter första fallet 2009

10 Läge 17/11 Topp förväntas om 8-10 veckor 50 000 Relenza-förpackningar för inhalation och 5000 IV-behandlingsdoser lagrade Inget vaccin i sikte

11 Om inget görs 30% av befolkningen från 0-45 år (2,8 milj) sjuka under 8 veckor 2 80000 i behov av sjukvård 56000 i behov av IVA-vård 5600 avlider

12 Om första fallet inträffar på våren kan vi ha 20 veckor på oss innan toppen nås


Ladda ner ppt "Möjliga motmedel vid influensapandemi Handhygien – Ineffektivt vid effektiv luftspridning Social distansering – Kan ha effekt om man minska alla ”sociala”"

Liknande presentationer


Google-annonser