Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringsvakter får filmkamera på kepsen Kamera i mössan i Malmö Nu har de väl blivit helt yra i mössan i Malmö?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringsvakter får filmkamera på kepsen Kamera i mössan i Malmö Nu har de väl blivit helt yra i mössan i Malmö?"— Presentationens avskrift:

1 Parkeringsvakter får filmkamera på kepsen Kamera i mössan i Malmö Nu har de väl blivit helt yra i mössan i Malmö?

2 ”Kamera i mössan” = säkrare arbetsmiljö? Erfarenheter från Malmö samt en parallell till London

3 = ???

4 Säkerhet Statistik Malmö Ca 25% Polisanmäls = Våld, hot om våld eller kraftig kränkning ÅrIncidenter 200431 200550 200655 200759 200857

5 Personal Malmö Detta antal incidenter från en stad med ca: 300.000 invånare Gatumarksövervakningen är ca: 60.000 timmar per år Vi har 55 vakter anställda 2011 ökar uppdraget till 65.000 timmar

6 Bakgrund Antalet incidenter har på fem år fördubblats! Något måste göras! Kunskapsinhämtning från övriga aktörer pekade tidigt mot England och närmare bestämt Bromley som är en borough tillhörande London. But usually it's my word against theirs, and if there's no evidence there's not a lot the police can do. Maybe this will make people think twice. ”John, CEO”

7 Bromley Traffic wardens get head cameras “A minority of people think that civil enforcement officers are a legitimate target for verbal and physical abuse, and the fact that they are being filmed on camera should hopefully make people think twice,"

8 Bromley, resultat och slutsatser - Vakten upplever sig ha en tryggare arbetsmiljö - Antalet rapporterade incidenter minskat med 45% - Rättsläget betydligt förstärkt, åt båda håll

9 Problemet Synen på våra parkeringsvakter från vissa Den enskilda procent som inte respekterar yrket och demonstrerar det på ett öppet sätt Svårigheten att identifiera den tillfällige våldsutövaren Knappa resurser hos polisen att fullfölja utredningar för (dem) ringa brott med låg uppklarningssannolikhet

10 Lokal idé i Malmö En översikt av vad övriga aktörer gör En trestegsplan för åtgärd i sitt genomförande Inre verktyg (bemötande, kroppsspråk etc.) Yttre verktyg; Larm samt Personlig kamera med dubbel effekt, – Massmedial uppmärksamhet (känna till) – Synligt på vakterna (bli påmind)

11 Mål och syfte Målet är att halvera antalet incidenter Syftet är att avskräcka den som funderar på att förolämpa vakten eller tillgripa våld Syftet är inte att få fler polisanmälningar eller fällande domar Att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö, dessutom torde detta leda till en ökad arbetstillfredsställelse med förmodat minskad sjukfrånvaro. Alltså finns för branschen ett personellt men också ekonomiskt incitament

12 Riktade effekter Genom att medvetandegöra allmänheten om att den som begår brott mot en parkeringsvakt med stor sannolikhet blir identifierad och fälld, och därigenom ger en preventiv effekt Understöd polisens arbete genom att underlätta identifiering Att vi är återkommande synliga med kameror gör att massmediaeffekten kvarstår då allmänheten blir påmind om detta. Bilister som anser sig blivit felaktigt bemötta finns dokumenterat på video Alla vinner på detta

13 Åtgärden kan i sig själv skapa en spänd situation mellan vakt och allmänhet. (Hittills har detta inte skett, utan mest nyfikenhet och frågor kring kamerorna) Osäkerhet från allmänheten om hur vi hanterar inspelat material Att kameran i sig själv är stöldbegärlig Risk för att vakten går in i situationer de icke bör gå in i då de känner sig för säkra. Negativa effekter?

14 Målet har varit att hitta en kamera som är smidig för personalen men har tillräckligt god kapacitet för ändamålet. Tre olika typer av kameror har utvärderats. Ett larm som är integrerat i handterminalen är infört och fungerar via GPS samt automatiskt larm till polis. PARIS som informationssystem är infört och underlättar vaktens arbete Den påslösa anmärkningen är införd i Malmö (liksom på många andra platser) och ger ett förenklat och därmed säkrare agerande. Vakten upplever en trygghet med kamera och vi kan se att antalet incidenter är färre eller mindre allvarliga. Läget just nu i Malmö

15 Kamera 1 med exempel på video POV 1.5 Bra bild Bra ljud Smidigt reglage för start av inspelning Otymplig Tidskrävande montage

16 Kamera 2 med exempel på video Amigo PVR 200 Smidigt format Lätt att montera Enkel Dålig bild Dåligt ljud Tveksam funktion

17 Kamera 3 med exempel på video PVR-LE2 Bra bild Adekvat ljud Extremt bra format Enkel att använda Bra kapacitet För diskret?

18 = ???


Ladda ner ppt "Parkeringsvakter får filmkamera på kepsen Kamera i mössan i Malmö Nu har de väl blivit helt yra i mössan i Malmö?"

Liknande presentationer


Google-annonser