Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringsvakter får filmkamera på kepsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringsvakter får filmkamera på kepsen"— Presentationens avskrift:

1 Parkeringsvakter får filmkamera på kepsen
Kamera i mössan i Malmö Nu har de väl blivit helt yra i mössan i Malmö?

2 ”Kamera i mössan” = säkrare arbetsmiljö?
Erfarenheter från Malmö samt en parallell till London 2

3 = ???

4 Säkerhet År Incidenter 2004 31 2005 50 2006 55 2007 59 2008 57
Statistik Malmö Ca 25% Polisanmäls = Våld, hot om våld eller kraftig kränkning

5 Personal Malmö Detta antal incidenter från en stad med ca: invånare Gatumarksövervakningen är ca: timmar per år Vi har 55 vakter anställda 2011 ökar uppdraget till timmar 5

6 Bakgrund Antalet incidenter har på fem år fördubblats!
Något måste göras! Kunskapsinhämtning från övriga aktörer pekade tidigt mot England och närmare bestämt Bromley som är en borough tillhörande London. But usually it's my word against theirs, and if there's no evidence there's not a lot the police can do. Maybe this will make people think twice. ”John, CEO” 6

7 Bromley Traffic wardens get head cameras
“A minority of people think that civil enforcement officers are a legitimate target for verbal and physical abuse, and the fact that they are being filmed on camera should hopefully make people think twice," 7

8 Bromley, resultat och slutsatser
- Vakten upplever sig ha en tryggare arbetsmiljö - Antalet rapporterade incidenter minskat med 45% - Rättsläget betydligt förstärkt, åt båda håll 8

9 Problemet Synen på våra parkeringsvakter från vissa
Den enskilda procent som inte respekterar yrket och demonstrerar det på ett öppet sätt Svårigheten att identifiera den tillfällige våldsutövaren Knappa resurser hos polisen att fullfölja utredningar för (dem) ringa brott med låg uppklarningssannolikhet 9

10 Lokal idé i Malmö En översikt av vad övriga aktörer gör
En trestegsplan för åtgärd i sitt genomförande Inre verktyg (bemötande, kroppsspråk etc.) Yttre verktyg; Larm samt Personlig kamera med dubbel effekt, Massmedial uppmärksamhet (känna till) Synligt på vakterna (bli påmind) 10

11 Mål och syfte Målet är att halvera antalet incidenter
Syftet är att avskräcka den som funderar på att förolämpa vakten eller tillgripa våld Syftet är inte att få fler polisanmälningar eller fällande domar Att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö, dessutom torde detta leda till en ökad arbetstillfredsställelse med förmodat minskad sjukfrånvaro. Alltså finns för branschen ett personellt men också ekonomiskt incitament 11

12 Riktade effekter Genom att medvetandegöra allmänheten om att den som begår brott mot en parkeringsvakt med stor sannolikhet blir identifierad och fälld, och därigenom ger en preventiv effekt Understöd polisens arbete genom att underlätta identifiering Att vi är återkommande synliga med kameror gör att massmediaeffekten kvarstår då allmänheten blir påmind om detta. Bilister som anser sig blivit felaktigt bemötta finns dokumenterat på video Alla vinner på detta 12

13 Negativa effekter? Åtgärden kan i sig själv skapa en spänd situation mellan vakt och allmänhet. (Hittills har detta inte skett, utan mest nyfikenhet och frågor kring kamerorna) Osäkerhet från allmänheten om hur vi hanterar inspelat material Att kameran i sig själv är stöldbegärlig Risk för att vakten går in i situationer de icke bör gå in i då de känner sig för säkra.

14 Läget just nu i Malmö Målet har varit att hitta en kamera som är smidig för personalen men har tillräckligt god kapacitet för ändamålet. Tre olika typer av kameror har utvärderats. Ett larm som är integrerat i handterminalen är infört och fungerar via GPS samt automatiskt larm till polis. PARIS som informationssystem är infört och underlättar vaktens arbete Den påslösa anmärkningen är införd i Malmö (liksom på många andra platser) och ger ett förenklat och därmed säkrare agerande. Vakten upplever en trygghet med kamera och vi kan se att antalet incidenter är färre eller mindre allvarliga.

15 Kamera 1 med exempel på video
POV 1.5 Bra bild Bra ljud Smidigt reglage för start av inspelning Otymplig Tidskrävande montage

16 Kamera 2 med exempel på video
Amigo PVR 200 Smidigt format Lätt att montera Enkel Dålig bild Dåligt ljud Tveksam funktion

17 Kamera 3 med exempel på video
PVR-LE2 Bra bild Adekvat ljud Extremt bra format Enkel att använda Bra kapacitet För diskret?

18 = ???


Ladda ner ppt "Parkeringsvakter får filmkamera på kepsen"

Liknande presentationer


Google-annonser