Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från projektet Effektivare varuförsörjning För systemleverantörer 2014-03-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från projektet Effektivare varuförsörjning För systemleverantörer 2014-03-20."— Presentationens avskrift:

1 Resultat från projektet Effektivare varuförsörjning För systemleverantörer 2014-03-20

2 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Utgångspunkt: många utmaningar och ett uppenbart behov av effektivare bygglogistik Flera godsmottagare på samma arbetsplats Hundratals leverantörer Många är lokala och tillfälliga Dåliga förhållanden för lossning Tusentals parallella projekt Låg andel standardprodukter Oplanerade händelser Inga fasta logistikarrangemang Bristande leveransplanering Många beställare Inga godsmottagare

3 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet Effektivare varuförsörjning 3  Tid: Från hösten 2012 till januari 2014  Projektledning: BEAst  Finansiering: SBUF  Arbetsgruppen: Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bravida, Byggbeslag, Dahl, DB Schenker, DHL, Inwido/Elitfönster, Lindab, NCC, Olivetree, Peab, Skanska och Svevia  Målgrupp: Bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer av material, projektörer, speditörer, transportörer och 3PL  Piloter: NCC, Peab på ett urval av arbetsplatser med ett urval av leverantörer

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fem etapper i projektet med var sin undergrupp av arbetsgruppen 4 A.Process – Information – Termkatalog – Meddelanden: standardiserade gränssnitt, både verksamhetsmässiga och tekniska. Resultatet är standarden e-Build Supply B.Kollietikett Bygg: märkning av kollin och produkter med e- Build Label C.Gränssnitt transport: Identifiering av logistikhinder, besparingskalkyl, statushantering, lossningsinstruktioner D.Branschportal: målgrupp små företag som inte har eget systemstöd för e-Build Supply och e-Build Label E.Pilotprojekt: test av standarderna e-Build Supply och e-Build Label samt grund för uppföljning

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Det primära resultatet av varuförsörjnings- projektet 5  En verktygslåda som inkluderar hela varuförsörjningsprocessen, från början till slut  Rekommendationer för arbetssätt  Rekommendationer för organisation av arbetsplatsernas försörjning  Standarder som gör att man kan arbeta med IT- lösningar som både ger intern effektivitet och som kopplar samman arbetsplatsen med försörjningskedjan  Det har etablerats system med stöd för process och teknik enligt standarden  Piloter som visar på nyttan, ekonomiskt och miljömässigt, med standarden – för alla inblandade parter

6 e-Build Supply – En standard för varuförsörjnings- processen

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Etappen Process – Information – Termkatalog – Meddelanden, tillsammans blir det e-Build Supply 7  Processbeskrivning som grund för övriga delar  En ordlista med definitioner av ca 60 begrepp  Informationsmodellen med flöden mellan inblandade parter  Termkatalogen med definitioner av elementen i informationsflödena  Standardiserade meddelanden för Leveransplan, Order, Bekräftelse, Leveransavisering och Avisering. Komplett dokumentation på BEAst.se (beskrivningar, specifikationer, xml schema, testfiler)

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Supply – En av flera standarder från BEAst med fokus på godsflödet till byggprojekt 8 NeB e-handel B2B NeB e-handel B2B NeR Maskin- uthyrning NeR Maskin- uthyrning NeC Anläggnings- transporter NeC Anläggnings- transporter SMSI Bygg- faktura SMSI Bygg- faktura SMSI Service- faktura SMSI Service- faktura Term- katalog e-Build Label e-Build Label Process Medde- landen Internationell standard Internationell standard e-Build Supply Varuförsörj- ning e-Build Supply Varuförsörj- ning

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta 9 Försörjningsprocessen Inköps- och leverans- planering Projek- tering Inköp Under Transport Från leverantör AnkomstPå bygge Fakturering betalning Huvudprocess Delprocesser Projekteringsprocess Inköpsprocess Leveransprocess Betalningsprocess Leverans- & packplanering Avrop Avropsprocess

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Exempel på en av delprocesserna, den för leverans- och packplanering 10 Entreprenör Leverantör Delprocess Inköp 2 Skicka leverans- och packplan Till del- process Avrop 3. Ta emot leveransplan 1. Planera leverans 4. Uppdatera planering Nej Ändrad plan? Ja Avvikelse? Nej Ja

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard För varje processbild finns en beskrivning, här för leverans- och packplanering StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Planera leveransEntreprenörAvtal Byggplan Artikelinformation uppdaterad Leverans- och packplanDefiniera och tidssätta leveransdelar Definiera packinstruktioner Uppdatera leveransdelar 2. Skicka leverans- och packplan EntreprenörLeverans- och packplan Skickad leveransplanSkapas per projekt och leverantör Ej bindande prognos över kommande leveranser Vid ändringar i planen uppdateras leveransplanen kontinuerligt 3. Ta emot leveransplan LeverantörLeveransplanInternt underlag för logistik- planering Leveransprognos uppdateras i leverantörens system Löpande uppdatering från entreprenören 4. Uppdatera planeringLeverantörLogistikplaneringUppdaterat internt underlag för logistikplanering Skapar plan för tillverkning, bemanning, inköp och/eller logistik Vid behov uppdatera internt och mot egna leverantörer Meddela kund vid avvikelse vilket leder till att kund uppdaterar sin plan och skickar en uppdatering

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 12 Parter, processer och funktioner, övergripande beskrivning e-Build webbtjänster Projektering orderhantering etiketter leveransgodkännande avisering fakturor InköpAvropLeverans Betalning produktdata logistikdata CAD-objekt kalkyl tidsplan mängdning förfrågan anbud projektavtal inköps- planering tidsplan leveransplan avrop avropssvar instruktion logistik avvikelse- hantering packning märkning transport- bokning leveransavi lastning lossning avisering mottagning godkännande fakturering uppföljning godkännande betalning webbformulär Standardmeddelanden kollietiketter Projektering Gränssnitt Portalfunktioner

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Supply – ett digitalt flöde – från ritning till leverans  effektivare bygglogistik

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Lossningsinstruktioner, en del av ordermeddelan- det. Ska vidare till speditören Lossningsinstruktioner KodSvenskaEngelska Z50Avdragbart takTautliner truck with removable roof Z51Öppet flakFlat lorry Z52BakgavelliftTail lift Z53Kranbil max 4 mFlat lorry with crane max 4 m Z54Kranbil 4-9 mFlat lorry with crane 4-9 m Z55Kranbil mer än 9 mFlat lorry with crane more than 9 m Z56TruckForklift Z57Öppningsbar sidaTautliner truck Z58Korttidslagring (endast den aktuella sändningen) Short term storage (only to be applied for the specific shipment) Z59BärhjälpPorterage Z60InbärningCarry-in service Z61Standardtransport Z62Lastat på dragbilLoaded on truck Fordonsegenskaper (i separat term finns egenskapens värde) KodSvenskaEngelska Z70Fordonets maximala höjd i meterVehicle maximum height in meter Z71Fordonets maximala längd i meterVehicle maximum length in meter Z72Fordonets maximala vikt i tonVehicle maximum weight in ton Z73Maximalt axeltryckMax axle load

15 e-Build Label – En standard för kollietiketter

16 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Label A för pallen, B för kollit, C för kollin med mer än 15 artiklar och D för produkter

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard STE-etiketten för transportören och e-Build Label A, B och C för kollit och D för produkten STE med Leverans- adress för transportör e-Build Label A med Leverans- eller Montage- plats e-Build B med Leverans- eller Montage- plats e-Build D med Montage- plats

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Raka vägen direkt till till leverans- och montageplatsen med e-Build Label™

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Label™, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden

20 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Destinationsuppgifter, en del av ordermeddelan- det. Blir del av e-Build Label Lista med förekommande begrepp: SvenskaEngelska LossningsplatsUnloading place ByggnadBuilding TrappaStairs VåningFloor LägenhetApartment RumRoom Position SektionSection LäktarePlatform Tunnel TunnelöppningTunnel opening ZonZone BrofästeBridgehead VägsektionRoad section X-koordinatX coordinate Y-koordinatY coordinate Block Sekundärlinje ABaseline A Sekundärlinjelinje BBaseline B Sekundärlinje CBaseline C Sekundärlinje DBaseline D

21 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Palletikett – e-Build Label A Storlek: 105x251 mm (Samma som STE) Skrivs ut upp-och-ner jämfört med STE med ”adresslappen” i nederkant. 300dpi rekommenderas men det fungerar med 200dpi Streckkoder: GS1 DataMatrix GS1 QR GS1 128 Vågräta och lodräta textrader Dynamisk tecken-storlek i vissa fält Begränsat antal tecken i andra, även om datat innehåller fler tecken. Behov av flera layouter på matrisen innehållande den slutliga/interna adressen Beställaren anger vilken version av etiketten som ska användas.

22 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Kollietikett – e-Build Label B Kollietikettens nedre del, ”adresslappen”, viks ner över kanten på kollit. Därmed blir kollit märkt på 2 sidor så att märkningen syns även när kollin staplas på varandra. Innehåller en innehållsförteckning med 15 rader. Tar raderna slut ska även e-Build Label C skrivas ut

23 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Kompletterande artikelinformation – e-Build Label C Till både Kollietikett (e-Build Label A) och kollietikett (e- Build Label B) finns en sida 2, e-Build Label C. Beställaren anger om sida 2/innehållförteckning (e-Build Label C) ska användas Sida 2 (e-Build Label C) ska skrivas ut automatiskt om inte innehållsförteckningen på e-Build Label B (15 rader) räcker.

24 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Produktetikett – e-Build Label D Informationen som finns på exemplet ska finnas med på produktetiketten, men layouten och storleken på etiketten anpassas av leverantören utifrån produkten. Exemplet visar en produktetikett med flera produkter i samma kartong. Detta är inte ett krav, utan det normala är bara en produkt per produktetikett.

25 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Mappning mellan ordermeddelandet i e-Build Supply och e-Build Label EtikettfältTerm- nummer Termnamn svenska / kommentar XML-tagg F1 naFast värde F2 naFast värde F3 naFast värde F3.1 T3309 OrdernummerOrderNumber F4 naLeverantörens egen uppgift F4.1 na Version, t.ex. e-Build Label 1.0 F5naFast värde. Final Destination hämtas från klassen DeliveryNeB, alternativt BuyerNeB om denne även är DeliveryNeB. Se dock kommentar i F5.2. F5.1T5001Partsnamn.PartyName F5.2T5001Partsnamn. Om leverans till underentreprenör, hämta från klassen DeliveryNeB. F5.2 förekommer endast om leverans ska till underentreprenör. PartyName F5.3 T5002AvdelningDepartment F5.4 T5003GatunamnStreetName F5.5 T5007LandskodCountryCode F5.6 T6117PostnummerPostalCodeNeB F5.7 T5005OrtCityName

26 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Dokumentation e-Build Label  Manual (svenska)  Teknisk specifikation: struktur och innehåll för e-Build Label version A, B, C och D (svenska och engelska)  Specifikation av fälten, dess nummer och innehåll  Måttspecifikation  Exempel  Laddas ned på BEAst.se under standarder och e-Build Label

27 Varuförsörjningsprojektet är slut. Vad händer nu?

28 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Nästa steg: nu inleds etapp 2 för att få branschen att ta steget till effektivare varuförsörjning 28 A.Pilotprojekt: samordna, stötta och utvärdera piloter B.Marknadsföring: öka kännedom om standarden och möjligheten C.Systemstöd: Fortsätta arbeta för stöd i standardsystem D.Branschportal: utöka portalen e-Build för de som inte har eget systemstöd

29 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 29 Under planering: Portal med stöd för e-Build Supply och e-Build Label för de utan eget system Exempel på funktioner - leveransplan - order och bekräftelse - leveransavisering - utskrift av e-Build Label - leveransgodkännande - faktura Affärs- system Affärs- system Leverantör Speditör Kund Direkt EDI EDI Webb- gräns- snitt Gemensam branschportal

30 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Budskap till er systemleverantörer  Standarden är klar  En ny marknad för er systemleverantörer med tusentals företag som kommer att behöva systemstöd för etiketter och edi enligt e-Build Supply och e-Build Label  BEAst tillhandahåller verifiering och support  BEAst kommer att publicera och distribuera vilket systemstöd som finns att tillgå på marknaden


Ladda ner ppt "Resultat från projektet Effektivare varuförsörjning För systemleverantörer 2014-03-20."

Liknande presentationer


Google-annonser