Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Joakim Andersson & Anneli Martin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Joakim Andersson & Anneli Martin"— Presentationens avskrift:

1 Joakim Andersson & Anneli Martin
sammanfattning av presentation för NOFA4 Trondheim Förklara en ide med pennan Joakim Andersson & Anneli Martin NOFA4 - Maj 2013 Göteborgs Universitet, Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, Sverige 11

2 Bakgrund Under 2012 gick lärarutbildningarna i ämnena slöjd och bild vid Göteborgs Universitet samman och bildade ett arbetslag. Sammanslagningen har skapat möjligheter och ett nära samarbete mellan ämnena på ett mer naturligt sätt än tidigare. I tidigare läroplaner i grundskolan har inte ”rit och skiss” ingått som en del i det centrala innehållet för ämnesområdet slöjd. I nuvarande Lgr11 så föreskrivs det att slöjdundervisningen skall arbeta med: Enkla skisser och arbetsbeskrivningar i årkurs 1-3 Två och tredimensionella skisser och modeller i årskurs 4-6. Två och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar i årskurs 7-9

3 Slöjd och bild – i samarbete Vår studie handlar om hur blivande slöjdlärare ser på möjlighet att utveckla egen och elevernas kommunikationsförmåga genom rit- och skisstekniker av olika slag med avsikt att öka förståelsen. Studiens tillvägagångsätt - Medverkande studenter har fyllt i frågeformulär - Vi har presenterat workshops för studenterna - 4 av 8 studenter har genomfört kvalitativa intervjuer

4 Resultat Studiens resultat från formulären och intervjusammanställningar visar att rit- och skissarbete har varit till stöd och hjälp för slöjdlärarstudenten när det gäller att formulera och förbättra sina idéer. Vi kan konstatera att samtliga studenter ser en potential och möjlighet att samarbeta gränsöverskridande kring just rit och skiss kunskaperna med eleverna i grundskolan, citat: ” det är bra, blanda lärarnas kompetens!”. Studenterna inser vikten av att anpassa rit- och skissarbetet till elevernas ålder, nivå och förkunskaper. _ Vi fortsätter vår undersökning och samarbete ämnesöverskridande Slöjd och Bild ht13 – Förklara en ide med pennan…


Ladda ner ppt "Joakim Andersson & Anneli Martin"

Liknande presentationer


Google-annonser