Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidiga sårbarhetsfaktorer vid suicidalitet Dr Ellenor Mittendorfer Rutz Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Inst. för Klinisk Neurovetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidiga sårbarhetsfaktorer vid suicidalitet Dr Ellenor Mittendorfer Rutz Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Inst. för Klinisk Neurovetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Tidiga sårbarhetsfaktorer vid suicidalitet Dr Ellenor Mittendorfer Rutz Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Inst. för Klinisk Neurovetenskap

2 Tidiga sårbarhetsfaktorer vid suicidalitet Trender kring suicidalt beteende och psykisk ohälsa bland unga vuxna i Sverige och Europa Forskning kring tidiga psykosociala riskfaktorer Prevention/Intervention

3 Trender av suicidalt beteende bland unga annorlunda?!

4 4 Folkhälsorapport 2009 – Ungdom

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Länder med växande andel självmord bland manliga ungdomar (årliga förändringar i %) och motsvarande årliga förändringar (%) bland män > 20 år från 1979 till 1996

11 Egen klinisk erfarenhet? Förklaringar till ökning av psykisk ohälsa och suicidalt beteende bland ungdomar?

12 Tänkta förklaringar till ökning av självmord bland ungdomar Brist på socialt sammanhang Ökad ekonomisk instabilitet och arbetslöshet Sönderfall av traditionella familjestrukturer Växande förekomst av depressiva störningar Ökad alkohol/drog- konsumtion

13 Utsatthet kan börja tidigt!

14 Forskning kring pre-och perinatala faktorer och psykiska sjukdomar I Sambandet mellan schizophreni och dålig fostertillväxt, för tidig födsel, multiparitet, komplikationer under graviditeten (hypertoni, praeeclampsi) och födelsen. – Mechanismer: syrebrist, hypoxi, näringsbrist, för tidigt födelse kan påverka bildning av centralnervsystem Dalman, 1999; Hultman, 1999

15 Forskning kring pre-och perinatala faktorer och psykiska sjukdomar II Sambandet mellan dålig fostertillväxt och depression, stress känslighet och psykiska problem Även samband med kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt-kärl- sjukdomar och hypertoni. – Mechanismer: prenatal hormonell förändring Lundgren, 2001; Nilsson, 2004; Barker

16 Author, areaOutcomePopulationMain results Mittendorfer Rutz et al. 2004, Sweden Suicide713,370 ind. Birth cohort Low birth weight, teenage pregnancy Suicide attempt 1973-1980Short birth length, teenage pregnancy, multiparity, low maternal education 2008, SwedenSuicide attempt 1973-80, men Birth length adj. for gestational age Nybo Andersen et al. 2004, Copenhagen Suicide/ accidents 10,7,53 men Birth cohort, 1953 Low birth weight (not sign.) Riordan et al. 2006, Scottland Suicide1,061,830 ind. Birth cohort Low birth weight, young maternal age, low parental SES, multiparity Nomura Y et al. 2007, Baltimore Suicide ideation 1,525 mothers and children Small head circumference, low birth weight, preterm birth

17 AuthorOutcomeMain results Lewinsohn et al.Suicide attempt Teenage pregn., adj. for psychosoc. factors Ekeus et al.SuicideTeenage pregn., adj. for parental psych. disorders and psychosoc. factors Fergusson et al.Suicide attempt Teenage pregn., not sign. after adjustment for psychosocial factors Christoffersen et al. 2003 Suicide attempt Teenage pregn., not sign. after adjust. for psychosoc. factors /psych. disorders Wadsby et al. 2007Suicidal ideation Girls of mothers with pregnancies at psychosocial risk had increased risk

18 PERINATALA RISKFAKTORER FÖR SUICIDALT BETEENDE BLAND UNGA RISKEN ökar 1.2-2.2 gånger Låg födelsevikt Kort födelselängd Multiparität Tonårsgraviditet

19 Tolkningar Tonåringar som mödrar Tonårsmödraskap kan ge upphov till ogynnsam uppväxt för barnet p.g.a. moderns oförmåga till adekvat fostran då hon kan ha svåra mentala problem, vara stresskänslig eller ha andra socio- ekonomiska problem

20 Tolkningar Dålig fostertillväxt och för tidig födsel Dålig fostertillväxt och för tidig födsel påverkas av moderns livsstil (t.ex. användning av alkohol/droger/rökning/dåligt näringsintag) och fysisk och mental sjukdom, socio- ekonomisk status och psykosocial stress

21 Methods  Nested case control study (1,407 cases of suicide)  Cases and controls comprise singletons born in Sweden between 1973 and 1983 with both biological parents identified.  Cases of suicide: identified in National Cause of Death register; retrieved from 10 years of age till 31.12.2004.

22 Birth weight (g) Cases OR crude OR adj.* <=250066 1.8 (1.4-2.4)1.6 (1.1-2.2) 2501-3249359 1.1 (0.9-1.3)1.0 (0.9-1.2) 3250-3749509 11 3750-4499435 1.1 (0.9-1.2) >=450037 0.8 (0.6-1.1) Parity 1582 0.9 (0.9-1.1)0.9 (0.8-1.0) 2-3727 11 4+98 1.4 (1.1-1.7)1.1 (0.9-1.5) adj. for all parental and perinatal factors; birth weight and length adj. for gestation

23 Birth length (cm) Cases OR crude OR adj.* <= 47143 1.4 (1.2-1.7)1.2 (0.9-1.5) 48-49270 1.0 (0.9-1.2)0.9 (0.8-1.2) 50-51516 11 52-53375 1.0 (0.9-1.2)1.1 (0.9-1.2) 54+100 0.8 (0.6-0.9)0.8 (0.6-1.0) Maternal age (yrs) <= 1975 1.8 (1.4-2.3)1.5 (1.1-1.9) 20-29962 11 30+370 0.9 (0.8-1.1)0.9 (0.8-1.2) * adj. for all parental and perinatal factors; birth weight and length adj. for gestation

24 Tolkningar Tillväxthämning, för tidig födsel och självmordsbeteenden De underliggande mekanismer kan vara biologiska, ökad stresskänslighet eller förändrad serotoninupptagningsförmåga

25 RISKFAKTORER I FAMILJEN FÖR SUICIDALT BETEENDE BLAND UNGA RISKEN ökar 1.2-3.5 gånger Psykisk ohälsa Suicidalt beteende Kriminalitet Arbetslöshet/låg utbildning Enföräldershushåll Mittendorfer Rutz et al, 2005; Christoffersen et al, 2003; Ringbäck Weithoft et al. 2003;

26 Relativ risk för barn som vuxit upp i enföräldershushåll jämfört med barn i tvåföräldershushåll Källa: Socialmedicinska databasen, EpC, Socialstyrelsen

27 Relativ risk för några vanliga hälsoproblem bland barn till lågutbildade mödrar jämfört med barn till högutbildade mödrar Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen 1992-2001 för 15-19 åringar och Undersökningen av levnadsförhållanden, SCB för 3-15 åringar Figur 7:15

28 Family history Cases (%)OR (95%CI) Psychopathology 1 family member20 2.5 (2.5-2.7)  2 family members3.6 5.8 (5.2-6.4) Suicide attempt 1 family member12 3.7 (3.5-3.9)  2 family members1 7.3 (5.8-9.1) Suicide 1 family member2.4 2.7 (2.4-3.0)  2 family members0.03 9.8 (2.8-34)

29 Skam och Skuld

30 FatherCases (%) OR (95%CI) OR adj (95%CI) Schiz. & non-aff. 0.5 2.1 (1.6-2.6)1.4 (1.1-1.9) Affective disorders 0.8 1.9 (1.6-2.4)1.4 (1.1-1.8) Sustance abuse dis. 7.8 2.9 (2.7-3.1)2.3 (2.1-2.5) Neurotic, stress-rel. and somatof. dis. 2.7 2.6 (2.3-2.8)1.9 (1.6-2.2) Organic disorders 0.2 2.1 (1.5-3.1)1.3 (0.8-2.1) Beh./emot./dev. dis. 0.1 1.9 (1.2-3.2)1.3 (0.7-2.5) Personality disorder 0.7 4.1 (3.2-5.1)2.9 (2.2-3.8) No admission 87.1 11 Suicide 1.7 2.9 (2.5-3.3)1.9 (1.6-2.3) Suicide attempt 4.4 3.3 (3.0-3.6)1.9 (1.7-2.9)

31 MotherCases (%) OR (95%CI) OR adj (95%CI) Schiz. & non-aff. 0.9 2.6 (2.1-3.1)1.9 (1.6-2.5) Affective disorders 1.3 2.4 (2.1-2.9)1.4 (1.2-1.7) Sustance abuse dis. 2.7 3.7 (3.3-4.2)2.2 (1.9-2.5) Neurotic, stress-rel. and somatof. dis. 5.7 2.9 (2.7-3.2)1.9 (1.7-2.1) Organic disorders 0.5 3.0 (2.3-3.9)2.2 (1.6-2.9) Beh./emot./dev. dis. 0.2 1.9 (1.3-2.6)1.3 (0.9-2.0) Personality disorder 0.7 4.2 (3.3-5.3)2.1 (1.6-2.8) No admission 87.1 11 Suicide 0.6 3.1 (2.5-3.9)1.8 (1.3-2.4) Suicide attempt 6.6 4.2 (3.9-4.5)2.7 (2.5-3.1)

32 Index subjectsCases (%) OR (95%CI) OR adj (95%CI) Schiz. & non-aff. 1.8 45 (34-57)42 (32-54) Affective disorders 3.9 136 (102-179)135 (102-180) Sustance abuse dis. 7.8 144 (116-178)138 (111-171) Neurotic, stress-rel. and somatof. dis. 6.1 48 (41-56)44 (37-51) Organic disorders 0.5 2.6 (2.0-3.5)2.4 (1.8-3.1) Beh./emot./dev. dis. 3.1 9.9 (8.7-11.3)9.2 (8.1-10.5) Personality disorder 2.9 78.9 (60-102)73.8 (56-96) No admission 74 11

33 Maternal factorsAge (yrs)OR crudeOR adj* Disability pension < 10 2.1 (1.4-2.9) 1.7 (1.1-2.4) > 10 1.6 (1.4-1.8)1.4 (1.2-1.7) Suicide < 10 5.6 (2.5-12.7) 4.4 (1.9-10.1) > 10 3.3 (1.4-7.8)2.5 (1.1-6.1) Care due to MD < 10 2.8 (2.2-3.6)2.2 (1.7-2.9) > 10 3.3 (2.7-4.1) 2.9 (2.4-3.7) Suicide attempt < 10 3.4 (2.3-5.1)2.4 (1.6-3.5) > 10 3.7 (2.6-5.1) 3.1 (2.2-4.3) Death< 10 > 10 2.5 (1.3-5.1) 1.9 (1.4-2.8) 1.9 (0.9-3.7) 1.8 (1.2-2.6) * adj. for parental SEI and civil status

34 Paternal factorsAge (yrs)OR crudeOR adj. Disability pension < 10 2.6 (1.8-3.6) 2.0 (1.4-2.8) > 10 1.7 (1.4-1.9)1.5 (1.2-1.8) Suicide < 10 4.2 (2.8-8.3) 2.9 (1.5-5.9) > 10 3.0 (1.8-5.0)2.6 (1.6-4.4) Care due to MD < 10 2.9 (2.3-3.7)2.2 (1.7-2.8) > 10 2.8 (2.2-3.4) 2.5 (1.9-3.1) Suicide attempt < 10 4.1 (2.8-6.0) 3.2 (2.1-4.6) > 10 3.4 (2.3-5.1) 3.1 (2.0-4.7) Death< 10 > 10 1.3 (0.8-2.3) 1.6 (1.2-2.1) 0.8 (0.5-1.4) 1.4 (1.1-1.8) * adj. for parental SEI and civil status

35 Effekt för barnen vid mammans psykiska problem under/efter graviditeten – Postnatal depression Börjesson, 2005; Reck, 2004 – Prenatal stress Ruiz, 2005 – psykiskt sjukdom och personlighetsstörningar – alkohol-och drogmissbruk Mittendorfer Rutz, 2005

36 Familial aggregation of suicidal behaviour appears to be due to – Genetic factors (vulnerability to psychiatric disorder and personality traits characterised by impulsivity and aggression – Environmental factors such as imitation, bereavement of a parent, shortcomings in care and exposure to family violence and discord

37 Interpretation & Implications Familial mental illness increases the risk for subjects’ suicide attempt through transmission of mental illness but also through factors associated with familial mental disease

38 Interpretation & Implications Factors associated with familial mental disease personality traits characterised by impulsivity and aggression and psychosocial adversities like poor and inappropriate parenthood, family disruption or child abuse and neglect

39 Suicide attempt - Attributable proportions VariableHR/ORAP (%) Maternal suicide completion 1.90.4 Maternal inpatient care dut to psychiatric diagnosis 2.38.0 Low maternal education 1.410.3 Individ. Psychiatr. diagnosis 33.325.2

40 Psykosociala Risk-graviditeter Dåligt fostertillväxt, för tidig födsel Komplikationer under graviditeten och födelsen Multiparitet Tonårsgraviditet Sozio-ekonomiska problem Ensamstående Psykisk sjukdom Alkohol/drog missbruk

41 Mechanisms Critical period model – With and without later life risk factors – With later life effect modifiers Accumulations of risk – Risk clustering – Chains of risk, additive/triggering effects Kuh et al. 2002

42 En ny mötesplats för självmordsprevention Screening av riskgraviditeter Stöd med hjälp av psykosociala och kunskapsinterventioner

43 WHO European Ministerial Conference of Mental Health, Helsinki, 2005 Green Paper, European Commission, Brussels, 2005 Building mental health in infants, children and adolescents Routine assessment of mental health in mothers improve parenting skills interventions at schools

44 Strategier för tidig intervention förbättra samspelet mellan vårdgivare och barn – Gruppbaserad föräldraträning – Behandling i klinik – Hembesök, generell rådgivning till föräldrar – Dokumenterade kort-och långsiktiga effekt på barnens depression och aggressivt beteende

45 Intervention Generell rådgivning till föräldrar Hembesök av en barnpsykiatriskt utbildad sjuksköterska 1 gång i månaden (5 år), - sjuksköterskans utbildning och motivation! Reduktion av utagerande och inåtvända psykiska problem Reduktion av depression Uppföljningen till 22 års ålder, Finnland Aronen, 2000

46 Intervention Tidiga insatser till psykosociala riskfamiljer Gruppbaserad föräldraträning för att förbättra emotionella och beteendemässiga störningar hos förskolebarn (0-3 år) Kortsiktiga resultat hos såväl barn som föräldrar Barlow and Parssons (2003)

47 Samarbete Samspelsbehandling i spädbarnsfamiljer med psykosocial risk inom vården Vuxenpsykiatri, BUP, socialtjänsten, BVC, MVC, barnläkarmottagning, barnomsorg

48 Samarbete - Samspelsbehandling Projekt inom Vården Linköping modell 6 veckor intensiv behandling i en ”Föräldrar- barn-klinik”, olika professioner Gungan, Stockholm, mellanvårdsprojekt inom BUP, Olika behandlingsmetoder och olika professioner Positiva effekter på interaktion Wadsby, et al, 2001; Cederström, 2006

49 Ytterligare exempel Förbättra samspelet mellan vårdgivare och barn (“Från första början”, “Vägledande samspel”, “De otroliga åren”, KOMET), FHI, 2004 Förbättra samspel i familjer där barnen har beteendeproblem, Ogden et al. 2003 Beardslees familjeintervention: för familjer där den ena eller båda föräldrarna har en affektiv sjukdom, Beardslee et al. 2003

50 Interventioner för föräldrar Strukturerad individuell rådgivning Bruk av alkohol 88% slutade Kognitiv-beteende intervention, själv-hjälp Reynolds, 1995 Underlätta rökslut, ”Rökfria Barn” 6% färre kvinnor fortsätta att röka Motivation, själv-hjälp, beteende- rådgivning Fossum B, 2004 Postpartum depression, Strukturerad rådgivning Wickberg B, FHI, 2003

51 Insatser för föräldrar under spädbarnstiden ”Infant Health and Development Program”, USA Barn med låg födelsevikt och födda för tidigt Socialt missgynnade familjer hembesök, besök på öppen förskola, föräldrargrupper gynnsamma effekter på barns kognitiva utveckling, lägre förekomst av brott och arbetslöshet Ramey, 1992

52 Prevention av suicid bland unga – Intervention i skolor – Tillgång till medel – Media – Utbildning av allmänläkare/vårdpersonal – Behandling av psykisk sjukdom – Uppföljning av suicidförsökspatienter – TIDIG INTERVENTION

53 Sammanfattning Trender av suicidalt beteendet och psykiska besvär bland unga vuxna annorlunda jämfört med andra åldersgrupper. Risk för suicidalt beteende kan börja tidigt i livet. Det finns modeller för prevention beträffande barnens psykosocial utveckling och barnens samspel med föräldrar - som fungera. De KAN ses som nya strategier inom suicid- prevention.

54 TACK!


Ladda ner ppt "Tidiga sårbarhetsfaktorer vid suicidalitet Dr Ellenor Mittendorfer Rutz Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Inst. för Klinisk Neurovetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser