Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frågor att diskutera  1. Avgifter och finansiering  2. Marknadsföring (se webben)  3. Regional samplanering (i grupper)  ÖPU-leden  Kandidatundervisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frågor att diskutera  1. Avgifter och finansiering  2. Marknadsföring (se webben)  3. Regional samplanering (i grupper)  ÖPU-leden  Kandidatundervisning."— Presentationens avskrift:

1 Frågor att diskutera  1. Avgifter och finansiering  2. Marknadsföring (se webben)  3. Regional samplanering (i grupper)  ÖPU-leden  Kandidatundervisning  4. Arbetsgrupp för ÖPU-samarbetet

2 Avgifter och finansiering  1.Finansiering – samarbetsparternas kurser  Möte på UVM – ”Alueseminaari – TY”  Diskussion inom Avoin foorum  Diskussion med ekonomichef Gun-Britt Lindberg  Diskussion med UVM Kirsti Kylä-Tuomola

3 Avgifter och finansiering forts.  1.2 Kurskostnader påverkas av  Lärarnas utbildning  Undervisningstimmarnas omfattning  Resor och dagtraktamenten – lokala lärare  Alternativa lösningar - flexibilitet  Budgeten bör hålla – föutsägbarhet viktig När kan FC komma in? Påverkas arrangörens avgifter??

4 Avgifter och finansiering forts.  1.3. Samarbetspartens avgifter  Hur ser det ut idag (se excelfil)  Rimliga avgifter - enligt avtalet

5 Avgifter och finansiering forts.  1.4. ÅA avgiften  Läget idag 70 e/läsår 40 e/enkursavgift  Ny förordning (separat fil)  Diskussioner med UVM + ÅA:s byråchef  Vårt förslag

6 Avgifter och finansiering forts.  Vårt förslag  Två terminer 1.8-31.12 höst 1.1-31.7 Vår  35 Euro per termin  Enkursavgiften slopas  I väntan på  YH/ÅA samt  ev. F-förändring  Finansminsteriets rekommendation

7 Marknadsföring  1. Katalog + uppdaterad vårkatalog på webben  2. Regionala kataloger  3. Regionlistor för utprintning - ämneshelheter  4. Regionala ”Flyers” - arrangörer  5. Ämnesflyers – specialinsatser  6. Allmänna annonser  7. ”Happenings” – samt media-info  Annat som önskas?

8 Arbetsgrupp för ÖPU-samarbetet  Fokus: samarbetsstrategier  1. Finansiering och avgiftsmodeller  2. Koordinering – regional samplanering  3. Arbetsfördelning  4. Kvalitet och kvalitetssäkring i samarbetet  Samarbetshandbok - kvalitetshandbok  Marie-Louis Björndahl, Maria Malin, Kerstin Romberg/Anna Malmström samt Pia Lähdenmäki, Terese Ahlström och Tina Engblom


Ladda ner ppt "Frågor att diskutera  1. Avgifter och finansiering  2. Marknadsföring (se webben)  3. Regional samplanering (i grupper)  ÖPU-leden  Kandidatundervisning."

Liknande presentationer


Google-annonser