Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livslångt lärande vid universiteten Arbetsgruppens rekommendationer ur Öppna universitetets synvinkel 12.2.2007 Elinikäinen oppiminen yliopistoissa UVM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livslångt lärande vid universiteten Arbetsgruppens rekommendationer ur Öppna universitetets synvinkel 12.2.2007 Elinikäinen oppiminen yliopistoissa UVM."— Presentationens avskrift:

1 Livslångt lärande vid universiteten Arbetsgruppens rekommendationer ur Öppna universitetets synvinkel 12.2.2007 Elinikäinen oppiminen yliopistoissa UVM rapport 2005:38 (fritt översatt av Tina Engblom)

2 Livslång lärande vid universiteten arbetsgruppens uppgift Kartlägga universitetens strategier för livslångt lärande o hur dessa genomförs i den examensinriktade utbildningen Kartlägga användandet av ÖPU i den examensinriktade utbildningen och i annan vuxenutbildning UVM tillsatte arbetsgruppen 2.8.2004, rapport 9.12.2005

3 Arbetsgruppens uppgifter i relation till ÖPU Kartlägga användandet av ÖPU i den examensinriktade utbildningen och i annan vuxenutbildning I samband med detta även granska ÖPU:s relation till fortbildning och ÖPU:s avgiftspolitik

4 Allmän rekommendation i anslutning till det livslånga lärandet Universiteten reviderar sina vuxenutbildningsstrategier till strategier för livslångt lärande Dessa har inbegärts i anslutning till V-E- planen för 2008-2011 /dead-line 15.2.2007

5 Rekommendation 3 ÖPU och utvecklandet av ÖPU- undervisningen skall vara en fast del av universitetets verksamhet ÖPU-undervisningens utvecklingslinjer skall integreras i universitetets helhetsstrategi Universitetets kvalitetssäkringsystem skall inbegripa ÖPU:s verksamhet

6 Rekommendation 4 ÖPU- verksamheten och dess utveckling skall ingå i universitetets regionala strategier Universiteten kommer överens med de lokala aktörerna om den verksamhetsmodell som lämpar sig bäst för landskapets, regionens eller språkområdets behov.

7 Rekommendation 5 Universiteten/s - system för godkännande av undervisningsprogram och lärare - ansvar (speciellt i anslutning till kurser i samarbete med andra) betonas. Fakulteten eller motsvarande skall ansvara för undervisningens motsvarighet och kvalitet - stadganden/regler om samarbetsmodeller och avtal skall tas in i berörda författningar (instruktioner, examensstadgor mm)

8 Rekommendation 6 Treårsplaner i ÖPU-utbudet Kopplat till antagningskriterier – för ÖPU- leden (helhetsplan) ÖPU-ledsmålen defineras i resultatförhandlingar per utbildningsområde

9 Rekommendation 7 ÖPU- utbudet utgår från universitetets profil Samarbete på nationell nivå uppmuntras Samarbetet koordineras av ”Avoin foorumi”/Öppet forum

10 Rekommendation 9 För att förbättra jämlikhet och tillgänglighet skall samarbetet med fria bildningen utvecklas ytterligare ”Avoin foorumi” och centralorganisationerna för fria bildningen intensifierar sitt samarbete

11 Rekommendation 10 ÖPU – utvecklar olika distansundervisningsformer Informationsteknologin används förutom i undervisningen även i marknadsföring, information och studiehandledning Genom utvecklandet av distansundervisningen förbättras den regionala tillgängligheten Samarbete med FVU ökar.

12 Rekommendation 11 o 12 Arbetsfördelningen mellan Univ och YH utvecklas så att Öppna utbudet kompletterar varandra Universiteten bör se till att ÖPU och fortbildningen klart skiljer sig från varandra (kunden skall veta vilket system, rapportering, avgiftssystem)

13 Rekommendation 13 o 14 Grunden för avgifter är självkostnadsberäkningskalkyler UVM:s beslut om avgifter granskas och uppgraderas till förordningsnivå

14 Rekommendation 15 ÖPU-leden utvecklas Tavoitteena on väylän kautta tapahtuvan opiskelijavalinnan laajentaminen sekä joustava käyttö alueellisten ja tilannekohtaisten koulutustarpeiden tyydyttämiseksi.

15 Rekommendation 16 o 17 Universiteten utvecklar flexibla system och stöd för studier i livets alla skeden och för studerande med olika bakgrund ÖPU-studerandes status skall utredas

16 Rekommendation 18 Työelämässä jo olevan väestön opiskelumahdollisuuksien lisäämiseksi tutkinnon suorittaminen ns. avoimen väylän kautta tehdään entistä joustavammaksi hyödyntämällä opetuksen järjestämisessä avoimen yliopiston toimintamuotoja ja organisaatiota. Samalla kehitetään malleja aiemmin opitun tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. APEL Lisäksi yliopisto voi oman harkintansa mukaan tarjota avoimen yliopistonsa kautta alueellisiin tai koulutuspoliittisiin tarpeisiin perustuen kandidaatintutkintoon johtavia opintoja ensisijaisesti jo työelämässä mukana oleville aikuisille. (inom det egna unsvarsområdet)


Ladda ner ppt "Livslångt lärande vid universiteten Arbetsgruppens rekommendationer ur Öppna universitetets synvinkel 12.2.2007 Elinikäinen oppiminen yliopistoissa UVM."

Liknande presentationer


Google-annonser