Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserade instruktioner för beredning av parenterala läkemedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserade instruktioner för beredning av parenterala läkemedel"— Presentationens avskrift:

1 Standardiserade instruktioner för beredning av parenterala läkemedel
Jonas Abrahamsson Ordf. Läkemedelsråd DSBUS, Malin Andersson BK 330, Sofi Andersson Stavridis BK 323, Åsa Bergman Apoteket, Anne Björhag BK 327, Anna Boden BK 323, Emma Bäck BK 327, Anna-Lena Fransson BK 316, Ann-Louise Gustafsson BK 305=322, Ulla Hultström Apoteket, Ulla-Britt Jansson Vårdutv., Erika Jelkeby Barn IVA, Annika Odehed BK 326, Anne Rosenqvist BK 316, Anita Salmela BK 334, Kerstin Sandstedt BK 325, Birgitta Svensson BK 326, Maria Tingdahl BK Med akut, Stig Wejstål BK IT-avd. Utarbetande och användning av Standardiserade instruktioner för beredning av parenterala läkemedel på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

2 Standardiserade instruktioner för beredning av parenterala läkemedel
På uppdrag av Läkemedelsrådet på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus En tvärproffessionell arbetsgrupp -Sjuksköterskor Läkare Apotekare Kvalitetsansvarig It tekniker 31 områdesgemensamma spädningslistor -fler på väg!

3 Standardiserade instruktioner för beredning av parenterala läkemedel
Dokumenten implementeras i sjukhusets generella elektroniska kvalitetssystem. I tabellen finns varje produkt som en huvudrubrik och är en länk till separat instruktion för beredning/spädning.

4 PM utformning Spädningslistorna är standardiserat utformade och anger ansvariga för informationen och instruktionens giltighet

5 Preparatnamn Här anges det namn preparatet har i FASS

6 Riktlinjer Länk till instruktion för användning och hantering av informationen samt förklaring av rubriker i dokumentet

7 Substansnamn Med hjälp av substansnamnet och ATC kod hittar man synonymer till preparatet i ATC kapitlet i FASS som kan vara utbytbara.

8 Spädningsinstruktion inkl spädningsvätska Här beskrivs vilken spädningsvätska som rekommenderas och vilken koncentration lösningen får. Ibland kan flera alternativ rekommenderas beroende på läkemedelsdos och medicinteknisk utrustning (pumpar). Detta är en nödvändig information vid ordination. För spädningsvätskan NaCl avses styrkan NaCl 9 mg/ml om inget annat anges.

9 Administreringssätt + tid Här anges hur läkemedlet ska administreras och under hur lång tid.

10 Hållbarhet Angivna hållbarheter gäller under förutsättning att spädning har skett enligt dessa instruktioner i angivna spädningsvätskor och koncentrationer. Ett läkemedels hållbarhet beror på den fysikalisk/kemiska stabiliteten och den mikrobiologiska hållbarheten. Hållbarhet kan även bero på förvaring. Därför anges alltid typ av förvaring i samband med angiven hållbarhet. Ljusskydd innebär att läkemedlet ska förvaras i originalförpackning om så är möjligt alternativt invirad i aluminiumfolie.

11 Arbetsmiljö åtgärd Arbetsmiljöverket har i AFS angett 2005:5 hur cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt ska hanteras. Inom SU har en manual ”Läkemedel med arbetsmiljörisker” tagits fram där hanteringen detaljbeskrivs.

12 Övrigt Annan nödvändig information, tex hur man hanterar läkemedel med Y-site inkompabilitet eller hur man bör monitorera.

13 Blandbarhet Här anges pH och eventuella blandningsmöjligheter

14 Källa Här anges referenser och informationskällor som använts
Källa Här anges referenser och informationskällor som använts. Detta för att säkerställa en hög kvalitet och standardiserad uppdateringsprocess.


Ladda ner ppt "Standardiserade instruktioner för beredning av parenterala läkemedel"

Liknande presentationer


Google-annonser