Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HelGe-biblioteken NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HelGe-biblioteken NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK"— Presentationens avskrift:

1 HelGe-biblioteken NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK
ett samarbete om IT och medier på folkbibliotek i Gävleborgs län

2 HelGe-biblioteken Bollnäs Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo
Ovanåker Sandviken Söderhamn

3 I HelGe samarbetet ingår:
9 huvudbibliotek 25 filialbibliotek 2 bokbussar 6 gymnasiebibliotek Grundskolebiblioteken i 4 kommuner

4 helgebiblioteken.se I vår gemensamma databas kan du söka och beställa böcker och andra medier från alla våra bibliotek. Du får tillgång till ett större mediebestånd och kan själv välja på vilket bibliotek du vill hämta och återlämna dina lån. Vårt gemensamma lånekort gäller på alla HelGe-bibliotek.

5 Samarbete om IT och Medier
Gemensamt biblioteksdatasystem med gemensam server, mediedatabas och kontoorganisation. Stort mediebestånd: Gemensamt bestånd av böcker, ljudböcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och andra medier. Snabba leveranser i ett effektivt transportsystem. Smidig hantering: Besökarna kan själva välja på vilket HelGe-bibliotek de vill hämta, lämna och låna medier.

6 Lånesamarbete HelGe-biblioteken = ett bibliotek med ett gemensamt mediebestånd Samordnade låneregler Gemensam reservationskö Gemensamt lånekort

7 HelGe-bibliotekens gemensamma organisation

8 Ekonomi Kostnader 2009: – 2,6 milj. kr
De gemensamma kostnaderna fördelas utifrån invånarantal i kommunerna Region Gävleborg sluter avtal med våra leverantörer Region Gävleborg fakturerar de ingående kommunerna

9 Hur startade HelGe-samarbetet?
2004 enades länets bibliotekschefer om en gemensam målsättning för att uppnå ett fördjupat samarbete mellan folkbiblioteken i Gävleborg.

10 Målformulering 2004 Ett gemensamt biblioteksdatasystem.
Ett gemensamt lånekort. Erbjuda möjligheter för låntagarna att söka och beställa medier från alla bibliotek i länet. Erbjuda möjligheter för låntagarna att hämta, låna och återlämna på alla bibliotek i länet.

11 Målformulering (forts.)
Tillgång till digitala medier via lånekortsinloggning. Enhetliga regler och avgifter på länets bibliotek. Införande av RFID-teknik för ökad självservice.

12 2006 bildas HelGe Bollnäs, Hofors, Nordanstig,
Sex kommuner beslutar att slå samman sina biblioteksdatasystem: Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Sandviken och Söderhamn

13 Hösten 2006 genomförs konverteringar
Sex kommuners biblioteksdatabaser blir en Axiell och BTJ ansvarar för konverteringarna Finansiering sker genom bidrag från Länsstyrelsen Gävleborg, Landstinget Gävleborg och Statens Kulturråd Region Gävleborg blir ekonomisk samordnare

14 2009 växer HelGe Tre ytterligare kommuner beslutar att gå med i samarbetet: Hudiksvall, Ljusdal och Ovanåker Nu omfattas invånare i nio kommuner av HelGe-samarbetet

15 Statistik 2009 1 290 000 böcker och annan media 1 170 000 utlån
webblån webbeställningar besök i webbkatalogen

16 Fördelar med en gemensam bibliotekskatalog
Biblioteksanvändarna… får tillgång till ett större utbud av medier hittar medieutbudet samlat i en katalog kan enkelt reservera och välja hämtställe får samlad information om sina lån kan enkelt använda flera bibliotek!

17 Fördelar med en gemensam bibliotekskatalog
Kommunerna… kan dela på kostnaderna för servrar och vissa fasta abonnemang behöver inte sköta drift och underhåll av servrar. Detta görs centralt. får ut mer av de pengar som satsas på biblioteksverksamheten

18 Fördelar med en gemensam bibliotekskatalog
Bibliotekspersonalen… kan samarbeta kring administration av datasystemet kan dela på arbetsuppgifter och hjälpa varandra kan samverka kring fortbildningsinsatser

19 Fördelar med en gemensam bibliotekskatalog
Biblioteken… synliggör biblioteksfrågorna på regional nivå ses som föregångare när det gäller samverkan mellan kommuner kan använda mediesamarbetet som grund för utökat samarbete inom fler områden

20 Utvecklingsområden Samordnade inköp Flytande mediebestånd
Skapa en gemensam webb Mer personalsamverkan ”flytande personal” Gemensam marknadsföring Från mediesamarbete till mer samarbete…

21 Vad krävs för att samarbetet ska fungera?
Ha en gemensam grundinställning Se resurser som gemensamma Alltid ha ett användarperspektiv Vara beredda på att kompromissa Se samarbetet som en pågående process Vara villiga att satsa tid och engagemang Ändra fokus i arbetet – lokalt blir regionalt

22


Ladda ner ppt "HelGe-biblioteken NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK"

Liknande presentationer


Google-annonser