Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Destinationsutveckling Digital Tillgänglighet Internationell marknadsföring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Destinationsutveckling Digital Tillgänglighet Internationell marknadsföring."— Presentationens avskrift:

1 Destinationsutveckling Digital Tillgänglighet Internationell marknadsföring

2 300 60 3 2 1 10 9 Resultat så här långt…

3 Region Gävleborg Marknadsförings- och säljorganisation Region Gävleborg Omvärldsbevakning Statistik, analys Infrastruktur Utvecklingsprojekt Mf. och sälj org. Marknadsföring Sälj Bokning Destinationsorgansiation ´Marknadsför. den egna dest. Paketering Produktutveckling Nätverk Bollnäs Nordanstig Hofors Söderhamn Sandviken Hudiksvall Ovanåker Gävle Ljusdal Ockelbo Kommunerna Lokala nätverk Affärsutveckling Lokala förutsättningar Dest. org. FFF F F F F F FF F F Kommersiell affärsstruktur F F F F F F F F FF F Nätverk F F F Stödstruktur

4 DMO = Destination Management Organisation  Samverkan mellan näring och kommun  Förvalta och utveckla en destination  Satsade pengar av kommun och näring stannar lokalt  Vinster investeras lokalt  Samhällsnytta genom samverkan skapar bättre förutsättningar för BO, VERKA och LEVA lokalt i kommunen  Finansiering genom kommunala uppdrag och den lokala näringens insatser som skapar långsiktig grund. Inga bidrag  Väl beprövad och använd organisationsform i Sverige

5 Fördelen med upplägg och affärsregelverk DMO i förhållande till det regionala sälj- och marknadsbolaget Hur finansieras detta?Med privata medel och offentliga uppdrag Var investeras de offentliga uppdragen och de privata medlen? Lokalt, i hemma kommunen, så nära den lokala näringen som möjligt. Vad blir effekten av samverkan mellan kommun och näring? Uppväxlingsresultatet av offentliga medel och privata medel blir större än principen 1:1. Betydelsen av lokal uppväxling för hela regionen?Alla DMO:ers uppväxlade medel uppväxlas en gång till i en regional gemensamhet. Vem äger kunden?Kunden ägs av den lokala DMO Lagring av dataData registreras lokalt, på DMO nivå Vid obestånd eller konkurs hos den länsövergripande enheten DMO behåller sin data, oavsett vad som händer på regionalnivå eller inom andra DMO:er Vid konflikt mellan DMO:er och/eller den länsövergripande enheten All data ägs av respektive DMO Hur regleras samverkan formellt och juridiskt?Gemensam arbetsprocess med aktuella DMO:er skapas juridiskt hållbara dokument. Hur involveras de lokala DMO:erna i det operativa genomförandet? Stategiskt som taktiskt. Arbetsgrupper utsedda av resp. DMO planerar och genomför, med ett lokalt underifrån perspektiv Hur påverkar det lokala destinationsarbetet besöksnäringens utveckling? Genom ökat produktutbud och möjligheten att nå ut på nationall och internationell marknad.

6 Offentliga stödstrukturer Kommersiell affärsstruktur Säljorganisation Marknadsföring Sälj Bokning Destinationsorganisation Marknadsföring av den egna destinationen Paketering Produktutveckling Nätverk Destination Järvsö AB Visit Glada Hudik AB Visit Gävle F F DGH Upplev Nordanstig Kommunerna Region Gävleborg Regionförbundet Bollnäs Näringsliv/ Turism Nordanstig Näringsliv/ Turism Hofors Näringsliv/ Turism Söderhamn Näringsliv/ Turism Sandviken Näringsliv/ Turism Hudiksvall Näringsliv/ Turism Ovanåker Näringsliv/ Turism Gävle Näringsliv/ Turism Ljusdal Näringsliv/ Turism Ockelbo Näringsliv/ Turism Nätverk Visit Bollnäs Bollnäs Draget Nuläge i regionen

7 Offentliga stödstrukturer Kommersiell affärsstruktur Säljorganisation Marknadsföring Sälj Bokning Destinationsorganisation Marknadsföring av den egna destinationen Paketering Produktutveckling Nätverk Destination Järvsö AB Visit Glada Hudik AB Marknadsförings- och säljorg. Marknadsförings- och säljorganisation Visit X AB Visit Gävle DGH Kommunerna Region Gävleborg Regionförbundet Bollnäs Näringsliv/ Turism Nordanstig Näringsliv/ Turism Hofors Näringsliv/ Turism Söderhamn Näringsliv/ Turism Sandviken Näringsliv/ Turism Hudiksvall Näringsliv/ Turism Ovanåker Näringsliv/ Turism Gävle Näringsliv/ Turism Ljusdal Näringsliv/ Turism Ockelbo Näringsliv/ Turism Nätverk Slut: 2016 Visit X AB, Exitmodellen, står på egna ben Upplev Nordanstig Bollnäs draget Näringen Visit Bollnäs AB 25 %

8 2014-07-02 8 Steg 1 – Överbryggningsprojekt 2014 •Bolagisering. Region Gävleborg startar ”Bolag X” under första kvartalet 2014. •Ägarbyte. Destinationsorganisationerna (DMO) går in som ägare, senast under hösten 2014. •Överbryggning. Region Gävleborgs arbete fortlöper under hela 2014, dvs även eter att projekt ”Nu Kör Vi” avslutats. Steg 2 – Etableringsprojekt 2015-2016 •Processtöd •Digital utveckling •Internationell marknadsföring

9 Nästa steg 1. Bolagisering  Initialt bildar Region Gävleborg ett bolag, arbetsnamn Visit X AB  Avsiktsförklaring i skrift  Avtal med teknikleverantör  Nyttjar befintliga bankavtal och DIBS avtal.  “Verkstad” kvartal 1, 2014 2. Ägarbyte 2014  DMO löser ut Region Gävleborg som ägare. (I samma takt som resp. DMO är redo)  Affärsplan  Ekonomiska rapporter (Budget, Likviditetsrapport, Kassaflödesanalys mfl)  Avtal Visit X AB vs DMO  m fl 3. Etableringsprojekt  Processtöd  Digital utveckling  Internationell marknadsföring

10 Nästa steg 1. Bolagisering – 2014 under slutfasen av “Nu Kör Vi” 2. Etableringsprojekt, dockas på efter “Nu Kör Vi” Budget: 7,5 milj per år. Projekttid 2 år

11 Offentliga stödstrukturer Kommersiell affärsstruktur Säljorganisation Marknadsföring Sälj Bokning Destinationsorganisation Marknadsföring av den egna destinationen Paketering Produktutveckling Nätverk Destination Järvsö AB Visit Glada Hudik AB Marknadsförings- och säljorg. Marknadsförings- och säljorganisation Visit X AB Visit Gävle DGH Kommunerna Region Gävleborg Regionförbundet Bollnäs Näringsliv/ Turism Nordanstig Näringsliv/ Turism Hofors Näringsliv/ Turism Söderhamn Näringsliv/ Turism Sandviken Näringsliv/ Turism Hudiksvall Näringsliv/ Turism Ovanåker Näringsliv/ Turism Gävle Näringsliv/ Turism Ljusdal Näringsliv/ Turism Ockelbo Näringsliv/ Turism Nätverk Slut: 2016 Visit X AB, Exitmodellen, står på egna ben Upplev Nordanstig Bollnäs draget Näringen Visit Bollnäs AB 25 %

12 2014-07-02 12 Turism Livsmedel Personbilar ´Trä Järn o Stål Möbler

13 2014-07-02 13 Besöksnäringen är världens största och snabbast växande näring!!

14 Bilden av Gävleborg som resmål, sid 14 UTLÄNDSKA GÄSTER

15 6,4 miljarder och transporterBoende o restaurangVaruhandel 1 324 mkr1 541 mkr3 089 mkr Kultur o tjänsterResor 421 mkr 2014-07-02 15

16 Årssysselsatta Gästrikland 3 017/Hälsingland 2 817 Resor och trptBoende o restaurangVaruhandel 630/589966/902488/455 Kultur och tjänster 933/871 2014-07-02 16


Ladda ner ppt "Destinationsutveckling Digital Tillgänglighet Internationell marknadsföring."

Liknande presentationer


Google-annonser