Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anticipering, subjektivitet och dialog Å ta opp Uro utdanning 6.4.2011 Kristiansand Tom Erik Arnkil, THL, Finland 6.4.2011Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anticipering, subjektivitet och dialog Å ta opp Uro utdanning 6.4.2011 Kristiansand Tom Erik Arnkil, THL, Finland 6.4.2011Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand."— Presentationens avskrift:

1 Anticipering, subjektivitet och dialog Å ta opp Uro utdanning 6.4.2011 Kristiansand Tom Erik Arnkil, THL, Finland 6.4.2011Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand

2 Bekymren är subjektiva anteciperingar P.J. Galperin (1976): Det är livsviktigt för människan att ana vad som händer härnäst Varje människa nyttjar sina kognitiva, emotionella och moraliska orienteringsmedel för att antecipera vad som händer mig härnäst. Oro "meddelar" att någonting förvillande pågår i mina "nätverk av möjligheter". 6.4.2011Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand

3 6.4.2011Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand Kognitioner, emotioner och moralisk orientering i samspel Kognitiva medel: från observationer till slutsatser, man använder den begreppsapparat man har tillgång till Emotionala medel: vad menar detta för mig, tycker jag om det eller inte Moraliska medel: ögonblicklig ”bedömning”; är (var) det rätt at göra det; är det min skykldighet at agera, är det OK att förbli passiv. Man använder sina moraliska koder omedelbart. Varje x av medel är y i sin funktion, men ingen av dem fungerar oberoende av de andra: kognitioner ”färgas” alttid av emotioner och moraliska bedömningar emotioner ”färgas” alltid av kognitiva funderingar och moraliska bedömningar moraliska bedömningar ”färgas” alltid av kognitiva funderingar och emotionella

4 6.4.2011Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand Subjektiva medel i bruk Liksom alla andra människor, uppfattar professionella det som de observerar subjektivt och i förhållande till deras egen aktivitet. Enligt to Pjotr J Galperin (1976) observerar människor inte världen som en system av partiklar i interaktion, utan som potentiella fält av deras egna handlingar – och denna subjektivitet är väsentlig för att världen skall bli förgriplig. Människor använde sig av kognitiva, emotionella och moraliska medel för att orientera sig genom att hela tiden – och rutinmässigt – förutse (anticipera) vad som kommer dem härnäst i deras potentiella aktivitetsfält.

5 Tidigt ingrepp i oro Kanske är känslans "meddelande" obefogat, kanske är det något viktigt som "oro-radarn" inser. I alla fall, det är viktigt att "lyssna" till sina bekymmer och göra någonting åt dem. Ta upp din oro. Andra parter har kanske redan märkt din oro genom ditt kroppsspråk. 6.4.2011Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand

6 Helomvändring: Experten ber om hjälp av lekmannen Ta upp oron på ett sådant sätt att dina möjligheter att fortsätta samarbetet finns kvar eller ökar. Om man ber om hjälp, får man ofta hjälp. Till ex: "Jag har försökt att vara till stöd på olika sätt, men jag är fortfarande lite oroad. Vad kunde vi göra tillsammans att minska oron…?" Att ta upp oron är en möjlighet att börja/fortsätta dialogen. 6.4.2011Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand

7 URO handler om å flytte fokus…. Fra egenskaper ved barnet til egen uro: ”Jeg er urolig…” Fra objekt til subjekt. Hver og en ser verden ut fra sitt ståsted. Fra monolog til dialog Fra å presentere løsningen til å be om hjelp til å redusere egen uro Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand6.4.2011

8 Uro kan føre til monolog Når uro oppstår, oppstår også fristelsen for å ta kontroll. Jeg ønsker å kontrollere hva de andre skal gjøre. Jeg opplever å ha dårlig tid og ønsker endring ”her og nå” Jeg glemmer å lytte… Møter blir ”krigssoner” med spørsmål om fordeling av ansvar og skyld. Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand6.4.2011

9 Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand Ditt kroppspåk har redan avslöjat din oro… People have the capability of "sending" more than 100 "interaction signals" per second. What could be the "instrument" that can receive such an amount of signals? Emotions, says Veikko Surakka (1999). Most of the "signals" are non-verbal (gestures, facial, expressions, tone of voice, etc.) If you're worried your "body language" indicates it no matter how you try to conceal it. The client/patient/pupil/parent etc. receives mixed messages ("I am worried/everything is OK"), and that does not help anyone - especially in already unclear life situations. Hidden games of power/attempts to split between support and control are confusing and can be damaging

10 Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand ”jeg håper at du ikke har merket at jeg er urolig.” ”Jeg håper at du ikke merker at jeg har merket at du er urolig” Jeg håper du ikke skjønner at jeg har meldt deg til barnevernet ”Jeg tror nok at det er deg som har meldt til barnevernet – hva mener du med samarbeide…?” Her på skolen er vi opptatt av godt foreldre- samarbeid ! … så fint … 6.4.2011

11 Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand Att utbilda människor i vad de gör i alla fall… Även on det att ta upp oron är en mycket enkel handling, innehåller den mycket. Vi behöver faktiskt kurser för att stärka oss så att vi kan göra dessa enkla ting. Utbildningen I att ta upp oron har som mål att uppmuntra till dialogism: Hur kan du ta upp din oro på ett sätt som är lagom annorlunda – på ett sätt som gör det möjligt att fortsätta med dialogen och med att hjälpa Människor gör I sina relationer förutsägelser I alla fall; låt os bara be dem och hjälpa dem att göra det på ett mera medvetet sätt.


Ladda ner ppt "Anticipering, subjektivitet och dialog Å ta opp Uro utdanning 6.4.2011 Kristiansand Tom Erik Arnkil, THL, Finland 6.4.2011Å ta opp Uro/Arnkil/Kristiansand."

Liknande presentationer


Google-annonser