Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen Lars Persson, omvärldsanalytiker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen Lars Persson, omvärldsanalytiker"— Presentationens avskrift:

1

2 Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen Lars Persson, omvärldsanalytiker lars.j.persson@helsingborg.se

3 Vilken är den allra viktigaste framtida utmaningen som behöver hanteras för att Klippan ska vara en bra kommun att bo, arbeta och verka i om 20 år?

4 11 Trender för framtiden 1.Förändrad demografi och åldrande befolkning 2.Ökad polarisering i samhället 3.Urbanisering – Allt fler flyttar in till städer och storstadsregioner 4.Regionförstoring – ökat regionalt samarbete 5.Kraven på infrastruktursatsningar ökar 6.Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens 7.Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor – gränser suddas ut 8.Ökade behov av individuella valmöjligheter 9.Ökade behov av upplevelser 10.Allt mer tjänster och högre förädlingsgrad i samhället 11.Ökad klimatmedvetenhet

5 Å ena sidan • Sverige – världens fjärde mest konkurrenskraftiga ekonomi enligt schweiziska handelshögskolan IMD. -Export -Mångfald i tillverkningen (inte beroende av någon enskild vara) -Konkurrenskraftiga små- och medelstora företag -Budgetdisciplin • Sverige – världens bästa land enligt Social Progress Index. Utifrån sociala faktorer som mäter levnadsstandard exempelvis hälsovård, infrastruktur och yttrandefrihet. • Sverige – världens näst lyckligaste nation i OECD:s mätning över förutsättningar till lycka, ”Better Life Index”. Utifrån inkomst, jobb, miljö, samhälle och livstillfredsställelse.

6 Men å andra sidan • Sverige – sämst av alla OECD länder när det gäller att få in utrikes födda på arbetsmarknaden. • Sverige – högst ungdomsarbetslöshet i Norden. 2012 var 24 procent av alla under 25 år utan jobb. I Norden riskerar 10 procent av alla 15-24 åringar att hamna i permanent utanförskap. • Sverige – intar en bottenplacering när det gäller företagande och nyföretagande. 6 procent av befolkningen driver eget jämfört med över 10 procent i USA och Australien samt 7 procent i Storbritannien och Norge. Även när det gäller nyföretagandet ligger Sverige i botten av listan. • Sverige – på plats 28 av 65 OECD länder i kunskapstest för 15-åringar. Under 2000- talet har svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik försämrats markant. Även likvärdigheten inom skolan har försämrats. • Sverige – snabbast ökande inkomstspridning bland samtliga 34 OECD länder.

7 Snart vänder det •Ökad konsumtion, byggande, företagsinvesteringar m.m. tillsammans med omfattande pensionsavgångar innebär att Skåne kommer att präglas av en ökad arbetskraftsefterfrågan fram till år 2020. •Ökat arbetskraftsbehov med ca 45 000 personer fram till år 2020. Främst personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning (teknik, utbildning, vård & omsorg). •Företagens möjligheter att rekrytera när ekonomin vänder hålls tillbaka av problem att hitta personal.

8 Förändrad demografi och åldrande befolkning - Förändrad demografisk struktur i Sverige och världen. - De som arbetar blir färre och måste därmed försörja allt fler människor. - Konkurrensen om de yngre kommer att hårdna.

9 Befolkningens medelålder, boende i kommunen Kommun Medelålder 2012 Bjuv40,6 Båstad47,2 Helsingborg41 Höganäs44,1 Klippan42,8 Landskrona41,2 Perstorp42,4 Svalöv41 Åstorp39,7 Ängelholm43,3 Örkelljunga43,8 Familjen Helsingborg 41,9 Skåne40,9 Riket41,2 Källa: SCB

10 Procentuell förändring i de olika åldersgrupperna mellan 2011 och 2021 Källa: Region Skåne

11 KommunFolkmängdFolkökning Födelse- överskott Flyttningsnetto Totalt Därav mot Egna länet Övriga Sverige Utlandet Bjuv14 813-53-10-41-881928 Båstad14 224-39 -3-7-26 Helsingborg132 25424316286-52-46184 Höganäs24 986123-43166803947 Klippan16 74181-129476612 Landskrona42 75119130153142137 Perstorp7 089-71-9-391713 Svalöv13 217-58-6-51-65-3953 Åstorp14 8494348-6-45732 Ängelholm39 83694-37127441667 Örkelljunga9 640-15-13-3-2-32 Skåne1 266 9943 9061 5492 345.592 286 Riket9 596 43640 54310 82129 031.. Folkmängd med befolkningsförändringar, första halvåret 2013

12 Dagens och framtidens globala unga •Menar att samhället har blivit för individualistiskt •Politikernas tänker för kortsiktigt – tar inte ansvar för de avgörande problemen •Har gett upp politiken, ligger längst ner på intresselistan •Istället ligger fokus på det personliga planet – den nära omgivningen, familjen och vännerna

13 Familjen betyder allt - relationen ska vara hela livet •De som beundras mest är: De som är bra föräldrar De som lyckas hålla ihop familjen Den som är bildad och har kunskap om mycket Är framgångsrik i sin karriär •Det är det lilla livet som är viktigt: Att ha ett bra jobb och bra bostad Att träffa den rätta, gifta sig Få barn

14 Och de gamla blir bara yngre •Visades tidigt att det inte är några passiva gamlingar –Aktiva, köpstarka, friska, välutbildade •Närmare pensionen revolterar mot synen på ålderdomen som vilotid –Fortsätta jobba på sina egna villkor, varvat med ett aktivt pensionärsliv •Fortsatt fokus på individualisering och mindre på trygghet och kollektiv när pensionen är ett faktum –Familjebanden blir svagare, barnen har flyttat ut, föräldrarna är borta.

15 Framtidsdrömmar inför pensionen

16 Flyttningar efter region och ålder, Klippan 2012 KlippanInflyttningarUtflyttningarFlyttningsöverskott ÅlderÅr 2012 0-4 år766511 5-14 år877710 15-24 år264290-26 25-34 år23319736 35-44 år14211824 45-54 år102984 55-64 år4560-15 65-74 år362412 75-84 år14122 85-94 år532 95+ år110

17 Vem ska försörja oss?

18 Förvärvsarbetande som andel av befolkningen 20-64 år KommunNattbefolkningFörvärvsfrekvens Svalöv6 22676,3 Örkelljunga4 34374,6 Bjuv6 38971,7 Perstorp2 90168,2 Klippan7 34173,3 Åstorp6 46473,1 Båstad6 60079,3 Landskrona17 22767,3 Helsingborg58 39671,8 Höganäs11 19979,2 Ängelholm19 13181,0 Skåne län558 77471,9 Riket4 515 37176,8

19 Bostadsmarknaden, Klippan Lägenheter i bostadsbeståndet efter hustyp och tid Källa: SCB Källa: Svensk Mäklarstatistik AB K/T Prisutveckling villamarknaden 1996-2012, Klippan Färdigställda lägenheter 2012 Flerbostadshus: 52 Småhus: 22

20 Allt mer tjänster och högre förädlingsgrad i samhället -Under de senaste decennierna har det i hela västvärlden skett en förskjutning av arbetstillfällen från tillverknings- och utvinningsindustrin till tjänstesektorn. -För att kunna konkurrera samt klara omställningen till en mer kunskapsintensiv tillverkningsindustri, behöver den generellt sett låga utbildningsnivån höjas. -De ökande inkomstskillnaderna mellan ”service- och omsorgsklassen” och den ”kreativa klassen” måste hanteras för att kunna uppnå hållbar tillväxt.

21 10 största näringsgrenarna Klippan 2011 var personer 5 948 sysselsatta i företag och organisationer i Klippan jämfört med 5 736 personer år 2000. Antal förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i kommunen, dagbefolkning. Utveckling 2000 respektive 2011 Källa: SCB

22 De 10 största företagen i Familjen Helsingborg – beräknat på antal anställda och koncern PlatsKoncernmoder Antal anställda Ingående bolag 1Peab Ab5924 2Ingka Holding BV1484 IKEA, IKEA IT, IKEA Sv Förs, Swedewood, IKEA Retail Services, IKEA Service Office 3Ica AB1011Ica Sverige (lager), vissa Ica-butiker 4 Compagnie de Saint Gobain SA 850 Saint Gobain Isover, Saint Gobain Ecophone 5Lion/Gem Luxembourg827Findus 6Lindab International AB808 7Johnson & Johnson Inc723McNeil 8Pai Partners718Perstorp 9Posten Norge AS657Bring Frigo 10Höganäs AB645

23 De 10 största företagen i Klippan – beräknat på antal anställda och koncern PlatsNamn KoncernmoderAnställda Storleksklass (anställda) 1Gelita AG*100-199 anställda 2TINDRA PERSONLIG ASSISTANS AB*100-199 anställda 3Deutsche Post AG*100-199 anställda 4Mec-Com Klippan AB103100-199 anställda 5Lauridsen Group Inc*50-99 anställda 6G Bark Invest AB*50-99 anställda 7Gyllsjö Träindustri, AB*50-99 anställda 8LJUNGBERGS TRYCKERI I KLIPPAN AB*50-99 anställda 9Bröderna Börjessons Bil AB*20-49 anställda 10KVANTUM I KLIPPAN AB*20-49 anställda

24 Vanligaste branscherna antal nystartade företag i Klippan Q1 2011 - Q2 2012 Källa: SCB

25 Antal företagskonkurser efter näringsgren, 2012 – 2013 (september) Klippan Familjen Helsingborg Källa: SCB

26 Antal företagskonkurser antal anställda, 2012 – 2013 (september) KlippanFamiljen Helsingborg Källa: SCB

27 Inrikes omsättning, näringslivet totalt 2008-2012

28 Inrikes omsättning, största näringsgrenarna Klippan 2008-2012

29 Arbetslöshet, oktober 2013, i procent av registerbaserade arbetskraften Totalt 16-64 år (%) Totalt 18-24 år (%) Utrikesfödda 16-64 år (%) Utrikesfödda 18-24 år (%) Klippan9,8 (+0,4)21,0 (+0,2)18,8 (+0,5)29,8 (-3.0) Skåne10,4 (+0,2)21,1 (-0,4)24,5 (+0,4)35,9 (+0,8) Riket8,5 (-0,1)17,4 (-1,2)21 (+0,5)34,1 (+0,9) Källa: Arbetsförmedlingen

30 Utveckling av antalet varsel 2011-2013 (Q3)

31 - Om skillnaderna i levnadsstandard blir för stora i en stad, minskar möjligheterna till en socialt hållbar utveckling. - Om trenden inte mattas kan följden bli ökad otrygghet, minskad social hållbarhet, minskad samhörighet, ökad brottslighet och minskad attraktivitet. 3. Ökad polarisering i samhället

32 Regionförstoring – ökat regionalt samarbete - Möjligheten att kunna resa snabbt mellan orterna i Skåne är avgörande för regionens framgång. - Profilering av olika regioner/delregioner, som ”Familjen Helsingborg”. - Förmågan att gemensamt utnyttja befintliga resurser är en viktig faktor för samarbetet. - En ökning i resandet ställer högre krav på kapacitet på vägar och i kollektivtrafiken. - Tätare samarbeten mellan kommuner kräver medvetenhet.

33 Pendlingsmönster Klippan Arbets- kommun Antal utpendlare Helsingborg941 Ängelholm511 Åstorp480 Perstorp322 Malmö162 Örkelljunga146 Bjuv119 Hässleholm91 Landskrona67 Svalöv66 Bostads- kommun Antal inpendlare Ängelholm417 Helsingborg350 Åstorp282 Perstorp219 Örkelljunga147 Hässleholm92 Svalöv72 Bjuv66 Höganäs58 Kristianstad33 Inpendling till Klippan Inpendlare : 2 088personer Utpendlare: 3 481 personer Bor och arbetar i kommunen: 3 860 personer Utpendling från Klippan

34 Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens Globaliseringen har bidragit till att länder, regioner och städer konkurrerar mer och mer om var människor ska bo, arbeta, starta företag, investera och turista. Företag väljer i allt större utsträckning att etablera sig på platser som uppfattas som attraktiva för den typ av anställda som företaget söker. Om inte kommunerna i Familjen Helsingborg inte kommer till rätta med den låga utbildningsnivån och bristen på arbetskraft med rätt kompetens, finns det risk att företag i framtiden väljer andra städer att verka i. Kommuner måste i ännu större utsträckning arbeta för att locka attraktiv arbetskraft.

35

36 Behörighet till gymnasieskolan KlippanSkåne 201320122011201320122011 Meritvärde 207,6198,0206,7214,8211,5209,9 Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram 85,6 84,687,3 87,887,086,6 Estetiskt program 85,1 8386,1 86,685,885,5 Ekonomiskt-, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program 84,6 81,385 84,884,183,6 Naturvetenskapligt och tekniskt program 81,5 81,383,8 83,482,882,0 Andel (%) elever ej behöriga 14,4 15,412,7 12,213,013,4

37 Utveckling högsta avslutade utbildning, befolkningen 25-64 år, Klippan

38 Utmaningar •Strukturomvandlingen 2.0 •Utanförskap •Förändrad demografisk struktur •Kompetensförsörjning •Ökad konkurrens

39 Familjen Helsingborg


Ladda ner ppt "Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen Lars Persson, omvärldsanalytiker"

Liknande presentationer


Google-annonser