Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. "Grön” Energi Projektanalyskurs Foto: Conserval Engineering Industriellt solvärmt luftburet system,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. "Grön” Energi Projektanalyskurs Foto: Conserval Engineering Industriellt solvärmt luftburet system,"— Presentationens avskrift:

1 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. "Grön” Energi Projektanalyskurs Foto: Conserval Engineering Industriellt solvärmt luftburet system, Quebec, Kanada Sol för luftburen värme Projektanalys © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

2 Mål • • Översikt grunder om Sol för Luftburen Värme (SLV) • • Beskriva nyckelfaktorer för projektanalys av SLV • • Introducera RETScreens ® Projektmodell för SLV

3 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. • • Varm ventilationsluft • • Varm processluft …men också…  Vädereffekter på byggnader  Minskade värmeförluster genom vägg  Minskad stratifiering  Förbättrad luftkvalitet  Minskade negativa tryckproblem Vad kan SLV-system ge? Foto: Arctic Energy Alliance Foto: Enermodal Engineering Skola i Yellowknife, Canada Solfångare

4 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Beskrivning av SLV-system 1. 1.Mörk perforerad absorberare fångar solenergin 2. 2.Fläktar suger luften genom kollektor 3. 3.Styranordning som reglerar temperatur   Dämpare   Hjälpvärme 4. 4.Luft distribueras genom byggnaden 5. 5.Återvinning av väggförluster 6. 6.luftskiktning 7. 7.Luftpassage sommartid 1 5 4 3 2 6 7 FÖRDELNINGSVENTILER LUFTSPALT LUFTUTRYMME SOLVÄRMEABSORBERING LUFTUTRYMME MED NEGATIVT LUFTTRYCK PROFILERAT SKIKT GER KONVEKTIONSSKYDD FLÄKTENHET UTOMHUSLUFT VÄRMS GENOM PASSAGE AV ABOSRBATOR VÄRMEFÖRLUSTER GENOM VÄGG FÖRS TILLBAKA MED INKOMMANDE LUFT

5 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Kontorslokaler och bostadsområden SLV-system • • Konventionell tilläggsvärme behövs • • Ingen luftskiktning • • Ekonomiseringscy kel tillåter mer friskluft • • Två typer av system   Ventilation (lägenheter och skolor)   Värme, kyla och ventilation med 10-20% frisk luft • • Kollektor kopplad till vanliga fläktar och ventilationssystemet

6 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Industriella SLV-system • • Temperaturkontroll: blandar frisk och återcirkulerad luft, tilläggsvärme vid behov • • luftskiktning: kall luft blandas med takluft och sjunker • • För luftventilation i fabriker, lager m.m. • • Perforerat rörsystem distribuerar luft i taknivå

7 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. SLV-system för Processvärme • • Kollektor monterad på lämplig yta • • Utomhusplacerad kollektor kopplad till process • • Temperaturen kan regleras av   Konventionell värmare   By-pass ventil • • Torkning av skörd   Kräver låga temperaturer för att undvika skördeskador • • Förvärmd luft till industriella processer Foto: Conserval Engineering Torkning av jordbruksprodukter på Java, Indonesien

8 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Solresurser i förhållande till Behov av ventilationsvärme 0 2 4 6 123456789101112 0 2 4 6 123456789101112 0 2 4 6 123456789101112 Iqaluit, Kanada, 64º N Moskva, Ryssland, 55º N Buffalo, USA, 43º N Lanzhou, Kina, 36º N Jakarta, Indonesien, 6º S Toppsoltimmar per dag i plan med kollektorn   Månader med medeltemperatur <10ºC är skuggade   Vertikalliggande yta förutom Jakarta (horisontell)   Fraktion av månaderna använt 0 2 4 6 123456789101112

9 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. SLV-system: Kostnader och besparingar Installationskostnader:   Kollektor: 100 till 250 $/m 2   Ventilationssystem: 0 till 100 $/m 2   Totalt: 100 till 350 $/m 2 minus kostnader för konv. ventilation Uppsamlad Energi:   1 till 3 GJ/år 0 $ 20 $40 $ 60 $ 0,17 $/m 3 0,45 $/m 3 0,30 $/l 0,70 $/l 0,05 $/kWh 0,12 $/kWh Elektricitet Diesel Gas Årlig besparing för 2 GJ produktion 1 m 2 kollektor

10 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. • • Mest kostnadseffektivt vid nybyggnation och renovering  Ersättning av sidobeklädnad  Säkerställa att existerande ventilationssystem lätt kan anpassas till SLV • • Flesta mörka färger har absorptionsförmåga på 0,80-0,95  Arkitektonisk betydelse kan vara viktig Att ta hänsyn till avseende Solvärmda luftvärmeprojekt • • Större användning mer kostnadseffektivt • • Kan passas in runt fönster och dörrar • • Befintliga fläktar och ventilationssystem kan användas • • Låg eller obefintlig underhållskostnad Foto: NRCan Komponenter Solvärmt luftburet system Utströmningsfläkt Sommar Passage Dämpare luftdistribueringssystem Perforerad plattabsorbator Fläkt Frontdämpare Återcirkulerad luft Passage Dämpare Canopy

11 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Kanada och USA Luftvärmda Ventilationssystem • • Förbättrad luftkvalitet till låga kostnader • • Storlek från några få m 2 till 10 000 m 2 • • Ventiler bör vara placerade nära södervägg • • Typisk återbetalningstid mellan 2 och 5 år • • Industriella system har oftast kortast återbetalningstid Fotot: Conserval Engineering Lägenhetsfastighet, Ontario, Kanada Portabelt klassrum, Ontario, Kanada Brun kollektor på industribyggnad, Connecticut, USA Foto: Conserval Engineering

12 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Indonesien Processvärmesystem • • Vanligen system med konstant flöde med enkla kontroller • • Används för torkning av skörd som skördats under året • • Bäst om solig säsong sammanträffar med skörd Foto: Conserval Engineering Tetorkningsskjul, västra Java, Indonesien

13 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Solvärmt luftburet värmesystem - Projektmodell • • Analys av energiproduktion, livscykelkostnader och klimatgasreduktioner över hela världen  Ventilationsluft  Processvärme  Återvinning av värme  luftskiktning • • Endast 12 datapunkter för RETScreen ® mot 8 760 för timsimuleringsmodeller • • För närvarande inkluderas inte:  Avancerade SLV-system  Icke-Solarwall ® teknik  Obalanserade ventilationssystem

14 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Se: e-Textbok “Grön” Energi Projektanalys: RETScreen® Projektering och Exempel Kapitlet om Solvärmd luftburet värmesystem RETScreen ® SLV Energiberäkningar Beräkna användbar solenergi Beräkna verkningsgrad på kollektorn Beräkna temp.ökningen och utnyttjningsgrad Besparingar pga solprod Besparelse: luftburen processv. Besparing pga återvinnig Besparelse: luftvärme till kontor/bost. Besparingar pga luftskiktning Besparelse: Luftvärme till industri Industriella system: 3 iterationer

15 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel på Utvärdering från RETScreen ® Projektmodell för SLV

16 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Slutsatser • • SLV levererar luftburen ventilations- och processvärme • • Platser runt om i världen har solenergi tillgängligt när ventilationsvärme krävs • • SLV fungerar som fasadbeklädnad och matar in värme via konventionellt ventilationssystem • • RETScreen ® beräknar för SLV system:  Uppsamlad energi, effekt och temperaturökning  Återvinning av värmeförluster från vägg  Minskar värmeförlusterna från luftskiktning • • RETScreen ® är en årsanalys med månatlig resursberäkning som kan ge en noggrannhet jämförbar med timsimuleringsmodeller • • RETScreen ® kan ge betydande kostnadsbesparingar vid preliminära förprojekteringsstudier

17 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Frågor? Projektanalysmodulen för solvärmda luftburna värmesystem RETScreen ® Internationella ”Grön” Energi Projektanalyskurs www.retscreen.net För mer information vänligen besök RETScreens hemsida på


Ladda ner ppt "© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. "Grön” Energi Projektanalyskurs Foto: Conserval Engineering Industriellt solvärmt luftburet system,"

Liknande presentationer


Google-annonser