Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. "Grön” Energi Projektanalyskurs Foto: Conserval Engineering Industriellt solvärmt luftburet system,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. "Grön” Energi Projektanalyskurs Foto: Conserval Engineering Industriellt solvärmt luftburet system,"— Presentationens avskrift:

1 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – "Grön” Energi Projektanalyskurs Foto: Conserval Engineering Industriellt solvärmt luftburet system, Quebec, Kanada Sol för luftburen värme Projektanalys © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

2 Mål • • Översikt grunder om Sol för Luftburen Värme (SLV) • • Beskriva nyckelfaktorer för projektanalys av SLV • • Introducera RETScreens ® Projektmodell för SLV

3 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – • • Varm ventilationsluft • • Varm processluft …men också…  Vädereffekter på byggnader  Minskade värmeförluster genom vägg  Minskad stratifiering  Förbättrad luftkvalitet  Minskade negativa tryckproblem Vad kan SLV-system ge? Foto: Arctic Energy Alliance Foto: Enermodal Engineering Skola i Yellowknife, Canada Solfångare

4 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Beskrivning av SLV-system 1. 1.Mörk perforerad absorberare fångar solenergin 2. 2.Fläktar suger luften genom kollektor 3. 3.Styranordning som reglerar temperatur   Dämpare   Hjälpvärme 4. 4.Luft distribueras genom byggnaden 5. 5.Återvinning av väggförluster 6. 6.luftskiktning 7. 7.Luftpassage sommartid FÖRDELNINGSVENTILER LUFTSPALT LUFTUTRYMME SOLVÄRMEABSORBERING LUFTUTRYMME MED NEGATIVT LUFTTRYCK PROFILERAT SKIKT GER KONVEKTIONSSKYDD FLÄKTENHET UTOMHUSLUFT VÄRMS GENOM PASSAGE AV ABOSRBATOR VÄRMEFÖRLUSTER GENOM VÄGG FÖRS TILLBAKA MED INKOMMANDE LUFT

5 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Kontorslokaler och bostadsområden SLV-system • • Konventionell tilläggsvärme behövs • • Ingen luftskiktning • • Ekonomiseringscy kel tillåter mer friskluft • • Två typer av system   Ventilation (lägenheter och skolor)   Värme, kyla och ventilation med 10-20% frisk luft • • Kollektor kopplad till vanliga fläktar och ventilationssystemet

6 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Industriella SLV-system • • Temperaturkontroll: blandar frisk och återcirkulerad luft, tilläggsvärme vid behov • • luftskiktning: kall luft blandas med takluft och sjunker • • För luftventilation i fabriker, lager m.m. • • Perforerat rörsystem distribuerar luft i taknivå

7 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – SLV-system för Processvärme • • Kollektor monterad på lämplig yta • • Utomhusplacerad kollektor kopplad till process • • Temperaturen kan regleras av   Konventionell värmare   By-pass ventil • • Torkning av skörd   Kräver låga temperaturer för att undvika skördeskador • • Förvärmd luft till industriella processer Foto: Conserval Engineering Torkning av jordbruksprodukter på Java, Indonesien

8 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Solresurser i förhållande till Behov av ventilationsvärme Iqaluit, Kanada, 64º N Moskva, Ryssland, 55º N Buffalo, USA, 43º N Lanzhou, Kina, 36º N Jakarta, Indonesien, 6º S Toppsoltimmar per dag i plan med kollektorn   Månader med medeltemperatur <10ºC är skuggade   Vertikalliggande yta förutom Jakarta (horisontell)   Fraktion av månaderna använt

9 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – SLV-system: Kostnader och besparingar Installationskostnader:   Kollektor: 100 till 250 $/m 2   Ventilationssystem: 0 till 100 $/m 2   Totalt: 100 till 350 $/m 2 minus kostnader för konv. ventilation Uppsamlad Energi:   1 till 3 GJ/år 0 $ 20 $40 $ 60 $ 0,17 $/m 3 0,45 $/m 3 0,30 $/l 0,70 $/l 0,05 $/kWh 0,12 $/kWh Elektricitet Diesel Gas Årlig besparing för 2 GJ produktion 1 m 2 kollektor

10 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – • • Mest kostnadseffektivt vid nybyggnation och renovering  Ersättning av sidobeklädnad  Säkerställa att existerande ventilationssystem lätt kan anpassas till SLV • • Flesta mörka färger har absorptionsförmåga på 0,80-0,95  Arkitektonisk betydelse kan vara viktig Att ta hänsyn till avseende Solvärmda luftvärmeprojekt • • Större användning mer kostnadseffektivt • • Kan passas in runt fönster och dörrar • • Befintliga fläktar och ventilationssystem kan användas • • Låg eller obefintlig underhållskostnad Foto: NRCan Komponenter Solvärmt luftburet system Utströmningsfläkt Sommar Passage Dämpare luftdistribueringssystem Perforerad plattabsorbator Fläkt Frontdämpare Återcirkulerad luft Passage Dämpare Canopy

11 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Exempel: Kanada och USA Luftvärmda Ventilationssystem • • Förbättrad luftkvalitet till låga kostnader • • Storlek från några få m 2 till m 2 • • Ventiler bör vara placerade nära södervägg • • Typisk återbetalningstid mellan 2 och 5 år • • Industriella system har oftast kortast återbetalningstid Fotot: Conserval Engineering Lägenhetsfastighet, Ontario, Kanada Portabelt klassrum, Ontario, Kanada Brun kollektor på industribyggnad, Connecticut, USA Foto: Conserval Engineering

12 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Exempel: Indonesien Processvärmesystem • • Vanligen system med konstant flöde med enkla kontroller • • Används för torkning av skörd som skördats under året • • Bäst om solig säsong sammanträffar med skörd Foto: Conserval Engineering Tetorkningsskjul, västra Java, Indonesien

13 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – RETScreen ® Solvärmt luftburet värmesystem - Projektmodell • • Analys av energiproduktion, livscykelkostnader och klimatgasreduktioner över hela världen  Ventilationsluft  Processvärme  Återvinning av värme  luftskiktning • • Endast 12 datapunkter för RETScreen ® mot för timsimuleringsmodeller • • För närvarande inkluderas inte:  Avancerade SLV-system  Icke-Solarwall ® teknik  Obalanserade ventilationssystem

14 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Se: e-Textbok “Grön” Energi Projektanalys: RETScreen® Projektering och Exempel Kapitlet om Solvärmd luftburet värmesystem RETScreen ® SLV Energiberäkningar Beräkna användbar solenergi Beräkna verkningsgrad på kollektorn Beräkna temp.ökningen och utnyttjningsgrad Besparingar pga solprod Besparelse: luftburen processv. Besparing pga återvinnig Besparelse: luftvärme till kontor/bost. Besparingar pga luftskiktning Besparelse: Luftvärme till industri Industriella system: 3 iterationer

15 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Exempel på Utvärdering från RETScreen ® Projektmodell för SLV

16 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Slutsatser • • SLV levererar luftburen ventilations- och processvärme • • Platser runt om i världen har solenergi tillgängligt när ventilationsvärme krävs • • SLV fungerar som fasadbeklädnad och matar in värme via konventionellt ventilationssystem • • RETScreen ® beräknar för SLV system:  Uppsamlad energi, effekt och temperaturökning  Återvinning av värmeförluster från vägg  Minskar värmeförlusterna från luftskiktning • • RETScreen ® är en årsanalys med månatlig resursberäkning som kan ge en noggrannhet jämförbar med timsimuleringsmodeller • • RETScreen ® kan ge betydande kostnadsbesparingar vid preliminära förprojekteringsstudier

17 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – Frågor? Projektanalysmodulen för solvärmda luftburna värmesystem RETScreen ® Internationella ”Grön” Energi Projektanalyskurs För mer information vänligen besök RETScreens hemsida på


Ladda ner ppt "© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. "Grön” Energi Projektanalyskurs Foto: Conserval Engineering Industriellt solvärmt luftburet system,"

Liknande presentationer


Google-annonser