Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Grön” Energi Projektanalyskurs © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Foto: NRCan Soluppvärmnda vattensystem Projektanalys Glastäckta plana.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Grön” Energi Projektanalyskurs © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Foto: NRCan Soluppvärmnda vattensystem Projektanalys Glastäckta plana."— Presentationens avskrift:

1 ”Grön” Energi Projektanalyskurs © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Foto: NRCan Soluppvärmnda vattensystem Projektanalys Glastäckta plana solfångare, Ontario, Canada

2 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Mål • •Genomgång av grunderna för soluppvärmnda vattensystem • •Illustrera nyckelaspekter vid projektanalys av soluppvärmnda vattensystem • •Introducera RETScreen ® Projektmodell för soluppvärmnda vattensystem

3 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. • •Varmvatten till hushållet • •Processvärme • •Varmvatten till pool …men också…  Ökat varmvattenlager  Förlängd badsäsong (uppvärmning av pool) Vad ger ett soluppvärmnt vattensystem? Foto: Vadim Belotserkovsky Konferenscenter, Bethel, Lesotho Bostadskvarter, Kungsbacka, Sweden Foto: Alpo Winberg/ Solar Energy Association of Sweden

4 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Komponenter i ett soluppvärmnt vattensystem Foto: NRCan Värme- utbyte SolcellspanelSolfångare Självcirkulerande varmvattenkrets Varmvatten till hushållet Tillförsel av kallvatten Tillförsel- och returkrets för glykol Kopplingsbox Avtappning av avlagring Soluppvärmnt vatten Glykolpump Förvärmnd tank; innehåller Soluppvärmnt vatten Standard lagringstank Systemskiss för soluppvärmnt vattensystem

5 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Oglasade solfångare • •Låg kostnad • •Låg temperatur • •Tåliga • •Låg vikt • •Säsongsuppvärmning av pooler •Lågt tryck •Dålig verkningsgrad vid kallt eller blåsigt väder Foto: NRCan Flödesmätaröppningar Flödeskanaler ger jämnt flöde Sekundärt flödesrör Kanalingångar Flöde från pool Oglasade solfångare

6 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Glasade plana solfångare • •Moderat kostnad • •Verkar vid högre temperatur • •Kan verka vid normalt vattentryck • •Tyngre och mindre tåliga Foto: NRCan Glastäckning Låda Absorbator- platta Överförings-rör Huvudingång Isloering

7 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Vakuumerade solfångarrör • •Högre kostnad • •Inga konvektionsförluster • •Hög temperatur • •Kalla klimat • •Bräckliga • •Installationen kan vara komplicerad • •Snö ett mindre problem Foto: NRCan Foto: Nautilus Rör utvecklade och tillverkade i Kina Ånga och kondenserad vätska i värmerör Absorbatorplatta Värmerör Vakuumerad solfångare

8 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Soluppvärmnda vattensystem i olika klimat • •För ett soluppvärmnt vattensystem för villabruk med 6 m 2 glasade solfångare, ett behov av 300 l varmvatten på 60ºC per dag och 300 l lager, är solandelen: 21% i Tromsø, Norge (70ºN) 40% i Yellowknife, Kanada (62ºN) 32% i Warsaw, Polen (52ºN) 51% i Harbin, Kina (46ºN) 67% i Sacramento, USA (39ºN) 39% i Tokyo, Japan (36ºN) 78% i Marrakech, Marocko (32ºN) 75% i Be’er-Sheva, Israel (31ºN) 81% i Matam, Senegal (16ºN) 59% i Puerto Limón, Costa Rica (10ºN) 59% i Jakarta, Indonesien (6ºS) 86% i Huancayo, Peru (12ºS) 69% i Harare, Zimbabwe (18ºS) 65% i Sydney, Australien (34ºS) 39% i Punta Arenas, Chile (53ºS)

9 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exampel på systemkostnader och fördelar Glasade åretruntsystem (med lager) La Paz, Bolivia 2.2 GJ/m 2 400 $/m 2 Vakuumerade system för åretruntanvändning (med lager) Köpenhamn, Danmark 1.8 GJ/m 2 1,000 $/m 2 Naturgas @ 0.15 $/m 3 Naturgas @ 0.50 $/m 3 Electricitet @ 0.05 $/kWh Electricitet @ 0.15 $/kWh Oglasade för pool och sommarbruk Montreal, Kanada 1.5 GJ/m 2 150 $/m 2 Energikostnad ($/GJ) Årlig besparning ($/m 2 )

10 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Soluppvärmnda vattensystem Projektförhållanden • •Faktorer för lyckat projekt:  Stort behov av varmvatten för att minska betydelsen av fasta kostnader  Höga energikostnader  Ingen tillförlitlig konventionell energitillförsel  Starka miljöintressen hos byggnads/driftägare • •Varmvattenslast på dagtid minskar lagringsbehovet • •Billiga säsongssystem kan vara att föredra framför dyra åretruntsystem • •Underhåll i storleksordning med vanliga rörsystem, men ansvarig måste vara beredd på snabbt underhåll och reparation

11 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Australien, Botswana och Sverige Soluppvärmnda vattensystem för hushåll • •Nätanslutet, kräver engagerad husägare  Kan ha lång återbetalningstid när energipriset är lågt  System ger mellan 20 och 80% av varmvattnet • •Icke nätanslutet eller där energitillförseln inte är tillförlitlig Foto: Marie Andrén, Solar Energy Association of Sweden Foto: Vadim Belotserkovsky Foto: The Australian Greenhouse Office Självcirkulerande system, Australien Hus för medicinsk personal på landsbygden, Botswana Villa, Malmö, Sverige

12 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: USA och Kanada Poolsystem • •Oglasade solfångare till låg kostnad  Sommarpooler i kalla klimat  Förlängd badsäsong i varma klimat  För sommaranvändning i åretruntanvända pooler i kalla klimat  Kan ha mellan 1 och 5 års återbetalningstid • •Glasade solfångare för värme året runt • •Filtrationssystem fungerar som pump Foto: NRCan Foto: Aquatherm Industries/ NREL Pix Poolsystem, USA Kommunal badanläggning, Ontario, Kanada

13 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Grekland och Kanada Kommersiella/Industriella varmvattensystem • •Hotell/motell, lägenheter och kontorsbyggnader • •Hälsocenter & sjukhus • •Biltvättar, tvättomater, restauranger • •Idrottsanläggningar, skolor, duschanläggningar • •Vattenland, andra mindre industrier Foto: NRCanFoto: Regional Energy Agency of Crete/ISES Hotell, Agio Nikolaos, Kreta Aquakultur, British Columbia, Kanada

14 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Projektmodell för Soluppvärmnda vattensystem • •Analys av energiproduktion, livscykelkostnader och klimatgasreduktioner för hela världen  Glasade, oglasade och vakuumerade rör  Inomhus och utomhus pooler (med eller utan täckning)  Uppvärmning av varmvattensystem (med eller utan lager) • •Endast 12 datapunkter för RETScreen ® jämfört med 8 760 timbaserade simuleringsmodeller • •Behandlar för närvarande inte:  Förändringar i dagliga varmvattenbehov  Egenförsörjda varmvattenproduktioner  System med/utan lager som har höga solandelar  Solföljande system, koncentratorer & integrerade solfångare

15 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Se e-Textbook ”Grön” Energi Projektanalys: RETScreen ® iingenjörskonst och fallstudier Kapitel Soluppvärmnda vattensystem RETScreen ® Soluppvärmnda vattensystem Energiberäkning Beräkna miljövariabler, inkl solinstrålning på plan kollektor Beräkna solenergi som kan produceras Användnings- metoden f-Chart-metoden Andra beräkningar: t.ex. kollektoryta, pumpbehov. Beräkna energibehov Beräkna producerad energi och energibehov Varmt vatten med lager Varmt vatten utan lager Pooler

16 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel på Utvärdering från RETScreen ® Projektmodell RETScreen ® jämförd med: • •WATSUN för solvärmda villasystem i Toronto, Kanada: •ENERPOOL för 48 m 2 sommarpool i Montreal, Kanada  Energibehov inom 2% •Uppmätta data från ett 1 200 m 2 sommarpoolsystem i Möhringen, Tyskland  Energibehov inom 3% och solvärmeproduktion inom 14% RETScreen jfr med uppmätta data från 10 villasystem i Guelph, Kanada 4,1%1 8001 874Pumpdrift (h) 0,1%8,018,02Levererad energi (GJ) -0,5%19,7319,64Last (GJ) -1,8%24,7924,34Instrålning (GJ) Diff.WATSUNRETScreen

17 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Slutsatser • •Oglasade, glasade och vakuumerade solfångare ger varmt vatten till många användningsområden i alla klimat • •Betydande varmvattenbehov, höga energipriser och ett starkt engagemang hos ägare/driftansvarig är viktiga faktorer för lyckosamma projekt • •RETScreen ® beräknar:  Varmvattenbehov för uppvärmningssystem och pooler  Förväntade resultat från pool och vattenburna uppvärmningssystem med eller utan lager • •RETScreen ® är en årlig analys med månatlig resursberäkning som kan ge jämförbar noggrannhet med timbaserade simuleringsmodeller • •RETScreen ® kan ge betydande kostnadsbesparningar i preliminära förstudier

18 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Frågor? Projektanalysmodul för Soluppvärmda vattensystem RETScreen ® Internationella ”Grön” Energi Projektanalyskurs www.retscreen.net För mer information besök gärna RETScreens hemsida på


Ladda ner ppt "”Grön” Energi Projektanalyskurs © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Foto: NRCan Soluppvärmnda vattensystem Projektanalys Glastäckta plana."

Liknande presentationer


Google-annonser