Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Glastäckta plana solfångare, Ontario, Canada

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Glastäckta plana solfångare, Ontario, Canada"— Presentationens avskrift:

1 Glastäckta plana solfångare, Ontario, Canada
Soluppvärmnda vattensystem Projektanalys ”Grön” Energi Projektanalyskurs Glastäckta plana solfångare, Ontario, Canada Foto: NRCan © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

2 Mål Genomgång av grunderna för soluppvärmnda vattensystem
Illustrera nyckelaspekter vid projektanalys av soluppvärmnda vattensystem Introducera RETScreen® Projektmodell för soluppvärmnda vattensystem

3 Vad ger ett soluppvärmnt vattensystem?
Konferenscenter, Bethel, Lesotho Varmvatten till hushållet Processvärme Varmvatten till pool …men också… Ökat varmvattenlager Förlängd badsäsong (uppvärmning av pool) Foto: Vadim Belotserkovsky Bostadskvarter, Kungsbacka, Sweden Foto: Alpo Winberg/ Solar Energy Association of Sweden

4 Komponenter i ett soluppvärmnt vattensystem
Systemskiss för soluppvärmnt vattensystem Solcellspanel Solfångare Varmvatten till hushållet Självcirkulerande varmvattenkrets Kopplingsbox Soluppvärmnt vatten Tillförsel- och returkrets för glykol Förvärmnd tank; innehåller Soluppvärmnt vatten Standard lagringstank Glykolpump Värme-utbyte Tillförsel av kallvatten Avtappning av avlagring Foto: NRCan

5 Oglasade solfångare Låg kostnad Låg temperatur Oglasade solfångare
Tåliga Låg vikt Säsongsuppvärmning av pooler Oglasade solfångare Flödesmätaröppningar Kanalingångar Flödeskanaler ger jämnt flöde Sekundärt flödesrör Flöde från pool Lågt tryck Dålig verkningsgrad vid kallt eller blåsigt väder Foto: NRCan

6 Glasade plana solfångare
Glastäckning Moderat kostnad Verkar vid högre temperatur Kan verka vid normalt vattentryck Tyngre och mindre tåliga Låda Absorbator-platta Överförings-rör Huvudingång Isloering Foto: NRCan

7 Vakuumerade solfångarrör
Vakuumerad solfångare Högre kostnad Inga konvektionsförluster Hög temperatur Kalla klimat Bräckliga Installationen kan vara komplicerad Snö ett mindre problem Ånga och kondenserad vätska i värmerör Absorbatorplatta Värmerör Foto: NRCan Rör utvecklade och tillverkade i Kina Foto: Nautilus

8 Soluppvärmnda vattensystem i olika klimat
För ett soluppvärmnt vattensystem för villabruk med 6 m2 glasade solfångare, ett behov av 300 l varmvatten på 60ºC per dag och 300 l lager, är solandelen: 21% i Tromsø, Norge (70ºN) 40% i Yellowknife, Kanada (62ºN) 32% i Warsaw, Polen (52ºN) 51% i Harbin, Kina (46ºN) 67% i Sacramento, USA (39ºN) 39% i Tokyo, Japan (36ºN) 78% i Marrakech, Marocko (32ºN) 75% i Be’er-Sheva, Israel (31ºN) 81% i Matam, Senegal (16ºN) 59% i Puerto Limón, Costa Rica (10ºN) 59% i Jakarta, Indonesien (6ºS) 86% i Huancayo, Peru (12ºS) 69% i Harare, Zimbabwe (18ºS) 65% i Sydney, Australien (34ºS) 39% i Punta Arenas, Chile (53ºS)

9 Exampel på systemkostnader och fördelar
Glasade åretruntsystem (med lager) La Paz, Bolivia 2.2 GJ/m2 400 $/m2 Vakuumerade system för åretruntanvändning (med lager) Köpenhamn, Danmark 1.8 GJ/m2 1,000 $/m2 $/m3 $/m3 $/kWh $/kWh Årlig besparning ($/m2) Energikostnad ($/GJ) Oglasade för pool och sommarbruk Montreal, Kanada 1.5 GJ/m2 150 $/m2

10 Soluppvärmnda vattensystem Projektförhållanden
Faktorer för lyckat projekt: Stort behov av varmvatten för att minska betydelsen av fasta kostnader Höga energikostnader Ingen tillförlitlig konventionell energitillförsel Starka miljöintressen hos byggnads/driftägare Varmvattenslast på dagtid minskar lagringsbehovet Billiga säsongssystem kan vara att föredra framför dyra åretruntsystem Underhåll i storleksordning med vanliga rörsystem, men ansvarig måste vara beredd på snabbt underhåll och reparation

11 Exempel: Australien, Botswana och Sverige Soluppvärmnda vattensystem för hushåll
Nätanslutet, kräver engagerad husägare Kan ha lång återbetalningstid när energipriset är lågt System ger mellan 20 och 80% av varmvattnet Icke nätanslutet eller där energitillförseln inte är tillförlitlig Självcirkulerande system, Australien Foto: The Australian Greenhouse Office Villa, Malmö, Sverige Hus för medicinsk personal på landsbygden, Botswana Foto: Marie Andrén, Solar Energy Association of Sweden Foto: Vadim Belotserkovsky

12 Exempel: USA och Kanada Poolsystem
Oglasade solfångare till låg kostnad Sommarpooler i kalla klimat Förlängd badsäsong i varma klimat För sommaranvändning i åretruntanvända pooler i kalla klimat Kan ha mellan 1 och 5 års återbetalningstid Glasade solfångare för värme året runt Filtrationssystem fungerar som pump Poolsystem, USA Kommunal badanläggning, Ontario, Kanada Foto: Aquatherm Industries/ NREL Pix Foto: NRCan

13 Exempel: Grekland och Kanada Kommersiella/Industriella varmvattensystem
Hotell/motell, lägenheter och kontorsbyggnader Hälsocenter & sjukhus Biltvättar, tvättomater, restauranger Idrottsanläggningar, skolor, duschanläggningar Vattenland, andra mindre industrier Hotell, Agio Nikolaos, Kreta Aquakultur, British Columbia, Kanada Foto: Regional Energy Agency of Crete/ISES Foto: NRCan

14 RETScreen® Projektmodell för Soluppvärmnda vattensystem
Analys av energiproduktion, livscykelkostnader och klimatgasreduktioner för hela världen Glasade, oglasade och vakuumerade rör Inomhus och utomhus pooler (med eller utan täckning) Uppvärmning av varmvattensystem (med eller utan lager) Endast 12 datapunkter för RETScreen® jämfört med timbaserade simuleringsmodeller Behandlar för närvarande inte: Förändringar i dagliga varmvattenbehov Egenförsörjda varmvattenproduktioner System med/utan lager som har höga solandelar Solföljande system, koncentratorer & integrerade solfångare

15 RETScreen® Soluppvärmnda vattensystem Energiberäkning
Beräkna miljövariabler, inkl solinstrålning på plan kollektor Beräkna solenergi som kan produceras Varmt vatten med lager Varmt vatten utan lager Pooler Användnings- metoden Beräkna energibehov f-Chart-metoden Beräkna producerad energi och energibehov Se e-Textbook ”Grön” Energi Projektanalys: RETScreen® iingenjörskonst och fallstudier Kapitel Soluppvärmnda vattensystem Andra beräkningar: t.ex. kollektoryta, pumpbehov.

16 Exempel på Utvärdering från RETScreen® Projektmodell
RETScreen® jämförd med: WATSUN för solvärmda villasystem i Toronto, Kanada: RETScreen WATSUN Diff. Instrålning (GJ) 24,34 24,79 -1,8% Last (GJ) 19,64 19,73 -0,5% Levererad energi (GJ) 8,02 8,01 0,1% Pumpdrift (h) 1 874 1 800 4,1% ENERPOOL för 48 m2 sommarpool i Montreal, Kanada Energibehov inom 2% Uppmätta data från ett m2 sommarpoolsystem i Möhringen, Tyskland Energibehov inom 3% och solvärmeproduktion inom 14% RETScreen jfr med uppmätta data från 10 villasystem i Guelph, Kanada

17 Slutsatser Oglasade, glasade och vakuumerade solfångare ger varmt vatten till många användningsområden i alla klimat Betydande varmvattenbehov, höga energipriser och ett starkt engagemang hos ägare/driftansvarig är viktiga faktorer för lyckosamma projekt RETScreen® beräknar: Varmvattenbehov för uppvärmningssystem och pooler Förväntade resultat från pool och vattenburna uppvärmningssystem med eller utan lager RETScreen® är en årlig analys med månatlig resursberäkning som kan ge jämförbar noggrannhet med timbaserade simuleringsmodeller RETScreen® kan ge betydande kostnadsbesparningar i preliminära förstudier

18 Frågor? www.retscreen.net
Projektanalysmodul för Soluppvärmda vattensystem RETScreen® Internationella ”Grön” Energi Projektanalyskurs För mer information besök gärna RETScreens hemsida på


Ladda ner ppt "Glastäckta plana solfångare, Ontario, Canada"

Liknande presentationer


Google-annonser