Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Foto: Nordex AG © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. « Grön » energi Projektanalyskurs Vindenergi - Projektanalys Storskaligt vindkraftverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Foto: Nordex AG © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. « Grön » energi Projektanalyskurs Vindenergi - Projektanalys Storskaligt vindkraftverk."— Presentationens avskrift:

1 Foto: Nordex AG © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. « Grön » energi Projektanalyskurs Vindenergi - Projektanalys Storskaligt vindkraftverk

2 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Mål • Översikt grunder om Vindenergisystem • Beskriva nyckelaspekter för projektanalys för Vindenergi • Introducera RETScreens ® Projektmodell för Vindenergi

3 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. • • Elektricitet till  Centrala nät  Isolerade nät  Avlägsna kraftleveranser  Pumpning av vatten …men också…  Förstärkning av svaga nät  Minskad sårbarhet för energiprisernas instabilitet  Minskade transmissions- och distributionsförluster Vad kan ett vindenergisystem ge? Foto: Warren Gretz/ NREL Pix San Gorgino Vindfarm, Palm Springs, Kalifornien USA

4 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Beskrivning av vindturbin • • Komponenter  Rotor  Växellåda  Torn  Fundament  Styrsystem  Generator • • Typer  Horisontell axel  Vanligast  Girsystem eller utformning vrider rotorn mot vinden  Vertikal axel  Mindre vanlig Rotorbladens svepyta Rotordiameter Schema över ett vindkraftverk med horisontell axel Fundament (Sidovy) Nedgrävt elanslutning (frontvy) Torn Hus med växellåda och generator Rotorblad Nav höjd

5 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Användning av Vindenergi • • Icke-nätanslutet  Små turbiner (50 W till 10 kW)  Laddning av batteri  Pumpning av vatten • • Enskilt nät  Typisk turbinstorlek 10 till 200 kW  Minskar genereringskostnader i avlägna områden: vind-diesel-hybridsystem  Hög eller låg penetration • • Centralt nät  Turbiner från 200 kW till 2 MW  Vindkraftsparker med flera turbiner Foto: Charles Newcomber/ NREL Pix Icke-nätansluten 10 kW Turbin, Mexico

6 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Delar av Vindkraftsprojekt • • Värdering av vindenergiresurs • • Miljöbedömning • • Tillståndsprövningar • • Design • • Konstruktion  Vägar  Överföringsledning  Transformator- stationer Foto: Warren Gretz/NREL Pix Foto: GPCo Inc. Installation av en meteorologisk mast, 40 m, Quebec, Kanada Transformatorstation, Kalifornien, USA

7 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. • • Hög medelvindhastighet väsentligt  4 m/s årsmedel är minimum  Man tenderar att överskatta vinden  Vindhastigheten tenderar att öka med höjden • • Goda resurser  Kustområden  Krön vid långa sluttningar  Passager  Öppen terräng  Dalgångar som kanaliserar vinden • • Typiskt blåsigare på  Vintern jämfört med sommaren  Dagen jämfört med natten Vindresurser Kraftkurva för 1 MW vindkraftverk Effekt (kW) Vindhastighet m/s

8 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Kostnader i vindkraftssystem • • Vindkraftsparker  1 500 $/kW installerat  D&U: 0,01 $/kWh  Säljpris: 0,04 - 0,10 $/kWh • • Enskilda turbiner och isolerade nät  Högre kostnader (mer projektspecifikt)  Förstudie, utveckling och projektering utgör en högre andel av kostnaderna • • Förvänta utbyte av en viktig komponent motsvarande 20 till 25% av initiala kostnaden  Rotorblad eller växellåda Förstudie Utveckling Projektering Turbiner Balansering av verket Andel av installationskostnaden

9 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Att ta hänsyn till vid vindkraftsprojekt • Restriktioner och kriterier  Miljömässig acceptans  Acceptans hos lokalbefolkningen  Nätnytta och överföringskapacitet • Finansiering, räntesatser, växelkurser • • Goda vindenergiresurser minskar produktionskostnaden dramatiskt  Bra resursberäkningar är väl värt extrakostnaden • • Ytterligare källor till intäkter  Försäljning av elcertifikat  Försäljning av utsläppsrätter Vindkraftverk i vindkraftparken vid Le Nordais, Quebec, Kanada

10 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Europa och USA Vindkraftssystem för centrala elnät • • Intermittent produktion inget problem: 17% av Danmarks elektricitet kommer från vindkraft utan någon reservproduktion • • Snabba projekt (2 till 4 år) som kan växa för att möte efterfrågan Foto: Warren Gretz/ NREL Pix Vindkraftpark i Palm Springs, Kalifornien, USA • Marken kan användas till andra syften, som jordbruk • Enskilda, företag och kooperativ äger och sköter ibland enskilda vindkraftverk Foto: Danmarks Tekniske Universitet Vindkraftpark vid kusten, Danmark

11 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Indien och Kanada Vindenergiprojekt för isolerade nät • • Elproduktionen är dyr pga transportkostnaden för diesel till avlägsna områden  Vindkraftverk minskar användningen av diesel • • Tillförlitlighet och underhåll är viktigt Foto: Paul Pynn/ Atlantic Orient Canada Foto: Phil Owens/ Nunavut Power Corp. 50-kW vindkraftverk, Nunavut, Kanada Installation av ett 50-kW vindkraftverk, västra Bengalen, Indien

12 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: USA, Brasilien och Chile Icke-nätanslutna vindkraftssystem • • Elektricitet för låga laster i blåsiga områden utan elnät • • Batterier i icke-nätanslutna system ger elektricitet under lugna perioder • • Pumpning av vatten: vattenreservoar är lager • • Kan användas i kombination med dieselkraftverk och/eller solceller i hybridsystem Foto: Arturo Kunstmann/ NREL PixFoto: Roger Taylor/ NREL Pix Foto: Southwest Windpower/ NREL Pix Kraft till telekommunikationstorn, Arizona, USA Kraft till en avlägsen by, Brasilien Hybridvindkraftssystem, Chile

13 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Vindkraft Projektmodell • • Analys av energiproduktion, livscykelkostnader och klimatgasreduktioner över hela världen  Centralt nät, isolerat nät och icke-nätanslutna  Enskilda vindkraftverk eller parker  Rayleigh, Weibull, eller användar- definierad vindfördelning • • Endast 1 datapunkt för RETScreen ® vs. 8 760 st. för timsimuleringsmodeller • • För närvarande inkluderas inte:  Icke-nätanslutna system som kräver lagring

14 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Vindenergiberäkning Se e-Textbook ”Grön” Energi Projektanalys: RETScreen ® Ingenjörskonst och fallstudier Kapitel Vindenergi projektanalys Beräkna ojusterad energiproduktion Beräkna bruttoenergi- produktionen Beräkna förnybar energi insamlad Beräkna förnybar energi levererad Beräkna andra kvantiteter Beräkna energikurva

15 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel på värdering av RETScreen ® Vindkraft Projektmodell • • RETScreen ® jämfört med HOMER timsimulering  10 turbiner med 50 kW var installerade i Kotzebue, Alaska  RETScreen’s uppskattning av den årliga energiproduktionen är inom 1,1% av HOMER • • RETScreen ® Jämfört med uppmätta data från samma system: -10% 1 170 1 057 1999-2000 -8% -8% 271 271 250 2501998 (3 turbiner) Skillnad Uppmätt Energi (MWh) RETScreen Energi (MWh) Period

16 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Slutsatser • • Vindkraftverk producerar elektricitet nätanslutet eller icke-nätaslutet världen över • • God vindenergiresurs är en viktig faktor för framgångsrika projekt • • Tillgängligheten av “grön el”-certifikat eller inmatningstariffer är viktiga för nätanslutna projekt • • RETScreen ® beräknar energiproduktion utifrån årliga data med en noggrannhet jämförbar med timsimuleringar • • RETScreen ® kan ge betydande kostnadsbesparningar i preliminära förstudier

17 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Frågor? Projektanalysmodulen för Vindkraftprojekt RETScreen ® Internationella « Grön » Energi projektanalyskurs www.retscreen.net För mer information vänligen besök RETScreens hemsida på


Ladda ner ppt "Foto: Nordex AG © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. « Grön » energi Projektanalyskurs Vindenergi - Projektanalys Storskaligt vindkraftverk."

Liknande presentationer


Google-annonser