Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

"Gröna " Energi Projektanalyskurs © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Foto: Pamm McFadden (NREL Pix) Passiv solvärme Projektanalys Passiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""Gröna " Energi Projektanalyskurs © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Foto: Pamm McFadden (NREL Pix) Passiv solvärme Projektanalys Passiv."— Presentationens avskrift:

1 "Gröna " Energi Projektanalyskurs © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Foto: Pamm McFadden (NREL Pix) Passiv solvärme Projektanalys Passiv solvärme, bostad, Frankrike

2 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Mål • • Genomgång av grunderna för passiv solvärme • • Beskriva nyckelaspekter vid projekt- analys av system för passiv solvärme • • Introducera RETScreen ® Projektmodell för passiv solvärme

3 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. • • 20 till 50% uppvärmningsbehovet …men också…  Ökad komfort  Bättre dagsljus  Kan reducera avkylningskostnader  Reducerad fönsterkondens  Kan innebära mindre värme- /kylanläggningar Vad ger ett system med passiv solvärme? Foto: Fraunhofer ISE (från Siemens Research och Innovation Website) Passiv solvärme på ett bostadshus, Tyskland The NREL Building, Golden, Colorado, USA Foto: Warren Gretz (NREL Pix)

4 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Driftsprinciper för passiv solvärme Konventionellt Sommar Vinter Skuggning Avancerade Fönster Värmelagring Passiv solvärme

5 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Avancerade fönstertekniker • Dubbel och trippelglas • Låg avgivning • Fylld med inerta gaser • Isolerade mellanrum • Isolerande ramar, termisk brytning Ram Mellan- rum Fyll- ning eRutor Aluminum-- 0,80,80,80,81 AluminumAlumin.Luft 0,80,80,80,82 TräAlumin.Luft 0,80,80,80,82 TräIsol.Inert 0,10,10,10,12 TräAlumin.Luft 0,80,80,80,83 TräIsol.Inert 0,10,10,10,13 02468 U-värde (W/(m 2 ºC)) 00,20,20,40,40,60,60,80,8 Solvärme vinstkoeff. Mitt på glaset Hela fönstret

6 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Skuggning och värmelagring • Skuggning förhindrar överhettning på sommaren  Sticker ut över ytor vända mot ekvatorn när solen står högt  Lövträd, närliggande byggnader och strukturer  Skärmar, luckor, markiser, nischfönster, persienner etc. • Värmelagringsmassa lagrar värme, minimerar temperatursvängningar  Om södervända fönster har en area större än 8-10% av den uppvärmda golvytan, kommer traditionella lättviktskonstruktioner för hus att överhettas  Använd dubbla gipsväggar, tak, keramiska golv, tegeleldstäder etc. • Aktiva system kan användas för att distribuera värme genom byggnaden

7 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Tillgängliga solresurser jämfört med behov för uppvärmning 0 2 4 6 123456789101112 0 2 4 6 123456789101112 0 2 4 6 123456789101112 Iqaluit, Kanada, 64ºN Moskva, Ryssland, 55ºN Buffalo, USA, 43ºN Lanzhou, Kina, 36ºN Max soltimmar per dag  Månader med en medeltemperatur på mindre eller lika med 10ºC är skuggade 0 2 4 6 123456789101112 Max soltimmar per dag

8 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel på systemkostnader & fördelar 0100200300 Window+install cost ($/m 2 ) Dubbla rutor +låg e +argon +isolerade mellanskikt +3:e glas • Extra fönster- kostnader  5 till 35%  400 $ till 2 000 $ per hus • Besparingar på 20 till 50% av uppvärmningskostnaderna  Gas0,25 $/m 3 150 $ till 380 $ per år  Olja0,35 $/l210 $ till 520 $ per år  Elektricitet0,06 $/kWh270 $ till 680 $ per år Kanadensiskt enfamiljshushåll Fönster- samt installationskostnad ($/m 2 )

9 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Passiv solvärme Att tänka på vid projekt • • Nya konstruktioner mest kostnadseffektiva  Möjlighet att vända fönster mot söder och undvika västerläge  Värmesystemens storlek och tilläggsuppvärmning kan reduceras • • Vid ombyggnation blir det kostnadseffektivt om fönster ändå ska bytas • • Mest kostnadseffektivt när värmeeffekten är hög jämfört med kyleffekten  Låga hus i medelkalla till kalla klimat är bäst  Kommersiella och industriella byggnader har stora interna vinster • • Se fönster som en del av byggnaden skal

10 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Kanada och USA Lågenergibyggnader • • Passiv solvärmeteknik inbyggd i byggnader med konventionellt utseende • • Ekonomiska övervägande inte alltid viktigast: komfort, ljuddämpning, kvalitetsuppskattning och miljö Foto: Hickory Corporation (NREL Pix) Hem i Waterloo, Ontario, Kanada Bra skuggning och avancerade fönster, USA Foto: Waterloo Green Home

11 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Tyskland och Lesotho Självförsörjande solhus • • Mer glas, mer värmelagring och kontroll av luftdistribution • • Allt uppvärmningsbehov kan produceras genom solenergi • • Avancerade fönstertekniker medger en mer flexibel fönsterplacering, värmevinster från utspridd strålning Foto: Vadim Belotserkovsky Foto: Fraunhofer ISE (från Siemens Research och Innovation Website) Sol Rondavel, Thaba-Tseka, LesothoSolhus, Freiburg

12 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Passiv solvärme Projektmodell • • Global analys av energiproduktion (eller besparingar), livscykelkostnader och klimatgasreduktioner  Låga bostadshus och små kommersiella byggnader  I ett huvudsakligen varmt klimat  Vinster och förluster pga fönster  Medeleffekter av skuggning • • Bara 12 datapunkter för RETScreen ® mot 8 760 för timsimuleringsmodeller • • För tillfället inte inkluderat:  Icke-vertikala fönster  Momentana effekter av skuggning  Användarspecifik värmelagring för byggnader

13 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Se e-Textbok ”Grön” Energi Projektanalys: RETScreen ® Konstruktion och fallstudier Kapitlet Passiva solvärmesystem RETScreen ® Passiv solvärme Energiberäkning Beräkna värmebehov Beräkna interna vinster Beräkna möjliga sol- vinster under upp- värmningssäsongen Beräkna energi- besparingar under uppvärmningssäsongen Beräkna totala energibesparingar VÄRMEENERGI- BESPARINGAR Beräkna kylbehovet Justera fönstrets termiska egenskaper Beräkna ökat kylbehov pga. värmevinster Beräkna energi- besparingar under kylsäsongen KYLNERGI- BESPARINGAR Beräkna reduktioner i max. värme- och max. kyleffekt

14 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel på utvärdering från RETScreen ® Projektmodell • • RETScreen ® jämfört med HOT2-XP för ett 200 m 2 typiskt trähus  Tvåglasfönster uppgraderade till tvåglasfönster med lågt U-värde med argon  RETScreen ® till inom 18% av HOT2-XP • • RETScreen också jämfört med ”Energy Rating”-metoden  Årliga energibesparingar för 8 högprestandafönster jämfört med vanliga tvåglasfönster 0 50 100 150 200 250 300 Årlig energibesparing (kWh/m ”Energy Rating”-metoden RETScreen

15 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Slutsatser • • Passiva solvärmesystem inkluderar byggnadens läge, energieffektiva fönster, skuggning och värmelagring för att minska uppvärmnings- kostnader • • Minimal extra investering i fönster kan avsevärt förbättra byggnadsskalets prestanda med långsiktiga ekonomiska fördelar • • RETScreen ® beräknar:  Effekt av fönsterläge, storlek och teknik för solvinster  Effekt av fönsterteknik och värmeförluster  Effekt av skuggnings- och avkylningseffekter • • RETScreen ® är en årsanalys med månatlig resursberäkning som kan ge en noggrannhet jämförbar med timsimuleringsmodeller • • RETScreen ® kan ge betydande kostnadsbesparingar vid preliminära förprojekteringsstudier

16 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Frågor? Projektanalysmodulen för passiva solvärmesystem RETScreen ® Internationella “Grön“ Energi Projektanalyskurs www.retscreen.net För mer information besök gärna RETScreens hemsida på


Ladda ner ppt ""Gröna " Energi Projektanalyskurs © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Foto: Pamm McFadden (NREL Pix) Passiv solvärme Projektanalys Passiv."

Liknande presentationer


Google-annonser