Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriv till Hjälplinjen.se 10 september 2010. 2 Skriv till Hjälplinjen.se •Vad vi ville •Hur vi gjorde •Resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriv till Hjälplinjen.se 10 september 2010. 2 Skriv till Hjälplinjen.se •Vad vi ville •Hur vi gjorde •Resultat."— Presentationens avskrift:

1 Skriv till Hjälplinjen.se 10 september 2010

2 2 Skriv till Hjälplinjen.se •Vad vi ville •Hur vi gjorde •Resultat

3 3 Skriv till Hjälplinjen.se •Att ge en god första erfarenhet av att söka hjälp. •Att komplettera Hjälplinjens verksamhet med det skrivna ordet •Fungera som motpol till destruktiva inslag kring psykisk ohälsa som finns på Internet. •Att utveckla och implementera en rikstäckande tjänst via Internet dit människor som är i psykisk kris eller deras närstående kan skriva och få stöd och hänvisning. •Att göra tjänsten känd bland allmänheten

4 4 Referensgrupp •Karin Bergelv socionom och BRIS-ombud, arbetar på BRIS med bl. a. BRIS-mejlen som sedan flera år är en verksamhet dit barn kan skriva över nätet för råd och stöd.BRIS-mejlen •Elisabeth Jansson journalist, psykolog och snart utbildad psykoterapeut med kognitiv inriktning. •Sofia Alsing barnmorska som arbetar på Umo.se med att granska svar som deras experter skrivit på inkommande frågor.Umo.se •Heidi Ander gymnasielärare och nätvandrare. Arbetar inom projektet Nätvandrarna som drivs i Fryshusets regi. •Ann-Katrin Bosbach präst med lång erfarenhet av att möta människor i kris i skriven kontext genom sitt engagemang i kyrkans frågelåda. •Eva Svedmark doktorand på Umeå universitet och med i Umeå live, som är ett stort projekt som undersöker hur människors vardag förändras av IT. Hennes forskning kretsar kring hur ungdomar och unga vuxna kommunicerar om psykisk ohälsa på nätet. Umeå live •Lars Lindkvist strategikonsult inom IT, media och marknadsföring.

5 5 Projektet •Utbildning •RFSL, Bob Hansson, Ola Jameson •Teknik •Utveckling av applikation •Testning & utvärdering •Integrering med Hjälplinjen •Svarsmetodik •Utarbeta •Testa •Marknadsföring •Utbildning i Sociala media samt start av •Twitter •Facebook •Blogg.hjalplinjen.se •Pilotprojekt jan - maj •Lansering maj 2010

6 6 Teknik - bakgrund Krav vi utgick ifrån: •Användbarhet – Följer kraven i Vervas offentliga riktlinjer ”24- timmars-webben” •Säkerhet – Trafiken krypteras mellan inskrivarens dator och Hjälplinjens server. Informationen kan inte tolkas. •Teknisk tillgänglighet – Stabil applikation, hållbar för hög belastning •Tekniken ska stödja metoden •Insamling av statistik på samma sätt som i telefonjouren •Svaren ska granskas en gång

7 7 Teknik •Användarkonto som inskrivaren själv måste minnas •Visst antal tecken till sitt förfogande •Frivilligt lämna uppgift om kön, ålder och län •Hjälplinjen ska ha möjlighet att stänga tjänsten vid hög belastning •Efter inskrivaren fått svar ska man frivilligt kunna skatta svaret på en skala mellan 1 och 10 •Möjlighet till följdfråga

8 8 Resultatet, två gränssnitt (kontaktytor) •Publikt gränssnitt för den som skriver •Administrativt gränssnitt för Hjälplinjens medarbetare

9 9 Svarsmetod - bakgrund •Utgångspunkt: telefonjourens svarsmetodik. Hur översätter man den till skriven kontext? •Inventering av liknande verksamheter på Internet •Erfarenhetsutbyte med referensgruppen •Metoddagar och utbildningar

10 10 2014-07-0210---Nationella hjälplinjen---2014-07-0210 Svarsmetod •Professionellt •Personligt •Empatiskt •Normkritiskt •Relevant hänvisning

11 11 Svarsmetod - struktur •Innan vi svarar •Textanalys •Språkintoning •Ringa in uppdraget/frågan •När vi svarar •Inledning •Stöd och råd •Hänvisning •Avslutning •När vi har svarat •Textanalys •Språkintoning •Ringa in uppdraget/frågan

12 12 2014-07-0212---Nationella hjälplinjen---2014-07-0212 Svarsmetod - kvalitetssäkring •Professionella medarbetare •Handledning •Svarsmetodik •Granskning •Skattning av svaren

13 13 Resultat av testning •Från frivilliga testpersoner •känt sig bekräftade •upplevde sig ”sedda” och blev tagna på allvar i sin situation •känt hopp •avsaknad av expertråd kring specifika problem/diagnoser •Från referensgruppen •Normalisera och stötta det positiva •Inte problematisera för mycket •Mer konkret hänvisning

14 14 Professionellt med ett personligt anslag Terapi / behandling PersonligtProfessionellt Hänvisning

15 15 Marknadsföring •Långsiktig ökning av kännedomen om Hjälplinjen och därmed Skriv till Hjälplinjen.se •Marknadsföringen bygger på en analys av vilka sökord och begrepp som används mest •På Google – av de som söker •I brev till Skriva – av de som skriver till oss •I jourtelefonen – av de som ringer in •På Bloggar och forum – av de som skriver och kommenterar •4st sökordsgrupper som representeras av egna budskap •Två delar •Webbannonsering •Upprop i samarbete med andra verksamheter

16 16 Första sidan hjalplinjen.se Sökordsgrupp 1 /Våga söka hjälp /generell

17 17 Första sidan hjalplinjen.se Sökordsgrupp 2 /Anhörig, kompis, närstående. Diagnosord

18 18 Första sidan hjalplinjen.se Sökordsgrupp 3: Livskris, kris, sorg

19 19 Första sidan hjalplinjen.se Sökordsgrupp 4. Självmord

20 20 Samtliga budskap och startsidor SG 1 - generellSG 2 – Anhörig, diagnosSG 3 – Kris, Livskris, SorgSG 4 - självmord KLICK

21 21 Uppropet Puff till sida som beskriver uppropet Länk till en sida med andra verksamheter Lista som sorteras olika beroende på vilken av Hjälplinjens startsidor man kommer in på

22 22 Andra verksamheter på Hjälplinjens webbplats

23 23 Widgets •Sida med widgets för •Blogg •Webbplats •Facebook

24 24 Antal besökare 2010 Lansering

25 25 Antal frågor •Totalt inkomna: 291st (vara ca 201 efter lansering) •Unika258st (dvs ej följdfrågor)

26 26 Antal frågor efter lansering

27 27 Skattning •68 personer har skattat •Medelbetyg = 8

28 28 Åldersfördelning

29 29 Könsfördelning

30 30 Orsaker till kontakt

31 Jourtelefon: 020–22 00 60 Texttelefon: 020–22 00 70 www.hjalplinjen.se


Ladda ner ppt "Skriv till Hjälplinjen.se 10 september 2010. 2 Skriv till Hjälplinjen.se •Vad vi ville •Hur vi gjorde •Resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser