Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken."— Presentationens avskrift:

1 Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken

2 Vad ville vi med projektet? • Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud • Öka användningen av bibliotekens resurser • Frågan var: Hur gör man det?

3 Projektidé Identitet – självbild … Vad erbjuder biblioteket? Vilka använder? Inte? Lite? Mycket? Hur uppfattar vi vår identitet? Image – andras bild... Vilken bild har användare och andra aktörer av bibliotekets erbjudande? Profil – riktning … Vilken profil ska biblioteket erbjuda? – och vilken bild vill man förmedla? Hur stämmer identitet och image ihop?

4

5 IDENTITET Vall å s OnsalaLaholmHylte Läge och demografi Stadsdel i Halmstad, 4 km ö om centrum. Ca 6.000 invånare. Flerfamiljshus och villor/radhus. Havsnära, popul ä rt boende i Kungsbacka kommun. Onsala saknar tydligt centrum, långa avstånd. Villa/radhus-bebyggelse med ca 14.000 invånare. Kustkommun med mycket jordbruk men även skogsbygd. Ca 23.000 invånare varav 6000 i centralorten. 14 tätorter. Inlandskommun, främst landsbygd. Cirka 10.000 invånare, de flesta bor i centralorten Hyltebruk. Organisation Användare Biblioteksfilial integrerad med skola (åk 6-9). Bokbuss. Skolelever under skoltid samt äldre vuxna. Mest äldre besökare efter skoltid. Biblioteksfilial integrerad med skola (åk 6-9). Samarbeten med näraliggande förskolor. Främst skolelever. Även kvinnor och ensamma män, 50+ och småbarnsfamiljer. HB, 3 filialer, bokbuss. På filialer: skolelever! På bokbuss: äldre kvinnor som läser mycket med fokus på skönlitteratur. HB: även vuxenstuderande inkl högskolestudenter. HB plus 2 filialer i de andra tätorterna. Skolelever, förskolor samt barnfamiljer. Kvinnor 50+, män 60+. Asylsökande vuxna och barn på HB (Internet).

6 Vad gjorde vi? • Projektträffar, där vi diskuterade och reflekterade tillsammans • Inspirationsföreläsningar och workshops på temat ”Synliggör biblioteket” • Egna användarstudier och enkäter till bibliotekspersonal • Studieresor i Holland och Sverige

7 Vad gjorde vi? - fortsättning • Växlade mellan forskning, egna erfarenheter, praktik och teori… • Använde forskning om marknadsföring, folkbibliotekets identitet, användarstudier och andra metoder för biblioteksutveckling • Samarbete med – Bibliotekshögskolan: ”Låna en forskare” samt utvärdering – Kommunikationsbyrån Treativ – Hur gör man? – Företaget Jema som genomförde en icke-användarstudie

8 Processen … • Läste, letade material, berättade, diskuterade… • Prövade • Träffades, bytte erfarenheter – prövade igen, reflekterade • Samtalade i arbetslaget, träffade andra, diskuterade igen, prövade nytt.

9 Lärdomar av forskning om marknadsföring … - Börja med identiteten samt kunskap om användarna och hur de upplever eller betraktar verksamheten. - Bra och relevant verksamhet skapar goodwill som sprids från mun till mun, blir till ”snackisar”. - Medarbetarna är det viktigaste marknadsföringsredskapet!

10 Lärdomar av forskning om folkbibliotekens identitet … • Komplexa förväntningar och uppdrag: – Folkbildning – Utbildning – Folkbibliotek – Skolbibliotek – Nå ”alla” – prioriterade grupper – Politisk – handlande organisation (värderationalitet – målrationalitet) – Metoder hämtas från andras exempel, snarare än utvärderade resultat

11 Lärdomar användarstudier … • Att ta del av gjorda studier ger perspektiv och nödvändig kunskap för att kunna göra egna. Vidare, bredare… • Egna användarstudier ger förankrad kunskap som lättare kan användas i praktiken. Lokalt förankrad, säkrare… • Icke-användarstudier, nästan viktigast…

12 Vall å s OnsalaLaholmHylte Profil Målgrupper Vill utveckla sig som familjebibliotek och upplevelserum. Läsning snarare än kunskapscentrum. Dra in familjer och barn/ungdomar även på fritiden. Ser sig självt som litteraturbibliotek, lånebibliotek. Få in fler barnfamiljer. Ser sig själva som en kravlös mötesplats. Skilda profiler för HB, filialer och bokbuss. Få in fler barnfamiljer. Nå grupper som inte vet att vi finns. Vara en mötesplats för äldre och asylsökande. En plats för avkoppling, information och nya upplevelser. Få in fler ungdomar 13- 19 år. MetoderMedieplanering, gallring, möblering. Riktade program, marknadsföring: mun-till-mun. Arbeta med rummet, inredning, skyltning. Hemsida, folder – nya vägar för marknadsföring. Sms, maila, annonsera. Fler boktips på nätet för barnfamiljer. Bokprat. Programverksamhet för barnfamiljer. Mer samarbete med högstadiebiblioteket och med lärare.

13 Vad kom vi fram till? • Ökad medvetenhet hos bibliotekspersonalen om användare, egna förhållningssätt, nya metoder. • De fyra biblioteken som arbetade fördjupat i projektet tog fram profiler utifrån identitet och image. • Välja, satsa, prioritera... • Aktiviteter för att kommunicera profil • Handla med goda skäl – pro-aktivt

14 Uppnåddes projektets mål? • Ökad medvetenhet i regionen? • Ökad användning?

15 I Synliggör-projektet har vi rört oss från … - att vara ett marknadsföringsprojekt till ett projekt om bibliotek, användning och strategisk kommunikation ….. ………. …… ……. ….. ……… - ett tidsbegränsat projekt till en långsiktig kompetens och verksamhetsutveckling

16 Mer om projektet http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och- tillvaxt/omrade/kultur-i-halland/regionbibliotek- halland/biblioteksservice-for-alla/synliggor- biblioteket1/


Ladda ner ppt "Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken."

Liknande presentationer


Google-annonser