Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga och bibliotek Linda Tillander Regionbibliotek Halland 2009-04-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga och bibliotek Linda Tillander Regionbibliotek Halland 2009-04-20."— Presentationens avskrift:

1 Unga och bibliotek Linda Tillander Regionbibliotek Halland 2009-04-20

2 Är ungdom en ålder? Ändrade möjligheter och förutsättningar: • att resa • välja utbildning • förändrad arbetsmarknad  ungdomstiden förlängs  unga etablerar sig senare  stort utrymme för individuella val ungdomsgruppen är heterogen – olika varandra

3 En generation eller en livsfas … Etableringsåldern, den ålder när tre fjärdedelar av en årskull är i arbete, har ökat med flera år och ligger på 28. Ungas etablering handlar inte längre om en kort övergång, utan istället om en fas som kan sträcka sig över tio år (enl. Ung idag. 2007, s. 142). • Formell etablering: Flytta hemifrån - avsluta utbildning - försörja sig själv • Existentiell etablering: Veta vad man vill – finna sin identitet – ta ansvar för sig själv

4 • 14-35 åringar • Storbritannien • Kvalitativ studie • 15 gruppdiskussioner • ca 7-8 i varje grupp • 1,5 h samtal • De besvarade ett av två olika frågeformulär före gruppdiskussionen

5 Rationella och emotionella barriärer som hindrar biblioteksanvändning • Utbudet • Tillgängligheten • Värdet som besöksmål • Känslomässiga hinder – bilden av bibliotek och dess användare Dessutom: • KONKURRENS! - Biblioteken måste erbjuda något som är bättre och särskiljer sig från annat.

6 Användartyper • Tonåringar som söker en plats att vara på • Barnfamiljer som söker familjeaktiviteter • Uppgiftsstyrda ”ibland-användare” • Studerande • Nuvarande låntagare • De ”hopplösa” som helt saknar intresse och behov av bibliotek (just nu)

7

8 Områden att förändra om biblioteken ska vara med och konkurrera • Tjänsterna – behöver utvecklas, förbättras och bli lika bra eller bättre än alternativen • Imagen och identiteten – måste förändras, moderniseras och föryngras

9 14- till 35-åringars krav på bibliotek • Moderniserad stil • Biblioteksmiljö som förhöjer upplevelsen • Dagsaktuellt och samtida bestånd • Webbtjänster och självservice • Bra lokalisering och tillgänglighet • Bättre hjälp och stöd av teknisk utrustning, skyltning och personal

10 Marknadsföring • Nya tjänster är inte kända • Marknadsföring utanför biblioteket • Marknadsföring som unga känner igen sig i

11 Idealbiblioteket • Områden anpassade för olika aktiviteter • Ny teknik – interaktivitet – e-tjänster = biblioteket är med i samtiden • Stödtjänster = råd och hjälp • Kurser och undervisning = personlig utveckling • Energi – uttrycksfrihet – socialt umgänge – kreativitet – personlighet • Modernt, fräscht, bekvämt = lyx & njutning!

12 Andra undersökningar och projekt • Läsvanor • Ungas kultur och fritid • Working together • Popkult

13 Procent av 15- till 29-åringar som under senaste året har: 2004200520062007 Besökt bibliotek72756763 Läst bok8890 91 Använt internet9899 15- till 29-åringar är den åldersgrupp där flest har besökt bibliotek, flest har läst en bok och flest har använt internet under det senaste året. Enligt: Skilda världar, SOM-undersökningen 2007

14 Fokus 06 • Kultur/idrott/fritid? • Kultur- och fritidsutbudet beror på var man bor • Ungdomar är lika olika som vuxna • Äldre ungdomar missgynnas • På gymnasiet ökar missnöjet, tjejer är mindre nöjda, arbetslösa minst nöjda • Etableringsåldern har ökat – unga är ingen köpstark grupp

15 Working together i Kanada Chefen för ett ungdomscenter säger: • Tonåringar känner sig inte välkomna i biblioteket eftersom de inte är välkomna. • Tonårsbeteendet: högljudda samtal, hormonstinn sexualitet, krävande men tjurigt sätt … får personalen att känna sig obekväm, så regler och begränsningar införs. • Tonåringarna kommer inte ändra på sig, om biblioteket vill att de ska komma, måste biblioteket ändra sig!

16 Popkult i Drammen Riktar sig till alla som är intresserade av sub- och populärkultur Intresse styr – inte ålder • Pop – populärkultur • Kult – underground; kultbok, kultfilm, osv • Som en geografisk avdelning, ska påminna om Camden i London … • http://bibpop.wordpress.com/ http://bibpop.wordpress.com/

17 Det som är bra för unga är bra för alla andra också (^ ^)


Ladda ner ppt "Unga och bibliotek Linda Tillander Regionbibliotek Halland 2009-04-20."

Liknande presentationer


Google-annonser