Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-05-051 Värmepannor, varmvattenberedare och luftkonditionering baserat på preliminära arbetsdokument från Kommissionen Carlos Lopes, Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-05-051 Värmepannor, varmvattenberedare och luftkonditionering baserat på preliminära arbetsdokument från Kommissionen Carlos Lopes, Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 2010-05-051 Värmepannor, varmvattenberedare och luftkonditionering baserat på preliminära arbetsdokument från Kommissionen Carlos Lopes, Energimyndigheten

2 2010-05-052 Omfattning Lot 1 Värmepannor, för central värme, även tappvatten (kombi) •Gas- & oljepannor •Elpannor för centralvärme •Värmepumpar •Solvärme •Micro-kraftvärme •Max 400 kW •Ackumulatortank •Lot 2 - ”Dedicated” varmvattenberedare –Gas/flyttande fossila bränsle –El –Solvärme –Värmepump •Lot 10 - Luftkonditionering –”room air conditioning appliances”, ”reversibla”, luft- luft värmepumpar –”local air coolers” –”comfort fans”

3 2010-05-053 Värmepannor, Luftkonditionering, Varmvattenberedare Pannor Lot 1 VVB Lot 2 AirCon Lot 10 VärmeX-X Kylax-X VarmvattenXX- Ventilation--X Gas, flyttande bränsleXX- El-resistivXXSpetslast VärmepumpX (till vatten)XX (till luft) SolvärmeXX- Mikro-kraftvärmeX-- AckumulatorXX- Max Effekt/Storlek400kW12 kWthcool

4 2010-05-054 Var i processen befinner vi oss? Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av kommissionen Tillsyn Fastbränsle pannor Lot 1. Pannor (gas/olja/el) (nr 2) Lot 2. Varmvattenberedare Lot 10. Lufkonditionering (nr 1 + 2)

5 2010-05-055 Värmepannor (lot 1)

6 2010-05-056 Energianvändning i värmepannor

7 2010-05-057 Värmepannor (lot 1) Årsenergieffektivitet: ett bättre sätt att uttrycka effektivitet •Krav på redovisning av årsenergiffektivitet –Klimat, behov och egenskap på system/byggnad behövs –Klimat: Värmepumpaggregat provas enligt en ny metodik för fullast och dellast •Pannor och Solenergisystem provas på motsvarande sätt •I varje klimat (Strasbourg som medelklimat, Athen och Helsingfors) •Beräkningsmodell under utveckling /testfas

8 2010-05-058 Värmepannor (Lot 1) Preliminära Krav för mindre pannor <70kW Krav och tidplanBedömning < 70 kW årsenergifaktorEl-PE faktor=2,5 & effektivitet elpannor förbjudna -56% 2011 (2013?)Kravet bedöms väl kunna uppfyllas av dagens konventionella olje- och gaspannor. -64% 2013 (2015?) för <10 kW => effektivare kondenserande rena olje- och gaspannor. Kan kräva ny/ändring av rökkanal -75% 2013 (2015?) för 10-70 kW => solvärme eller värmepump Möjligtvis den bästa kondenserande gaspannan med det bästa regler- och distributionssystemet Källa: WORKING DOCUMENT, on possible ecodesign requirements for boilers, European Commission, 2009-06-03

9 2010-05-059 >70kW (gäller inte årsenergikrav) -Eldade pannor fullast < 88%, -30% dellast > 96% Innebär solvärme, värmepump eller kraftvärme -Gas & olja: styrning så att systemsverkningsgraden >96%. Årsenergieffektivitet, med EPBD? -75% 2011 -95% 2013 (på MS-nivå) Gammalt förslag, troligtvis borta Värmepumpar enligt RES direktivet Motsvarar krav i ecolabel NOx utsläpp -Gas, 2013: 50 mg/kWh -Olja, 2014: 105 mg/kWh Värmepannor (Lot 1) Krav för större pannor >70kW Källa: WORKING DOCUMENT, on possible ecodesign requirements for boilers, European Commission, 2009-06-03

10 2010-05-0510 Krav på Combi-boilers och Ackumulatorer •Ackumulatorer –Krav från 2011/2012 on värmeförlust •S < 20+0,25 x V -S: värmeförlust i Watts -V: volym

11 2010-05-0511 Märkning – Värmepannor (Lot 1) Preliminär layout VärmepannorKombi-pannor (även tappvatten)

12 2010-05-0512 Märkning av ackumulatortank Preliminär layout

13 2010-05-0513 Värmepannor (lot 1) Sammanfattning - preliminärt •Ny beräkningsmodell under testfas •I väntan på beräkningsmodellen, möjliga konsekvenser är: –Stränga krav mot gas & oljepannor på effektivitet och på utsläpp –Krav för solvärme/värmepumpar/kraftvärme för större pannor –Främjande av värmepumpar –Förbjud mot nya elpannor –Men elpannor kvar som spetslast och back-up, och reservdelar

14 2010-05-0514 Varmvattenberedare (lot 2)

15 2010-05-0515 Varmvatten •6% av EUs energianvändning •Energibesparingspotencial: –Med konventionell teknik ca 35% –Med förnybar och värmepump: mer än 60%

16 2010-05-0516 Varmvattenberedare Effektivitetskrav ”EU lags behind” •Alla kontinent utom EU & Africa (förutom South-Africa) har Minimum Efficiency Performance Standards (MEPS) •USA har de tuffaste kraven för el-VVB, som Canada, Australia, New Zealand följde •Asia har de tuffaste kraven för genomströmande gasbereddare •NOx och CO utsläppskrav är ovanliga. California har de tuffaste 15/20 ppm NOx Yes No

17 2010-05-0517 VarmvattenLot 2 - ”Dedicated” varmvattenberedare •Omfattning –Gas/flyttande fossila bränsle –El –Solvärme –Värmepump

18 2010-05-0518 Varmvattenberedare Ekodesignkrav - förslag från Sept 2008 Preliminära slutsatser •Innebär hårda krav för (enbart) el-VVB upp till L/XL •Större el-VVB måste kompletteras till ex. med solvärme eller värmepump •Inga eller låga krav på energieffektivitet av gas/olja-VVB men stränga krav för NOX &CO utsläpp El-PE faktor=2,5

19 2010-05-0519 Derived from prEN 50440 “electric storage” and EN 13203-2/3 “gas/solar Load profiles water heating Kitchen tappings ( o C) ‏ Shower Bath Bath+shower (simult.) ‏ 55ºC

20 2010-05-0520 Varmvattenberedare Slutsatser •Energimyndigheten/SP test av VVB enligt förslagets metod visar att. –Provmetod för provning av varmvattenberedare innehåller fel, till ex. stabiliseringsperioden är för kort –  svårt att bedöma innebörden av förslaget –Preliminära slutsaser. •Hårda krav på el-VVB (baserat på tomgångsförluster) •Inga krav på gasberedare

21 2010-05-0521 Etawh > 37% för en elberedare kräver att tomgångsförbrukning < 44 W Förutsatt att - COP = 1 (100% verkningsgrad) - Tappmönster ”L” = 11.655kWh - Inga andra förluster

22 2010-05-0522 Vilka alternativ till el-VVB? •LCC för alternativa koncept för varmvattenberedning (preliminärt) –3 stycken typhus: Fritidshus; Enfamiljshus; Mindre flerfamiljshus –Livslängd 60 år – ESWH vs: •Genomströmming e-VVB (EIWH) •Värmepump •Solvärme (+ el) •Pelletspanna •Frånluftsvärmpump •Kombiboiler, olika

23 2010-05-0523 Luftkonditionering (lot 10) Nya arbetsdokument •Ekodesignkrav •Energimärkning •Övergångs beräknings- och mätnings metoder

24 2010-05-0524 Energieffektiviseringskrav (MEPS) för luftkonditionering: ”EU lags behind”

25 2010-05-0525 Luftkonditionering Omfattning •Eldrivna luftkonditioneringsaggregat •design load ≤ 12 kW kyla eller värme –Även komfortfläktar Splits

26 2010-05-0526 Luftkonditionering Definitions - Single package (1/2) •Window and wall units

27 2010-05-0527 Luftkonditionering Definitions - Single package (2/2) •Double duct •Single duct

28 2010-05-0528 Luftkonditionering •Marknad 4,9 units •EU energianvändning 26 TWh/y Splits

29 2010-05-0529 Luftkonditionering - Ekodesignkrav – nytt i det nya förslaget •Effektivitetskrav för “double duct” produkter under 1kW el effekt (input) •Effektivitetskrav på uppvärming (COP) för “single” och “double duct” produkter •“Bonus” på effektivitetskrav för att främja kylmedel med låg-GWP (Global Warming Potential): –5% för produkter med kylmedel med GWP≤150 –15% för produkter med kylmedel med GWP=1

30 2010-05-0530 Krav på luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar Minimum energy efficiency performance requirements KravRAC – room Air Conditioner SEERSCOP(A) Ca 20133,63,2 Ca 20154,33,5 Benchmark7,05,1

31 2010-05-0531 Luftkonditionering Ekodesignkrav - buller Pdesignc/h ≤ 6 kW6 < Pdesignc/h ≤12 kW IndoorOutdoorIndoor Outdoor dB(A)6065 70

32 2010-05-0532 Luftkonditionering Märkning

33 2010-05-0533 Luftkonditionering Märkning – en enda skala Energy Efficiency Class SEER/EERSCOP/COP A+++7.05,1 A++ > 6.4> 4.6 A+ > 5.9> 4.0 A > 5.2> 3.4 B > 4.3> 3.1 C > 3.6> 2.8 D •> 3.1> 2.5 E > 2.7> 2.2 F > 2.3> 1..9 G •< 2.3< 1.9 BAT Split, wall/windows Double duct >1kW el Single duct Inga “bonus” i märkningen för produkter med låg- GWP kylmedel Ecodesignkrav Steg 2, Ca 2015 Steg 1, Ca 2013

34 2010-05-0534 Kalendar •Luftkonditionering, Lot 10 –Consultation forum 23 april, –Skriftliga kommentarer senaste 12 maj –Kommitté september 2010 •Varmvattenbereddare Lot 2, Kommitté September 2010, nytt förslag förväntas innan sommaren •Pannor (lot 2), Kommitté Januari 2011 •Fläktar, kommitté 11 juni 2010

35 2010-05-0535 Skicka era synpunkter •Till: carlos.lopes@energimyndigheten.se renee.hansson@energimyndigheten.se

36 2010-05-0536 Extra material

37 2010-05-0537 Derived from prEN 50440 “electric storage” and EN 13203-2/3 “gas/solar Load profiles water heating Kitchen tappings ( o C) ‏ Shower Bath Bath+shower (simult.) ‏ 55ºC

38 2010-05-0538 Definitions Examples RAC Split Split

39 2010-05-0539 Definitions Examples RAC Multisplit

40 2010-05-0540 A Local air conditioner (LAC) Cooling capacity >2,2 kW

41 2010-05-0541 Tests RACs and LACs: •EN 14511:2004, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling; •ISO 5151-2005, Non-ducted air conditioners and heat pumps – Testing and rating forperformance •EN 62301:2005. Household Electrical Appliances: Measurement of standby power; •EN 12102 :2008. Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling - Measurement of airborne noise - Determination of the sound power.

42 2010-05-0542 Värmepannor - Energy Labelling Labelling Only information requirement Challenging levels, RES, HP, etc Product differentiatio n ”+” replaced

43 2010-05-0543 Luftkonditionering Märkning •En enda skala (A+++ till G) •Inga “bonus” i märkningen för produkter med låg-GWP kylmedel


Ladda ner ppt "2010-05-051 Värmepannor, varmvattenberedare och luftkonditionering baserat på preliminära arbetsdokument från Kommissionen Carlos Lopes, Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser