Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stora områden inom Ryssby och Åby domineras av jordbruk och är därmed känsliga för skador Folke Fagerlund 2007-11-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stora områden inom Ryssby och Åby domineras av jordbruk och är därmed känsliga för skador Folke Fagerlund 2007-11-05."— Presentationens avskrift:

1 Stora områden inom Ryssby och Åby domineras av jordbruk och är därmed känsliga för skador
Folke Fagerlund

2 Vildsvinsklubben 12086 ha Skador i jordbruket
Procent årsgris i avskjutningen 2004 – 59% 2005 – 71% 2006 – 81% 2007 – 79% Folke Fagerlund

3 Folke Fagerlund

4 Vad gör man när vildsvinen invaderar ett fält och vem är ”man”?
Folke Fagerlund

5 7/11 Kan ”man” vänta med att skrämma bort vildsvinen från ett fält till dess att månen tillåter skyddsjakt? Folke Fagerlund Bölebro oktober 2007

6 Om skadorna upptäcks i början av veckan kan ”man” då vänta till dess att jägarna har tid i helgen med att skyddsjaga eller skrämma vildsvinen Folke Fagerlund Ebbegärde oktober 2007

7 Vad kan ”man” göra för att skydda grödor
                                                                                                                                 Vad kan ”man” göra för att skydda grödor Förebygga skador Hindra vildsvinen från att komma in på fältet med hjälp av elstängsel Skrämma vildsvinen Folke Fagerlund

8 Förebygga skador Mata vildsvinen i skogen Rätt sammansatt stam
Aldrig skjuta en sugga Folke Fagerlund

9 Viltåkrar för vildsvin
Små åkrar i skogen en bra bit från produktionsåkrar Hälften havre och hälften vete med inslag av ärtor. En sådan viltåker utvecklas i fas med de grödor vi vill skydda. Placera gärna en traditionell foderplats i anslutning till viltåkern Folke Fagerlund

10 Gemen-samma foderplatser placerade långt ifrån fälten
Folke Fagerlund

11 Gemen-samma foderplatser placerade långt ifrån fälten
Klarar Ni att samarbeta om foder-platser? En utmaning! Folke Fagerlund

12 Foderplats På en foder-plats jagar man inte.
500 m radie = 80 ha frizon 750 m radie = 175 ha frizom 1000 m radie = 315 ha frizon Foderplats Folke Fagerlund

13 Åtelplatser placeras mellan foderplatsen och fälten
Vid placering endast några hundra meter från åkrar bör berörda jordbrukare och jägarna vara överens om placeringen Folke Fagerlund

14 Öka fodergivan under perioder när åkrarna är som mest attraktiva och med ett mer smakligt foder
Vårsådd Mjölkmognadstadiet Höstsådd Även vallar vår och höst Folke Fagerlund

15 Förebygga skador Rätt sammansatt stam Mata vildsvinen i skogen
Aldrig skjuta en sugga Folke Fagerlund

16 Skadorna minskar om stammen är rätt sammansatt
Kvalitet istället för kvantitet Dvs färre men äldre individer Äldre erfarna suggor undviker åkrar som är ”farliga” Skjut Årsgamla grisar Spara Äldre suggor Yngre galtar Källa: Mikael Tham, Vildsvin – beteende och jakt Folke Fagerlund

17 Förebygga skador Aldrig skjuta en sugga Mata vildsvinen i skogen
Rätt sammansatt stam Aldrig skjuta en sugga Folke Fagerlund

18 Skjut aldrig en sugga Äldre erfarna suggor undviker åkrar som är ”farliga” Moderslösa kultingar vet var maten finns - på åkrarna och blir ”värstingar” Ledarsuggan ”styr” brunsten till rätt tid på året Folke Fagerlund

19 Hindra vildsvinen från att komma in på fältet med hjälp av elstängsel
Två till tre trådar Den nedersta ca 20 cm över marken Den andra i trynhöjd dvs ca 40 cm över marken En tredje ca 60 cm över marken är en ytterligare säkerhetsåtgärd Källa: Mikael Tham, Vildsvin – beteende och jakt Folke Fagerlund

20 Skrämma vildsvinen ”Man” går ut på natten och smyger sig på vildsvinen och skrämmer dem – ”man” kan också gärna skjuta något hagelskott i luften ”Man” kan släppa på en lämplig hund som skrämmer iväg dem Gasolkanon ”Hulk” Nyårsraketer Skramlor Folke Fagerlund

21 Gasolkanon Pris: Gasolkanon, komplett med gasol, hamnar på ca kr. I boken Vildsvin – beteende och jakt framför Mikael Tham åsikten att den här typen av skrämselåtgärder genomskådas efter några nätter och är därefter utan effekt Folke Fagerlund

22 Uppblåsbar Hulk I boken Vildsvin – beteende och jakt framför Mikael Tham åsikten att den här typen av skrämselåtgärder genomskådas efter några nätter och är därefter utan effekt Folke Fagerlund

23 Skrämma från ett fält till ett annat?
Pang Folke Fagerlund

24 Foder- och åtelplatser i skogen
Pang Folke Fagerlund

25 Jaga inte vid åtlar i skogen under skadekänsliga perioder!
Folke Fagerlund

26 För vad händer i så fall? Pang Folke Fagerlund

27 Vem är ”man” i första hand?
Jakträttshavare Markägare Jordbruks-arrendator Folke Fagerlund

28 I andra hand kommer Akutgruppen
För att kunna hjälpa jakträttshavaren om denne önskar hjälp med att skrämma vildsvinen eller med skyddsjakt ska vi ha en akutgrupp inom området. Intresserade personer som vill ingå i akutgruppen anmäler sig till Ronny Karlsson Folke Fagerlund

29 Akutgruppen kommer att ledas av lokala samordnare
Jakträttshavare som inte omgående kan skrämma eller skyddsjaga vildsvin som gör skada i jordbruket kan vända sig till den lokale samordnaren under förutsättning att markägaren har gett sitt tillstånd. Folke Fagerlund

30 Jaktledare i akutgruppen utses bland dem som skyddsjagar på marken den aktuella natten
Tänk på säkerheten Eftersöksekipage ska vara tillfrågat Utsedd jaktledare organiserar skyddsjakten Folke Fagerlund

31 Vildsvin fällda av akutgruppen
VIKTIGT, kom överens om fällt vilt innan jakten Om man inte kommer överens om annat tillfaller fällda vildsvin jakträttshavaren Folke Fagerlund

32 Vilka djur bör fällas när ljuset tillåter skyddsjakt?
Folke Fagerlund

33 Vilka djur bör fällas när ljuset tillåter skyddsjakt?
Skjut aldrig ledarsuggan Folke Fagerlund

34 Skyddsjaga från marken eller från torn/skjutkoja?
Folke Fagerlund

35 Håll uppsikt Jordbrukaren håller daglig uppsikt över fälten
Troligtvis kommer just den skrämda flocken att hålla sig borta från de aktuella fälten ett tag Jordbrukaren skrämmer själv vildsvinen (§5 JL) eller kontaktar jakträttshavaren Jakträttshavaren eller akutgruppen skrämmer vildsvinen antingen genom att skjuta ett vildsvin eller på annat sätt Folke Fagerlund

36 Vildsvinsobs på hemsidan
Finns det ett intresse att via e-post rapportera alla vildsvinsobs? Folke Fagerlund

37 Sammanfattning Fodra i skogen hela året
Jaga inte i skogen under perioder när vildsvinen riskerar att skada grödorna Jaga eller skräm bort vildsvinen från åkrarna Skjut rätt djur Folke Fagerlund

38 Hur går vi vidare Finns intresse för studiecirkel/studieresor i ämnet vildsvin Utveckla lokala mål Samordning av foderplatser Gemensamhetsjakter Folke Fagerlund

39 Ska vi försöka ordna någon storjakt i mellan-dagarna?
Var i så fall? 900 ha 100 ha Folke Fagerlund

40 Störande hundjakter i första hand i de rosa fälten??
Folke Fagerlund

41 Jägareförbundet Kalmar Jaktvårdskrets
Föreläsning/möte                                                                            Tid: kl. 19,00 Plats: Ingelstorpskolan Henrik Svensson Jaktvårdskonsulent i Skåne (f.d. yrkesjägare) Kommer att tala om Vildsvin & vildsvinsjakt. Folke Fagerlund


Ladda ner ppt "Stora områden inom Ryssby och Åby domineras av jordbruk och är därmed känsliga för skador Folke Fagerlund 2007-11-05."

Liknande presentationer


Google-annonser