Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekodesign -Energislukare försvinner och ny teknik vinner mark Elektronikbranschen 2009-11-06 Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekodesign -Energislukare försvinner och ny teknik vinner mark Elektronikbranschen 2009-11-06 Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Ekodesign -Energislukare försvinner och ny teknik vinner mark Elektronikbranschen Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten

2 Presentationens innehåll •Vad är ekodesign? •Energieffektiva produkter genom ekodesignkrav & märkning •Hur tas kraven fram och hur kan man påverka? •Vilka krav finns och vilka är på gång? •Energimyndighetens roll •Var hittar jag information? •Elektronik

3 Vad är ekodesign? Att ta fram produkter med så liten påverkan på miljön som möjligt Nu finns även lagstiftning om ekodesign: •Ekodesigndirektivet 2005/32/EG (ramdirektiv) •Lagen om ekodesign 2008:112 •Produktspecifika genomförandeåtgärder vartefter (ekodesignförordningar, frivilliga avtal eller direktiv)

4 Ekodesigndirektivet •Syftet är att förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln •Ram för att systematiskt fastställa krav på energianvändande produkter som sätts på marknaden •Transportmedel är undantagna •Nytt: direktivet utvidgas till energirelaterade produkter tex kranar och fönster •Ramdirektiv + enskilda förordningar eller frivilliga avtal för varje produkt / funktion / komponent

5 Energimärkningsdirektivet •Ramdirektiv + enskilda direktiv för varje produkt •Ca 10 produkter (kylar, frysar etc) •Allt fler produkter på gång, synkade med ekodesign •På gång att utvidgas till energirelaterade produkter

6 Övergripande ramar Energi •Den andra strategiska energiöversynen och energieffektiviserings- paketet inkl. –Ekodesign –Energimärkning –Direktivet om energitjänster –Byggnaders energiprestanda –Grön offentlig upphandling Miljö •Handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik inkl. –Ekodesign –Energimärkning –EU-blomman –Offentlig upphandling –EMAS (EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning )

7 Energieffektiva produkter för minskad energianvändning och bättre klimat •EUs mål år 2020 –Energieffektivisering; minskad primärenergianvändning med 20% –20% av primärenergin ska vara förnybar energi –Minskade utsläpp av klimatgaser med 20% •Energieffektiva produkter genom ekodesign och energimärkning  Leder till besparing på ca 5 % av EUs primärenergianvändning år 2020 (Europeiska Kommissionen, SER2, 2008)

8

9 Förordning antas av kommissionen Kommittéomröstning Consultation forum Förstudie & “stakeholder meetings”

10 Hur påverkar Sverige/ Energimyndigheten? •Stakeholder meetings •Skriftliga synpunkter på ”working document” •Deltar i consultation forum •Skriftliga synpunkter på ”draft” •Deltar i kommittéomröstning

11 Hur kan företag påverka? •Under hela processen –via branschorganisationer –via Energimyndigheten (möten, skriftligt) •Anmäl er som ”stakeholder”

12 Vilka produkter får ekodesignförordningar? Cirka 25 produktgrupper … 10 till följer Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av kommissionen Tillsyn Kyl&frys kom. Fastbränsle- pannor Transformatorer Hembelysning II Ugnar Nätverksutrustn. mm Pumpar Fläktar Pannor(gas/olja/el) Luftkonditionering Varmvattenberedare Diskmask. Hembelysning I Stand-by Enkla digitalboxar Gatu- och kontors belysning Nätaggregat Kylar & frysar TV Elmotorer Cirkulationspumpar Tvättmask. Datorer Skärmar Digitalbox avanc. Skrivare mm Verktygs- maskiner Medical imaging equipment

13 Aktuella möten – Bryssel •Consultation Forum –Medicinsk bildutrustning 17 november –Verktygsmaskiner 17 november •Kommittéomröstningar –Pannor, värmepumpar, luftkonditionering, varmvattenberedare? –Pumpar och fläktar? –Datorer och skärmar?

14 Aktuella möten – Energimyndigheten •Branschmöten –Medicinsk bildutrustning 6 november –Verktygsmaskiner 9 november –Pannor, värmepumpar, luftkonditionering, varmvattenberedare 23 november –Pumpar och fläktar ? •Hearingar 2 ggr/år

15 Energimyndighetens roll Ansvarig myndighet för ekodesigndirektivet (och energimärkningsdirektivet) •Framför Sveriges röst vid consultation forum och kommittéomröstningar •Tar fram underlag •Avstämningar med departementen, myndigheter, branschorganisationer, företag, intresseorganisationer, andra länder •Konsekvensutredningar; intervjuer och enkäter •Informerar företag och allmänhet •Tillsyn

16 Information

17

18 Elektronik •Hemelektronik –TV (beslutat ekodesignkrav) –Standby (beslutat ekodesignkrav) –Enkla digital boxar (beslutat ekodesignkrav) –Avancerade digitalboxar (förslag till voluntary agreement) •Kontorsutrustning – preliminära förslag –Datorer (ekodesignkrav som förordning) –Bildskärmar (ekodesignkrav som förordning och kanske energimärkning?) –Imaging equipment (voluntary agreement)

19 Branschinitiativ ekodesign Volontary agreements •Imaging equipment (skrivare, faxar mm) •Avancerade digitalboxar Self regulatory initiatives •Verktygsmaskiner •Medicinsk bildutrustning (ultraljud, röntgen)

20 Hemelektronik - Besparingspotentialen

21 TV-apparater •Står för ca 5 % av hushållselen i Sverige •Besparing år 2020 inom EU: 43 TWh

22 TV -apparater

23 TV - Ekodesignkrav Automatisk ”power-down” efter 4 timmar; Ca 25 % av 2008 års modeller försvinner Steg Steg Ca 60 % av 2008 års modeller försvinner

24 TV - Exempel: 32” TV

25 TV - Märkning omröstat, stoppat av EU - Parlamentet - I väntan på en ny märkning… ?

26 TV - Testresultat 32 tum (mars 2009) •Lägst energiförbrukning också bäst bildkvalité •50–60% variation i energiförbrukning •Ekodesignkraven vid drift: –De flesta klarar steg ett –Knappt hälften klarar steg två •Standbykraven: –Nästan alla klarar steg ett: 1 W –Väldigt få klarar steg två: 0,5 W •Ny Test på gång: TV 40 tum

27 Standby •Står för omkring 1 TWh per år i svenska hushåll •Ekodesign – standby uppskattas kunna spara 35 TWh per år inom EU •Omfattning –Hushållsapparater –Kontorsutrustning –Hemelektronik –Leksaker

28 Standby - Ekodesign krav Off1 W 0,5 W Standby, inkl reaktiverings och indikeringsfunktion 1 W 0,5 W Standby – inkl status display 2 W 1 W Övrigt Strömsparläge som börjar automatiskt efter kortast möjliga tid utan att det reducerar funktionaliteten

29 Digital-tv-boxar - Enkla - Avancerade •Enkla boxar står för omkring 5 TWh/år 2014 i EU (utan Ekodesign 14 TWh/år) •Ekodesign uppskattas kunna spara 47 TWh totalt fram till år 2020 då de enkla boxarna väntas ha försvunnit från marknaden.

30 Ekodesign krav – enkla digital-tv- boxar 2010 (26 Feb) 2012 Standby, inkl reaktiverings och indikeringsfunktion 1 W 0,5 W Drift5 W Tillägg för extra funktioner Tillkommer fler typer

31 Avancerade digital-tv-boxar •Frivilligt, under förutsättning att tillräckligt stor del av marknaden ansluter sig. •Utvecklingen går snabbt o kräver därför extra flexibilitet. •Anslutna företag lovar att 90 % av deras produkter klarar kraven

32 Omfattning – avancerade digitalboxar •Kabel-, satellit-, mark-, IP-boxar och thin client •Extra tillägg för: –Adv. Video processing, t.ex. MPEG 4 –HD –Extra mottagare –DVR –Returkanal –Multi decode and display

33 Energiförbrukning – avancerade digitalboxar •Angivna i årsförbrukning – kWh •Mätmetod beror på typ av box

34 Kontorsutrustning – Energy Star märkning •Avtal mellan USA och EU för användning av Energy Star märke för kontorsutrustning •Frivillig märke •Dynamiska specifikationer: målet är 25% bästa på marknaden •www.eu-energystar.org •Datorer; Bildskärmar; Servers; Kopiatorer, faxar, skanrar; Workstations •Obligatorisk vid offentlig upphandling (EU- Förordning )

35 Datorer - ”preliminär förslag” till Ekodesignkrav •Omfattning –Desktop; bärbara; Integrerade desktop; Workstations; Tunna klienter •Komplement till Energy Star •Krav baserade på Energy Star specs: –V4.0 i 2011 –V5.0 i 2013 •Svenska kommentarer –Snabbare tidsplan –Kvicksilver: samma än för displays •Näst steg: ny förslag och kommittéomröstning Vår 2010

36 Bildskärmar – ”preliminär förslag” till Ekodesignkrav Komissionens arbetsdokument •Komplement till Energy Star •Baserad på Energy Star specifikationer •Bildskärmar mellan 12” – 30” •Digitala fotoramar •Max effekt vid, Drift; Sleep mode; Off Sveriges kommentarer •Upp till 60”, som EnergyStar, som TV •Även energimärkning, som TV •Information om kvicksilver innehållet •Förbjuda kvicksilver genom RoHS –> möjligt med LED bakbelysning

37 Imaging equipment: förslag till ”voluntary agreement” •Omfattning: kopiatorer, faxar, skannrar mm •Baserad på Energy Star 1.1 •Sämre än Business-as-Usual !! Måste revideras •Nytt Consultation Forum

38 På gång av intresse •TV - Omröstning av ny märkning – Vår 2010 •Datorer, Bildskärmar – Omröstning – Vår 2010 •Imaging equipment (kopiatorer mm) – Nytt förslag för Voluntary Agreement och Consultation Forum •Avancerade Digital Boxar – Nytt förslag för Voluntary Agreement •”Sound and imaging equipment” Video players/recorders (VRs); Projectors/Beamers; Games Machines; Ny förstudie startad, delta i stakeholder meetings

39 Projektledare: Carlos Lopes, 016 – , Information: Lovisa Blomqvist, 016 – , Juridik: Nils Ahlén, , Belysning, energimärkning: Peter Bennich, 016 – , Elektronik: Mikael Holst, 016 – , Läs mer: Tack!

40 Extra material

41 Jämförelse av gränser –digitalboxar •Exempel: Kabel-tv-box: –45 kWh/år (1 juli, 2010) –40 kWh/år (1 juli 2013) •Enkla boxar: –22 kWh (26 feb 2010) –19 kWh (26 Feb 2012) •Code of Conduct: Kabel-tv-box –60 kWh (1 jan, 2010) –53 kWh (1 jan 2013)

42 BeslutadeFör beslut Hemelektronik•Standby •Enkladigitalboxar •TV •Avancerade digitalboxar (VA) Kontorsutrustning•Datorer •Bildskärmar •Kopiatorer etc (VA)

43 Omfattning av ”sound and imaging equipment” A) Video players/recorders (VRs) B) Projectors/Beamers C) Games Machines D) Digital PictureFrames

44 Draft COMMISSION REGULATION (ec) No …/… •Inledning •Article 1: Subject matter and scope •Article 2: Definitions – Annex I •Article 3: Ecodesign requirements – Annex II •Article 4: Conformity assessment – Ekodesigndirektivet •Article 5: Verification procedure for market surveillance purposes – Annex III •Article 6: Benchmarks – Annex IV •Article 7: Revision •Article 8: Entry into force •Article 9 Hur läser man dokumenten?

45 Förstudie enligt MEEUP-metoden

46 Förstudien Förstudierna utförs med MEEUP-metoden som visar att användningsfasen dominerar  fokus ska vara på energianvändningen Exemplet visar en liten cirkulations- pump, 65W Källa: Preparatory study on Lot 11 Circulators in Buildings, 2007, AEA


Ladda ner ppt "Ekodesign -Energislukare försvinner och ny teknik vinner mark Elektronikbranschen 2009-11-06 Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser