Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beslutstöd i praktiken. Agenda Presentation och Bakgrund Vad är BI Vad är grunden för ett lyckat BI projekt Strategi Metod och arkitektur Volvos BI lösning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beslutstöd i praktiken. Agenda Presentation och Bakgrund Vad är BI Vad är grunden för ett lyckat BI projekt Strategi Metod och arkitektur Volvos BI lösning."— Presentationens avskrift:

1 Beslutstöd i praktiken

2 Agenda Presentation och Bakgrund Vad är BI Vad är grunden för ett lyckat BI projekt Strategi Metod och arkitektur Volvos BI lösning Ev. visning av tekniska lösningar i Qlikview och AS

3 Vad är BI? Rätt information i rätt tid till rätt person för att fatta rätt beslut Insights gained from analyzing quantitive data (Gartner) The use of information that enables organizations to best lead, decide, measure, manage and optimize performance to achieve efficiency and financial benefit. (Gartner) The process of turning data into knowledge and knowledge into action for business gain. (The Data Warehouse Institute) Med Business Intelligence avses beslutsstöd i form av sammanställd information, som syftar till att styra, effektivisera eller skapa nya affärer för XX. Den sammanställda informationen har sin grund i ett, för XX, gemensamt basdatalager. Sammanställningen har en sådan struktur, och är försedd med sådana hjälpmedel, att analyser kan utföras utan mera djupgående IT-kunskaper.

4 Vad är grunden för att lyckas med ett BI – projekt? Vad tror ni?

5 Vad är grunden för att lyckas med ett BI - projekt Definierade processer

6 Vad är grunden för att lyckas med ett BI - projekt Definierade processer Kvalitet säkra grunddata

7 Vad är grunden för att lyckas med ett BI - projekt Definierade processer Kvalitet säkra grunddata Ansvariga förvaltare intressenter inom verksamheten - systemet lever

8 Vad är grunden för att lyckas med ett BI - projekt Definierade processer Kvalitet säkra data Ansvariga förvaltare och intressenter inom verksamheten - systemet lever Engagemang inom verksamheten - förståelse för processerna.

9 Maximo strategiarbete

10 Inmon VS Kimball is a choice of both architecture and methodology Bill Inmon förespråkar en uppifrån och ned(top-down) modell som utgår ifrån traditionell relationsdatabas utveckling. Vilket enligt inmon krävs för att bygga ett enterprise datalager. Utifrån detta lagret skapas individuella ämnesorienterade /avdelningsdatabaser för beslutsstöd. Ralph Kimball å sin sida, föreslår ett angrepssätt undifrån (bottom up) med hjälp av dimensionsmodellering. Dimensionsmodellering är ett eget sätt att modellera datalagret på. Istället för att bygga ett enterprise datalager så byggs ett datamart per huvudprocess. För att nå enterprise nivån används konforma dimensioner och Kimball data bus.

11 Volvos lösning –Bakgrund – ny strategi –Val av miljö –Utredningsfasen –Utvecklingsfasen –Uppföljning –Vidareutveckling/Förvaltning

12 Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Strategiskt resonemang Service och underhåll 93830

13 Förebyggande underhåll Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens

14 Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder Öka effektiviteten i anläggningens underhåll

15 UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder Öka effektiviteten i anläggningens underhåll

16 UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder

17 UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder

18 UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder

19 UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder

20 UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder

21 UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Reparationstid per arbetstyp UH-kostnad per rigg och arbetstyp Reservdelskostnad per rigg Ledtid för direktinköpta reservdelar Kostnad för serviceavtal Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder

22 Minska kompetensgapet mellan utrustningskrav och tillgänglig kompetens Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Reparationstid per arbetstyp Reservdelskostnad per rigg Kostnad för serviceavtal Ledtid för direktinköpta reservdelar UH-kostnad per rigg och arbetstyp

23 Minska kompetensgapet mellan utrustningskrav och tillgänglig kompetens Kompetensgap, utrustningskrav och tillgänglig kompetens Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Reparationstid per arbetstyp Reservdelskostnad per rigg Kostnad för serviceavtal Ledtid för direktinköpta reservdelar UH-kostnad per rigg och arbetstyp

24 Kartlägg externa avtal gentemot saknad egen kompetens Minska kompetensgapet mellan utrustningskrav och tillgänglig kompetens Kompetensgap, utrustningskrav och tillgänglig kompetens Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Reparationstid per arbetstyp Reservdelskostnad per rigg Kostnad för serviceavtal Ledtid för direktinköpta reservdelar UH-kostnad per rigg och arbetstyp

25 Kartlägg externa avtal gentemot saknad egen kompetens Minska kompetensgapet mellan utrustningskrav och tillgänglig kompetens Kompetensgap, utrustningskrav och tillgänglig kompetens Antal kartlagda externa avtal Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Reparationstid per arbetstyp Reservdelskostnad per rigg Kostnad för serviceavtal Ledtid för direktinköpta reservdelar UH-kostnad per rigg och arbetstyp

26 Kartlägg externa avtal gentemot saknad egen kompetens Minska kompetensgapet mellan utrustningskrav och tillgänglig kompetens Kartlägg organisationens kompetensbild Kompetensgap, utrustningskrav och tillgänglig kompetens Antal kartlagda externa avtal Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Reparationstid per arbetstyp Reservdelskostnad per rigg Kostnad för serviceavtal Ledtid för direktinköpta reservdelar UH-kostnad per rigg och arbetstyp

27 Kartlägg externa avtal gentemot saknad egen kompetens Minska kompetensgapet mellan utrustningskrav och tillgänglig kompetens Kartlägg organisationens kompetensbild Kompetensgap, utrustningskrav och tillgänglig kompetens Antal kartlagda externa avtal Antal personer med kompetensutvecklingsplan Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Reparationstid per arbetstyp Reservdelskostnad per rigg Kostnad för serviceavtal Ledtid för direktinköpta reservdelar UH-kostnad per rigg och arbetstyp

28 Kartlägg externa avtal gentemot saknad egen kompetens Minska kompetensgapet mellan utrustningskrav och tillgänglig kompetens Kartlägg organisationens kompetensbild Kompetensgap, utrustningskrav och tillgänglig kompetens Antal kartlagda externa avtal Antal personer med kompetensutvecklingsplan Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder Kartlägg riggarnas kompetenskrav UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Reparationstid per arbetstyp Reservdelskostnad per rigg Kostnad för serviceavtal Ledtid för direktinköpta reservdelar UH-kostnad per rigg och arbetstyp

29 Kartlägg externa avtal gentemot saknad egen kompetens Minska kompetensgapet mellan utrustningskrav och tillgänglig kompetens Kartlägg organisationens kompetensbild Kompetensgap, utrustningskrav och tillgänglig kompetens Antal kartlagda externa avtal Antal personer med kompetensutvecklingsplan Förebyggande underhåll Säkerställa tillgänglig- heten i anläggningar och utrustningar för analys- och verifierings enheterna inom Volvo Personvagna r produkt utveckling. Fel, UH-kostn Stillestånd Kompetens Vara en konkurrens - fördel åt våra Kunder Kartlägg riggarnas kompetenskrav Antal kompetensinventerade riggar UH-kostnad per arbetstyp Insatstid för FUH Antal skapade uppföljningsarbeten per operation för FUH-arbete Öka tillgängligheten i anläggningen för våra kunder Bygga bort återkommande fel i anläggningen Optimera underhållskostnaderna Öka effektiviteten i anläggningens underhåll Planerad produktionstid per rigg Stillestånd per rigg Inställelsetid för riggstoppande fel Antal fel per rigg och felkod Stilleståndstid per felkod UH-kostnad per rigg och felkod Reparationstid per arbetstyp Reservdelskostnad per rigg Kostnad för serviceavtal Ledtid för direktinköpta reservdelar UH-kostnad per rigg och arbetstyp

30 Excel 2010 and Excel Services Excel 2010 and Excel Services Interactive slicers enable users to look at the data from various directions in Excel 2010 and in the browser through PowerPivot for SharePoint and Excel Services. Interactive Slicing and Dicing

31 Self-service report authoring Report Builder 3.0 Familiar Microsoft Office Interface Rich Visualizations Powerful Query Designer PowerPivot & SharePoint lists as data sources Report Part Gallery for “grab and go” report design experience

32 Stepped or Block grouping Pivot Custom Subtotals Non-pivot columns Nested controls Multi-Pivot Custom Headers Highly flexible layout options

33 Tablix Visualizations: Sparklines and Data Bars SparklinesSparklines Sparklines –“Data intense, word-sized graphics” – Tufte –Automatic axis alignment. All charts can have the same data points, regardless of source data. –Can be converted into full charts to support additional small multiple scenarios. Data Bars –Usually depicts a single value in a cell. –Min and Max are automatically determined, but are configurable. Data Bars

34 Extensive Visualizations


Ladda ner ppt "Beslutstöd i praktiken. Agenda Presentation och Bakgrund Vad är BI Vad är grunden för ett lyckat BI projekt Strategi Metod och arkitektur Volvos BI lösning."

Liknande presentationer


Google-annonser