Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovation Food Arena Ett resurs - och kompetenscentrum för utveckling av landsbygdsföretagande Ett resurs - och kompetenscentrum för utveckling av landsbygdsföretagande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovation Food Arena Ett resurs - och kompetenscentrum för utveckling av landsbygdsföretagande Ett resurs - och kompetenscentrum för utveckling av landsbygdsföretagande."— Presentationens avskrift:

1 Innovation Food Arena Ett resurs - och kompetenscentrum för utveckling av landsbygdsföretagande Ett resurs - och kompetenscentrum för utveckling av landsbygdsföretagande Countryside taste and business Arena IFAC ® IFAC ®

2 IFAC ® - mål och syfte - Positiv utveckling av befintliga företag på landsbygden - Fler nya företag – nya branscher - Fler nya entreprenörer- unga, kvinnor och nya svenskar - Ökad samverkan mellan producenter och marknadens parter ( hela kedjans aktörer ) - Vara en regional och nationell mötesplats för producenter, grossister, branscher och näringsliv – där människor grossister, branscher och näringsliv – där människor med olika yrkeserfarenheter, branschkunskaper och med olika yrkeserfarenheter, branschkunskaper och kompetenser möter varandra och nya lyckosamma kompetenser möter varandra och nya lyckosamma koncept och produkter kan skapas - en kreativ verkstad koncept och produkter kan skapas - en kreativ verkstad IFAC ®

3 IFAC ® - mål och syfte - affärsutveckling - samverkan - produktutveckling - marknad - koordinering - idéutbyte - affärsutveckling - samverkan - produktutveckling - marknad - koordinering - idéutbyte - spetskompetens - förpackningar - logistik - logistik En arena – Ett resurs- och kompetenscentra för företagens gemensamma eller enskilda behov och vilja att möta framtiden – behovsanpassad service och coaching IFAC ®

4 IFAC ® - mål och syfte ska IFAC ® ska - möjliggöra att smarta idéer blir verklighet - stödja utveckling av nya produkter - stödja utveckling av nya produkter - koordinera resurser för en positiv affärsutveckling och snabbare etablering på marknaden - koordinera resurser för en positiv affärsutveckling och snabbare etablering på marknaden - koordinera samverkan - koordinera samverkan mellan producenter, handel mellan producenter, handel grossister och konsumenter grossister och konsumenter Positiv utveckling för närproducerad mat- mat med mervärde – IFAC ®

5 IFAC ® - mål och syfte ska vara ett ledande utvecklings-och kompetenscentra för - innovativ livsmedelsförädling - mat med mervärde - klimatsmart mat - närproducerat - matcoacher och därtill knutna verksamheter med fokus på att koordinera samverkan och resurser samt öppna dörrar lokalt, regionalt och nationellt IFAC ®

6 IFAC ® - mål och syfte   Ökad förädlingsgrad av råvara, bättre lönsamhet för producenter   Bidra till utveckling av nya innovativa produkter och koncept utifrån marknadens behov   Öka företagande bland kvinnor och våra nya svenskar   Öka utbudet av mat med mervärde i butik och på restauranger   Ökad mat- turism inom besöksnäringen   Bevara naturvärden – ha hållbarhet som varumärke   Idélab, Erbjuda lokaler för företagsexpansion IFAC ®

7 Framgångskoncept  Komplettera det som redan finns Tradition och kunnande  Lokomotivföretag med egen distribution och marknad  Samverkan över gränser  Ökade konsumentkrafter för Hälsa- Livskvalitet  Trender i samhället - Ungas matval  Måltidsriket Värmland/Örebro/  Förpackningar, The Packaging Arena  Forskning, utveckling  Vilja till utveckling  Lokaler  Kommunikation och logistik Handlingskraft - verkstad IFAC ®

8 Framgångskoncept   Öppna dörrar och traditionella gränser   Stimulera innovativa ideér och göra dem möjliga   Koordinera kompetenser och kunskaper   Mobilisera styrka   Koppla nätverk, företag och branscher   Förmedla nödvändiga kompetenser, insikter och nätverk för att företag ska bli attraktiva och konkurrenskraftiga på en allt tuffare marknad IFAC ®

9 Målgrupper  Befintliga och nya företag  Unga, presumtiva entreprenörer  Lärosäten  Handel  Branschorganisationer  Befintliga etablerade Nätverk IFAC ®

10 Genomförande Start Nationellt pilotprojekt Utveckla metoder och modeller för utveckling och etablering av företag på landsbygden i en begränsad geografisk region - M M som ska spridas nationellt Det nationella pilotprojektet genomförs under fyra år med till största delen offentlig finansiering. Arbetet delas in i tre faser: • Uppbyggnad och metodutveckling • Utvecklingsprocess • Uppbyggnad av IFAC IFAC ®

11 Uppbyggnad och metodutveckling   Utvecklingspotentialer   Marknadens behov idag och i morgon   Näringens intresse   Intressenter / samverkansparter   Hinder och möjligheter   Tidigare lyckosamma projekt och centra   FoU inom området   Former att nå nya målgrupper / unga   Former och modeller för nya otraditionella samverkansformer   Driftsformer   Finansiering   START IFAC ®

12 Utvecklingsprocess   Samarbetsformer Konkreta projekt och koncept utvecklas för samverkan mellan kedjans alla aktörer kring: - Produktutveckling - Förädling - Förpackning - Marknad - Affärsutveckling - Kommunikation - Logistik  Metod och modell - - Konkreta och strategiska driftformer för IFAC - Metoder och modeller för att tillgodose marknadens behov och näringens intresse, t ex produktutveckling, förpackningar, kompetensutveckling, certifiering, fler unga och kvinnor som företagare… - Börja i en mindre region och sedan sprida modellerna nationellt IFAC ®

13 Uppbyggnad IFAC ® Resurs- och kompetenscentrat, IFAC ® byggs upp kring en fysisk plats för operativ verksamhet. IFAC ska innehålla fyra ”ben ” = fyra samverkande delar  Entreprenörskap och affärsutveckling  Logistik, nätverk och samarbete  forskning och utveckling, produktutveckling  utbildning och kompetensutveckling IFAC ®

14 Metod/organisation för utveckling Marknadens BEHOV Befintliga företag Nya företag HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT Entreprenörskap Affärsutveckling Logistik Nätverk, Samarbete Forskning, utveckling produktutveckling Utbildning och kompetens- utveckling Marknadens parter IFAC ®

15 Samverkansparter, exempel Samverkansparter, exempel  ICA, Coop Forum, Martin Olsson - Konservkompaniet  Svenskt Näringsliv  Regionförbundet Örebro  Lantmännen FoU  Sveaskog  Ekologiska lantbrukare  Tasteline  Måltidsriket  Kurs- och konferensanläggningar  Bondens egen marknad  Producenter (primär- och förädlare)  LRF  Hushållningssällskap  SLU inst Stad och Land  The Packaging Arena  Konsumentföreningen Stockholm  KRAV  Svensk Köttinformation  Universitet och högskolor  Svensk Handel  Communicare, Consultus IFAC ®

16 Organisationsutveckling Organisationsutveckling  Steg 1 Huvudansvar ”neutral part” med koppling till offentlig + privat sektor med egen styrgrupp och verksamhetsledare  Steg 2 Näringens huvudansvar, egen organisationsform (ekonomisk förening el. bolag )? IFAC ®

17 Styrning  Steg 1 Näringen styr utvecklingen genom beslutande styrgrupp Näringen styr utvecklingen genom beslutande styrgrupp Steg 2 Steg 2  Näringen styr utvecklingen genom beslutsmässig styrelse och verksamhetsledare IFAC ®

18 Finansiering  Steg 1 hög grad av offentlig finansiering hög grad av offentlig finansiering  Steg 2 hög grad av privat/näringslivsfinansiering hög grad av privat/näringslivsfinansiering  Steg 3 självfinansiering / självdrivande verksamhet självfinansiering / självdrivande verksamhet IFAC ®

19 Tidsperspektiv  Period 1 hösten 07 – aug 08 Start och utveckling Start och utveckling  Period 2 aug 08 - dec 09 Etablering Etablering  Period 3 jan 2010 – Verksamhet Verksamhet IFAC ®

20   Initial start med ett regionalt nav för samverkan, förädling och nyttjande av resurser   Utveckling i samverkan med och genom olika intressenter och samverkande parter   Samverkan mellan hela kedjans aktörer IFAC ® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena IFAC ®

21   Utveckla metoder och modeller för att nå ut till både befintliga och nya entreprenörer och olika branscher   Behovsanpassat resurscentra   Intressera unga för ” Countryside Business” IFAC ® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena IFAC ®

22 Bakgrund Intresset för natur, kultur och djur, mat och livskvalitet, creative culture, upplevelser och miljö är stort och ökar IFAC ® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena IFAC ®

23 Bakgrund Bakgrund Landsbygdens möjligheter och potentialer i en tid då traditionellt lant- och skogsbruk har och kommer fortsatt att präglas av rationaliseringar och specialiseringar IFAC ® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena IFAC ®

24 Utmaningen för att lyckas   Samverka   Förmågan att ta tillvara och se landsbygdens resurser   Matcha produkter och tjänster utifrån behov   Skapa behov   Marknadsföra till rätt målgrupper såväl nationellt som internationellt. IFAC ® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena IFAC ®

25 Verksamhet Nav Nav IFAC ®Noder Nav Nod Nav: Nationellt utvecklings- och kompetenscentra med övergripande helhetsgrepp, huvudsäte Noder: Geografiskt spridda regionala arenor med fysiska mötesplatser IFAC ®

26 IFAC ® Innovation Food Arena Countryside taste and Business Arena Ska vara motor och nav och generera i starkt mervärde Möjliggöra en konkurrenskraftig affärsutveckling för företagande på landsbygden Ska utveckla en resurseffektiv samverkan mellan producenter och handel och grossister IFAC ®


Ladda ner ppt "Innovation Food Arena Ett resurs - och kompetenscentrum för utveckling av landsbygdsföretagande Ett resurs - och kompetenscentrum för utveckling av landsbygdsföretagande."

Liknande presentationer


Google-annonser