Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Professor Rikard Gebart Energitekniskt Centrum i Piteå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Professor Rikard Gebart Energitekniskt Centrum i Piteå"— Presentationens avskrift:

1 Professor Rikard Gebart Energitekniskt Centrum i Piteå
Energi och framtiden Professor Rikard Gebart Energitekniskt Centrum i Piteå

2 Energi och Norrbotten 940 Norrbottningar jobbar med energi (SCB, 2003)
Vattenkraft, energibolag, processindustri etc. Antalet väntas öka Mycket lönsamma företag som både producerar och konsumerar energi Spännande utveckling på gång som kan ge nya lönsamma affärer

3 Energikompetens i Norrbotten
LTU Undervisning, forskning Industrin LKAB, SSAB, Kappa, m.fl. ETC FoU-hotell, tillämpad forskning, pilotanläggningar, konsulttjänster, industriuppdrag, utredningar Norrbottens Energikontor Nätverk, initiering/ledning av projekt, framtagande av underlag, statistik, informationsspridning Glommers Miljöenergi Försöksstation för biobränsle, rådgivning, produktutveckling, pelletstillverkning och distribution

4 Spännande utveckling i länet - skogsbaserat bioraffinaderi
Kan ersätta 30% av Sveriges förbrukning av bensin och diesel Fördubblar intäkterna från massabruken Förbättrar den internationella konkurrensförmågan Genererar nya arbetstillfällen (ny process) Minskar utlandsberoendet för drivmedel

5 Dagens massabruk Wood for fuel Chips for fuel Sawn goods Saw mill
Fuel pellets Pulp Chips Pulp wood Pulp mill Paper mill Paper/Carton

6 Morgondagens massabruk
Wood for fuel Chips for fuel Sawn goods Saw mill Fuel pellets ”BioRefinery” Pulp chips Pulp wood Pulp mill Paper mill Paper/Carton Forest residues Tall oil Terpentine District heating Chemicals Nya affärsmöjligheter Kompetens och resurser Bio-Diesel fuel Metanol fuel Green Electricity

7 Varför har det inte hänt tidigare?
???? Källa: US Department of Energy

8 Högt oljepris – drivmedel från svartlut blir hyperintressanta
Fuel Energy Content Eurocent per liter Eurocent per kWh Eurocent per kg Fuel cost per km 1) (Eurocent) Ethanol, from wheat2) 5.90 kWh/liter 55 9.3 69 7.3 Ethanol, from forestry feedstock2) ) 6.5 49 – 56 5.2 – 5.9 Methanol, 150 USD/ton Spot price average, Eur. 4.33 kWh/liter 12 2.9 16 2.3 DME 215 USD/ton 5.27 kWh/liter 15 22 1.9 Gasoline, 85 USc/gal 8.72 kWh/liter 222) 2.5 27 City diesel, 85USc/gal 9.77 kWh/liter 2.2 1.5 References: 1) Basic Data for “Jämförelseprojektet” (The Comparison Project), STEM, Dec-2001 Standard car, gasoline =3.4 MJ/ km Standard car, methanol, (=ethanol?)= 2.86 MJ/km  kWh/km Standard car, diesel =2.43 MJ/km 2)Ny Teknik (a weekly Swedish technology magazine), Nr 9, 28 Febr, 2002, sid 3) Energiläget Swedish CO2 tax at 0.53 SEK/kg CO2 for fossil fuels corresponds for fossil methanol an extra cost of 70 USD/ton on top of the spot price 100 USD/ton. Grönt bränsle från massabruken!

9 Drivmedel från förgasning av svartlut (eller biomassa)
Hög konverteringsgrad: Metanol Dimetyleter (DME) (gasformigt dieselbränsle) Vätgas Lägre verkningsgrad: Syntetisk bensin och diesel med Fischer-Tropsch processen Om all svartlut konverteras till metanol/DME kan 30% av Sveriges behov täckas

10 Svartlutsförgasning – en nyckelteknik
BLACK LIQUOR SHORT TIME CONTACTORS GASIFICATION Coolant Atomising media Feed water* White liquor OXYGEN GAS COOLER REACTOR LP-steam* GAS COOLING AND CLEANING GAS AND SMELT SEPARATION Raw gas MP-steam* QUENCH SULFUR REMOVAL CLEAN, COOL SYNTHESIS GAS (to flare) Condensate GREEN LIQUOR * In DP1 cooling water Weak wash Chemrec’s gasifier DP1 in Piteå, Sweden

11 Två alternativ med svartlutsförgasning
Tillverkning av drivmedel: 30 % av Sveriges bensin och diesel kan ersättas med bränsle från bruken Samma eller lägre produktionskostnad som fossila drivmedel Produktion av el: Ökningen jämfört med idag motsvarar Umeälvens produktion Högre verkningsgrad än sodapannan ger konkurrenskraftigt pris Massabruken är den ideala startpunkten för framtidens bioraffinaderi Råvaruförsörjning och hantering Bred kompetens Vana att hantera kemikalier och en komplex process Lägre investeringskostnad pga befintlig infrastruktur

12 Svartlutsförgasning – Sverige och Norrbotten världsledande
Världens första trycksatta Chemrec-förgasare DP-1 finns i Piteå (kostnad c:a 60 MSEK) Ett nationellt forskningsprogram på svartlutsförgasning runt DP-1 (c:a 12 MSEK/år) Programmet koordineras av ETC Forskare från LTU, ETC, UmU, STFI, KI, Chalmers, Chemrec En stor del av nyckelkomponenterna till DP-1 har levererats av länets företag (IVAB m.fl.) Kan vi utnyttja försprånget? Kommer det första bioraffinaderiet att byggas i Norrbotten?

13 Utvecklingsanläggningen i Piteå
Första förgasningsexperimentet i september 2005 Ska ge underlag för konstruktion av större förgasare

14 Finansiering

15 Organisation Sponsors 100 MSEK

16 Varför sker utvecklingen av svartlutsförgasning här?
Kompetens och infrastruktur finns här Intresserade bruksledningar finns här Teknikutvecklarna (Chemrec) har investerat och etablerat sig här Innebär en möjlighet att skapa nya projekt av samma karaktär

17 Klart för start!

18 Tiden är rätt för ett byte till ny teknik i Skandinavien
12 Norway 10 Finland Sweden 8 6 Number of Recovery Boilers 4 2 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999

19 Liquid Fuels/Chemicals
CO2 Power $3.8 billion Or Liquid Fuels/Chemicals $5.5. billion Syngas O2 Black Liquor & Residuals Extract Hemicelluloses new products chemicals & polymers $3.3 billion Steam, Power & Chemicals BL Gasifier Wood Residual Gasifier Combined Cycle System Process to manufacture Liquid Fuels and Chemicals Manufacturing Pulp $5.5 billion Vision för framtiden Net Revenue Assumptions: Acetic Acid - $1.73/gallon Purchased Electricity - $43.16/MWH Ethanol - $1.15/gallon Exported Electricity - $40.44/MWH Pulp - $100/ton net profit Renewable Fischer Tropsch Fuel - $57/bbl

20 Från massabruk till bioraffinaderi
Utveckling av massabruken mot bioraffinaderi ger: Ökade intäkter från nya produkter Ökad konkurrenskraft mot formidabla konkurrenter (Sydamerika och Sydostasien) Bränslen och kemikalier från en förnyelsebar källa Minskat utlandsberoende

21 Finns det andra spännande möjligheter i Norrbotten?
Småskalig kraftvärme med förgasning Förädling av energigrödor från övergiven åkermark Förbrännings- och förgasningsutrustning för “svåra” bränslen Extraktion av värdefulla produkter från massaprocessen Smarta lösningar i gruv-, metallurgi- och massaprocesser

22 Energi och framtiden i Norrbotten
Viktigt med billig och miljövänlig energi (el, drivmedel, uppvärming) Satsa på: utbildning, forskning, utvecklingsprojekt, pilotanläggningar, demoanläggningar Nya bioraffinaderier medför: Hållbara drivmedel produceras i länet Nya affärsmöjligheter för länets företag Markanvändningen kommer att förändras Konkurrensfördel för Sverige och Norrbotten


Ladda ner ppt "Professor Rikard Gebart Energitekniskt Centrum i Piteå"

Liknande presentationer


Google-annonser