Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energitekniskt centrum i Piteå 1 Energi och framtiden Professor Rikard Gebart Energitekniskt Centrum i Piteå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energitekniskt centrum i Piteå 1 Energi och framtiden Professor Rikard Gebart Energitekniskt Centrum i Piteå."— Presentationens avskrift:

1 Energitekniskt centrum i Piteå 1 Energi och framtiden Professor Rikard Gebart Energitekniskt Centrum i Piteå

2 Energitekniskt centrum i Piteå 2 Energi och Norrbotten •940 Norrbottningar jobbar med energi (SCB, 2003) –Vattenkraft, energibolag, processindustri etc. –Antalet väntas öka •Mycket lönsamma företag som både producerar och konsumerar energi •Spännande utveckling på gång som kan ge nya lönsamma affärer

3 Energitekniskt centrum i Piteå 3 Energikompetens i Norrbotten ETC FoU-hotell, tillämpad forskning, pilotanläggningar, konsulttjänster, industriuppdrag, utredningar Norrbottens Energikontor Nätverk, initiering/ledning av projekt, framtagande av underlag, statistik, informationsspridning Glommers Miljöenergi Försöksstation för biobränsle, rådgivning, produktutveckling, pelletstillverkning och distribution LTU Undervisning, forskning Industrin LKAB, SSAB, Kappa, m.fl.

4 Energitekniskt centrum i Piteå 4 Spännande utveckling i länet - skogsbaserat bioraffinaderi •Kan ersätta 30% av Sveriges förbrukning av bensin och diesel •Fördubblar intäkterna från massabruken •Förbättrar den internationella konkurrensförmågan •Genererar nya arbetstillfällen (ny process) •Minskar utlandsberoendet för drivmedel

5 Energitekniskt centrum i Piteå 5 Dagens massabruk Pulp Chips Saw mill Pulp mill Paper mill Wood for fuel Chips for fuel Sawn goods Fuel pellets Paper/Carton Pulp wood

6 Energitekniskt centrum i Piteå 6 Morgondagens massabruk •Nya affärsmöjligheter •Kompetens och resurser Pulp chips Saw mill Paper mill Wood for fuel Chips for fuel Sawn goods Fuel pellets Paper/Carton Tall oil Terpentine District heating Chemicals Bio-Diesel fuel Green Electricity Pulp wood Pulp mill Forest residues ” BioRefinery” Metanol fuel

7 Energitekniskt centrum i Piteå 7 Varför har det inte hänt tidigare? Källa: US Department of Energy ????

8 Energitekniskt centrum i Piteå 8 Högt oljepris – drivmedel från svartlut blir hyperintressanta Fuel Energy Content Eurocent per liter Eurocent per kWh Eurocent per kg Fuel cost per km 1) (Eurocent) Ethanol, from wheat 2) 5.90 kWh/liter 559.3697.3 Ethanol, from forestry feedstock 2) 5.90 kWh/liter 33 - 34 2) 6.549 – 565.2 – 5.9 Methanol, 150 USD/ton Spot price average, Eur. 4.33 kWh/liter 122.9162.3 DME 215 USD/ton5.27 kWh/liter 152.9221.9 Gasoline, 85 USc/gal 8.72 kWh/liter 22 2) 2.5272.3 City diesel, 85USc/gal 9.77 kWh/liter 222.2271.5 References: 1) Basic Data for “Jämförelseprojektet” (The Comparison Project), STEM, Dec-2001 Standard car, gasoline =3.4 MJ/ km Standard car, methanol, (=ethanol?)= 2.86 MJ/km  0.794 kWh/km Standard car, diesel =2.43 MJ/km 2) Ny Teknik (a weekly Swedish technology magazine), Nr 9, 28 Febr, 2002, sid 12-13. 3) Energiläget 2001. Swedish CO 2 tax at 0.53 SEK/kg CO 2 for fossil fuels corresponds for fossil methanol an extra cost of 70 USD/ton on top of the spot price 100 USD/ton. Grönt bränsle från massabruken!

9 Energitekniskt centrum i Piteå 9 Drivmedel från förgasning av svartlut (eller biomassa) •Hög konverteringsgrad: –Metanol –Dimetyleter (DME) (gasformigt dieselbränsle) –Vätgas •Lägre verkningsgrad: –Syntetisk bensin och diesel med Fischer- Tropsch processen •Om all svartlut konverteras till metanol/DME kan 30% av Sveriges behov täckas

10 Energitekniskt centrum i Piteå 10 Svartlutsförgasning – en nyckelteknik Raw gas GREEN LIQUOR Condensate BLACK LIQUOR GAS COOLER REACTOR QUENCH White liquor Feed water * LP-steam * MP-steam * Weak wash GASIFICATION GAS AND SMELT SEPARATION GAS COOLING AND CLEANING OXYGEN Atomising media Coolant SULFUR REMOVAL SHORT TIME CONTACTORS CLEAN, COOL SYNTHESIS GAS (to flare) * In DP1 cooling water Chemrec’s gasifier DP1 in Piteå, Sweden

11 Energitekniskt centrum i Piteå 11 Två alternativ med svartlutsförgasning •Tillverkning av drivmedel: –30 % av Sveriges bensin och diesel kan ersättas med bränsle från bruken –Samma eller lägre produktionskostnad som fossila drivmedel •Produktion av el: –Ökningen jämfört med idag motsvarar Umeälvens produktion –Högre verkningsgrad än sodapannan ger konkurrenskraftigt pris •Massabruken är den ideala startpunkten för framtidens bioraffinaderi –Råvaruförsörjning och hantering –Bred kompetens –Vana att hantera kemikalier och en komplex process –Lägre investeringskostnad pga befintlig infrastruktur

12 Energitekniskt centrum i Piteå 12 Svartlutsförgasning – Sverige och Norrbotten världsledande •Världens första trycksatta Chemrec-förgasare DP-1 finns i Piteå (kostnad c:a 60 MSEK) •Ett nationellt forskningsprogram på svartlutsförgasning runt DP-1 (c:a 12 MSEK/år) •Programmet koordineras av ETC •Forskare från LTU, ETC, UmU, STFI, KI, Chalmers, Chemrec •En stor del av nyckelkomponenterna till DP-1 har levererats av länets företag (IVAB m.fl.) •Kan vi utnyttja försprånget? •Kommer det första bioraffinaderiet att byggas i Norrbotten?

13 Energitekniskt centrum i Piteå 13 Utvecklingsanläggningen i Piteå •Första förgasningsexperimentet i september 2005 •Ska ge underlag för konstruktion av större förgasare

14 Energitekniskt centrum i Piteå 14 Finansiering

15 Energitekniskt centrum i Piteå 15 Organisation BLG AB Research program 0: Synthesis 1: Hot reactor 2: Quench and CCC 3: Smelt formation 4: Carbon conversion 5: Auto- causticizing 6: New pulping methods 7: Purging of NPEs 8: Materials for hot GL Development plant DP1 Construction Development program Design of DP2 Program council Scientific Board Sponsors 100 MSEK

16 Energitekniskt centrum i Piteå 16 Varför sker utvecklingen av svartlutsförgasning här? •Kompetens och infrastruktur finns här •Intresserade bruksledningar finns här •Teknikutvecklarna (Chemrec) har investerat och etablerat sig här •Innebär en möjlighet att skapa nya projekt av samma karaktär

17 Energitekniskt centrum i Piteå 17 Klart för start!

18 Energitekniskt centrum i Piteå 18 Tiden är rätt för ett byte till ny teknik i Skandinavien 0 2 4 6 8 10 12 1950- 1954 1955- 1959 1960- 1964 1965- 1969 1970- 1974 1975- 1979 1980- 1984 1985- 1989 1990- 1994 1995- 1999 Number of Recovery Boilers Norway Finland Sweden

19 Energitekniskt centrum i Piteå 19 Syngas Power $3.8 billion Or Liquid Fuels/Chemicals $5.5. billion O2O2  Pulp $5.5 billion  BL Gasifier  Wood Residual Gasifier  Combined Cycle System  Process to manufacture Liquid Fuels and Chemicals Vision för framtiden Manufacturing CO 2  Extract Hemicelluloses  new products chemicals & polymers $3.3 billion Black Liquor & Residuals Net Revenue Assumptions: Acetic Acid - $1.73/gallonPurchased Electricity - $43.16/MWH Ethanol - $1.15/gallonExported Electricity - $40.44/MWH Pulp - $100/ton net profitRenewable Fischer Tropsch Fuel - $57/bbl Steam, Power & Chemicals

20 Energitekniskt centrum i Piteå 20 Från massabruk till bioraffinaderi •Utveckling av massabruken mot bioraffinaderi ger: –Ökade intäkter från nya produkter –Ökad konkurrenskraft mot formidabla konkurrenter (Sydamerika och Sydostasien) –Bränslen och kemikalier från en förnyelsebar källa –Minskat utlandsberoende

21 Energitekniskt centrum i Piteå 21 Finns det andra spännande möjligheter i Norrbotten? •Småskalig kraftvärme med förgasning •Förädling av energigrödor från övergiven åkermark •Förbrännings- och förgasningsutrustning för “svåra” bränslen •Extraktion av värdefulla produkter från massaprocessen •Smarta lösningar i gruv-, metallurgi- och massaprocesser

22 Energitekniskt centrum i Piteå 22 Energi och framtiden i Norrbotten •Viktigt med billig och miljövänlig energi (el, drivmedel, uppvärming) •Satsa på: utbildning, forskning, utvecklingsprojekt, pilotanläggningar, demoanläggningar •Nya bioraffinaderier medför: –Hållbara drivmedel produceras i länet –Nya affärsmöjligheter för länets företag –Markanvändningen kommer att förändras –Konkurrensfördel för Sverige och Norrbotten


Ladda ner ppt "Energitekniskt centrum i Piteå 1 Energi och framtiden Professor Rikard Gebart Energitekniskt Centrum i Piteå."

Liknande presentationer


Google-annonser