Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elisabeth Wetterlund 24 mars 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elisabeth Wetterlund 24 mars 2010"— Presentationens avskrift:

1 Elisabeth Wetterlund 24 mars 2010
Billerudsprojektet Utveckling av en regional-ekonomisk processintegrationsmodell för Billerud Karlsborg Elisabeth Wetterlund 24 mars 2010 Detta är en mall för att göra PowerPoint presentationer. Du skriver in din rubrik på första sidan. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Skriv sedan in din text. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Vill du använda hörnet med loggan över en utfallande bild, gå in på Bildbakgrund och kopiera. Klistra sedan in på den sida du vill ha den.

2 Mål med projektet Utveckla process-integrationsmodell över Billerud Karlsborg baserat på reMIND i kombination med Pinch, samt regional-ekonomisk modell Undersöka samverkan mellan olika metoder Identifiera nya tänkbara processalternativ för framtida utveckling mot bioraffinaderi

3 Deltagande parter – Metoder
Energiteknik LTU Nationalekonomi LTU NV-inst Linnéuni. VoM Chalmers Energisystem LiU Billerud Karlsborg - detaljerad reMIND-modell - integrering mellan modeller - regionalekonomisk råvarumodell - conjointanalys - Pinch-analys - förenklad reMIND-modell – bioraffinaderistudier - data, diskussioner

4 Varför är jag med? Tidigare studier Vill göra
Integrering av biomasseförgasning med fjärrvärmesystem. Fall: Linköping (två artiklar) Integrering av biomasseförgasning med massa- och pappersproduktion. ”Fall”: FRAM (en artikel) CO2-värdering av skogsråvarubaserade biodrivmedel (en artikel) Vill göra Undersöka ev. konflikt mellan ekonomi och CO2-utsläpp vid biodrivmedelstillverkning Ytterligare något massaindustrirelaterat Behöver fall – Billerud ramlade in!

5 Bioraffinaderikonceptet
Samproduktion av olika energibärare och/eller material med biomassa som råvara Billerud ”fas 1” Massa och papper Träprodukter Bioraffinaderi Bioenergi-kombinat …….. Kemikalier Material Biodrivmedel Less use of primary resources Improved energy efficiency with cascading: cooling in one process corresponds to heating in another process Improved material efficiency: waste from one process becomes raw material for another process Improved water efficiency with cascading Co-use of utilities Lower investment costs Pellets Biomassa Elektricitet Värme …… CO2 till lagring

6 Integrerat massa- och pappersbruk
Integrerat massa- och pappersbruk Köpt el ~30% Bark- panna Högtrycksånga Köpt bränsle Bark ~20% Högtrycksånga Soda-panna Svartlut Låg-/mellantrycksånga Massa- och pappers-tillverkning Massaved Elektricitet Massa/papper Linköpings universitet

7 BIGDME-bioraffinaderi – Biomass Integrated Gasification Dimethyl Ether
BIGDME-bioraffinaderi – Biomass Integrated Gasification Dimethyl Ether Kylning Rening Uppgradering DME- syntes Förgasare Köpt el DME Köpt bränsle Tork Högtrycksånga Bark Soda-panna Svartlut Låg-/mellantrycksånga Massaved Elektricitet Massa- och pappers-tillverkning Massa/papper Linköpings universitet

8 BIGCC-bioraffinaderi – Biomass Integrated Gasification Combined Cycle
BIGCC-bioraffinaderi – Biomass Integrated Gasification Combined Cycle Kylning Rening Uppgradering Förgasare Köpt el Köpt bränsle Tork HRSG Högtrycksånga Bark Soda-panna Svartlut Låg-/mellantrycksånga Massaved Elektricitet Massa- och pappers-tillverkning Massa/papper Linköpings universitet

9 Modellöversikt Energimarknads-scenarier +CO2 DME -CO2 +CO2 -CO2 +CO2
Energiintäkter Specifika globala CO2-utsläpp Energikostnader Specifika globala CO2-utsläpp Elektricitet +CO2 Biodrivmedel DME Bark-panna -CO2 LTU Reg.ekonomisk modell Biobränslepriser Efterfrågan på biobränsle Regional biobränsle-tillgång Massa- & pappers-tillverkning BIGDME +CO2 Fjärrvärme Biobränsleimport BIGCC -CO2 Billerud Chalmers Pinch LTU reMIND Ång/energidata +CO2

10 Konferensbidrag PRES 2010 Process integration, modelling and optimisation for energy saving and pollution reduction Syfte: utvärdera hur mycket styrmedelsstöd som krävs för att det skall vara lönsamt att integrera biodrivmedelstillverkning med Billerud Metod: reMIND-modell av bruket med möjlighet att investera i BIGDME-bioraffinaderi Scenarier: energimarknadsscenarier för industri för 2030, utvecklade vid VoM, Chalmers. Bygger på relationer mellan olika parametrar

11 Modellen

12

13

14 Validering

15 Analyserade fall Fyra energiprisscenarier Grundfall
Högre annuitetsfaktor (0,2 istället för 0,1) Ökad investeringskostnad BIGDME (+50%) Elcertifikat för förnybar elproduktion Kondensturbin ej tillåten Lägre massa- och pappersproduktion (-20%) Restgas kan ej användas i mesaugn Bark kan ej användas i BIGDME

16 Nya preliminära resultat
Priskvot DME/biobränsle = 1,2 Priskvot DME/biobränsle = 2,2 (jfr = 2, = 1,9)

17 Nästa steg…… Energimarknads-scenarier +CO2 DME -CO2 +CO2 -CO2 +CO2
Energiintäkter Specifika globala CO2-utsläpp Energikostnader Specifika globala CO2-utsläpp Elektricitet +CO2 Biodrivmedel DME Bark-panna -CO2 LTU Reg.ekonomisk modell Biobränslepriser Efterfrågan på biobränsle Regional biobränsle-tillgång Massa- & pappers-tillverkning BIGDME +CO2 Fjärrvärme Biobränsleimport BIGCC -CO2 Billerud Chalmers Pinch LTU reMIND Ång/energidata +CO2

18 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Elisabeth Wetterlund 24 mars 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser