Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Billerudsprojektet Utveckling av en regional-ekonomisk processintegrationsmodell för Billerud Karlsborg Elisabeth Wetterlund 24 mars 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Billerudsprojektet Utveckling av en regional-ekonomisk processintegrationsmodell för Billerud Karlsborg Elisabeth Wetterlund 24 mars 2010."— Presentationens avskrift:

1 Billerudsprojektet Utveckling av en regional-ekonomisk processintegrationsmodell för Billerud Karlsborg Elisabeth Wetterlund 24 mars 2010

2 Mål med projektet Utveckla process- integrationsmodell över Billerud Karlsborg baserat på reMIND i kombination med Pinch, samt regional- ekonomisk modell Undersöka samverkan mellan olika metoder Identifiera nya tänkbara processalternativ för framtida utveckling mot bioraffinaderi

3 Deltagande parter – Metoder Energiteknik LTU Nationalekonomi LTU NV-inst Linnéuni. VoM Chalmers Energisystem LiU Billerud Karlsborg - detaljerad reMIND-modell - integrering mellan modeller - regionalekonomisk råvarumodell - förenklad reMIND-modell – bioraffinaderistudier - Pinch-analys - conjointanalys - data, diskussioner

4 Varför är jag med? Tidigare studier  Integrering av biomasseförgasning med fjärrvärmesystem. Fall: Linköping (två artiklar)  Integrering av biomasseförgasning med massa- och pappersproduktion. ”Fall”: FRAM (en artikel)  CO 2 -värdering av skogsråvarubaserade biodrivmedel (en artikel) Vill göra  Undersöka ev. konflikt mellan ekonomi och CO 2 - utsläpp vid biodrivmedelstillverkning  Ytterligare något massaindustrirelaterat  Behöver fall – Billerud ramlade in!

5 Bioraffinaderikonceptet Samproduktion av olika energibärare och/eller material med biomassa som råvara Bioraffinaderi Bioenergi- kombinat …….. Biomassa Massa och papper Träprodukter Kemikalier Biodrivmedel Pellets Elektricitet Värme Material …… CO 2 till lagring Billerud ”fas 1”

6 Integrerat massa- och pappersbruk Svartlut Soda- panna Högtrycksånga Låg-/mellantrycksånga Massa- och pappers- tillverkning Massaved Elektricitet Bark- panna Högtrycksånga Köpt bränsle Bark ~20% Köpt el ~30% Massa/papper

7 BIGDME-bioraffinaderi – Biomass Integrated Gasification Dimethyl Ether Förgasare Högtrycksånga Kylning Rening Uppgradering DME- syntes Köpt el DME Tork Bark Köpt bränsle Svartlut Låg-/mellantrycksånga Massaved Elektricitet Massa- och pappers- tillverkning Soda- panna Massa/papper

8 HRSG BIGCC-bioraffinaderi – Biomass Integrated Gasification Combined Cycle Massa/papper Bark Förgasare Högtrycksånga Kylning Rening Uppgradering Tork Köpt bränsle Svartlut Låg-/mellantrycksånga Massaved Elektricitet Massa- och pappers- tillverkning Soda- panna Köpt el

9 BIGCCBIGDME Bark- panna Regional biobränsle- tillgång Biobränsleimport Modellöversikt Elektricitet LTU Reg.ekonomisk modell Biobränslepriser Efterfrågan på biobränsle Biodrivmedel DME Fjärrvärme +CO 2 -CO 2 Massa- & pappers- tillverkning -CO 2 Energimarknads- scenarier Energiintäkter Specifika globala CO 2 -utsläpp Energikostnader Specifika globala CO 2 -utsläpp Billerud Chalmers Pinch LTU reMIND Ång/energidata

10 Konferensbidrag PRES 2010 Process integration, modelling and optimisation for energy saving and pollution reduction Syfte: utvärdera hur mycket styrmedelsstöd som krävs för att det skall vara lönsamt att integrera biodrivmedelstillverkning med Billerud Metod: reMIND-modell av bruket med möjlighet att investera i BIGDME-bioraffinaderi Scenarier: energimarknadsscenarier för industri för 2030, utvecklade vid VoM, Chalmers. Bygger på relationer mellan olika parametrar

11 Modellen

12

13

14 Validering

15 Analyserade fall Fyra energiprisscenarier  Grundfall  Högre annuitetsfaktor (0,2 istället för 0,1)  Ökad investeringskostnad BIGDME (+50%)  Elcertifikat för förnybar elproduktion  Kondensturbin ej tillåten  Lägre massa- och pappersproduktion (-20%)  Restgas kan ej användas i mesaugn  Bark kan ej användas i BIGDME

16 Nya preliminära resultat Priskvot DME/biobränsle = 2,2 (jfr. 2008 = 2,8 2009 = 1,9) Priskvot DME/biobränsle = 1,2

17 BIGCCBIGDME Bark- panna Regional biobränsle- tillgång Biobränsleimport Nästa steg…… Elektricitet LTU Reg.ekonomisk modell Biobränslepriser Efterfrågan på biobränsle Biodrivmedel DME Fjärrvärme +CO 2 -CO 2 Massa- & pappers- tillverkning -CO 2 Energimarknads- scenarier Energiintäkter Specifika globala CO 2 -utsläpp Energikostnader Specifika globala CO 2 -utsläpp Billerud Chalmers Pinch LTU reMIND Ång/energidata

18 Tack för uppmärksamheten! www.wrec2011.com


Ladda ner ppt "Billerudsprojektet Utveckling av en regional-ekonomisk processintegrationsmodell för Billerud Karlsborg Elisabeth Wetterlund 24 mars 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser