Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN"— Presentationens avskrift:

1 GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Inledning Birger Forsberg - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Fokus på friskfaktorer i arbetsmiljön – med hjälp av företagshälsovården Maria Ihse, AB Previa Hälsofrämjande insatser i samverkan med företagshälsovården Sofia Lindblad och Lena Lehman, Feelgood AB Från handlingsplan till insatser – avslutning Ingela Målqvist och Jannike Wenke

2 Landstinget arbetar på många sätt med folkhälsan…
”Landstinget är både en stor arbetsgivare och en stark kund… och har ett demokratiskt ansvar för jämlik service till länets medborgare avseende hälso- och sjukvård och trafik. Landstinget arbetar på många sätt med folkhälsan… Det betyder att landstingets olika verksamheter har en daglig effekt på medborgarnas hälsa och levnadsvanor.” Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg

3 En god och jämlik hälsa för alla i länet
1. Goda livsvillkor 2. God miljö 3. Goda arbetsförhållanden 4. Hälsosamma levnadsvanor 5. God psykisk hälsa FHP 2005 Alla förvaltningar och bolag - utgångspunkt för folkhälsoarbetet i alla landstingets verksamheter. Alla mål kan omfatta hälsosamt åldrande minst kring arbetsförhållanden

4

5 Tre strategier i handlingsplanen
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Samverkan med andra aktörer Kommunikation och 27 prioriterade insatser FHP 2005 Alla förvaltningar och bolag - utgångspunkt för folkhälsoarbetet i alla landstingets verksamheter. Alla mål kan omfatta hälsosamt åldrande minst kring arbetsförhållanden För alla insatser anges tydligt vilken /vilka förvaltningar och bolag som har huvudansvaret för att insatsen genomförs

6 Mål 3 Goda arbetsförhållanden
Stärka incitament för verksamhetscheferna att använda medarbetaruppföljning och företagshälsovård som grund för hälsofrämjande åtgärder Stimulera ökat utnyttjande av friskvårdsförmåner Ställa de krav som upphandlingsreglerna medger på goda arbetsförhållandena hos SLL:s entreprenörer Stärka arbetshälsoarbetet i skolan 1 +2 Socioekonomiska skillnader följer med upp i åldern äldre invandrare 3 Skador bland äldre (Lollo exempel?) 4 Våld finns även i den äldre gruppen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Mindre orange

24 Feelgood Företagshälsa
Sofia Lindblad Key Account Manager, Feelgood Företagshälsa Tel: E-post: Lena Lehmann Projektledare Produkt Feelgood Företagshälsa Tel: E-post:

25 Kort om Feelgood Fakta Helhetsleverantör Ett integrerat och brett utbud för bästa effekt Företagshälsovård och friskvård på 60-talet egna enheter/orter. Med våra samarbets-partners erbjuder vi hälsotjänster på på totalt 175 orter FAKTA Grundades: 1995 Börsnoterade på OMX Small Cap (1999) Anställda: ca 650 medarbetare Omsättning: Ca 650 mkr ISO certifieringar: 9 001:2008 , AFS 2001:1 och ISO 14001 Oberoende certifieringsföretag (LRQA Sverige AB) FG/FÖRSÄLJNING_MARKNAD 25

26 Feelgoods enheter i Stockholm
Feelgood Kista - Kista Science Tower Hus E Plan 5 Färögatan 33, 164 51 Kista. Tel Feelgood Stockholm City – Grev Turegatan 34, 114 38 Stockholm. Tel Feelgood Stockholm Södra på Lilla Nygatan – Lilla Nygatan 13,   Stockholm. Tel Feelgood Stockholm Södra i Marievik – Årstaängsvägen 17 6 tr, 117 43 Stockholm. Tel Feelgood Solna – Smidesvägen 10-12, 171 41 Solna. Tel

27 Feelgood levererar idag företagshälsovård till följande bolag och förvaltningar inom SLL:
Ambulanssjukvården (AISAB) Danderyds Sjukhus (DS) Folktandvården Locum MediCarrier S:t Eriks ögonsjukhus Stockholm Care Stockholms Lokaltrafik (SL) Södertälje Sjukhus Tio100 Waxholms Ångfartygs AB FÖRVALTNINGAR Hälso- och sjukvårdens förvaltning (HSF) Kulturförvaltningen Landstingsrevisorerna Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Patientnämnden Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

28 Kommunikationsplattform SLL - Feelgood
Kontaktpersoner centralt hos SLL Maria Englund, personaldirektör Jannike Wenke, personalstrateg Kontaktperson centralt hos Feelgood Sofia Lindblad Key Account Manager (KAM) Varje enskilt bolag och förvaltning inom SLL har utsett kontaktpersoner gentemot Feelgood Varje enskilt bolag och förvaltning har från Feelgood tilldelats en egen kundansvarig och en egen kontakt-sköterska som etablerar en lokal kontakt

29 Samverkan mellan SLL Bolag/Förvaltningar och Feelgood
AVTAL Arbetsgrupp Strategisk planering/uppföljning Feelgood SLL bolag och förvaltning Lokal planering/uppföljning Stockholm City DS, Locum , Waxholmsb. Kista Tiohundra, MediCarrier Sthlm Södra – Marievik SLSO, SÖS, AISAB m fl Sthlm Södra – Lilla Nygatan SL, LSF, HSF m fl 29

30 Syfte med arbetsgruppen
Att skapa strategiska mål Att följa upp avtalet Att följa upp & utveckla affären (ändringar/tillägg i avtalet) Att följa upp arbetssätt Att följa upp kundnöjdhet Att redovisa och följa upp statistik

31 Övrig samverkan Regelbundna avstämnings/planeringsmöten
Centrala hygienkommittén CHK Lokala arbetsmiljökommittéer på kunds begäran Forum där personalhandläggare, personalspecialister, personalstrateger träffas Övriga träffar/möten utefter behov Feelgood inbjuder löpande till öppna utbildningar samt frukostseminerier runt om på enheterna i Stockholm

32 Tre fokusområden för att öka dina medarbetares närvaro & prestationsförmåga
Hälsofrämjande - trivs och presterar Feelgood är en strategisk resurs genom att bidra till god hälsa bland anställda, vilket främjar produktionsresultatet. Förebyggande – kvar i arbete Feelgood är en expertresurs som du kan använda när du behöver Undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna i arbetet. Efterhjälpande – snabbare åter i arbete Feelgood hjälper till vid rehabilitering och är ett stöd kring de anpassningsåtgärder som behöver genomföras på arbetsplatsen.

33 Mål för SLL Vision Landstinget skall ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser med engagerat ledarskap, medarbetarinflytande och attraktivt arbetsmiljöarbetet. Mål Skapa hälsofrämjande arbetsplatser Minska den genomsnittliga sjukfrånvaron med minst 1 sjukdag per år

34 Energi att orka arbeta och energi för att njuta av livet
Ta oss in i och behålla oss kvar i livsnjutar branchen

35 ”Äta lite, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten, käckt arbeta, lägligt bo stillhet någon stund på dagen, det är lagen för min hälsa och min ro“ Olof von Dahlin 1700 tal

36 75 % av ohälsan är Livsstilsrelaterad Kostnad 50mdr/år
Feelgood utbildning präglas bl.a av följande värden. Alla viktiga i en förändringsprocess.

37 Förändringsprocesser
Bibehålla ”goda förhållande” på organisation, grupp och individnivå. Stödja vid förändring av ”mindre goda förhållande” på organisation, grupp och individnivå. Jobba främjande och bevarande av det som är ”starkt och fungerar bra”

38 Flöde i hälsoarbetet Kartlägga/ analysera (t.ex HALU,HPB,Funktionsanalys, frisklinjen) Kunskap, Utbildning, Hälsoekonomi, Målsättning Plan (Hälsostrategi, Hälsoinspiratörer,Chefsstöd,Medarbetar samtal m.m.) Motivation Genomförande Utvärdering Organisation Grupp Individ

39

40 Bättre minne Jämnare humör Starkare hjärtmuskel Minskad bukfetma Hungerregulator Lusthöjare Ökat välbefinnande Bättre inlärningsförmåga Ökad koncentration Sänkta blodfetter Blodtrycksreglerare Blodsockerreglerare Viktregulator Propplösare Smärtlindring Bättre sömn Avslappning Laxerande

41 Prestationstak & toleransnivå
Livsbelastning Livsbelastning Prestationstaket ( Ge marginaler till de vi utsätter oss för såväl fysiskt som psykiskt).Allt man utsätter sig för såväl pos som negativt innebär en belastning För att klara desa belastningar och i visa fall kunna uppskatta belastningar behövs marginaler och det skaffar man sig genom att lyfta prestationstaket. Bästa sättet att göra detta är genom fys aktivitet. Det är väl känt att de människor som rör på sig regelbundet upplever sin fritid som mer innehållsrik än de fysiskt inaktiva. Dessvärre är vår verklighet i Sverige sådan att många människor inte har krafter att orka sitt arbete vilket ökar risken för skador/ utmattning etc.)

42 Konditionsnivåer 5 > 49 Mycket hög nivå
Önskvärd nivå ur ett längre hälsoperspektiv Godkänd nivå ur ett kortare hälsoperspektiv Risk för ohälsa 1 < 28 Stor risk för ohälsa

43 Feelgood Ett integrerat och brett utbud - för bästa effekt
Hela verktygslådan inom hälsa. All kunskap och alla tjänster under ett och samma tak. Gränsöverskridande kundteam som effektivt kan avgöra vilka insatser som behövs för bästa effekt. Ett samarbete, ett kontrakt, ett synsätt, en metod, en kontakt, en faktura gör allt mycket enklare för dig.

44 FEELGOOD TJÄNSTER - NIOFÄLTAREN
EFTERHJÄLPANDE FÖREBYGGANDE FRÄMJANDE Akut krishantering Rehabiliteringssamordning HälsoAccess ORG. Arbetsmiljökartläggning Arbetsmiljömätning Chefshandledning, coachning Utbildning - OBM Krishantering – beredskap Riskanalys Slumpmässiga drogtester Utbildning SAM - Diplomering Chefscoachning Hälsoanalys . HPI Hälsoenkät Utbildning – Hälsofrämjande ledarskap Utbildning Hälsoinspiratörer Frisklinjen OBM – prestation och trivsel Arbetsplatsbesök Friska Chefer – Hälsoprogram 1 år GRUPP Fältmottagning Konsultation, grupp Krisstöd Konflikthantering Stöd vid kränkande särbehandling Arbetsplatsbesök Ergonomisk riskbedömning HALU – Hälsoundersökning Rökslutarstöd Utbildning HLR, Första Hjälpen Utbildningar – stresshantering, sömn Vaccinationer Hälsoprofilbedömning, HPB Personligt Hälsoprogram Utbildningar inom Hälsa, Livsstil Gruppträning Hälsoaktiviteter, stegtävling Föreläsning, kurser inom hälsa/livsstil Livsstilsverkstad Praktiskt Mindfulness - avslappning INDIVID Arbetsförmågebedömning Arbetsplatsutredning Chefsstöd Funktionsbedömning Förstadagsintyg Krisstöd Rehabiliteringsmöte Stickskador Stödsamtal Samtalsbehandling vid rehabilitering Feelgoodsamtal Medicinska kontroller, AFS MRO- konsultation AUDIT - alkoholscreening Nyanställningsundersökning Stödsamtal Hälsoundersökning, utlandstjänst Handledning, individ Behandling sjukgymnastik Kostrådgivning Motiverande samtal Personlig träning Massage FaR

45 Exempel på ett projekt inom SLL just nu!
Frisklinjen på ett av sjukhusen – Röntgenkliniken och Personalavdelningen Behov av ett verktyg för att stödja arbetet inom kort- och långtidssjukskrivning Månadsrapporterna ger båda FHV och kundföretaget ett unikt redskap för strategiskt hälsoarbete. Med Frisklinjen får medarbetaren en professionell hjälp direkt vid sjukanmälan. Alla rehabärenden uppmärksammas tidigt och arbetsgivaren får en unik insyn i hälsosituationen. Cheferna använder sig av de meddelanden och rapporter som Frisklinjen genererar

46 Sammanfattning Frisklinjen
Samma telefonnummer = eget välkomstmeddelande Hög tillgänglighet, öppet dygnet runt – alla dagar på året! Hög servicenivå, svar inom 30 sekunder Alltid personligt kontakt vid sjuk-, VAB- och friskanmälan Företagshänvisningar, policys, förstadagsintyg direkt vid anmälan Sjukvårdsrådgivning erhålles vid varje samtal Mejl/sms som följer medarbetarens sjukärende Anmälan till Försäkringskassan dag 15 samt vid VAB Möjlighet att friskanmäla sig dagen innan Utförliga statistikrapporter och tillgång till kundunikt extranät

47 Tack!

48 rehabiliteringsåtgärder
Uppföljning 3 | 6 | 12 månader Individuella rehabiliteringsåtgärder Individuella hälsoinsatser FRISKARE REHABILITERING R I N S A T E H B I D E N T F R A G A I N S T E R D Hälsoaccess Arbetslivsinriktad rehabilitering Utredning av arbetsförmåga Ledarskap Utbildning Policy Handlings- plan Arbetsplats- utredning Systematisk rond Feelgood samtalet Diagnos FRISKLINJEN Statistik Företags- sköterska Sjuk- & friskanmälan

49 Mindre orange

50 Fem frukostmöten kommer att presentera Folkhälsopolicyns fem mål och handlingsplanen Handling för hälsa 15 jun Mål 1 Goda livsvillkor 14 sep Mål 2 God miljö 12 okt Mål 3 Goda arbetsförhållanden 16 nov Mål 4 Hälsosamma levnadsvanor 14 dec Mål 5 God psykisk hälsa Välkommen!

51


Ladda ner ppt "GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN"

Liknande presentationer


Google-annonser