Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om projektorganisation vs annan organisation Rikard Harr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om projektorganisation vs annan organisation Rikard Harr."— Presentationens avskrift:

1

2 Om projektorganisation vs annan organisation Rikard Harr

3 6/30/2014 Projektorganisation vs...3 Dagens föreläsning •Vad är en organisation? •Taylorism (linjeorganisationens rot) –Exemplet Komatsu Forest •Projektorganisationen –Mjukvara för projektarbete •Virtuella organisationer och dess utmaningar –Artikulationsarbete och overload •Återkoppling till föregående slide

4 Vad är en organisation? • Allmän definition En planmässigt inrättad sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål • Metaforer Maskin, organism, hjärna • Sociala strukturer Organisationer är sociala fenomen, skapas av människor, förändras av människor • Två motsatta huvudspår – Mer ordning, mer system, mer standardisering, förutsägbarhet – Större öppenhet, mer deltagande, mer kreativitet, mer individuella initiativ 6/30/2014 4Projektorganisation vs...

5 Organisationer och struktur • Varför uppstår organisatorisk struktur? Arbetsdelning behövs och måste koordineras och samordnas. Strukturen visar arbetsdelning och auktoritetsfördelning • Tre dimensioner – Specialisering; stor specialisering av arbetsuppgifter, många chefsnivåer och geografiska enheter – Formalisering; hur organisationer styrs och kontrolleras genom regler, rutiner och procedurer – Centralisering/decentralisering; centralisering betyder att beslut fattas högt upp i hierarkin, decentralisering motsatsen • Form vs funktion En organisations visualiserade struktur säger inte nödvändigtvis så mycket om hur den fungerar. 6/30/2014 5Projektorganisation vs...

6 Organisationer och struktur 6/30/2014 6Projektorganisation vs...

7 Taylorism (linjeorganisationens rot) •Lära om arbetsorganisationer med fokus är specialisering och centralisering •Vetenskaplig företagsledning, Frederic W. Taylor (Scientific management) •Det finns ett bästa sätt att genomföra en arbetsuppgift •Planering/utförande av arbete skiljs åt •Tidsstudiemän övervakade arbetet för effektivisering •Belöning vid effektivitet •Rationalisering av arbetet minskade belastningen •Tydliga regler •Allt arbete ska utföras individuellt för att vara effektivt 6/30/2014 7Projektorganisation vs...

8 Linjeorganisationens brister •Statisk struktur, lång reaktionstid •Svårt att hantera avvikelser •Människor som utbytbara delar, leda •Fortfarande väldigt avgörande för produktivitet i dagens samhälle 6/30/2014 8Projektorganisation vs...

9 Exemplet Komatsu Forest •Producerar skogstraktorer för europeisk marknad •Produktion baserad på takt –Prognos –Planering och inköp av komponenter –Lagerhantering –Montering –Försäljning –Eftermarknad •Tar ej hänsyn till olika fordonsmodeller •Saldofel pga. slentrian •Tar ej hänsyn till avvikelser •Konsekvens: ett virrvarr av problemlösning •Är detta ett exempel på att linjeorganisationen inte är en bra organisationsform? 6/30/2014 9Projektorganisation vs...

10 Projektorganisation (historia) 6/30/2014 10Projektorganisation vs... •Värdefullt komplement för att hantera avvikelser •Växer fram på allvar under andra 2:a världskriget •Genombrott med Polaris-projektet under 1950-talet, då amerikanska flottan genom användande av modern operationsanalys lyckades förkorta utvecklingstiden för ett missilsystem med flera år (Wikipedia) •Sedan 1990 är alltfler företag projektbaserade (Telekom, bioteknik, konsultverksamhet mm)

11 Projektorganisation •Kan hantera extraordinära uppgifter •Ofta mindre enheter •Mindre hierarkiskt •Baserad på kompletterande kompetens •Temporära organisationer •Flexibilitet –Kan möta förändringar –Kan agera snabbt •Ej lämplig för repetitiva moment •Existerar ofta parallellt med linjeorganisationen •Teknikberoende, framförallt IKT 6/30/2014 11Projektorganisation vs... Styrgrupp Projektgrupp ProjektledareReferensgrupp Arbetsgrupper

12 Övning: Vad kan mjukvara göra för ett projekt? 6/30/2014 12Projektorganisation vs... Nedan ges en länk som leder till en demonstration av ett mjukvaruverktyg för projektarbete. Via den information som företaget ger, är er uppgift nu att ”bakvägen” försöka lista ut vilka behov som ett projektverktyg framför allt bör stödja (vilket även säger en del om vad som brukar vara problematiskt i projektarbete) http://www.projectplace.se/

13 Den virtuella (projekt)organisationen och dess utmaningar "A virtual organization is a temporary network of independent institutions, businesses or specialized individuals, who work together in a spontaneous fashion by way of information and communication technology, in order to gain an extant competitive edge. They integrate vertically, unify their core- competencies and function as one organization (or organizational unit)." (Ja ̈ gers et al, 1998) "an organization distributed geographically and whose work is coordinated through electronic communications." (Skyrme,2001) • Det är IT som gör skillnad 6/30/2014 13Projektorganisation vs...

14 Koordinationsbehovet •Allt samarbete måste koordineras –Individuellt arbete –Artikulationsarbete (AA) ”Det arbete som krävs för att koordinera, integrera, kontrollera och hantera distribuerade och delvis autonoma individers arbete” (fritt översatt från Schmidt 2006) •I ledningsorganisationen sker AA vid designen av processen (byggnation, rutiner, regler etc.) •I projektorganisationen sker AA via kommunikation, mycket kommunikation •I virtuella organisationer via medierad kommunikation (Projektmjukvara, email, instant messaging, skype, telefon, mobiltelefon) 6/30/2014 14Projektorganisation vs...

15 Fragmenterat arbete och overload •Informationsarbetare hanterar i snitt 12 olika projekt samtidigt (Mark et al 2005) •Informationsarbetare fokuserar på en uppgift i 3 minuter innan de byter (Gonzalez & Mark 2004) •Byte av applikation, dokument varannan minut •90 % av all kommunikation är oplanerad •60 % av alla försök till samtal misslyckas •40 % av avbrutna uppgifter återupptas ej •Information overload, email overload, interaction overload, kognitiv overload •Stress, ohälsa, depression 6/30/2014 15Projektorganisation vs...

16 Återkoppling 6/30/2014 16Projektorganisation vs... Pernilla Wahlgen är känd som en sprallig och glad artist. Men under den sprudlande ytan tornar ett becksvart ångestmoln. – Jag har utvecklat en svår mejl- och telefonfobi, berättar sångerskan. Precis som för många andra svenskar är semestern över för artisten Pernilla Wahlgren, 42. Och jobbstarten har orsakat problem för den annars så muntra sångerskan. I hennes mejlkorg väntar nämligen 437 obesvarade mejl.– Jag vet inte vad det är för fel på mig, men jag tror att jag lider av ”mejlskräck”, skriver sångerskan i sin blogg. (Aftonbladet 2010-08-22)


Ladda ner ppt "Om projektorganisation vs annan organisation Rikard Harr."

Liknande presentationer


Google-annonser