Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om projektorganisation vs annan organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om projektorganisation vs annan organisation"— Presentationens avskrift:

1

2 Om projektorganisation vs annan organisation
Rikard Harr

3 Projektorganisation vs...
Dagens föreläsning Vad är en organisation? Taylorism (linjeorganisationens rot) Exemplet Komatsu Forest Projektorganisationen Mjukvara för projektarbete Virtuella organisationer och dess utmaningar Artikulationsarbete och overload Återkoppling till föregående slide 4/3/2017 Projektorganisation vs...

4 Projektorganisation vs...
Vad är en organisation? Allmän definition En planmässigt inrättad sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål Metaforer Maskin, organism, hjärna Sociala strukturer Organisationer är sociala fenomen, skapas av människor, förändras av människor Två motsatta huvudspår Mer ordning, mer system, mer standardisering, förutsägbarhet Större öppenhet, mer deltagande, mer kreativitet, mer individuella initiativ 4/3/2017 Projektorganisation vs...

5 Organisationer och struktur
Varför uppstår organisatorisk struktur? Arbetsdelning behövs och måste koordineras och samordnas. Strukturen visar arbetsdelning och auktoritetsfördelning Tre dimensioner Specialisering; stor specialisering av arbetsuppgifter, många chefsnivåer och geografiska enheter Formalisering; hur organisationer styrs och kontrolleras genom regler, rutiner och procedurer Centralisering/decentralisering; centralisering betyder att beslut fattas högt upp i hierarkin, decentralisering motsatsen Form vs funktion En organisations visualiserade struktur säger inte nödvändigtvis så mycket om hur den fungerar. 4/3/2017 Projektorganisation vs...

6 Organisationer och struktur
4/3/2017 Projektorganisation vs...

7 Taylorism (linjeorganisationens rot)
Lära om arbetsorganisationer med fokus är specialisering och centralisering Vetenskaplig företagsledning, Frederic W. Taylor (Scientific management) Det finns ett bästa sätt att genomföra en arbetsuppgift Planering/utförande av arbete skiljs åt Tidsstudiemän övervakade arbetet för effektivisering Belöning vid effektivitet Rationalisering av arbetet minskade belastningen Tydliga regler Allt arbete ska utföras individuellt för att vara effektivt 4/3/2017 Projektorganisation vs...

8 Linjeorganisationens brister
Statisk struktur, lång reaktionstid Svårt att hantera avvikelser Människor som utbytbara delar, leda Fortfarande väldigt avgörande för produktivitet i dagens samhälle 4/3/2017 Projektorganisation vs...

9 Exemplet Komatsu Forest
Producerar skogstraktorer för europeisk marknad Produktion baserad på takt Prognos Planering och inköp av komponenter Lagerhantering Montering Försäljning Eftermarknad Tar ej hänsyn till olika fordonsmodeller Saldofel pga. slentrian Tar ej hänsyn till avvikelser Konsekvens: ett virrvarr av problemlösning Är detta ett exempel på att linjeorganisationen inte är en bra organisationsform? 4/3/2017 Projektorganisation vs...

10 Projektorganisation vs...
Projektorganisation (historia) Värdefullt komplement för att hantera avvikelser Växer fram på allvar under andra 2:a världskriget Genombrott med Polaris-projektet under 1950-talet, då amerikanska flottan genom användande av modern operationsanalys lyckades förkorta utvecklingstiden för ett missilsystem med flera år (Wikipedia) Sedan 1990 är alltfler företag projektbaserade (Telekom, bioteknik, konsultverksamhet mm) 4/3/2017 Projektorganisation vs...

11 Projektorganisation vs...
Styrgrupp Projektledare Referensgrupp Projektgrupp Arbetsgrupper Kan hantera extraordinära uppgifter Ofta mindre enheter Mindre hierarkiskt Baserad på kompletterande kompetens Temporära organisationer Flexibilitet Kan möta förändringar Kan agera snabbt Ej lämplig för repetitiva moment Existerar ofta parallellt med linjeorganisationen Teknikberoende, framförallt IKT 4/3/2017 Projektorganisation vs...

12 Projektorganisation vs...
Övning: Vad kan mjukvara göra för ett projekt? Nedan ges en länk som leder till en demonstration av ett mjukvaruverktyg för projektarbete. Via den information som företaget ger, är er uppgift nu att ”bakvägen” försöka lista ut vilka behov som ett projektverktyg framför allt bör stödja (vilket även säger en del om vad som brukar vara problematiskt i projektarbete) 4/3/2017 Projektorganisation vs...

13 Den virtuella (projekt)organisationen och dess utmaningar
"A virtual organization is a temporary network of independent institutions, businesses or specialized individuals, who work together in a spontaneous fashion by way of information and communication technology, in order to gain an extant competitive edge. They integrate vertically, unify their core-competencies and function as one organization (or organizational unit)." (Jägers et al, 1998) "an organization distributed geographically and whose work is coordinated through electronic communications." (Skyrme,2001) Det är IT som gör skillnad 4/3/2017 Projektorganisation vs...

14 Projektorganisation vs...
Koordinationsbehovet Allt samarbete måste koordineras Individuellt arbete Artikulationsarbete (AA) ”Det arbete som krävs för att koordinera, integrera, kontrollera och hantera distribuerade och delvis autonoma individers arbete” (fritt översatt från Schmidt 2006) I ledningsorganisationen sker AA vid designen av processen (byggnation, rutiner, regler etc.) I projektorganisationen sker AA via kommunikation, mycket kommunikation I virtuella organisationer via medierad kommunikation (Projektmjukvara, , instant messaging, skype, telefon, mobiltelefon) 4/3/2017 Projektorganisation vs...

15 Projektorganisation vs...
Fragmenterat arbete och overload Informationsarbetare hanterar i snitt 12 olika projekt samtidigt (Mark et al 2005) Informationsarbetare fokuserar på en uppgift i 3 minuter innan de byter (Gonzalez & Mark 2004) Byte av applikation, dokument varannan minut 90 % av all kommunikation är oplanerad 60 % av alla försök till samtal misslyckas 40 % av avbrutna uppgifter återupptas ej Information overload, overload, interaction overload, kognitiv overload Stress, ohälsa, depression 4/3/2017 Projektorganisation vs...

16 Projektorganisation vs...
Återkoppling Pernilla Wahlgen är känd som en sprallig och glad artist. Men under den sprudlande ytan tornar ett becksvart ångestmoln. – Jag har utvecklat en svår mejl- och telefonfobi, berättar sångerskan. Precis som för många andra svenskar är semestern över för artisten Pernilla Wahlgren, 42. Och jobbstarten har orsakat problem för den annars så muntra sångerskan. I hennes mejlkorg väntar nämligen 437 obesvarade mejl.– Jag vet inte vad det är för fel på mig, men jag tror att jag lider av ”mejlskräck”, skriver sångerskan i sin blogg. (Aftonbladet ) 4/3/2017 Projektorganisation vs...


Ladda ner ppt "Om projektorganisation vs annan organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser