Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SundaHus Miljödata www.sundahus.se Seminarium 27 april 2009 Näringslivets hus, Byggmaterialindustrierna: Miljövärdering av byggvaror i byggprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SundaHus Miljödata www.sundahus.se Seminarium 27 april 2009 Näringslivets hus, Byggmaterialindustrierna: Miljövärdering av byggvaror i byggprojekt."— Presentationens avskrift:

1 SundaHus Miljödata www.sundahus.se Seminarium 27 april 2009 Näringslivets hus, Byggmaterialindustrierna: Miljövärdering av byggvaror i byggprojekt

2 •Vi är ett privatägt konsultföretag inom bygg och fastighetssektorn •Vi säljer databaslagrad information och konsulttjänster •Startat 1990 •12 medarbetare •Kontor i Linköping och Stockholm •Omsättning 9,5 milj 2008 SundaHus i Linköping AB (publ)

3 SundaHus Miljödata Marknadens största system för hälso- och miljöbedömning av produkter inom bygg- och fastighetssektorn •Mer är 35 000 varianter av produkter •Mer än 18 000 unika produkter •Mer än 1 600 tillverkare/leverantörer •Mer än 1 800 varumärken

4 Antal användare Sunda Hus Miljödata •Mer än 7 000 användarkonton •Mer än 3 000 företag •Mer än 250 projekt

5 Referensföretag •Fastighetsbolag (ca 75 st) –Axfast –Humlegården –Jernhusen –HIGAB –Huge Fastigheter •SABO-företag (ca 90 st) –Stångåstaden –Telge –Eskilstuna Kommunfastigheter •Landsting (7 st) –Uppsala –Värmland –Östergötland •Entreprenörer –Skanska –NCC –PEAB –Veidekke •Förvaltare –COOR •Teknikkonsulter –SWECO –WSP –Grontmij –Ramböll •Arkitekter (ca 100 st) –Nyréns –Tengbom –Wingårdhs •Projektledare –Forsen projekt –Temagruppen •Hustillverkare –Annebergshus –LB-hus –Myresjöhus

6 Referensprojekt Byggherre: Jernhusen Kungsbrohuset använder SundaHus Miljödata för att få Miljöklassad byggnaden Byggherre: Citycon Liljeholmstorget använder SundaHus Miljödata för att Certifiera Platina enligt LEED

7 Licenser •Användarlicens – licens för uppslagsverk •Projektlicens – omfattar tillgång för alla aktörer i en projektanpassad Kollektionsstruktur •Verksamhetslicens – omfattar obegränsat antal Projektlicenser samt obegränsad tillgång till samtliga funktioner i databasen •Utbildningslicens – ger möjlighet för Universitet och Högskolor •Leverantörslicens – byggvaruleverantörer ser sina egna produkter (avgiftsfritt)

8 Funktioner •Sortiment – innebär att företag kan skapa ett eget urval av produkter med egen märkning/logo •Kemikalielistor – verksamhetsspecifika listor över produkter för drift och underhåll •Spärrlistor –Vattendirektivet –Reach SIN List 1.0 –ECHA Kandidatlista samt –företagsanpassade spärrlistor •Bedömningar – av produkter beställs i databasen. Bedömningstid 1-12 dagar beroende på avtal

9 Dokumentation Dokument som underlag för bedömning För närvarande mer än 56 000 aktiva och historiska dokument varav: DokumenttypAntal Säkerhetsdatablad/Varuinformationblad SD/VD16 290 Byggvarudeklarationer BVD 1 och 22 523 Byggvarudeklarationer BVD 3373 Miljödeklaration MD6 538 Produktinformation28 523 Drift- och underhållsinstruktion769 Övrigt/CE dokument1 067

10 Dokumentkontroll •Databasen är elektroniskt kopplad till dokument hos byggvaruleverantörer via Internet (70 %) alternativt manuellt kopplade i databasen •Dokument kopplade via Internet kontrolleras1 g/v •Manuellt kopplade dokument kontrolleras1 g/år •Ändringar i dokument kan leda till ny bedömning Schematisk bild av Internet

11 Dokumentkontroll •Kan kontrolleras automatiskt via Internet –Statiska dokument kopplade till aktiv bedömning – 65 % •Kan inte kontrolleras automatiskt via Internet –Icke statiska/dynamiska dokument –Finns inte på Internet eller –Direktlänk till dokument via Internet går inte att hitta s.k. manuella dokument (pdf) i SundaHus •Historiska dokument – status kontrolleras inte

12 Helhetssyn vid bedömning Samtliga skeden ingår i Helhetsbedömningen: •råvaror •tillverkningsfas •byggfas •brukarfas •rivning Helhetsbedömning A B C D A - Bäst D - Ofullständig dokumentation

13 Så här görs bedömningarna •SundaHus Bedömningskriterier är en praktisk tillämpning av Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier för alla typer av branschprodukter (kemiska och övriga produkter) •Underlag för bedömning är byggvaruleverantörens säkerhetsdatablad, byggvarudeklaration, annan miljödeklaration eller produktinformation •Utifrån den lagrade informationen bedöms produktens hälso- och miljöfarligheter enligt SundaHus Bedömningskriterier, se www.sundahus.sewww.sundahus.se •Bedömningen sker med hjälp av ett datoriserat beslutsstöd baserat på SundaHus Bedömningskriterier samt kontrolleras manuellt

14 Översikt bedömning

15 Fördelning Helhetsbedömningar Unika produkterAntal% A6483 B965952 C546330 D266115 Totalt18 431100

16 SundaHus ”process” i projekt ProjekteringByggandeSlutbesiktning Granskning Beslut Granskning Avvikelse Beslut Elektronisk dokumentation under hela processen: • Säkerhetsdatablad Byggvarudeklarationer Miljödeklarationer Produktinformation Instruktioner

17 SundaHus Miljödata Elektronisk dokumentation •pdf sammanställning med Miljödatablad, Byggvarudeklarationer, Säkerhetsdatablad, Produktinformation samt Drift- och skötselinstruktioner

18 Underhåll •Databasen ökar med ca 4 000 nya varor per år •Ca 50 % av produkterna förändras och uppdateras per år •200 – 2 000 dokument uppdateras varje vecka

19 Förbättringar •Dokumenthantering enligt ISO •Identifikation av dokumentet (dokument nr) •Datum på dokument •Artikelnummer för en byggprodukt (liknande E-nr, RSK-nr) •Statiska dokument på Internet •Enkla sökvägar till dokument på Internet •Samma information i SD och BVD/MD för en produkt •informationen i de olika dokumenten kan idag skiljas åt för en och samma produkt – VAD GÄLLER? •Ange halter för kemiska ämnen •Ange CAS-nr •Ange korrekta namnet för ett kemiska ämne


Ladda ner ppt "SundaHus Miljödata www.sundahus.se Seminarium 27 april 2009 Näringslivets hus, Byggmaterialindustrierna: Miljövärdering av byggvaror i byggprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser