Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SundaHus Miljödata www.sundahus.se Seminarium 27 april 2009 Näringslivets hus, Byggmaterialindustrierna: Miljövärdering av byggvaror i byggprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SundaHus Miljödata www.sundahus.se Seminarium 27 april 2009 Näringslivets hus, Byggmaterialindustrierna: Miljövärdering av byggvaror i byggprojekt."— Presentationens avskrift:

1 SundaHus Miljödata www.sundahus.se
Seminarium 27 april 2009 Näringslivets hus, Byggmaterialindustrierna: Miljövärdering av byggvaror i byggprojekt

2 SundaHus i Linköping AB (publ)
Vi är ett privatägt konsultföretag inom bygg och fastighetssektorn Vi säljer databaslagrad information och konsulttjänster Startat 1990 12 medarbetare Kontor i Linköping och Stockholm Omsättning 9,5 milj 2008

3 SundaHus Miljödata Marknadens största system för hälso- och miljöbedömning av produkter inom bygg- och fastighetssektorn Mer är varianter av produkter Mer än unika produkter Mer än tillverkare/leverantörer Mer än varumärken Egenskaper för SundaHus Miljödata

4 Antal användare Sunda Hus Miljödata Mer än 7 000 användarkonton
Mer än företag Mer än 250 projekt

5 Referensföretag Förvaltare Projektledare Hustillverkare
Fastighetsbolag (ca 75 st) Axfast Humlegården Jernhusen HIGAB Huge Fastigheter SABO-företag (ca 90 st) Stångåstaden Telge Eskilstuna Kommunfastigheter Landsting (7 st) Uppsala Värmland Östergötland Entreprenörer Skanska NCC PEAB Veidekke Förvaltare COOR Teknikkonsulter SWECO WSP Grontmij Ramböll Arkitekter (ca 100 st) Nyréns Tengbom Wingårdhs Projektledare Forsen projekt Temagruppen Hustillverkare Annebergshus LB-hus Myresjöhus

6 Referensprojekt Byggherre: Jernhusen Kungsbrohuset använder
SundaHus Miljödata för att få Miljöklassad byggnaden Byggherre: Citycon Liljeholmstorget använder SundaHus Miljödata för att Certifiera Platina enligt LEED

7 Licenser Användarlicens – licens för uppslagsverk
Projektlicens – omfattar tillgång för alla aktörer i en projektanpassad Kollektionsstruktur Verksamhetslicens – omfattar obegränsat antal Projektlicenser samt obegränsad tillgång till samtliga funktioner i databasen Utbildningslicens – ger möjlighet för Universitet och Högskolor Leverantörslicens – byggvaruleverantörer ser sina egna produkter (avgiftsfritt)

8 Funktioner Sortiment – innebär att företag kan skapa ett eget urval av produkter med egen märkning/logo Kemikalielistor – verksamhetsspecifika listor över produkter för drift och underhåll Spärrlistor Vattendirektivet Reach SIN List 1.0 ECHA Kandidatlista samt företagsanpassade spärrlistor Bedömningar – av produkter beställs i databasen. Bedömningstid 1-12 dagar beroende på avtal

9 Dokumentation Dokument som underlag för bedömning
För närvarande mer än aktiva och historiska dokument varav: Dokumenttyp Antal Säkerhetsdatablad/Varuinformationblad SD/VD 16 290 Byggvarudeklarationer BVD 1 och 2 2 523 Byggvarudeklarationer BVD 3 373 Miljödeklaration MD 6 538 Produktinformation 28 523 Drift- och underhållsinstruktion 769 Övrigt/CE dokument 1 067

10 Dokumentkontroll Databasen är elektroniskt kopplad till
dokument hos byggvaruleverantörer via Internet (70 %) alternativt manuellt kopplade i databasen Dokument kopplade via Internet kontrolleras1 g/v Manuellt kopplade dokument kontrolleras1 g/år Ändringar i dokument kan leda till ny bedömning Schematisk bild av Internet

11 Dokumentkontroll Kan kontrolleras automatiskt via Internet
Statiska dokument kopplade till aktiv bedömning – 65 % Kan inte kontrolleras automatiskt via Internet Icke statiska/dynamiska dokument Finns inte på Internet eller Direktlänk till dokument via Internet går inte att hitta s.k. manuella dokument (pdf) i SundaHus Historiska dokument – status kontrolleras inte

12 A B C D Helhetsbedömning Helhetssyn vid bedömning
Samtliga skeden ingår i Helhetsbedömningen: råvaror tillverkningsfas byggfas brukarfas rivning A B C D A - Bäst D - Ofullständig dokumentation

13 Så här görs bedömningarna
SundaHus Bedömningskriterier är en praktisk tillämpning av Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier för alla typer av branschprodukter (kemiska och övriga produkter) Underlag för bedömning är byggvaruleverantörens säkerhetsdatablad, byggvarudeklaration, annan miljödeklaration eller produktinformation Utifrån den lagrade informationen bedöms produktens hälso- och miljöfarligheter enligt SundaHus Bedömningskriterier, se Bedömningen sker med hjälp av ett datoriserat beslutsstöd baserat på SundaHus Bedömningskriterier samt kontrolleras manuellt

14 Översikt bedömning

15 Fördelning Helhetsbedömningar
Unika produkter Antal % A 648 3 B 9659 52 C 5463 30 D 2661 15 Totalt 18 431 100

16 SundaHus ”process” i projekt
Projektering Byggande Slutbesiktning Granskning Beslut Granskning Avvikelse Beslut Vid användning av SundaHus Miljödata finns all miljödokumentation aktuell under hela projektet.. Elektronisk dokumentation under hela processen: Säkerhetsdatablad Byggvarudeklarationer Miljödeklarationer Produktinformation Instruktioner

17 SundaHus Miljödata Elektronisk dokumentation
pdf sammanställning med Miljödatablad, Byggvarudeklarationer, Säkerhetsdatablad, Produktinformation samt Drift- och skötselinstruktioner

18 Underhåll Databasen ökar med ca 4 000 nya varor per år
Ca 50 % av produkterna förändras och uppdateras per år 200 – dokument uppdateras varje vecka

19 Förbättringar Dokumenthantering enligt ISO
Identifikation av dokumentet (dokument nr) Datum på dokument Artikelnummer för en byggprodukt (liknande E-nr, RSK-nr) Statiska dokument på Internet Enkla sökvägar till dokument på Internet Samma information i SD och BVD/MD för en produkt informationen i de olika dokumenten kan idag skiljas åt för en och samma produkt – VAD GÄLLER? Ange halter för kemiska ämnen Ange CAS-nr Ange korrekta namnet för ett kemiska ämne


Ladda ner ppt "SundaHus Miljödata www.sundahus.se Seminarium 27 april 2009 Näringslivets hus, Byggmaterialindustrierna: Miljövärdering av byggvaror i byggprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser