Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vi möts resfritt” - ett vinstgivande projekt 2013 - 2014 Kerstin Angberg- Morgården Jan E Fors, Länsstyrelsen Dalarna - Dalakommunerna – Region Dalarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vi möts resfritt” - ett vinstgivande projekt 2013 - 2014 Kerstin Angberg- Morgården Jan E Fors, Länsstyrelsen Dalarna - Dalakommunerna – Region Dalarna."— Presentationens avskrift:

1 ”Vi möts resfritt” - ett vinstgivande projekt 2013 - 2014 Kerstin Angberg- Morgården Jan E Fors, Länsstyrelsen Dalarna - Dalakommunerna – Region Dalarna C Lite om: • Projektet • Möten • videorum • Utbildning • Roller,uppgifer • Uppföljning • Ändra beteende • Framgång

2 Projektkonvergensen (få ihop alla idéer!) • Telefoni FAS 2: Video- och web-möten • Region Dalarna: Förstudien • Länsstyrelsen energi…. • Lokala projekt ! ! Viljan att få ihop det! Projektstödet! Ledning och direktiven!

3 Energimyndighetens bidrag och förväntningar • Direktiv och beslut från energimyndigheten • Spara energi genom minskat resande! • Nollställa! • Mäta (följa upp) • Utvärdera – jämföra mot mål – tolka, – förstå, – beskriva) • Rapportera

4 Projekt och utmaning, införandets olika delar ”Intern Affärs- modell” Bokning Mötes. agenterna och kompetens Agent- utbildning Paket- utbildning Informa- tion Utrustning & Lokal Organisa- torisk Infra- struktur Statistik Mätning Uppföljnin g utvärdering Support Och Helpdesk Video/ Web- möten som produkt

5

6 ”Mötet”

7 Vilka möten då?! • För möten utom, mellan och inom kommunen • När mötesdeltagarna känner varann • Rutin/avstämningsmöten (återkommande) • När mötet är högst två timmar långt • Ad-hoc-möten beroende på en uppstående situation • Exempel • I hela den kommunala organisationen • Byråkraterna, utvecklarna, chefer, projektmedlemmar, förtroendevalda • Ledningsmöten • Kostorganisationen • Omvårdnad • Ledning enhetschefer • sjuksköterskor • Vårdplaneringssamtal • Skolan • Mellan ledning och rektorer • Lärare på olika skolor • Kuratorer i samverkan Ibland måste man träffas!

8 Praktisk användning • Vårdplanering • Distans-sammanträden • Olika kommunala nätverk (som detta!) • System för ”Good practises”! • Centrala projektet tar emot tips • (se vidare gemensam katalogtjänst)

9 Videorum: Kommunläget 1 • Klara, används: – Falun 3 – Rättvik 1 – Avesta • Beställda: – Ludvika – Leksand - Hedemora - Säter • I Slagläge eller nära: – Gagnef – Vansbro – Malung-Sälen • Okänt läge: – Smedjebacken

10 Utbildningens idé (hävstångseffekten) 90 mötesagenter (+ funktionärer) utbildas Nu ca 100 Agenterna utbildar 2*10 personer vardera Nu ca 1900 Nyckelpersoner utbildas Nu ca 2000

11 Utbildningen (just nu!) • Agentutbildningen – Block 1 (handhavande) – Block 2 (projektet och slutanvändarutbildningen) – uppföljningsmötet • Hemmaplan: Paketutbildningen • ”Open House” • Specialutbildningar (för nyckelpersoner) • Partners (Telia) Kurserna: • Falun 1,2 klart • Rättvik 3,4 klart • Falun 5,6 6-7 feb • Avesta 7,8 12-13 feb • Kurs 1,10 5-6 mars

12 Roller och den interna styrningen • IT-enheten • Mötesagenterna • Det centrala projektet – Gemensamma projektfrågor – Kompetensfrågor – Lathundar, info-material och annat…. – Visst projektstöd – Tips och understöd – utbildningen Se följande bilder….!

13 Mötesagenternas uppgifter • Förstå sammanträdeslogiken • Berörda förvaltningar (närvarande) • Gilla och ha förmåga att utbilda/informera Vilka blir agenter?: • IT • Telefoniagenter • ÄO,Skola, Bibliotek,Info Vilka blir agenter?: • IT • Telefoniagenter • ÄO,Skola, Bibliotek,Info

14 IT-enhetens Roll och uppgifter (1) • Skicka mötesagenter till agentutbildning • Leda mötesagent-nätverket • Samordna slututbildningen i den egna kommunen och kalla • Information (alla kanaler inkl intranet) • Utbildningsmaterial egna kommunen • Bokning av egna videorum • Affärsmodell (ta betalt) • Samordna support (Telia-HD-Mötesagenter) • katalogtjänst

15 Statistik och uppföljning Kerstin och Jan arbetar på en modell, som skall presenteras för arbetsgruppen! Nyckelord: • Utvärderingsmetodik och modeller • Resemönster • Energi (minskat energiuttag för resor) • Ekonomi (minskade kostnader) • Samarbetsformer (effekter) • Mätning och uppföljning • utvärderingsformer

16 Informationsinsatser • Broschyrer • Intranet • Personaltidningen • Information i olika ledningsgrupper • Presentation för politiken • Krims-krams • Mötesagenternas aktiviteter i målområden • ”Lathundar” mm • ”Öppet Hus”

17 Support och kompetens; nivåer 1.Felanmälan Cygate 2.Concierge-tjänst Cygate 3.Kommunens IT-HelpDesk (eller tele-HD) 4.Kompetenspersoner på IT-enheten 5.Mötesagenter 6.Lathund och nätverksstöd

18 Att använda systemet! ………att våga ändra ett beteende! och att vara uthållig!

19 Framgångsfaktorer • Att låta helheten gå före det egna • Att Hålla ihop • Att vilja lyckas för just nu och i framtiden! 1900

20 Tack för oss!


Ladda ner ppt "”Vi möts resfritt” - ett vinstgivande projekt 2013 - 2014 Kerstin Angberg- Morgården Jan E Fors, Länsstyrelsen Dalarna - Dalakommunerna – Region Dalarna."

Liknande presentationer


Google-annonser