Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter av försök med kartor, PDA och GPS i undervisningen Ismo Hakala Pentti Impiö och Mikko Myllymäki Chydenius-institutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter av försök med kartor, PDA och GPS i undervisningen Ismo Hakala Pentti Impiö och Mikko Myllymäki Chydenius-institutet."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter av försök med kartor, PDA och GPS i undervisningen Ismo Hakala Pentti Impiö och Mikko Myllymäki Chydenius-institutet

2 Utgångsläget •Målet var att utveckla och förverkliga pedagogiska metoder som utnyttjar mobilteknologi (PDA, GPS) och kartor –Producera material •inga höga krav på förhandskunskaper •måttlig arbetsmängd –Lätt och snabbt att förnya material –Använda multimedia

3 Pilotprojekt •Vi planerade och förverkligade en undervisningsmodell som utnyttjar mobilteknologi för fältundervisning i biologi och geografi –produktionskoncept –pilotprojekt –utvärdering

4 Pilotprojektets verksamhetsidé Användaren •orienterar sig till målet enligt en karta i PDA som baserar sig på GPS lokalisering •får en kort multimedia presentation och instruktioner i PDA •överför materialet??? t.ex. Optima, verkkoblogit

5 Produktionskoncept 1/5 1.Läraren har en idé och en plan för fältundervisning •användning av planeringsprogram • Mindmanager etc. 2.Kartläggning av befintligt material 3.Samla ihop nytt material 4.Sammanställning 5.Bifoga materialet till GIS

6 Produktionskoncept 2/5 1.Läraren har en idé och en plan för fältundervisning 2.Kartläggning av befintligt material –bakgrundsmaterial –simuleringar, bilder, video, ljud,word/pdf 3.Samla ihop nytt material 4.Sammanställning 5.Bifoga materialet till GIS

7 Produktionskoncept 3/5 1.Läraren har en idé och en plan för fältundervisning 2.Kartläggning av befintligt material 3.Samla ihop nytt material –digifotografera, banda in, skaffa material –bifoga GIS information till karta –besluta om uppgifter och arbetsmetoder 4.Sammanställning 5.Bifoga materialet till GIS

8 Produktionskoncept 4/5 1.Läraren har en idé och en plan för fältundervisning 2.Kartläggning av befintligt material 3.Samla ihop nytt material 4.Sammanställning –kontroll av copyright –producera mediamaterial och synkronisera detta till övrigt material –överföra material till PDA –t.ex. Windows Movie Maker, PocketPc 5.Bifoga materialet till GIS

9 Produktionskoncept 5/5 1.Läraren har en idé och en plan för fältundervisning 2.Kartläggning av befintligt material 3.Samla ihop nytt material 4.Sammanställning 5.Bifoga materialet till GIS –Välj lämplig karta –Välj lämplig GIS-program •t.ex. ESRI ArcPad ja GPS- TUNER

10 Försök med olika användargrupp •Grundskolans åk 3 –Hur man lär sig använda och behärska apparaturen –laitteet paikkatiedon keräämisessä –havainnoinin kohdistaminen •Klasslärarstuderande –lärarperspektivet –nya idéer –erfarenheter av produktionskonceptet •Egen testgrupp –utveckla produktionkoncept

11 Erfarenheter •Idén fungerar –responsen från lärare och elever positiv •PDA’s fältduglighet inte tillfredsställande •Kommunikationen mellan GPS sändare och PDA känslig för störningar

12 Att beakta •Val av rätta verktyg –PDA’s egenskaper •Vilka applikationer fungerar? –Kartprogram •Vilken typ –Karta •Vilket format, I vilken form etc. ? •Priset på apparaturen

13 Fortsättningen •Vidareutveckling av konceptet –GIS i gymnasieundervisning •Utveckla kartmotor som är lämplig för undervisning •Utnyttja GIS i såningsmaskiner •GPS och sensornets


Ladda ner ppt "Erfarenheter av försök med kartor, PDA och GPS i undervisningen Ismo Hakala Pentti Impiö och Mikko Myllymäki Chydenius-institutet."

Liknande presentationer


Google-annonser