Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Educational Development by Information technology EDIT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Educational Development by Information technology EDIT."— Presentationens avskrift:

1 Educational Development by Information technology EDIT

2 EDIT-projektet Inspirerat av Sydney Medical School Inspirerat av Sydney Medical School Beslut i fakultetsnämnden 1999 Beslut i fakultetsnämnden 1999 Start 2000 Start 2000 Pilotprojekt med utvärdering under 2000 Pilotprojekt med utvärdering under 2000 Beslut om fortsättning 2001 Beslut om fortsättning 2001 Ca 300 scenarier (flesta på Läk och Ssk) Ca 300 scenarier (flesta på Läk och Ssk) Positiva utvärderingar från stud och lär Positiva utvärderingar från stud och lär

3 EDIT-projektets uppdrag ett presentationsverktyg ett presentationsverktyg ett användarvänligt inläggningssystem ett användarvänligt inläggningssystem multimedia i scenarierna multimedia i scenarierna genomföra pilotprojekt/utvärdera genomföra pilotprojekt/utvärdera stödja implementationen stödja implementationen lösa frågor om drift och lokaler lösa frågor om drift och lokaler kvalitetskgranskning av scenarierna kvalitetskgranskning av scenarierna

4 Nu är det klart! Slutrapport till GUN ht-07 Slutrapport till GUN ht-07 Nytt uppdrag från GUN Nytt uppdrag från GUN..att överlämna den fortsatta utvecklingen av EDIT- scenarier till utbildningarna…..att fortsatt stödja multimediaproduktion..att fortsatt ansvara för drift- och utvecklingsfrågor..att kvalitetsgranska och utvärdera ur lärandesynpunkt

5 En kontaktperson per utbildning ATJan Sandqvist ATJan Sandqvist SGKristina Beckmann SGKristina Beckmann SSK LkpPia Yngman Uhlin SSK LkpPia Yngman Uhlin SSK NkpMaria Ångström SSK NkpMaria Ångström FHV Ann Göransson FHV Ann Göransson LogopedGunnel Förhammar LogopedGunnel Förhammar MBKajsa Holmgren Pettersson MBKajsa Holmgren Pettersson LäkStergios Kechagias LäkStergios Kechagias

6 Kontaktpersonernas roll Att driva utvecklingen vidare på resp program Att driva utvecklingen vidare på resp program Att skapa översyn över scenarierna så att progression uppnås Att skapa översyn över scenarierna så att progression uppnås Att relatera scenarierna till övrig undervisning Att relatera scenarierna till övrig undervisning Att bistå de som ansvarar för design av utbildningen med denna överblick Att bistå de som ansvarar för design av utbildningen med denna överblick Att inspirera scenariekonstruktörer med exempel på god multimediaanvändning Att inspirera scenariekonstruktörer med exempel på god multimediaanvändning

7 Vilken kompetens behövs ? Ingående kännedom om utbildningens struktur och innehåll (inkl kontakter i vården) Ingående kännedom om utbildningens struktur och innehåll (inkl kontakter i vården) Teoretiska och praktiska verktyg för design av läroplaner Teoretiska och praktiska verktyg för design av läroplaner Ingående kunskap om scenariernas roll i PBL Ingående kunskap om scenariernas roll i PBL Kunskap om upphovsrättsliga frågor Kunskap om upphovsrättsliga frågor Kreativitet och förmåga att engagera andra Kreativitet och förmåga att engagera andra

8 …och Viss kunskap om multimedia och enkel bildbehandling Viss kunskap om multimedia och enkel bildbehandling Kunskap om EDIT-systemets struktur och begränsningar Kunskap om EDIT-systemets struktur och begränsningar Ev. kunskap om inläggning i EDIT Ev. kunskap om inläggning i EDIT

9 ..vad blir kvar på PC då… Utbildning och stöd till kontaktpersonerna Utbildning och stöd till kontaktpersonerna Stöd i multi-mediaproduktion: film, ljud och bild, grafisk design Stöd i multi-mediaproduktion: film, ljud och bild, grafisk design Komplicerad inläggning i EDIT Komplicerad inläggning i EDIT Fortsatt utveckling av EDIT-systemet Fortsatt utveckling av EDIT-systemet Utvärdering och kvalitetsuppföljning Utvärdering och kvalitetsuppföljning Drift- och lokalfrågor Drift- och lokalfrågor

10 Utbildningsinsatser under vt-08 Två halvdagar med följande innehåll: Två halvdagar med följande innehåll: Utbildningsdesign Utbildningsdesign Scenariernas roll i PBL Scenariernas roll i PBL EDIT-systemet presentation/inläggning EDIT-systemet presentation/inläggning Att använda manus Att använda manus Multimedia produktion, filformat, storlekar Multimedia produktion, filformat, storlekar Upphovsrättsliga frågor av betydelse för EDIT Upphovsrättsliga frågor av betydelse för EDIT

11 Vad kan man börja med? Samla alla befintliga scenarier Samla alla befintliga scenarier Samla alla aktuella kursplaner Samla alla aktuella kursplaner Samla alla scheman Samla alla scheman Fylla i översikts-matrisen, se nedan.. Fylla i översikts-matrisen, se nedan.. Gå igenom utvärderingar vad gäller scenarierna Gå igenom utvärderingar vad gäller scenarierna

12 Constructive Alignment Undervisnings- former Utvärdering Examination Mål

13 Temaområdesöversikt Komp- etensmål BG-scenarier Föreläs -ning Seminarier Upp- gifter LabbarFärdighets-träningVFU


Ladda ner ppt "Educational Development by Information technology EDIT."

Liknande presentationer


Google-annonser