Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDIT Utvärdering Utvärdering av pilotterminen vt 01 Omarbetad enkätundersökning ht 01 Gruppintervjuer vt 02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDIT Utvärdering Utvärdering av pilotterminen vt 01 Omarbetad enkätundersökning ht 01 Gruppintervjuer vt 02."— Presentationens avskrift:

1 EDIT Utvärdering Utvärdering av pilotterminen vt 01 Omarbetad enkätundersökning ht 01 Gruppintervjuer vt 02

2 EDIT används under vårterminen 2002 på följande terminer Läkarutbildningen T4, T5, T6, T7 Sjuksköterskeutbildningen T4 (Lkp/Nkp), T5 Sociala omsorgsutbildningen T3 Sjukgymnastutbildningen T3 Samt som uppdragsutbildning inom preparandutbildningen för utl. läkare

3 Planering pågår för genomförande av EDIT: Läkarutbildningen samtliga teman på T4, T7 samt T10 Sjuksköterskeutbildningen fler teman påT4 i Norrköping, fler teman på T5 Sociala omsorgsutbildningen T2 Sjukgymnastutbildningen T3 Ev receptarieutbildningen samt T1/T2 sjuksköterskeutbildningen för distansutb.

4 Utvärdering av EDIT pilottermin vårterminen 2001 Projektledare: Björn Bergdahl Bitr. projektledare: Margareta Bachrach- Lindström Projekt-samordning: Anne-Christine Persson

5 Syftet med utvärderingen Beskriva processen att ta fram EDIT-scenarier Beskriva hur EDIT-fallen används av studenterna och handledarna Till viss del jämföra med pappersfall

6 Huvudfrågeställningar Hur används EDIT i basgruppsarbetet Positiva och negativa effekter av EDIT Ger EDIT fördjupade diskussioner Främjar/hämmar multimedia basgruppsarbetet Påverkar EDIT de övriga studierna Påverkar EDIT handledarfunktionen Vad betyder utrustningsnivån för EDIT

7 Utvärderingsmetoder Enkät till studenter Enkät till handledare Observationer av basgruppsarbetet Gruppintervjuer med student repr. Deltagande in kursmöten av olika slag EDIT-utvärderingsknapp Inloggningsdata

8 Hur använder studenterna EDIT i sitt basgruppsarbete? Fler Brain Storms Högläsning av texter Bilder/filmer och tabeller studeras noga och leder ofta till bra diskussioner Återkopplat till fallet efter egna studier Fokuserar gruppens uppmärksamhet

9 Positiva och negativa effekter av EDIT Mer verklighetstroget och mer genomarbetade fall Motiverande och stimulerande-roligare Fördjupade diskussioner Överlastat/för mycket information Styrande Tekniken tar tid från PBL

10 Multimediainslag Filminslagen uppskattades Bilder främst Röntgenbilder bra Även lab bilder fungerade som bra underlag för Brainstorm och frågor Stillbildsfilmer onödiga Viktigt med ”tolkningshjälp” Gärna mer inslag av denna typ

11 Påverkar EDIT studierna mellan basgruppsträffarna Inte mycket – man läser som tidigare utifrån frågeställningarna Få går in i EDIT mellan träffarna (en del saknar pappersfallet att skriva på etc.) Många har för dålig dator/inte alls dator hemma Under tenta-inläsningen gick fler in och repeterade via fallen

12 Påverkar EDIT handledarfunktionen Än viktigare med förberedda handledare Handledaren måste hjälpa studenterna att planera tiden Förutsätter en mer aktivt handledare Bra om kontakt finns mellan fallkonstruktör och handledare Roligt och stimulerande för handledarna

13 Utrustningsnivån Tekniken måste fungera varje gång! Datorbilden måste projiceras på vägg – det räcker inte med att bara visa på bildskärm Smartboard kul men inte nödvändigt Tekniken får inte dominera utan ska vara enkel att använda Utbildning och ”lektid”” viktigt Ljudnivå och syretillgång viktig Möbleringen av rummet viktig

14 Slutsatser Det går att göra det här - men det tar tid, kostar pengar och är inledningsvis mödosamt EDIT- scenarier och multimedia bidrar till att stimulera lärandet och upplevs positivt av studenterna EDIT kan leda till ännu bättre PBL EDIT har stimulerat till en förnyad pedagogisk diskussion i fakulteten EDIT ökar möjligheter till integration och samverkan inom fakulteten

15 .. på gott och ont…. …..möjligheter och risker


Ladda ner ppt "EDIT Utvärdering Utvärdering av pilotterminen vt 01 Omarbetad enkätundersökning ht 01 Gruppintervjuer vt 02."

Liknande presentationer


Google-annonser