Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDIT E ducational D evelopment using I nformation T echnology.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDIT E ducational D evelopment using I nformation T echnology."— Presentationens avskrift:

1 EDIT E ducational D evelopment using I nformation T echnology

2 Varför EDIT ?  Roligare  Ökad realism  Mera liv  Fördjupa och bredda  Väcka känslor  Förnyelse och uppdatering  Använda IT

3

4 EDIT - Bakgrund  Inspiration från Sydney University  Beslut i Fakultetsnämnden 1999 att införa EDIT på alla utbildningar  Pilottermin T5 läkarutbildningen  Styrgrupp med Dekanus som ordf  Projektgrupp

5 EDIT - start  Visadel, databas och programvara  Utrustade grupprum: dator, projektor, whiteboard  Scenariokonstruktion  Konstruktörer och manus  Redigerare/ansvarig utgivare  Administratör

6

7 Scenario  Utmana förförståelse  Relaterade till mål  Verklighetsanknutna  Sammanhang  Väcka intresse och känslor  Motiverande

8

9 Vad kan EDIT?  Skapa ett scenarioträd  Hypertext  Multimedia  Bild, ljud och rörelse

10

11 Innehåll i termin Fenomen Scenario

12 Inför EDIT  Vilka fenomen är viktigast  Vad finns i de befintliga fallen  Välj problem som exemplifierar ett eller flera fenomenen  Variera sammanhanget  Integrera innehåll i verkliga situationer  Progressionen mellan terminer

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Är det svårt?  Copyright och andra bekymmer  Motivera och prioritera  Möjligheterna större än hindren  Fantasin sätter gränserna

31 Effekter av EDIT  Gå igenom terminens scenarier  Gå igenom utbildningens scenarier  Prioritera  Relatera till övrig undervisning  PBL påverkas  Examinationer

32 EDIT  Inget undervisningsmaterial  Väcka frågor  Ej ge svar

33 Från dogmafilmens mästare…. Från dogmafilmens mästare…. …..släng dig i väggen Ingemar Bergman….. …..släng dig i väggen Ingemar Bergman….. Rörlig bild och ljud i EDIT

34 Förutsättningar  Korta filmer 1-3 min  Komprimeras för snabb nedladdning (3-30 Mb)  Quicktime

35 Vad kan man göra med filmer i EDIT ?  Väcka känslor  Skapa realism  Visa rörelsemönster  Komma utanför vårdmiljön till hemmen/arbetsplatsen  Gå ut i världen  Visa ur patientens perspektiv

36 Exempel på filmer  Patientsamtal/vårdsituationer  Undersökningar (instruktionsfilmer)  Möte med anhöriga  Ur patientens perspektiv  Miljöskildningar  Ultraljudsundersökningar  Korta expertintervjuer

37 Vad har vi lärt oss?  En del av scenarier  Måste inte vara perfekt (good enough!)  Måste kunna göras snabbt  Manus och regi i nära samverkan med scenariekonstruktören  Bra att ha riktiga skådisar ibland  Nästan alla kan spela sin yrkesroll

38 …till barfotafilmare med ambitioner  Bättre på manus och regi  Bättre planering  Bättre på ljus, ljus och redigering  Hitta nya användningsområden tex ljud

39 Scenario enl Dolmans et al.  Anpassa till förförståelsen  Lägg in flera triggers  Sammanhang från professionen  Teori kopplat till praktik  Stimulera genom att väcka frågor  Skapa intresse  Matcha kursmålen


Ladda ner ppt "EDIT E ducational D evelopment using I nformation T echnology."

Liknande presentationer


Google-annonser