Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© X-on Data 2001 - www.xon.se1 EdWord. © X-on Data 2001 - www.xon.se2 EdWord – tillägg till Word EdWord är en anpassning för att göra Microsoft Word enklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© X-on Data 2001 - www.xon.se1 EdWord. © X-on Data 2001 - www.xon.se2 EdWord – tillägg till Word EdWord är en anpassning för att göra Microsoft Word enklare."— Presentationens avskrift:

1 © X-on Data EdWord

2 © X-on Data EdWord – tillägg till Word EdWord är en anpassning för att göra Microsoft Word enklare att använda för bl.a. personer med läs- och skriv- svårigheter. •Installerad talsyntes kan enkelt utnyttjas •Word kan ställas in för olika användarnivå med fler eller färre menyval bortrensade •Utökade knappfunktioner för val av teckensnitt och teckenstorlekar •Språkinställningar

3 © X-on Data Syfte och idé Word kan vara ett svårhanterat program för användare med begränsad erfarenhet. Långa menyer med många avancerade menyval, kan medföra svårigheter att orientera sig och därmed orsaka osäkerhet för användaren. Genom att EdWord gömmer menyalternativ som inte ska användas, blir programmet mera överskådligt och lättillgängligt. Talsyntesfunktionerna har tillkommit som ett stöd vid läsning och skrivning, främst för personer med läs- och skrivsvårigheter och/eller synsvårigheter.

4 © X-on Data Tal - exempel Grundläggande automatiska talfunktioner är • Prata varje bokstav som skrivs • Prata varje ord som skrivs (vid mellanslag och skiljetecken) • Prata varje mening som skrivs (vid punkt, frågetecken etc) Dessutom finns ”manuella funktioner” som kan utföras med speciella kommandon. Dessa funktioner kan aktiveras genom att klicka på en knapp eller med tangentbordskommando (F-tangenter). Med manuella kommandon kan man läsa upp senast skrivna ordet, markerad text, nästa ord i texten, nästa mening, nästa stycke etc.

5 © X-on Data Talfunktioner i EdWord

6 © X-on Data ”Prata framåt”

7 © X-on Data Anpassade användarnivåer Fyra olika anpassade nivåer kan väljas. I den första nivån har de flesta av Words menyval tagits bort. Endast de mest grundläggande menyalternativen finns kvar. T.ex. finns inte menyvalet ”Öppna”. Däremot kan man skapa nytt dokument, spara och skriva ut sitt dokument. Ångra-funktionen finns också kvar. Inga störande verktygsknappar finns i nivå 1. Verktygsfältet med talsynteskommandon kan man välja att visa eller gömma. När man behärskar funktionerna i nivå 1, är tanken att man går vidare till nästa nivå med flera funktioner.

8 © X-on Data Nivå 1 - grundläggande I Nivå 1 har de flesta menyval rensats bort. Inga knappar synliga. Talet fungerar även här.

9 © X-on Data Nivå 2 med knappar Nivå 2 har utökats med fler menyval samt knappar för vanliga kom- mandon. Stavnings- kontroll kan användas.

10 © X-on Data Nivå 3 med talfunktioner Nivå 3 har utökats med fler knappar för t.ex. fasta teckensnitt, tecken- storlekar, språkval samt klipp- och klistra- funktioner.

11 © X-on Data Nivå 4 – valfria teckensnitt Nivå 4 har ytterligare funktioner för bl.a. fritt val av teckensnitt och tecken- storlekar. Här finns även bild- möjligheter.

12 © X-on Data Inställningar - Nivå Dialog för inställningar. Avsikten är att lärare eller assistent väljer lämpliga inställningar. I denna flik väljs nivå och verktygsfält.

13 © X-on Data Inställningar – Words funktioner Här kan man välja eller välja bort vissa viktiga funktioner som finns i Word samt hur EdWord ska bete sig.

14 © X-on Data Inställningar - Tecken Här kan man bestämma vilka teckensnitt och teckenstorlekar som ska finna lättåtkomliga i EdWord. Markeringsfärg för ”Prata framåt” väljs också här.

15 © X-on Data Inställningar - Talsyntes Här väljs bl.a. hur och när talsyntesen ska läsa upp den text som skrivs samt vilket språk som ska användas. Läshastighet för ”Prata framåt” väljs också här.

16 © X-on Data Inställningar - kortkommandon Kort- kommandon finns för många funktioner. Dessa kan ändras för att inte kollidera med andra program.

17 © X-on Data Programkrav EdWord kräver en korrekt installation av Microsoft Word, version 97 eller version Om talfunktioner ska användas, krävs även att s.k. SAPI-baserad talsyntes finns installerad. Version 3.00 av EdWord har testats med Telias Infovox 230 och 330 samt Macaw från Voxit. EdWord har testats i Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT samt Windows EdWord fungerar med svensk eller engelsk version av Microsoft Word samt med svensk och/eller engelsk talsyntes.

18 © X-on Data Beställning etc. Ytterligare upplysningar finns på Här kan även en tidsbegränsad utvärderingsversion hämtas hem. Här finns också anpassningen ”Talande Word”. Denna anpassning har enbart talsyntestillägget och påverkar inte Words menyer, inställningar eller beteende.


Ladda ner ppt "© X-on Data 2001 - www.xon.se1 EdWord. © X-on Data 2001 - www.xon.se2 EdWord – tillägg till Word EdWord är en anpassning för att göra Microsoft Word enklare."

Liknande presentationer


Google-annonser