Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Horizont – socialföretaget för arbetsintegration (del II): Produktivitet och ekonomi Seminarium, Sandvikens kommun, 13:e & 14:e November, 2012 Prof. Dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Horizont – socialföretaget för arbetsintegration (del II): Produktivitet och ekonomi Seminarium, Sandvikens kommun, 13:e & 14:e November, 2012 Prof. Dr."— Presentationens avskrift:

1 Horizont – socialföretaget för arbetsintegration (del II): Produktivitet och ekonomi Seminarium, Sandvikens kommun, 13:e & 14:e November, 2012 Prof. Dr. Frank Berg Horizont – Sozialwerk für Integration GmbH Dipl.-Ing. Marco Bünger EEPL GmbH, Finsterwalde Adler Management UG (Berlin) 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 1 Doberlug-K. Lübbenau Finsterwalde Massen Klettwitz Rückersdorf Lauchhammer Bad Liebenwerda Drochow Brandenburg Berlin Tema och kontakt

2 Årsomsättningen 2012: 15.500.000 SEK • 8.100.000 SEK projektbidrag (förbundsregeringen, Brandenburgs län, mest ESF-medel) • 3.100.000 SEK arbetsförmedlingen, jobcenter (lönebidrag, olika åtgärder) • 4.300.000 SEK intäkt på marknaden Kostnadsandeler 2012: • 12.400.000 SEK personalkostnader (anställda långtidsarbetslösa plus sakkunnig personal) • 2.200.000 SEK driftnadskostnader plus investitioner • 860.000 SEK likviditetsreserv (förskottsfinansering av projekt, ytterligare kredit nödvändig) I 2012 behövs 15.500.000 SEK för att bedriver socialföretaget ekonomisk 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 2 Omsättningen och kostnadsandeler

3 Personalkostnader per månad 1.030.000 SEK 770.000 SEK lönebidrag, förblivande finanseringsbehov 260.000 SEK Intäkter från öppna marknaden per månad: 360.000 SEK (månadsmedelvärde 2012) 260.000 SEK personalfinanseringen 100.000 SEK driftnadskostnader / likviditetskostnader Intäktkällor • försäljning av produkter och tjänster • Tjänster på uppdrag av arbetsförmedlingen och jobcenter • schablonbelopp (förvaltning) i olika, mest ESF-projekt 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 3 Sysselsättningsstöd genom stigande intäkter från öppna marknaden Tendenz steigend

4 Den tyska lagen för deklaration om allmän nytta • verksamhetsavsikten i socialföretaget är inte vinst, men: - sysselsättning av „chanslösa“ långtidsarbetslösa - utbildning, personlighetsutveckling, hjälp och stöd … måste dokumenteras mycket precis… • efter 2 till 4 år skall de anställda långitsarbetslösa växla på första arbetsmarknaden de bästa lämna socialföretaget! Men det är tom idag bara 5..   13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 4 Allmän nytta Långtidsarbetslös utan förmedlingschans Sysselsättning i det social-ekonomiska arbetssektorn med begränsade arbetsavtal över flera år eller – om nödvändig - obegränsad Övergång till första arbetsmarknaden 10 år plus x 3-4 år i HorizontTill pensionen

5 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 5 Kalkulationen för en långtidsarbetslös person Genomsnittlig långitsarbetslösa med multipla förmedlingsproblem Anställingen i socialföretaget med 38 tim/vecka = personalkostnader 12.000 SEK (8.200 SEK nettolön, 3.800 SEK lönebikostnader) bidrag från arbetsförmedlingen ca. 6.000 SEK Bidraget är begränsad på 2 år; därefter betalar Horizont hela lön eller förmedlar på första arbetsmarknaden Bidraget för arbete är lägre än kostnader för arbetslosigheten. Men genom sin anställing kann en långtidsarbetslös person: • ha mer penga för sig privat och lämmna fattigdom • spara penga för senare pension • utveckla sin personlighet • bli förbild till sina barn • utveckla chanser för förmedling på första arbetsmarknaden.

6 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 6 Jämförelse för en långtidsarbetslös person långtidsarbetslös „Hartz IV“ Arbetsavtal med Horizont 3.300 SEK = försörjningsstöd (från 2013) 3.400 SEK = boendekostnader 140 SEK = andra bidrag 6.020 SEK = statsbidrag 6.020 SEK = eget mervärde Utgör 8.200 SEK nettolön Inklusive: Sjukförsäkring, pensionsförsäkring, arbetslösighetsförsäkring 6.840 SEK = statsbidrag 3.300 SEK = pengar för livet 6.020 SEK = statsbidrag 4.700 SEK = pengar för livet Ingen arbetslösighetsförsäkring Ingen bidrag till pensionen

7 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 7 Ekonomisk mervärdet av långtidsarbetslösa i socialföretaget Modell A: arbetspris enligt marknadssituationen (arbetspris beror på marknadsmögligheter) Aktuellt prisnivå med långtidsarbetslösa: • enklare hjälp och tjänster: 65 SEK / tim • tjänster i företag (förpackning m.m.): 103 SEK / tim • försäljning av produkter (kalkulationsbas):129 SEK / tim målet är att öka försäljningen av trä- och timmerprodukt (utveckling av nya produkt och speciella lösningar) i genomsnitt behövs att genomsätta priser mellan 80 och 100 SEK / tim på marknaden för att bedriva socialföretaget ekonomisk och hållbar.

8 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 8 Ekonomisk mervärdet av långtidsarbetslösa i socialföretaget (B) Modell B: pris enligt värde av arbetskraft modell bedrivs hos vara partnerna i Nederländerna Stichting Surplus (Enschede) • man bedömer arbetskraften med hjälp av en frågekatalog av 62 frågor • uppdragsgivare integreras i bedömningen • som resultat ordnar man arbetslösa i 9 olika nivå från A1 till C3 • varje nivå motsvarar ett konkret belopp (mellan 35 och 140 SEK / tim) • priser för uppdragsgivare beräknas enligt denna nivån. Motsats till Tyskland: Det kann också vara långtidsarbetslösa utan anställningen som arbetar på marknaden!

9 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 9 Bidrag och likviditet Projekte Bund, Land, Landkreise, ESF Jobcenter, Integrations- amt Private und öffentliche Kunden 3-9 Monate später 1-2 Monate später 1-4 Monate später Horizont – Sozialwerk Huvudproblem för Horizont: likviditeten Utgifter idag, intäkter senare Permanent förskottsfinanseringsbehov 2.150.000 SEK genom: 860.000 SEK egna medel 1.290.000 SEK kredit Jämförd med personalkostnader 1.030.000 SEK per månad om inte den finns någonstans, är man tvungen att deklarera insolvensen

10 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 10 Sammanfattning – utveckling av Horizont sen 2007... Trots dåliga villkor en mycket bra utveckling  100 60 14 anställda år 2007 2009 2012 Frivilliga (totalt över tiden) a) Training b) Förmedling 400 100 200 50 14 0 år 2007 2009 2012 Frivilligt ideellt arbete a) demensomsorg b) Omsorg av migranter 50 år 2007 2009 2012 0 0 Total omsättningen 1,8 1,0 0,2 år 2007 2009 2012


Ladda ner ppt "Horizont – socialföretaget för arbetsintegration (del II): Produktivitet och ekonomi Seminarium, Sandvikens kommun, 13:e & 14:e November, 2012 Prof. Dr."

Liknande presentationer


Google-annonser