Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Långtidsarbetslösa i det sociala ekonomin I Tyskland och Europa (del III): Internationella erfarenheter, Ekonomiska modellräkningar För en social-ekonomisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Långtidsarbetslösa i det sociala ekonomin I Tyskland och Europa (del III): Internationella erfarenheter, Ekonomiska modellräkningar För en social-ekonomisk."— Presentationens avskrift:

1 Långtidsarbetslösa i det sociala ekonomin I Tyskland och Europa (del III): Internationella erfarenheter, Ekonomiska modellräkningar För en social-ekonomisk arbetssektor Seminarium, Sandviken, 13:e & 14:e November, 2012 Prof. Dr. Frank Berg Horizont – Sozialwerk für Integration GmbH Dipl.-Ing. Marco Bünger EEPL GmbH, Finsterwalde Adler Management UG, Berlin 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 1 Doberlug-K. Lübbenau Finsterwalde Massen Klettwitz Rückersdorf Lauchhammer Bad Liebenwerda Drochow Brandenburg Berlin Tema och kontakt

2 Ett segment med tillväxt... • Europa: ca. 10 miljoner arbetsplatser i det sociala ekonomin • Tyskland: 1,9 - 2,5 miljoner arbetsplatser (inkl. Deltidsjobb) • tillväxtsegment t. ex. Kommunala och gemennutsiga företag, välfärdsföreningar (sociala och hälsotjänster, omsorg) verkstäder för handikappsdrabbade. 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 2 Sociala ekonomin • realisation av sociala mål genom ekonomisk sysselsättning • mellan marknad och stat • offentlig bidrag + privata intäkter • kombination med frivillig engagement (solidarisk ekonomi) sociala ekonomin betyder: Offentlig sektor Privat sektor (marknad) Social- economisk sektor

3 Sociala ekonomin och långtidsarbetslösa människor • arbetsmögligheter kan utvecklas ifrån ideellt engagement och frivillig arbete • det saknas bidragsmögligheter för övergången från frivillig till betalad arbete • social kapital (istället av finansiell kapital) spelar en nyckelroll vid början • sysselsättningen sker i segmenter som inte betjänas från både staten och näringslivet • marknader är oftast regionala och lokala • nätverk med socialsystem i regioner, medborgarsengagement • alternativa form i arbete, marknadsföring m.m. • vinst: ja, men inte för privat uttagning (non-profit) 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 3 En betydande del av ekonomin och näringslivet Sysselsättning av långtidsarbetslösa är bara en små del av sociala ekonomin – idag!

4 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 4 Sociala ekonomin för långtidsarbetslösa människor Europeiska exempel för sysselsättning av långtidsarbetslösa i sociala ekonomin: • DOCK-Gruppe Schweiz (St. Gallen) 950 anställda, f.d. långtidsarbetslösa • FAB e.V. Österreich (Linz) sysselsättning av mer an 500 människor med handikapp • Levanto Gruppe Belgien (Antwerp) mer än 40 långtidsarbetslösa • Stichting Surplus Niederlande (Enschede) ca. 50 långtidsarbetslösa • Horizont – Sozialwerk für Integration Deutschland (Südbrandenburg) 85 f.d. långtidsarbetslösa • Sandviken …

5 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 5 Sociala ekonomin – kreativa dieér från andra europeiska länder • DOCK-Gruppe Schweiz (St. Gallen) 950 långtidsarbetslösa • företaget arbetar i industrimarknaden och utför arbete som tidigare var utlagrad till andra länder • arbetslön betalas från socialnämnden „aktivering av passiv stöd“ (omögligt i Tyskland) • driftnadskostnader måste finanseras via fria intäkter i DOCK-gruppen. Fotos: www.dock-stgallen.ch

6 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 6 Sociala ekonomin – kreativa dieér från andra europeiska länder (II) Flandern (Belgien) – social-ekonomisk arbetssektor med 3 nivå: • Level 1: sociala verkstäder (sen 1998): idag 67 företag med 13.900 anställda (skydda verkstäderna) • Level 2: integrationsföretag för handikappade människor (CSR-element): idag 269 företag med 1.200 anställda med training och utveckling • Level 3: lokala tjänster i lokala ekomomin (sen 2006). Integration av långtidsarbetslösa. Idag 446 företag med 750 anställda Sammanfattning Flandern: 879 företag med mer än 19.000 anställda i det social-ekonomiska arbetssektorn (Flandern = 13.000 qkm 6,5 milj invånare)

7 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 7 Sociala ekonomin – kreativa dieér från andra europeiska länder (III) tjänstevoucher Hushållsnära tjänster är ett arbetsområde för långtidsarbetslösa • regeringsbeslut i 2004: 25.000 nya jobb för långtidsarbetslösa med låg utvecklingsnivå • privata person kan köpa en voucher som gäller för en tim tjänstearbete för 7,50 €. Arbete kan genomföras via därför godkända företag. De företagerna få tillsättlig 13.50 € per tim från staten. Det betyder en tim arbete kostar 21 € (inkl. Social arbete, kompetensutveckling, coaching m.m.) • framför allt hushållsnära tjänster: rengöring, transport av handikappsdrabbade människor, utförande organisation kan vara reningsföretag, kommunala företag, välfärdsföreningar m.m. • anställda i företagerna har vanliga arbetsavtal med minstlöne (7.5 € / tim) både hel- och deltid, med socialförsäkringen m.m. • idag det finns 2.600 godkända företag med 137.000 anställda…

8 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 8 Följder och påverkningar av långtidarbetslösigheten Individuella problem • psykisk verkan och hälsopåverkan (t. ex. Alkohol) • förlust av egna kompetenser • kulturell, social och samhällsisolation (stigma) • familjära konflitkområden ökar • skuldkänsla och ökande agressivitet • fattigdom samhällsverkan • fölust av skatteintäkt och socialavgifter • höga kostnader för a-pengan • minskning av inhemska efterfrågan • stigande kriminalitet, större politiska problem • ökande kostnader för hälsovård och domstolsväsen Långtidsarbetslösighet har både individuella och samhällsföljder: 12.000 långtidsarbetslösa i södvästra Brandenburg

9 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 9 Samhällskostnader av långtidsarbetslösigheten • direkta kostnader per person / år.159.000 SEK Samhällskostnader per person / år559.000 SEK se: undersökninger om SROI i Nederländerna • kostnader av en arbetsplats med 50%-bidrag i SF72.200 SEK • minskning av direkta kostnader och kanske 50% av samhällskostnader, utgör en effekt av ca. 360.000 SEK per person och år … • arbetslösa män vistas två gånger oftare i sjukhus sen arbetande! • missbruk av alkohol finns vid arbetslösa ca. 4 gånger oftare an vid arbetande befolkningen • dödligheten ökar vid långtidsarbetslösa manniskor med faktor 3,8 (efter 2 år)!!! • arbetslösigheten visas att fastsätter sig via generationsgränser… Quelle: www.bpb.de

10 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 10 Långtidsarbetslösighet - hälsokostnader Exempel: missbruk av alkohol (kostnader enligt informationer från läkarnätverket i södra Brandenburg) • avgiftning 10-25 dagar: 52.000-151.000 SEK • avvänjning 3-6 Monate344.000-516.000 SEK • genomsnittliga kostnader 531.000 SEK per person framgångskvoten:10-20 % Våra erfarenheter med en sysselsättningsprojekt för ”torra” alkoholsjuka människor: framgångskvoten: 85% Projekt genomfördes tre gånger med sammanlagt 45 deltagare från 2008-2010. Kostnader per person och år: ca. 43.000 SEK. Insparningseffekt (ingen avvänjning nödvändig): 90%

11 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 11 Langzeitarbeitslosigkeit = gesamtgesellschaftliche Herausforderung En omfattande svar på långtidsarbetslösigheten och dess olika påverkan kräver: • i Tyskland ser man detta problem på förbundsnivån separat! Det saknas en samhällsbetraktning som integrerar alla olika påverkan på separata budget.På länsnivå är de problem ihopkopplade och betraktas som komplex – men det saknas mögligheter får inflyttande på hela problem! • vi anser det att i Sverige, Belgien och Nederländerna betraktas problem mer komplex och interdisciplinärt – ni har alltså bättre almänna villkor att utveckla en social-ekonomisk arbetssektor... Ni behöver bara nyttja chanser som finns.... Hälso- vårds- policyn Arbets- marknads -policyn Social- policyn


Ladda ner ppt "Långtidsarbetslösa i det sociala ekonomin I Tyskland och Europa (del III): Internationella erfarenheter, Ekonomiska modellräkningar För en social-ekonomisk."

Liknande presentationer


Google-annonser