Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VI TILLVERKAR BRA DAGAR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VI TILLVERKAR BRA DAGAR"— Presentationens avskrift:

1 VI TILLVERKAR BRA DAGAR
Kommunikationsdagarna 1

2 KONTAKT Hör gärna av dig med frågor eller dela med dig av dina
erfarenheter. Kristina Fransson Kommunikationsstrateg Christina Höök Organisationskonsult

3 ARBETSGIVARVARUMÄRKE – vad är det?
Kommunikation för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta medarbetare Ska betona de unika fördelarna med arbetsplatsen och en kultur som målgruppen uppskattar Kommunicera ett enhetligt budskap och en enhetlig bild av hur det är att arbeta för företaget 3

4 BAKGRUND OCH SYFTE Åldrande befolkning styr efterfrågan på välfärdstjänsterna - sysselsätter i dag ca 1, 2 miljoner personer i kommuner och landsting Omkring anställda inom välfärdssektorn går i pension de kommande tio åren Vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som generationsväxlingen ska användas för att växla kompetens och bli effektivare Högt ställda förväntningar på välfärdskvalitet samtidigt som kostnaderna för verksamheten begränsas Konkurrensen om attraktiv kompetens kommer att öka 4

5 VEM ÄR HAN? Hur har han det på jobbet?
Anders Bergman IT-chef Tieto

6 Anders Bergman IT-chef Mjölby kommun
VEM ÄR HAN? Hur har han det på jobbet? Anders Bergman IT-chef Mjölby kommun

7 ETT STARKT VARUMÄRKE Femma bland Sveriges kommuner 2009
Ur Dagens Samhälle, nr

8 KOMMUNEN MED DEN GLADA SOLEN
Löpande varumärkesutveckling Näringsliv 2008 Studentstaden 2009 Besöksnäring 2010 Arbetsgivarvarumärke 2011 Platsvarumärke 2012 och 2013

9

10 BAKGRUNDSMATERIAL Basfakta SKL 2009 – Nöjd men inte stolt
Fakta om oss - rekryteringsbehov Ledar- och medarbetarundersökning 2010 Nya fakta – vad tycker de som slutat? 2010

11 FAKTA ATT GRUNDA OSS PÅ Ca 7 000 anställda Ca 700 rekryteras varje år
Ca 350 medarbetare går i pension varje år Ca 600 yrken 92% tycker att de har ett meningsfullt arbete 92% är starkt engagerade i sitt arbete 81% känner sig nöjda med vad de uträttar på arbetet 71% är stolta över att jobba inom sin förvaltning/bolag 50% rekommenderar oss som arbetsgivare 54% kan tänka sig att återvända till koncernen

12 ATT FORUMULERA BUDSKAPET
Workshops 2010 ledning mellanchefer medarbetare Facklig samverkan Spenat reklambyrå

13 SWOT

14 Det är alltid människor som gör skillnad.
VÅRT BUDSKAP : DU ÄR VIKTIG Det är alltid människor som gör skillnad. Utan dig stannar Karlstad. Din arbetsmiljö, utvecklings-möjligheter, anställningsvillkor

15 ETT NYTT REKRYTERINGSKONCEPT
Annonser Montermaterial Broschyrer Film Hemsida – karlstad.se

16 EGNA MEDARBETARE SOM AMBASSADÖRER
45 intresseanmälningar Alla har snabbintervjuats och snabbfotograferats Valt 8 personer - bra mix av ålder, kön, etnisk bakgrund, yrke, förvaltning Representerar hela kommunen 2 000 kronor i ersättning för två år Tack till dem som inte antogs

17 Natanael Berntsson, kontaktperson - handikappomsorgen, VOF
Joyce Johansson, modersmåls-lärare,BUF Ina Ögren, Undersköterska, VOF Magnus Resare, Boendestödjare, ASF

18 Emma Eckerwall, Miljö- och hälsoskydds-inspektör, MF
Evalena Nilsson, Kostchef, GYF Maria Gustafsson Boström, förskollärare, BUF Nele Petrovic, Servicevärd, TF

19

20

21 SAMLINGSANNONSER Stor genomslagskraft Visar att vi jobbar tillsammans Kostnadseffektivt Samordnas av arbetsgivarenheten Startade hösten 2012 karlstad.se

22 BÖRJADE SPRIDA ARBETSGIVAR-VARUMÄRKET
Övergripande introduktion Broschyr – Spännande Jobb i Karlstads kommun Rekryteringsbehov Studievägledarträffar Chefsutbildningar Arbetsmarknadsmässor 22

23 HOTspot Huvudsponsor Enhetlig monter med koncernkänsla Vad tycker du? 2011 Attraktiv arbetsgivare 2012 Meningsfullt arbete Yrken hos oss Karriärveckor och sommar-jobbsmässa VIP-kväll Uppdragsbörsen

24 KONTAKTGARANTI Bakgrund
Stärka rekryteringen till Karlstads universitet och vi vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Uppdrag Erbjuda studenterna en bra arbetsmarknadsanknytning Tydlig kommunal organisation med ca 25 kontaktpersoner, en per aktuellt utbildningsprogram Effekt – ca studenter per år 330 praktikanter 40 gästföreläsningar 25 studiebesök 30 exjobb 24

25 ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER
Synliga på karlstad.se Stugor, semesteranläggning, friskvårdscenter, motionslopp, kulturresor, företagshälsovård, rätt till heltid m.m. Nya förmåner Bruttolöneavdrag för: Synfelsbehandlingar som exempelvis laserbehandling, operation där ögats naturliga lins byts ut mot konstgjorda synkorrigerande linser eller operation där en extra lins sätts in Provrörsbefruktning (IVF) eller annan fertilitetsbehandling Samtalsterapi Ortopedi Privat billeasing – miljöbil

26 ARBETSGIVARENHETENS REKRYTERINGSSTÖD
Pilotprojekt – permanentas våren 2013 Alternativ till externa konsulter Stöd för koncernens alla chefer i hela rekryteringsprocessen Interndebitering Intresseanmälan 2012

27 Rekrytering och avslut av anställning

28 Tio goda skäl att arbeta hos oss
Meningsfulla arbetsuppgifter. 7 000 engagerade arbets-kamrater. Du får vara med och göra livet enklare och bättre för Karlstadsborna. Du får jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi arbetar med långsiktig hållbar utveckling. Du får möjlighet att utvecklas i ditt jobb. Du får korta resor till och från jobbet. Hos oss har du förutsättning att skapa balans i livet. Schysta anställningsvillkor och bra förmåner för både kropp och själ. Vi jobbar med att tillverka bra dagar. Vill du vara med?

29 NYA REKRYTERINGSKANALER
Tänka nytt! Inte bara fackpress och dagstidningar Sommarjobbsmässa – speed-dating Intresseanmälan – hösten 2012 Blocket Jobb – våren 2013 Film på stadsbussarna – sommaren 2013 Banners Facebook – rekryteringsflik på FB, hösten 2013 med tips- och delafunktioner

30

31 VÅR VÄRDEGRUND VI ÄR TILL FÖR KARLSTADSBORNA
VI ÄR EN KOMMUN I GOTT SKICK VI ÄR TILL FÖR KARLSTADSBORNA VI NÅR GODA RESULTAT VI GENOMFÖR VÅRT UPPDRAG MED ENGAGEMANG VI SER FRAMÅT OCH UTVECKLAR VÅR VERKSAMHET

32 STOLTHET OCH VÄRDEGRUND
Ledar- och medarbetarundersökning varje år – med frågor om stolthet Påståendet ”Jag känner mig stolt över att jobba i Karlstads kommun” får betyget 4 av 5 möjliga Värdefull workshop, våren 2013 – bygga stolthet med storytelling (15 arbetsplatser, ca 300 medarbetare hittills) Stolthet på flera nivåer: för min egen enhet, för andra verksamheter i kommunen och för hela koncernen. Hållplats 2000 – startade 2012 Vardagshjältar och Kvartalets idé Två stora ledardagar varje år

33 DU ÄR VIKTIG – HELA TIDEN
Avsluta medarbetare På egen begäran, pensionsavgång, andra skäl och övertalighet Ökat samarbete kommunikations- och arbetsgivarenhet Övertalighet Nedläggning av verksamhet Omorganisationer t.ex Gymnasieförvaltningen – stort varsel vt 2013 Budskap, målgrupper, arbetsgivaransvar, struktur och rutiner Anpassa koncernens totala kommunikation – gasa och bromsa 33

34 PÅGÅENDE PROCESS Kommunikation för koncernkänsla
Trovärdigt – hela organisationen Goda exempel: Jag och mitt jobb Vi i Karlstad - hushållstidning På gång 2013: Prao, praktik och feriejobb Information till elever i årskurs 8

35 ARBETSGIVAR- VARUMÄRKET Strategisk kompetens- försörjning
Attrahera Kartläggning av rekryteringsbehov Delta på arbetsmarknadsdagar Omvärldsspaning Riktlinjer för annonsering Hemsidan – karlstad.se Intresseanmälan Samarbete – alla studie- och yrkesvägledare Information – alla åttondeklassare PRAO, Feriearbete, Praktik och Examensarbete Avsluta Riktlinjer för avslut av medarbetare ARBETSGIVAR- VARUMÄRKET Strategisk kompetens- försörjning Vision Strategisk plan Utveckla och behålla Riktlinjer för Introduktion Stolta och nöjda medarbetare Anställningsförmåner Kompetensutveckling och utbildning Intern rörlighet Rekrytera Riktlinjer för rekrytering Centralt rekryteringsstöd för chefer Rekryteringsverktyg Värdegrund 35

36 VI TILLVERKAR BRA DAGAR


Ladda ner ppt "VI TILLVERKAR BRA DAGAR"

Liknande presentationer


Google-annonser