Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Drawing by Ruairi O Brien TRÄNGSELAVGIFTER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Drawing by Ruairi O Brien TRÄNGSELAVGIFTER."— Presentationens avskrift:

1 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Drawing by Ruairi O Brien TRÄNGSELAVGIFTER

2 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net ämnen Var befinner vi oss nu? Vad är trängselavgifter (road user charging - RUC)? Varför implementera trängselavgifter? Ekonomisk teori Vad vill vi uppnå med trängselavgifter? Hur skall trängselavgifter uppnå det? Några exempel – Singapore, Trondheim, London, Stockholm, Italy, Znojmo Hur implementera trängselavgifter – maximera chanserna Ge alternativ för din egen stad

3 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Var befinner vi oss nu? Stora tidsförluster pga trafikstockning Ekonomisk förlust (tid, energi) Luftföroreningar och buller orsakar hälsoproblem Brist på parkeringsplatser Oangenäm gatumiljö - städer Splittring av sociala nätverk Alltså… NEJ till ökad kapacitet genom att bygga nya vägar – pga inducerad trafik – sedan länge borta från agendan JA till “demand management” – balans resor/trafik

4 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Vad är RUC (Road User Charging)? Enkelt: förare för betala för sitt användande av vägutrymme Betalar de inte redan tillräckligt? • inköpsskatt, vägskatt, obligatorisk försäkring, bensinskatt, etc. NEJ Marginalkostnaden? Supermarket parallel! Betala en årlig summa pengar till matbutiken, så får du gå dit och hämta så mycket du vill…

5 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Ekonomisk teori säger Kostnaden som användandet av vägar ger upphov till bör reflektera summan av marginalkostnaderna som de orsakar för: infrastrukturförsörjaren • Kostnad för drift och slitage andra väganvändare • Kostnad för trängsel, risk för olyckor Externa effekter • Kostnad för sjukvård och miljöskador Trängselavgifter lägger marginalkostnaderna på den enskildes kostnad för att köra – förare tar mer ekonomiskt rationella resval – trafikvolymen minskar

6 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Vad erhåller vi? Minskad trängsel - snabbare bil- och kollektivtrafikresor, säkrare cykling och gång,…... Minskad miljöpåverkan – renare luft, lugnare gator, mindre växhuseffekt,…... Intäkter – tillhandahålla frekvent, pålitlig, bekväm kollektivtrafik, bättre cykling/gåendemiljö, bättre vägar, säkerhetsfördelar, …...

7 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Acceptans Det är ett problem! – enorm politisk känslighet Nymodighet Man vill inte betala för vad som har varit gratis förut Rättvisefrågor Konventionella åtgärder - mer populära Men acceptansen ökar om pengarna används för transportsystem och miljö

8 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Har det prövats förut? Singapore Area Licence Scheme in 1975 Bergen Cordon Crossing in 1986 Oslo Cordon Crossing in 1990 Trondheim Cordon Crossing in 1991 Singapore Electronic Road Pricing –kombination av cordon crossing and point crossing scheme in 1998 London Area License Scheme 2003 (to be extended 2006) Stockholm cordon crossing 2006 Större Italienska städer – area licences

9 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Hur fungerar trängselavgifter? Betalningsprinciper • Areatillstånd • Linje • Distans-/hastighetsbaserat • Storlek på avgiften och tid för avgift • Vem som behöver betala; och undantag Vad används inkomsterna till? Administration/teknik – hur fungerar det • Avgifter och böter • Kontroll

10 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Singapore: demand management ALS (1975) Rusningstrafik reducerad med 45% Hastighet ökad med 20% Olyckor minskat med 25% ERP (1998) Dagliga trafik- volymer reducerade med 20-24% Hastighet från 40 to 45 km/h

11 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Singapore- avgiftsprinciper areatillstånd och några motorvägar tid: inledningsvis morgonrusning, senare även eftermiddagsrusning, därefter även off-peak, arbetstider inklusive lördag till Saturday till 2 pm typ: inledningsvis Areatillstånd, sedan inre avgiftslinje avgiftsnivå: $3 per dag, $2 för off-peak-tillstånd, ERP - varierar avgiftspliktiga: fordon variation: tid på dagen, typ av fordon, lokalisering (ERP) Teknik – mätare med smartcard i fordon, debitering när fordonet passerar avgiftspunkt Avgift varierar var 3 månad för att hålla trafiknivån konstant Kontroll – kamera/ANPR

12 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Trondheim: infrastrukturinvesteringar Många nya vägar, tex. ny väg till flygplats, tunnlar Ny förbifart Cykelvägar Miljöåtgärder Förbättrad kollektivtrafik

13 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Trondheim - avgiftsprinciper Area: bebyggd area inklusive flygplatsväg tider: arbetstider typ: inre avgiftslinje avgiftsnivå: €3 per passage avgiftspliktiga: fordon variation: tidpunkt, typ av fordon, läge (EP), maximal användning per period

14 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net London scheme Långsiktig plan Legal bas - 1999 London Government Act och 2000 Transport Act Areatillstånd för centrala staden (21 km 2 ), intro Feb 2003 Upp till 50,000 vehicles per timma in till arean Planerat att ge £130 miljoner per åryear – i verkligheten £70 miljoner Inkomster öronmärkta i 10 år Undantag – boende (90% rabatt) Många betalningsmetoder, ANPR och patrullerande kontrollanter

15 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net London Scheme area

16 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net London Scheme 2 Trängseln inom zonen minskad med 30% Trafikvolymer minskade med 18% 30% reduktion i antal bilar och 65,000 färre bilrörelser 20% ökning av rörelser med buss och taxi Ökning med 29,000 busspassagerarein till zonen under morgonrusningen Bussarnas tillförlitlighet och restider förbättrad – extratid som passagerar väntar vid busshållplatser pga förseningar (pga service eller saknad buss) minskad med 20% över hela London och med 30% i och omkring avgiftszonen Viss debatt om effekter på handeln Liten påverkan på trafiken omkring zonen

17 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Nederländerna Avgifter planerade vid större vägar i Randstad 2.5 Euro avgift skulle minska rusningstrafiken på motorvägar med 35% Första steget mot kilometeravgift Fyra Randstad-städer mycket ovilliga (ekonomisk utveckling) men mutade av Holländska Transportministeriet Sedan valdes en död ledare och allt lades på is, tills vidare

18 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Implementering av vägavgifter För att maximera chanserna till att införande av vägavgifter skall lyckas behövs: • Överenskommelse om mål och att det finns ett problem som måste lösas • Politisk försvarare • Resurser – personal och pengar • (företrädesvis) bara ett beslutsfattande organ • En implementerande instans • Förmåga att förbättra alternativ före implementering • Lättfattlig och stödjande lagstiftning • Effektiv marknads-/kommunikationsstrategi, från start

19 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Slutsats Vägavgifter – kan de nå acceptans? Norge, Durham, London visar att det går Nyckelfaktorer för framgång : • Insikt om problemet • Stöd från handeln • Politisk konsensus ELLER en förkämpe (e.g. Ken) • Enkelt system, åtminstone till att börja med • Öronmärkning av inkomster • Uppenbara och rättframma investeringar i alternativ

20 Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Användbara referenser http://www.europrice-network.org http://www.progress-project.org http://www.imprint-eu.org/seminars.htm • Följande artiklar av • Begg (bra bilder) • Chin (Singapore) • Baker (acceptans) - Kan alla laddas ner


Ladda ner ppt "Trängselavgifter och prissättning www.transportlearning.net Drawing by Ruairi O Brien TRÄNGSELAVGIFTER."

Liknande presentationer


Google-annonser