Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Parkerings- prissättning och Parkingshantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Parkerings- prissättning och Parkingshantering."— Presentationens avskrift:

1 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Parkerings- prissättning och Parkingshantering

2 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Parking policy Problem – negativa effekter Typisk policyutveckling Policykonflikter Vad kontrollerar kommunen? Reglering av gatuparkering “Off-street parking” Ekonomiska effekter av parkering “Park and ride” Hur vinna acceptans för en parkeringspolicy Några slutsatser

3 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Seminariets struktur Vid slutet av lektionen bör ni ha en förståelse för: • Några definitioner • Parkering – positiva och negativa effekter • Typisk policyutveckling och - konflikter • Vad kontrollerar kommunerna? • Reglering av gatuparkering • “Off-street parking” – typer, kostnader, kontroll, användning • Effekter av parkering på ekonomin • “Park and ride” (Parkera + kollektivtrafik) • Hur vinna acceptand för sin parkeringspolicy

4 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Några definitioner Gatuparkering “On-street” Allmän parkering Allmän parkering på avgränsad yta Private non-residential (PNR) Privat (ej boende) Biljettautomat

5 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Positiva effekter av smart parkeringshantering Har effekter på transportval Kan stödja lokala ekonomiska utvecklingen Stor inkomstbringare Förbättrar trafiksäkerheten Påverkar bilägandet

6 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Negativa effekter av parkering Effekter av gatuparkering (och letande efter) på: n trängsel, n trafiksäkerhet n miljö n Blockerar bussfiler och - hållplatser; gångbanor och korsningar “Off-street”: n Byggnationskostnader och nyttjad yta n Mark - €3k/plats n Byggnad – €15-20k/plats n Under mark - €25k/plats och uppåt n Inducerar biltrafik i rusningstid

7 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Uppgift Vilka är de huvudsakliga problem som är relaterade till parkering i er stad? Diskutera detta 10 minuter tillsammans med din granne. Sedan diskuterar vi detta gemensamt, för att hitta gemensamma nämnare – och skillnader.

8 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Policykonflikter Ekonomisk vitalitet Efterfråge-/trängsel- hantering Inkomstbringare Säkerhet/ tillgänglighet ?

9 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Typisk utveckling av parkeringspolicy Från COST 342 (särskilt relevant för gatuparkering) • Steg 1 – inga problem, • Steg 2 – efterfrågan > tillgången, reglering införs • Steg 3 - efterfrågan stiger ytterligare – tidsbegränsning införs för att favorisera korttidsparkerare - folk som ska handla eller besöka • Steg 4 – pendlare motas ut – konflikter med boende – boendeparkering införs • Steg 5 – allt större diffrentiering av parkeringsavgifter • Steg 6 – “park and ride” (infartsparkering + kollektivtrafik). • Steg 7 – införandet av parkering i mobility management

10 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Vad kan kommunerna påverka? De kontrollerar: • Reglering av gatuparkering • (I några länder) övervakning av gatuparkering • Parkeringsstandard för nyexploateringar • Publik “off-street”-parkering som ägs eller kontrolleras • Parkering för egen personal MEN de kontrollerar inte: • Befintlig PNR (Privat ej boende) och boendes parkering • Publika “off-street”-parkeringar som de inte äger och/eller driver • (I de flesta länder) övervakning av gatuparkering – inklusive bötesgivande och bötesinhämtning

11 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Alltså… policies för att hantera efterfrågan

12 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Reglering/kontroll av gatuparkering Enforcement powers • Skillnader runtom i Europa • Trend (?) från polis till lokal myndighet (kommun) • Parkering lågprioriterat för polis och rättsväsende T.ex. Storbrittannien “avkriminaliserat” parkingssystemet Kommuner i Europa har möjligheter Kan ta tid att implementera Rådgivning

13 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Några länders avgifter för gatuparkering Avgift per timma (€) (2002) Wien0.87 Bryssel0.50 Paris1.00 – 3.00 Lyon1.50 – 5.00 Bremen0.60 – 1.50 Köln1.00 – 2.00 Stuttgart0.20 – 2.00 Munchen2.00 – 2.50 Dublin1.00 – 1.90 Amsterdam1.60 - 2.50 Maastricht1.40 Lissabon0.50 Madrid0.60 – 1.20 Barcelona0.90 – 1.20 Edinburgh1.20 – 3.00 Centrala London7.00

14 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Off-street parking Vem bygger “off-street” publik parkering? Vem betalar för den? Hur mycket kostar den? Off-street-parkering för boende? • T.ex. Lyon Publik off-street vs privat off-street (ej boende) Större industri – vem kontrollerar den? Priser – skall vara • < on-street? • Högre timavgift för längre parkeringstid

15 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Parkering och ekonomisk vitalitet Leder mer parkering till bättre ekonomi? Leder mindre parkering till sämre ekonomi? Vad betyder parkering för: • Var shoppare väljer att handla? • Var företag väljer att lokalisera sig? Är vissa handlare mer beroende av parkering än andra?

16 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Park and ride 1 Varför bygga “park and ride” (P + kollektivtrafik)? 1970-1990 220% ökning av P+R ställen och 337% ökning av P+R platser i “Europa” (COST 342) Framgångsrika P+R behöver: • Frekvent snabb (billig) kollektivtrafik till centrum • Brist på parkering i centrum • Lättillgängliga platser • Högkvalitativa och säkra faciliteter % av efterfrågan kommer att komma från resor som tidigare gjordes med enbart kollektivtrafik Icke-officiella P+R?

17 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Park and ride 2 Effekter av P+R på trafiken (COST 342) • Wien – P+R tar 12% av trafiken till centrum • Chester – 20% • Madrid – 20,000 användare per dag; Barcelona, 12,000; Hanover, 10,000. • Strasbourg – P+R nyckelelement för spårvagnens succé. 43% av motoriserade resor sker nu med kollektivtrafik. • Oxford, UK – 3-9% reduktion av resor till centrum.

18 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Parkeringsstandarder för nyexploateringar = antalet parkeringar som nya byggnader förses med Tillgodose behovet eller kontrollera behovet? Relatera parkeringförsörjning till tillgång till kollektivtrafik Tillgodose behovet från vissa användare, t.ex. Funktionshindrade, föräldrar, cyklister Bör det finnas centrala vägledning för parkering? Exploatörers reaktion på reglerad parkeringstillgång

19 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net PPG13 Parkingsstandarder (UK) Det finns max-standarder • Matvarubutik: 1 plats per 14m 2 • Övriga butiker: 1 plats per 20m 2 • Bio och konferens: 1 plats per 5 säten • B1 inklusive kontor: 1 plats per 30m 2 = 1 space per 2-3 anställda • Högre utbildning - 1 plats per 2 anställda + 1 plats per 15 studenter • Idrottsarenor: 1 plats per 15 säten • Boende (PPG3) max 1.5 platser/hus

20 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Parkeringsstandarder på annat håll •Europa går mot max-standarder…

21 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Parkering och mobility management Mobility management – användandet av “mjuka” åtgärder för att få mer ut av ett transportsystem Parkering – påverkar mobilitet Mobility management ska inkludera: • Parkerings-/”park and ride”-information • Parking management vid stora arbetsplatser och vid evenemang • Länk mellan parkeringsavgifter och pris på kollektivtrafik

22 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Implementering av “arbetsplats-parking management” När parkeringsavgifter eller –ransonering implementeras som en del av “plats-baserad” mobility management, behöver följande beaktas: • Behov av klara mål och erkännande av problem • Process för att införa avgifter • Avgiftsnivåer, undantag från dem • Kontroll • Anställningsavtal • Administration • Användande av avgifter • Overspill

23 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Att erhålla acceptans för en parkeringspolicy Kommunicera ändringar och orsaker till dem Allmänheten känner till och förstår åtgärderna. Upplevd nytta Avgifter och andra regleringar relaterat till problemets storlek. Alternativ transport av god standard existerar. Inkomster används rättvist och öppet Parkingsregleringen upprätthålls konsekvent och rättvist Ej överdrivna böter och relaterade till överträdelsens allvarlighet

24 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Slutsatser Parkering – nyckelfaktor för val av färdsätt Parkering – en nyckelkarakteristika i en transportpolicy Parkeringsutbud – skall kontrolleras och relateras till tillgång till andra transportsätt? Länk mellan parkering och ekonomisk vitalitet – komplex och oklar PNR (privat, ej boendes parkering) kan tacklas med politisk vilja Kontrollerade zoner kan ge lokala fördelar Park and ride kräver omsorgsfull utvärdering

25 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Uppgift Läs sammanfattningen av slutsatserna från COST 342. Tänk – redo att diskutera: • Är dessa slutsatser relevanta för din egen stad? • Fattas någon slutsats? • Hur skulle du göra för att implementera rekommendationerna? • Vilka barriärer skulle du konfronteras med vid införandet av rekommendationerna?

26 Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Uppgift Arbeta individuellt Du är ansvarig för en parkeringspolicy i din stad eller kommun. Utveckla grunddragen i en parkeringsstrategi för din stad. Du har 45 minuter på dig. Beakta följande: • Vilka är de mest problematiska frågorna? • Vilka policies väljer du att införa och varför? • Vilka kommer de största bariärerna att bli – och hur ska du övervinna dem? • Finns några problem som du inte kommer att kunna hantera effektivt? • Vilken ytterligare information behöver du för att kunna ta effektiva beslut?


Ladda ner ppt "Parkeringsavgifter och parkeringshantering www.transportlearning.net Parkerings- prissättning och Parkingshantering."

Liknande presentationer


Google-annonser