Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.mepak.fi 29.6.2014 Mepak - Kierrätys Oy 1 www.mepak.fi Producentsammanslutning för metallförpackningar • Grundad 1997, antecknad i avfallsregistret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.mepak.fi 29.6.2014 Mepak - Kierrätys Oy 1 www.mepak.fi Producentsammanslutning för metallförpackningar • Grundad 1997, antecknad i avfallsregistret."— Presentationens avskrift:

1 Mepak - Kierrätys Oy 1 Producentsammanslutning för metallförpackningar • Grundad 1997, antecknad i avfallsregistret 1998 • Förpackningarna – Tennplåtsförpackningar som konservburkar, målfärgsburkar, kronkorkar, glasburkars lock och aerosolburkar – Aluminiumförpackningar som aluminiumformar, skruvkorkar, dryckesburkar, aerosolburkar, folielock och sardinburkar – Stålförpackningar som tunnor, förpackningsband och metallhylsor – Pantbelagda dryckesburkar administreras av Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA

2 Mepak - Kierrätys Oy 2 Intressenter är hela förpackningskedjan Inhemska metallförpackningsindustrin Crown Pakkaus Oy Finn-Korkki Oy Metalpak Oy Onni Forsell Oy Paketo Oy Industrin som utövar förpackningsverksamhet Livsmedelsindutriförbundet rf Tryckfärgföreningen rf Finlands Aerosolförening rf Färgindustriföreningeb rf Oljebranchens Servicecentral Ab Handeln Finlands dagligvaruhandel rf Föreningen för bygg- och inredningsvaruhandel i Finland rf

3 Mepak - Kierrätys Oy 3 Ansvarsområde och uppgifter • Organisering av återvinningen av metallförpackningar enligt de återvinningsmål som fastslagits i EU:s förpackningsdirektiv och statsrådets beslut –25 % år 2001 –50 % år 2008 • Återvinningens försäkring • Undersökning av alternativa problemlösningar för att nå målen • Insamlingsverksamhet hör inte till ansvarsområdet • av insamlad småmetall cirka 2/3 är förpackningar

4 Mepak - Kierrätys Oy 4 Metallförpackningarnas återvinning • Stålförpackningar via skrothandeln till återanvändning i inhemska stålindutrin • Aluminiumförpackningar till Kuusakoski Oy:s eller utländska aluminiumindustrins återanvändning • Tennplåtsförpackningar via krossningsanläggningar till återanvändning i utländska stålindustrin • Det går att med maskin skilja metallerna från annat avfall

5 Mepak - Kierrätys Oy 5 Miljöeffekten av materialåtervinning • Enligt undersökning (AEM Ltd) är krossning och smältning av målfärgsförpackningar till sina miljöeffekter förmånligare än behandling av bilskrot • Användningen av materialåtervunnen metall som råmaterial för förpackningar sparar energi procent • Varje metallförpackning innehåller över 25 procent materialåtervunnet material • Metallens kvalitet försämras inte i materialåtervinning

6 Mepak - Kierrätys Oy 6 Metallförpackningar i Finland 2006 Inhemska förpackade och importerade • Tennplåt ton • Aluminium ton • Pantbelagda burkar ton +++ • Stål ton Sammanlagt ton 2001 mål 25 % 2001 materialåtervinning 39 % % % 2008 EU mål 50 % (Uppgifterna från PYR Oy:s statistik)

7 Mepak - Kierrätys Oy 7 Materialåtervinningen av metallförpackningsmaterial och återanvändningen av metallförpackningar ÅRMATERIAL- ÅTERVINNING ÅTERANVÄNDING %90 % %89 % %88 % %91 % % 54 % 90 % %93 %

8 Mepak - Kierrätys Oy 8 Återvinningsavgifterna baseras på föregående årets statistikuppgifter (MOMS 0 %) FIM/tn 2001 FIM/tn 2002 – 2004 EUR/tn 2005 EUR/tn EUR/tn Aluminium och tennplåts- förpackningar 50 – Stålförpack- Ningar ,801,70 Pantbelagda burkar Pantsys- temets avgifter AVGIFTER €/TN 20.- €/TN 1,80 €/TN 2,00 €/TN

9 Mepak - Kierrätys Oy 9 Till vad används återvinningsavgifterna Förpackare Importör MEPAK 100 % Krossnings- anläggningarna Leverantörer av förpackningsskrot Arbetsgruppers aktiviteter Administration PYR Oy 75 % 10 % 15% •ersättning •informa- tion •undersök- ningar •experi- ment •www •byrån •resor •återvinning

10 Mepak - Kierrätys Oy 10 Återvinningens försäkring Avtal med Kuusakoski Oy och Stena Metall Oy • Fem krossningsanläggningar och 29 distriktterminaler är med. Dessutom en insamlingsflake vid behov • Ersättning åt leverantör av tennplåts- och aluminiumförpackningar år 2009 –I distriktterminalen 17,00 € / ton –I krossningsanläggningen 17,00 € / ton • Mepak-Kierrätys Oy betalar INTE MERA för förpackningsplåtens krossning, transport, statistikföring och styrning till återvinning • Statistik även på stålförpackningar • Leverantörer av förpackningsplåt registreras i Mepak och förbinder sig till mottagningsvillkoren. Över 270 avtal. Intyg till dem som ingått avtal. • Motsvarande avtal ingåtts med Eurajoen Romu Oy

11 Mepak - Kierrätys Oy 11 Krossningsanläggningar Distriktterminaler Kuusakoski Oy Sjöskog, Heinola, Airaksela, Lappo Åbo, Tammerfors, Haapajärvi Jyväskylä, Björneborg, Raumo, Kotka, Idensalmi, Imatra, Karis, Laihela, Joensuu, Kajana, Esbo Uleåborg, Kalajoki, Lahtis Stena Metalli Oy Björneborg Riihimäki, Tarvasjoki, Karkkila Jyväskylä, Joensuu, Vasa, Uleåborg, Vanda, Kotka, Villmanstrand, Lahtis, Nokia Eurajoen Romu Oy Euraåminne Mottagningsplatser för metallförpackningar

12 Mepak - Kierrätys Oy 12 INTYG Oy Firma AB har ingått avtal med producentsammanslutningen för metallförpackningar, Mepak-Kierrätys Oy (statsrådets beslut 962/97), om att rikta tennplåts- och aluminiumförpackningar till återvinning. Avtalet berättigar till ersättning för metallförpackningar som uppfyller mottagningsvillkoren. Mottagarföretaget har bundit sig att leverera förpackningarna som råmaterial till återvinning. I Helsingfors Mepak-Kierrätys Oy

13 Mepak - Kierrätys Oy 13 Avtalet med Lassila & Tikanoja Oyj • Mepak och L&T har ett samarbetsavtal för att främja materialåtervinningen av metallförpackningar • Avtal för åren 2001 – Nytt fr.o.m • Mepak stöder information och kampanjer • Mepak stöder inte insamling • Inte ensamrätt åt L&T • L&T bjuder stegvis metallförpackningars (småmetall) landsomfattande insamling • Avtalet täcker även målfärgburkarna

14 Mepak - Kierrätys Oy 14 Livsmedelsförpackningar • Huvudstads region områdets distrikt-insamlingsplatser överförts i Lassila & Tikanoja Oyj:s skötsel. L&T bjuder på insamlingstjänster åt bostadsbolag och handeln • Handeln, livsmedelsindustrin och storköken med (pressarna) • SAD:s storinvestering i förbränningsanläggning förutsätter att sortera metallerna (år 2012). • Ekokems ny förbränningsanläggning på gång. Metall till Kuusakoski Oy. • På grund av Kuusakoski-, Stena-, Eurajoki- och L&T – avtalen samt nya regleringen av avstjälpningsplatser och höjda avfallsavgifter ökar kommuners insamling av småmetaller (Åbo, Jyväskylä, Uleåborg osv.)

15 Mepak - Kierrätys Oy 15 Målfärgförpackningar • Försök att materialåtervinna bland yrkesanvändare från år 1996 • Materialåtervinningspraxis vedertagen bland industriella målare - Materialåtervinningsprocenten redan över 50 • Tömningsanvisningar för målfärgförpackningar - Koniska kärl in i varandra med öppningen nedåt på flaket - förpackningarna skall vara penseltorra/tomma (ej våt målfärg) - hål i bottnen för att försäkra vädring och tomhet • Mottagningsvillkoren kontrollerade på grund av explosioner som inträffat i krossning - avtalspraxis • Insamlingsförsök i målarföretag och på byggplatser

16 Mepak - Kierrätys Oy 16 Målfärgförpackningar för konsumenter • Försöken att samla in burkar startade år diplomarbete åt LTKK - marknadsundersökning • Färgaffärerna som är med - Värisilmä-butik i Muurala, ATV Åbo, - K-rauta Tammerfors OTRA, Rautia, Malmi - Maalarimestarien Oy, Helsingfors (för yrkesanvändare) • L&T bjuder på insamlingstjänster åt handeln • Efter ett försök, som har gjorts på Åbo-området kan konsumenters målfärgburkar återvinnas i samband med småmetallinsamling landsomfattande från början av år 2005

17 Mepak - Kierrätys Oy 17 Aerosolburkars materialåtervinning • Olika praxis i olika länder. I Sverige blandas tomma, trycklösa aerosolburkar med annat förpackningsskrot • Provkörningar på Seutulan Uusiometalli Oy:s anläggning - acceptabla resultat efter problem i början • Som resultat av Åbos lyckade försök (enligt Sveriges modell) är aerosolburkarnas insamling i samband med annat småmetallavfall godkänt i hela landet från början av år 2005 • Industrins mottagningsvillkor för aerosolburkar gjorda:

18 Mepak - Kierrätys Oy 18 Stålförpackningar • Tunnorna repareras för att användas på nytt 6 – 7 gånger • De som inte godkänns för reparation (30 %) går till stålfabrikers råmaterial • Rena tunnor med ändan öppen till skrothandeln eller krossningsanläggningen • Materialåtervinningsanvisningar gjorda för användare av tunnor: • Största delen av stålbanden via skrothandeln till stålfabriker som råmaterial • Banden kapas i bitar eller balas för krossning


Ladda ner ppt "Www.mepak.fi 29.6.2014 Mepak - Kierrätys Oy 1 www.mepak.fi Producentsammanslutning för metallförpackningar • Grundad 1997, antecknad i avfallsregistret."

Liknande presentationer


Google-annonser